Szczegóły projektu

PĘDZĄ Z POMOCĄ ! - zakup dwóch specjalistycznych karetek dla Radomia


Lokalizacja

---

Opis projektu

Zakup dwóch karetek specjalistycznych systemowych wraz z wyposażeniem, na potrzeby mieszkańców Radomia i okolic. Ambulans specjalistyczny jest karetką reanimacyjną, używaną w stanach zagrożenia życia. Jej wyposażenie to najbardziej zaawansowana aparatura medyczna, niezbędna do pracy ratowniczego zespołu medycznego.

Termin realizacji

Rok 2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Radom leży w rejonie operacyjnym nr 14/03, z dyspozytornią medyczną DM07-03. W tym rejonie operacyjnym liczba zespołów ratownictwa medycznego wynosi: 11 typu S i 34 typu P.

Zakup specjalistycznego ambulansu to jedno z najczęściej podnoszonych głosów w Radomiu. Radomski rejon operacyjny obejmuje: Radom oraz powiaty: radomski, białobrzeski, grójecki, grodziski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, warszawski - zachodni, żyrardowski, czyli więcej niż jeden subregion.
Pod opieką Zespołów Ratownictwa Medycznego na tym terenie znajduje się około miliona osób. Każdej doby ZRM realizują blisko 280 zleceń (są to aktualne dane podane przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego w Radomiu). Ratownicy medyczni bez sprawnych karetek i specjalistycznego sprzętu, mają mniejsze szanse na ocalenie czyjegoś życia. Liczba pojazdów obecnie obsługujących miasto Radom jest niewystarczająca. Wymiana mocno wyeksploatowanego taboru rejonu operacyjnego nr 14/03, (bo o nim właśnie mowa), a co za tym idzie zakup nowych karetek, to niezwykle istotna kwestia z punktu widzenia mieszkańców tego regionu. Eksploatowane ambulanse szybko się starzeją, wymagają konserwacji i dużych nakładów. Nowe karetki są konieczne, aby podtrzymać dotychczasową gotowość zespołu do ratowania życia i zdrowia mieszkańców. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest szybkie dotarcie do osoby potrzebującej pomocy i jak ważna jest szybka reakcja zespołów ratownictwa medycznego. Często minuty, a nawet sekundy, decydują o ludzkim życiu.

Adresaci projektu

Mieszkańcy powiatów: radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, grodziskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego,warszawskiego - zachodniego i żyrardowskiego.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup karetki specjalistycznej z wyposażeniem500 000 zł
2Zakup karetki specjalistycznej z wyposażeniem500 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł