Szczegóły projektu

Park Technologiczny- Badawczy dla Radomia


Lokalizacja

okolice ulicy Józefowskiej

Opis projektu

Park technologiczno-badawczy dla Radomia to jedyny sposób aby Radom mógł konkurować w dobie nowoczesnych technologii z innymi miastami.
utworzenie takiego parku to napływ nowoczesnych technologii do miasta, rozwój nauki i przemysłu 4.0

Termin realizacji

2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Niestety w Radomiu nadal jest dwucyfrowe bezrobocie a  z miasta wyjeżdżają młodzi ludzie.
Marszałek doprowadził do sytuacji w której w stolicy zarabia się sześć razy więcej niż w Radomiu.
W Kielcach marszałek województwa świętokrzyskiego  wybudował park technologiczny co spowodowało napływ nowoczesnych technologii  do kieleckiego przemysłu.
W Radomiu niestety Marszałęk Struzik nie podejmuje żadnych inicjatyw zmierzających do poprawy rynku pracy.

Adresaci projektu

mieszkańcy regionu radomskiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1prace koncepcyjne200 000 zł
2prace projektowe500 000 zł
Łącznie: 700 000 zł