Szczegóły projektu

„pro-EKO-logiczna Czarnia”- Zakup pojemników na odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny


Lokalizacja

Gmina Czarnia

Opis projektu

Projekt pn. „pro-EKO-logiczna Czarnia”- Zakup pojemników na odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny polega na zakupie dla każdego gospodarstwa domowego, znajdującego się na terenie gminy Czarnia, po 3 sztuki pojemników o pojemności 120 l, na odpady selektywne, tj. tworzywo sztuczne i metale, papier i szkło. Tego rodzaju przedsięwzięcie znacząco wpłynie na jakość segregacji odpadów produkowanych w gospodarstwach domowych, zwiększy strumień odpadów, nadających się do recyklingu, przy jednoczesnym zmniejszeniu strumienia odpadów przeznaczanych do składowania na składowiskach odpadów. Wyposażenie gospodarstw domowych w pojemniki do segregacji odpadów będzie miało znaczący wpływ na zwiększenie poziomu recyklingu w gminie Czarnia, a przy tym przyczyni się do obniżenia zużycia surowców naturalnych oraz redukcji ilości odpadów na wysypiskach, a także zmniejszy obciążenie dla środowiska.

Termin realizacji

Luty 2021 r. – wyposażenie gospodarstw domowych z terenu gminy Czarnia w pojemniki na odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny  

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wyposażenie gospodarstw domowych w pojemniki do segregacji odpadów będzie miało znaczący wpływ na zwiększenie poziomu recyklingu w gminie Czarnia, a przy tym przyczyni się do obniżenia zużycia surowców naturalnych oraz redukcji ilości odpadów na wysypiskach, a także zmniejszy obciążenie dla środowiska.
Projekt odpowiada na naturalną potrzebę porządku, a jednocześnie jest odpowiedzią na trudności mieszkańców z segregacją odpadów. Do tej pory ta część mieszkańców, która segreguje odpady, pomiędzy odbiorami przechowuje je w workach w pomieszczeniach zamkniętych z obawy przed zwierzętami, które niejednokrotnie niszczą worki z odpadami, co w efekcie jest widoczne w pobliskich lasach. Pojemniki na odpady selektywne, ustawione na zewnątrz skutecznie rozwiązują ten problem. Innym ważnym aspektem jest fakt, że posiadając pojemniki na szkło, czy też papier, unikamy zanieczyszczenia tych odpadów folią w postaci worka na odpady, co pozwala na ograniczenie kosztów oraz wykorzystanej energii w procesie przygotowania odpadów do odzysku.

Adresaci projektu

Wszyscy mieszkańcy gminy Czarnia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup pojemników na odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny 195 000 zł