projekt nr 294

294. Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno)


Lokalizacja

1) DW 580 Przejście dla pieszych w Wyględach nr działki drogowej 100 obręb Wyględy  tuż obok działki nr 75/27 z adresem Wyględy, ul. Stołeczna 24
2) DW 580 Przejście dla pieszych w Wyględach nr działki drogowej 100 obręb Wyględy  tuż obok ul. Topolowej na wysokości działek nr 89 z adresem Wyględy, ul. Stołeczna 62 i nr 228
3) DW 580 Przejście dla pieszych w Zaborowie nr działki drogowej 100 obręb Zaborów  pomiędzy ul. Zaciszną i Apteczną
4) DW 580 Przejście dla pieszych w Zaborówku nr działki drogowej 509 obręb Zaborówek
5) DW 580 Przejście dla pieszych w Zaborówku nr działki drogowej 242 obręb Zaborówek tuż obok działek nr 42/4 i 44/2
6) DW 580 Przejście dla pieszych w Lesznie nr działki drogowej 408/4 obręb Leszno tuż obok działki nr 376/3
7) DW 580 Przejście dla pieszych w Lesznie nr działki drogowej 408/4 obręb Leszno tuż obok działki nr 833/5
8) DW 580 Przejście dla pieszych w Lesznie nr działki drogowej 408/5 obręb Leszno tuż obok działki nr 453
9) DW 580 Przejście dla pieszych w Lesznie nr działki drogowej 408/5 obręb Leszno tuż obok działki nr 489/2
10) DW 580 Przejście dla pieszych w Plewniaku nr działki drogowej 1 obręb Plewniak tuż obok działki nr 12/1
11) DW 580 Przejście dla pieszych w Grądach nr działki drogowej 155/7 obręb Grądy tuż obok działki nr 166/6
12) DW 580 Przejście dla pieszych w Wilkowej Wsi nr działki drogowej 46/2 obręb Wilkowa Wieś tuż obok działki nr 67/2
13) DW 580 Przejście dla pieszych w Wilkowej Wsi nr działki drogowej 46/2 obręb Wilkowa Wieś tuż obok działki nr 63/13 i drogi 4116W ul. Promykowa
14) DW 580 Przejście dla pieszych w Wilkowej Wsi nr działki drogowej 46/2 obręb Wilkowa Wieś tuż obok działki nr 51/1 i 51/2

Skrócony opis

Projekt będzie polegał na zmodernizowaniu 14 przejść dla pieszych na DW 580 w miejscowościach Wyględy, Zaborów, Zaborówek, Leszno, Grądy, Plewniak, Wilkowa Wieś.
Zaborów i Zaborówek zostaną doświetlone dwoma lampami LED oraz światłami ostrzegawczymi LED z czujnikami ruchu. 12 pozostałych przejść  zostanie doświetlonych dwoma lampami LED.

Opis projektu

Projekt będzie polegał na zaprojektowaniu i zmodernizowaniu 14 przejść dla pieszych na DW 580 w miejscowościach Wyględy, Zaborów, Zaborówek, Leszno, Grądy, Plewniak, Wilkowa Wieś.
Przejścia dla pieszych w miejscowościach Zaborów i Zaborówek zostaną doświetlone dwoma lampami LED oraz światłami ostrzegawczymi LED z czujnikami ruchu. 12 pozostałych przejść dla pieszych zostanie doświetlonych dwoma lampami LED.

Termin realizacji

Luty – maj 2021 prace projektowe i uzyskiwanie pozwoleń na modernizacje przejść dla pieszych.
Czerwiec – sierpień 2021 modernizacja (przebudowa) przejść dla pieszych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Budowa aktywnych przejść dla pieszych w znaczący sposób poprawia bezpieczeństwo na drodze wszystkich użytkowników ruchu, przede wszystkim pieszych, ale również kierowców. Na terenie gminy mamy ponad 30 przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich DW 580 i 579, w tym tylko jedno z sygnalizacją świetlną. Ruch pojazdów na tych drogach jest dość duży, ponieważ DW 580 prowadzi z Warszawy do Sochaczewa (przez Żelazową Wolę), a DW 579 stanowi najkrótszy dojazd dla mieszkańców i z usytuowanych w okolicach Błonia, Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego baz logistycznych do drogi ekspresowej S7 prowadzącej do Trójmiasta i nadmorskie plaże. Wielu mieszkańców naszej gminy narzeka na dużą uciążliwość ruchu na drogach wojewódzkich i problemy związane z bezpieczeństwem pieszych i kierowców na przejściach dla pieszych, na których nie ma sygnalizacji świetlnej.
Główne zalety aktywnych przejść dla pieszych to:
1.Większe bezpieczeństwo pieszego na przejściu dla pieszych. Lampa ostrzegawcza nad znakiem D6 zwiększa widoczność pieszego na przejściu.
2.Większa widoczność pieszego na przejściu z dużej odległości. System pulsujących świateł informuje kierowcę o aktywności pieszego w strefie przejścia i jest widoczny dla kierowcy z dużej odległości. Ma to bardzo duże znaczenie szczególnie w przypadku złej widoczności, np. podczas opadów deszczu, śniegu lub mgły, albo po zapadnięciu zmroku. To umożliwia kierowcy dostosowanie prędkości auta tak aby pieszy mógł bezpiecznie przejść na drugą stronę drogi.
3.Szybsza reakcja kierowcy na aktywność pieszego na przejściu. System identyfikuje pieszego i aktywuje pulsujące światła w momencie gdy pieszy zbliża się do przejścia. Badania pokazują, że kierowca szybciej reaguje na sygnały świetlne jeśli są one aktywowane ruchem pieszego, a nie świecą przez cały czas.
4.Trwałość i skuteczność funkcjonowania elementów oznakowania. System zaprogramowany jest tak aby dostosować czas pulsowania świateł do czasu, który potrzebny jest pieszemu na przejście na drugą stronę drogi. Kierowca informowany jest o aktywności pieszego tak długo jak długo pieszy znajduje się na przejściu. System wyłącza pulsujące światła dopiero po zejściu pieszego z przejścia.
5.Moduł doświetlenia LED to inteligentny system współpracujący z czujnikami ruchu, które po wykryciu ruchu pieszego rozświetlają lampy LED. To zwiększa widoczność pieszych na przejściu w nocy.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany do użytkowników ruchu drogowego na drodze DW 580, a głównie mieszkańców Gmin Leszno, Kampinos, Sochaczew, Błonie i turystów, którzy odwiedzają naszą gminę i gminy ościenne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
12 przejścia aktywne z czujnikami ruchu120 000 zł
212 przejść doświetlonych dwoma lampami LED192 000 zł
Łącznie: 312 000 zł

Postęp realizacji

Została odebrana dokumentacja projektowa oraz podpisana umowa z PGE o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w miejscowości Zaborówek. Przewidywany termin realizacji przyłącza przez PGE to luty 2023 roku. Wybudowane przyłącze będzie podstawą do realizacji aktywnych przejść. Zakładany termin realizacji projektu BOM to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przygotowane zostało wystąpienie o przesunięcie środków na przyszły rok.