Szczegóły projektu

Lekkoatleci trenują dzieci, czyli szkolimy talenty w OKS "Start" Otwock.


Lokalizacja

Otwock ul. Sportowa 1

Opis projektu

Realizacja zajęć sportowych w zakresie upowszechniania lekkiej atletyki i szkolenia młodzieży szkół podstawowych w  powiecie otwockim (Otwock, Kołbiel, Celestynów, Karczew, Sobienie Jeziory, Osieck, Józefów, Wiązowna)
Ideą programu jest prowadzenie  zajęć pozalekcyjnych z dziećmi z klas I-VIII oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci klas młodszych (przedszkolnych).  

Przedsięwzięcie będzie realizowane od 1 kwietnia do 30 listopada 2021 roku. Zajęcia będą prowadzili trenerzy OKS "Start" Otwock oraz nauczyciele wychowania fizycznego współpracujący z Otwockim Klubem Sportowym. Z oferowanych zajęć skorzysta blisko 1000 uczniów podstawówek i 1000 dzieci z przedszkoli.

Termin realizacji

1 kwietnia 2021 - 30 listopad 2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem jest popularyzacja sportu, w tym przede wszystkim lekkiej atletyki jako dyscypliny zapewniającej rozwój. To także sposób na identyfikację sportowych talentów i wstępne szkolenie uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Projekt jest alternatywą dla młodych ludzi czyli świadomym wyborem zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego a nie sięganiem po używki czy siedzeniem przed komputerem.

Adresaci projektu

- dzieci i młodzież (przedszkole i dzieci klasy I-VIII) z terenu województwa mazowieckiego, w szczególności z Powiatu Otwockiego,

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynagrodzenie trenerów85 000 zł
2Zakup sprzętu sportowego10 000 zł
3Koszty transportu dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Otwockiego20 000 zł
4Obsługa sędziowska7 000 zł
5Obsługa medyczna3 000 zł
6Materiały reklamowe25 000 zł
7Nagrody rzeczowe24 000 zł
8Konserwacja obiektów sportowych6 000 zł
9Catering20 000 zł
Łącznie: 200 000 zł