Szczegóły projektu

Bezdomny zadbaj o swoje płuca


Lokalizacja

Miasto i gmina Siedlce

Skrócony opis

Projekt dedykowany jest do osób bezdomnych, którego celem jest przeprowadzenie badań profilaktycznych w kierunku wykluczenia groźnych chorób płuc, POChP, gruźlicy, podniesienie świadomości społecznej wśród osób z grupy zwiększonego ryzyka poprzez edukację zdrowotną w zakresie higieny płuc oraz poszukiwanie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy w grupach wysokiego ryzyka i objęciem diagnostyką osób

Opis projektu

Projekt dedykowany jest do osób bezdomnych, którzy nie maja świadomości, że znajdują się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na choroby płuc. Mogą też odpowiadać za większość transmisji chorób zakaźnych w tym gruźlicę.
Celem projektu jest:
1) dotarcie do osób bezdomnych z propozycja programową mająca na celu skorzystania z badań profilaktycznych w kierunku wykluczenia groźnych chorób płuc, POChP, gruźlicy
2) podniesienie świadomości społecznej wśród osób z grupy zwiększonego ryzyka poprzez edukację zdrowotną w zakresie higieny płuc a w tym o:
- źródłach i drogach zakażenia chorób płuc
- czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania
- skutkach zdrowotnych i społecznych chorób płuc
3) aktywne poszukiwanie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy w grupach wysokiego ryzyka i objęciem diagnostyką osób

Termin realizacji

Styczeń 2021
1) Kampania informacyjno-promocyjna przy współpracy na każdym etapie z Samorządem Województwa Mazowieckiego będzie starała się nawiązać kontakt, zaciekawić tematyką oraz zaprezentować projekt:
- włodarzom miasta Siedlce oraz jednostkom samorządowym i poza samorządowym, które w sowich zadaniach przeciwdziałają bezdomności,
- SPZOZ/NZOZ, które podejmują się włączenia w kampanię poprzez przeprowadzenia oceny i diagnostyki osób objętych programem,
- zaproszenie do współpracy jednostki terenowe jak Policja, Straż Miejska, MOPR, które w sowich zadaniach w miesiącu lutym mają obowiązek liczenia bezdomnych (wyjaśnienie celowości dokładnego policzenia bezdomnych i do czego te dane będą wykorzystywane zmapowanie siedlisk niemieszkalnych gdzie przebywają co pozwoli w czasie rozpoczętej akcji dotrzeć do tych trudnych miejsc);
Koniec lutego 2021
2) Wykorzystanie danych liczbowych z Ogólnopolskiego liczenia bezdomnych, które przeprowadzane jest co 2 lata. Akcję liczenia osób bezdomnych organizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ostatnio akcja ta była realizowana w nocy z 13 na 14 lutego 2019 i wojewodowie prowadza koordynację tych działań.
3) Wykorzystanie aktualnych danych dotyczących  liczenia bezdomnych z terenu Siedlec z lutego 2021.
4) Oszacowanie populacji, którą do programu włączenie jest możliwe.
Marzec 2021
5) Akcja promocyjno-edukacyjna:
- poprzez środki masowego przekazu, lokalne stacje radiowe i telewizyjne, cykliczne audycje z udziałem lekarza specjalisty chorób płuc,
- prasę lokalną (powtarzanie informacji, wywiady ze specjalistami),
- akcja plakatowa, ulotki - czytelne proste informacje w postaci plakatów umieszczane w ośrodkach pomocy społecznej, jadłodajniach, w noclegowniach, dworcach PKP, PKS w okolicy działek jak i w miejscach blisko siedlisk niemieszkalnych,
- nawiązanie kontaktu ze Strażą Miejską, Policją działajacą w prewencji.
Kwiecień 2021
6) Przedstawienie programu skierowanego do grupy objętej programem.
Spotkania będą grupowe miały na celu:
- podniesienie świadomości o chorobach dróg oddechowych,
- wyjaśnienie dlaczego gruźlica jest chorobą społeczną i co można zrobić żyjąc w tak skrajnych warunkach,
- przekonanie odbiorców, że decydując się na badania profilaktyczne chorób płuc w tym w kierunku gruźlicy wzmacniają swoją pozycję i biorą odpowiedzialność za swoje zdrowie i zdrowie innych.
Dotarcie do pojedynczych osób i nakłonienie ich do skorzystania z badań przy współpracy Straży Miejskiej i Policji - dzielnicowi.
Maj - listopad 2021
7) Realizowanie badań klinicznych i diagnostyki w poradni u osób, którzy znaleźli się poza systemem ubezpieczeń.
Listopad lub grudzień 2021
8) Podsumowanie programu z zaproszeniem wszystkich grup uczestniczących w programie przedstawienie plusów i minusów.

