Szczegóły projektu

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Zakrzewskla Wola, gmina Zakrzew.


Lokalizacja

droga wojewódzka nr 740, miejscowości Zakrzew, Gulinek, Zakrzewska Wola, Marianowice, gmina Zakrzew. Działki nr: 87, obręb Łoniec; 37, obręb Zakrzew Las; 219, obręb Marianowice Dolne, 110, obręb Zakrzewska Wola Kolonia, 713, obręb Zakrzewska Wola.

Opis projektu

W ramach projektu planuje się wybudowanie chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 740, w miejscowości Zakrzew, Gulinek, Zakrzewska Wola i Marianowice, gmina Zakrzew. Planowana długość chodnika to odcinek 3 km. Początek zadania to miejsce skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 740 z drogą powiatową nr 3506W, w miejscowości Zakrzew. Dalej zaplanowany do budowy chodnik biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej, w kierunku zachodnim, aż do granicy Gminy Zakrzew z Gminą Przytyk, w miejscowości Zakrzewska Wola.

Termin realizacji

Projekt powinien być realizowany od stycznia 2021 do grudnia 2021.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt jest konieczny do realizacji ze względów bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej. Jest to bardzo ruchliwa droga, która aktualnie na przedmiotowym odcinku nie posiada chodników. Istniejące pobocza są bardzo wąskie i niewystarczające by odseparować ruch pieszych od ruchu pojazdów. Ponadto przy drodze znajdują się przystanki autobusowe, z których obierane są dzieci dowożone do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie. Dla wszystkich mieszkańców miejscowości Zakrzewska Wola, Marianowice, Zakrzew i Gulinek realizacja projektu jest zadaniem priorytetowym.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy czterech miejscowości: Gulinek, Zakrzew, Zakrzewska Wola i Marianowice, gmina Zakrzew, powiat radomski.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Budowa chodnika1 000 000 zł