Szczegóły projektu

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ESTETYKI NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NA ODCINKU ULICA KOLEJOWA - ZWOLEŃSKA W MIEŚCIE PIONKI


Lokalizacja

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POWIAT RADOMSKI, MIASTO PIONKI,  ULICA KOLEJOWA - DZIAŁKA NR 693, ULICA ZWOLEŃSKA - DZIAŁKI NR 649/4, 649/6, 649/7  I 649/9, OBRĘB PIONKI  

Opis projektu

PROJEKT PRZEWIDUJE: DOŚWIETLENIE SIEDMIU PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH ORAZ WYKONANIE PRZED TYMI PRZEJŚCIAMI LINII AKUSTYCZNYCH – DOTYCZY TO JEDNEGO PRZEJŚCIA NA ULICY KOLEJOWEJ  I SZEŚCIU NA ULICY ZWOLEŃSKIEJ; ZAKUP I MONTAŻ PIĘCIU KOSZY NA ŚMIECI Z MOŻLIWOŚCIĄ SEGREGACJI ODPADÓW ORAZ ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH ŁAWEK SOLARNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH.

Termin realizacji

STYCZEŃ/LUTY 2021 – PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
MARZEC/KWIECIEŃ 2021 – OGŁOSZENIE PRZETARGU, WYŁONIENIE WYKONAWCY I PODPISANIE UMOWY
MAJ/CZERWIEC 2021 – WYKONANIE DOŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I NAMALOWANIE LINII AKUSTYCZNYCH
LIPIEC 2021 – ZAKUP I MONTAŻ KOSZY NA ŚMIECI Z MOŻLIWOŚCIĄ SEGREGACJI ODPADÓW
SIERPIEŃ 2021– ZAKUP I MONTAŻ ŁAWEK SOLARNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
WRZESIEŃ 2021 – ODBIÓR WYKONANYCH PRAC

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

WSKAZANE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANE NA ULICACH KOLEJOWEJ  I ZWOLEŃSKIEJ (DROGA WOJEWÓDZKA NR DW787) SĄ SŁABO OŚWIETLONE PRZEZ CO WIDOCZNOŚĆ PIESZYCH NA TYCH PRZEJŚCIACH JEST WYSOCE OGRANICZONA, ZWŁASZCZA W SEZONIE JESIENNO-ZIMOWYM. Z PUNKTU WIDZENIA KIEROWCÓW DOŚWIETLENIE SPOWODUJE LEPSZE WARUNKI DO DOSTRZEŻENIA PIESZYCH I PRAWIDŁOWĄ OCENĘ SYTUACJI WOKÓŁ PRZEJŚĆ, A NAMALOWANE PRZED PASAMI LINIE AKUSTYCZNE BĘDĄ DODATKOWO OSTRZEGAĆ KIEROWCÓW O ZBLIŻANIU SIĘ DO MIEJSCA, W KTÓRYM NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. TO ZADANIE MA NA CELU ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA PRZEJŚCIACH ORAZ ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW OBSERWACJI OTOCZENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZEZ KIEROWCÓW, POZWALAJĄCYCH NA DOSTRZEŻENIE PIESZEGO W ODLEGŁOŚCI, KTÓRA UMOŻLIWIA PODJĘCIE WŁAŚCIWEJ REAKCJI. JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH WARUNKÓW BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH JEST JEGO WŁAŚCIWE OŚWIETLENIE W PORZE NOCNEJ. Z UWAGI NA TO, ŻE ULICE ZWOLEŃSKA I KOLEJOWA STANOWIĄ CZĘŚĆ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR DW787 – PROWADZĄCEJ Z MIEJSCOWOŚCI ZWOLEŃ PRZEZ PIONKI GDZIE ŁĄCZY SIĘ Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR DW737 - WYSTĘPUJE NA NICH DUŻE NATĘŻENIE RUCHU, A KIEROWCY CZĘSTO JADĄ Z NADMIERNĄ PRĘDKOŚCIĄ DLATEGO DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ ORAZ NAMALOWANIE PRZED TYMI PRZEJŚCIAMI LINII AKUSTYCZNYCH JEST BARDZO WAŻNE I ZNACZĄCO WPŁYNIE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH.
         KOLEJNYM ZADANIEM WYMIENIONYM W PROJEKCIE JEST ZAKUP I MONTAŻ PRZY ULICACH KOLEJOWEJ I ZWOLEŃSKIEJ PIĘCIU KOSZY NA ŚMIECI Z MOŻLIWOŚCIĄ SEGREGACJI ODPADÓW. ZAINSTALOWANIE TAKICH KOSZY POMOŻE ZADBAĆ O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W MIEJSCU PUBLICZNYM ORAZ REALNIE POMOŻE CHRONIĆ ŚRODOWISKO, PONIEWAŻ WIELE ODPADÓW, PO PRZERÓBCE MOŻE BYĆ PONOWNIE UŻYTA. DZIAŁANIA TE MAJĄ RÓWNIEŻ NA CELU ZACHĘCENIE LUDZI DO SEGREGOWANIA ŚMIECI CO PRZYCZYNI SIĘ DO PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI PROEKOLOGICZNEJ I ZACHĘCI ICH DO DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA.
          ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH ŁAWEK SOLARNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH, DZIĘKI WBUDOWANYM PANELOM SŁONECZNYM, UMOŻLIWI PRZYJAZNY ŚRODOWISKU DOSTĘP DO ENERGII SŁONECZNEJ. ŁAWKI WRAZ Z SYSTEM GNIAZD USB BĘDĄ ZASILANE PRZEZ SYSTEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PRZETWARZAJĄCYCH PROMIENIE SŁONECZNE NA BEZPŁATNĄ, EKOLOGICZNĄ ENERGIĘ. DZIĘKI TEMU MIESZKAŃCY I TURYŚCI BĘDĄ MOGLI ZA DARMO NAŁADOWAĆ SWOJE TELEFONY KOMÓRKOWE PRZY OKAZJI SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. ZADANIE ADRESOWANE JEST DO WSZYSTKICH OSÓB, BEZ WZGLĘDU NA WIEK, KTÓRE KORZYSTAJĄ Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH, WIĘC ZARÓWNO DO DZIECI, UCZNIÓW, JAK I OSÓB DOROSŁYCH. DOSTĘP DO DARMOWEGO I EKOLOGICZNEGO PRĄDU BĘDZIE MOŻLIWY 24H/DOBĘ PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU, CO SPOWODUJE, ŻE W NAGŁEJ POTRZEBIE BĘDZIE MOŻNA NAŁADOWAĆ NP. TELEFON. ŁAWKI POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW ODPORNYCH NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE ORAZ ZNISZCZENIE PRZEZ WANDALI.

Adresaci projektu

PROJEKT ADRESOWANY JEST DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA, TURYSTÓW I OSÓB PRZEJEŻDŻAJĄCYCH LUB SPACERUJĄCYCH PRZEZ MIASTO ULICAMI KOLEJOWĄ I ZWOLEŃSKĄ

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 50 000 zł
2WYKONANIE DOŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH – 7 PRZEJŚĆ 112 000 zł
3NAMALOWANIE LINII AKUSTYCZNYCH PRZED PRZEJŚCIAMI 28 000 zł
4ZAKUP I MONTAŻ KOSZY NA ŚMIECI – 5 SZTUK5 000 zł
5ZAKUP I MONTAŻ ŁAWEK SOLARNYCH – 2 SZTUKI32 000 zł
Łącznie: 227 000 zł