Szczegóły projektu

Budowa chodnika Trablice - Radom przy drodze wojewódzkiej nr 744


Lokalizacja

1. Działki leżące na terenie gminy Kowala (powiat radomski) o numerach:

142507_2.0022.756
142507_2.0022.106

2. Działka leżąca na terenie miasta Radom o numerze:

146301_1.0080.AR-114.90/8

Opis projektu

Projekt polega na budowie chodnika o szerokości 1,5 m i długości 600 m, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 744,  na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Trablice do torów kolejowych przy skrzyżowaniu (rondzie) z obwodnicą południową na terenie miasta Radom. W zakres projektu wchodzi przygotowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami, wykonanie nawierzchni chodnika wraz z podbudową i odwodnieniem oraz obrzeży z krawężnikiem. Teren wnioskowanej  inwestycji przecina się z  dwoma pasami kolejowymi (działki: nr 142507_2.0022.112/1, na terenie gminy Kowala, oraz  nr 146301_1.0080.AR- 114.90/14, na terenie gminy Radom) - w związku z tym, aby nie naruszyć zasad regulaminu, odcinki te zostały wyłączone z projektu.   Wskazane jest zatem aby Samorząd Województwa Mazowieckiego  w odrębnym trybie uzupełnił brakujące odcinki chodnika po uzgodnieniach z  PKP SA. Decyzję po której stronie drogi nr 744 przebiegać będzie chodnik podejmie projektant po przeprowadzeniu stosownych uzgodnień.

Termin realizacji

Okres od czerwca do września 2021 roku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu zaspokoi najistotniejszą potrzebę mieszkańców  podradomskiej miejscowości Trablice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przez Trablice przebiegają 3 drogi: wojewódzka, gminna i powiatowa. Najniebezpieczniejsza jest właśnie droga wojewódzka nr 744, która łączy Radom z  Wierzbicą oraz sześcioma miejscowościami po drodze. W szczególności na niebezpieczeństwo wypadków drogowych narażeni są mieszkańcy Trablic i Radomia, którzy pokonują pieszo trasę o długości około 1 km (licząc od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną i powiatową w Trablicach) do osiedla Południe w Radomiu, ewentualnie do końcowego autobusu miejskiego nr 7. Odcinek ten jest bardzo obciążony ruchem, a nie utwardzone pobocze jest wąskie i bardzo niefunkcjonalne. Mieszkańcy Trablic od kilkunastu lat apelują i proszą władze samorządowe o rozwiązanie tego problemu, a jednym z ich kluczowych argumentów są statystyki kolizji drogowych i wypadków, w tym śmiertelnych, które tam się wydarzyły.  

Adresaci projektu

Adresatami projektu są głównie osoby pracujące oraz uczniowie z Trablic, nie posiadający samochodu lub świadomie z niego nie korzystający, którzy pieszo chodzą do przystanku końcowego linii autobusowej nr 7 lub do miejsc pracy zlokalizowanych na pobliskim Osiedlu Południe.
Ponadto z projektu skorzystają klienci lokalnych punktów  handlowych zlokalizowanych na Osiedlu Południe, które obecnie wciąż się rozbudowuje (np. powstaje tam market budowlany Leroy Merlin). Również amatorzy spacerów oraz rowerzyści kierujący się do ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż torów na Osiedlu Południe z  aprobatą przyjmą realizację projektu. Z uwagi na to, że na odcinku Trablice (skrzyżowanie z drogą gminną i powiatową) - Mazowszany istnieje już chodnik, to realizacja projektu doprowadziłaby do powstania funkcjonalnej całości komunikacyjnej, z której mogliby korzystać również mieszkańcy Mazowszan i Kotarwic.  Dodatkową grupą beneficjentów projektu byliby mieszkańcy Osiedla Południe przemieszczający się pieszo na spacer lub w odwiedziny do Trablic, Kotarwic lub Mazowszan.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Dokumentacja i uzgodnienia50 000 zł
2Wykonanie chodnika o długości 600 m i szerokości 1,5 m z podbudową i odwodnieniem90 000 zł
3Wykonanie obrzeża i krawężnika41 500 zł
Łącznie: 181 500 zł