  

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Potrzeba realizacji projektu ma zdecydowanie wymiar społeczny.
1. Jako mieszkańcy społeczności lokalnej przebywamy w tej samej przestrzeni publicznej. Korzystamy: z tych samych ławek, klatek schodowych, dworca PKP, parku miejskiego, sanitariatów w miejscach publicznych, korzystamy z tego samego powietrza. Jesteśmy grupą konsumentów i jako podmioty środowiskowe występujemy w roli odbiorców i dawców powietrza wdychanego i wydychanego. wszyscy jesteśmy narażeni na choroby dróg oddechowych w tym gruźlicę.
Gruźlica jest zaliczana do choroby zakaźnej i zaraźliwej:
zakaźnej bo bodźcem wyzwalającym proces gruźliczy jest prątek gruźlicy
zaraźliwej - gdyż zarazek powodujący gruźlicę może przenosić się bezpośrednio z człowieka na człowieka w trakcie kaszlu, odkrztuszania, kichania, czy mówienia. Kropelki z zawartymi prątkami unosząc się w powietrzu, mogą dostać się do płuc wraz z wdychanym powietrzem i tam się "zagnieżdżają" doprowadzając do zakażenia prątkiem. Zakażenie drogą powietrzną to zakażenie inhalacyjne (kropelkowe) jest najczęstszym sposobem zakażenia.
Jeden chory aktywnie prątkujący może zakazić w ciągu roku ok. 15 osób. Gruźlica nazywana jest chorobą społeczną gdyż: istnieje ścisły związek z warunkami życia, to bieda jest najczęstszym czynnikiem, który osłabia organizm ludzki, a z tym powiązane złe warunki mieszkaniowe, brak odpowiedniej higieny życia, złe warunki sanitarne, ubóstwo połączone z ciągłym stresem związanym z codziennym zabieganiem o zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych.
Warto wiedzieć, że w ciemnym i niewietrzonym pomieszczeniu będzie utrzymywać się większa ilość prątków w powietrzu, niż w pomieszczeniu wietrzonym, dobrze nasłonecznionym i ciepłym.
Do zakażenia prątkami gruźlicy może dojść przy małym stężeniu cząstek infekcyjnych w niewielkich pomieszczeniach bez wentylacji lub słabo wentylowanych.
Prątek gruźlicy w kurzu ulicznym przezywa do 40 lat, a to efekt złych nawyków higienicznych - plucie na chodnik lub koło ławek.
ALE!!!
Gruźlica nie dotyczy tylko osób żyjących w nędzy. Na gruźlicę może zachorować każdy, bez względu na wiek czy wykształcenie. Chorują osoby we wszystkich grupach społecznych. Zachorować może na nią każdy, nie są chronione przed zachorowaniem osoby prowadzące zdrowy styl życia. Można domniemywać, że osoby o wyższym statusie społecznym wyedukowane znajdujące się w systemie ochrony zdrowia z niepokojącymi objawami zgłoszą się do lekarza.

To pierwszy projekt profilaktyczny chorób płuc skierowany w kierunku wykrycia gruźlicy, adresowany do osób znajdujących się poza systemem ubezpieczenia a zrealizowany w Województwie Mazowieckim.              

Adresaci projektu

Adresaci projektu to osoby bezdomne, którzy:
1. nie mieli wykonanego badania rentgenowskiego płuc przez ostatnie 24 mc. lub zaniechali leczenia i mogą w dalszym ciągu być chore,
2. znaleźli się poza systemem ochrony zdrowia,
3. mają miejsce zamieszkania w kanale ciepłowniczym, na klatce schodowej, w pustostanie, w miejscach niemieszkalnych,
4. nie posiadają dowodu tożsamości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1 Koszty promocyjne Bezdomny zadbaj o swoje płuca
2Plakaty sztuk 150 A2640 zł
3Ulotki sztuk (dwustronne) 500 A5 630 zł
4Razem 1 260 zł
5Koszty profilaktyczno - zdrowotne
6Wizyta u lekarza specjalisty 1 - pulmonologa (wymagane 2 lub 3 wizyty)150 zł
7Pielęgniarka - dokumentacja wstępny wywiad 80 zł
8Morfologia i OB, czasami CRP35 zł
9Badanie RTG - koszt jednego badania60 zł
10Badanie mikrobiologiczne plwociny (w zależności od wyniku Rtg) wymagane 2 badania lub 3100 zł
11Spirometria25 zł
12Koszt liczony na jedna osobę700 zł
13Koszt przeliczono na np. 100 osób70 000 zł
Łącznie: 75 000 zł