Szczegóły projektu

Rewitalizacja Bunkrów


Lokalizacja

Numer Działki 242/3
Numer Działki 257

Opis projektu

Stowarzyszenie „Wspólna Pamięć” próbuje odszukać, opracowywać historie okolicy gminy Nowy Kawęczyn, Puszcza Mariańska, Skierniewice. W zeszłym roku zajęliśmy się odnalezieniem, uprzątnięciem i oznaczeniem dwóch zapomnianych cmentarzy ewangelickich we Franciszkanach i Sewerynowie. Przeprowadzamy liczne wywiady i działania mające na celu zachowania miejsc historycznie ważnych, a często opuszczonych i zapomnianych.
Od dwóch lat prowadzimy rozmowy z właścicielami działek nr 242/3 oraz 257, na których usytuowane są bunkry. Chcielibyśmy prosić o pomoc w odzyskaniu dla lokalnej społeczności tych „świadków historii”. Stowarzyszenie chciałoby odkopać te bunkry, uprzątnąć, zabezpieczyć oraz udostępnić je i ich historie młodzieży i mieszkańcom, a także innym pasjonatom historii. Byłoby dobrze powołać tematyczną  izbę historyczną  w tych bunkrach. Z czasem opracować ścieżkę edukacyjną.

Termin realizacji

do końca 2020 roku nastąpi wykupienie i  uprzątnięcie bunkrów
do końca 2021 roku bunkry zostaną osuszone i zabezpieczone przed wodami opadowymi oraz zabezpieczone przed niszczeniem ich okolicznej ludności

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obecnie bunkry porastają drzewa i są zalane wodą opadową która to sprawia że ściany niszczeją .
Niestety okoliczna ludność od dziesiątek lat zaśmieca bunkry odpadami z gospodarstw domowych .
Nasze Stowarzyszenie podejmie się uprzątnięcia opuszczonych i zapomnianych bunkrów , oraz ich zabezpieczenia zewnętrznego jak i wewnętrznego

Adresaci projektu

Adresatami projektu są dzieci i młodzież szkół dla których to bunkry będą udostępniane do zwiedzania .

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
11) Wyznaczenie obrysu bunkrów na istniejących działkach . ( Wydzielenie oraz Nadanie nowego numer ewidencyjnego dla planowanego obszaru bunkrów)1 500 zł
2Uporządkowanie wydzielonych działek : a) usunięcie śmieci b) wycięcie roślinności porastającej działkę c) usunięcie niepotrzebnej warstwy ziemnej d) wykonanie odwodnienia e) zabezpieczenie istniejących konstrukcji przed wodami opadowymi f) rewitalizacja istniejących budowli ziemnych g) zabezpieczenie przed przesiąkaniem wód do środka ( powłoka bitumiczna ) h) zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych i) zabezpieczenie pozostałych artefaktów historycznych 13 000 zł
3Opracowanie map geodezyjnych 2 800 zł
4Ustawienie tablic informacyjnych dla zainteresowanych przy drodze Samice -Trzcianna oraz przy drodze numer 70 ( Zawady-Skierniewice)oraz z tablic informacyjnych przy istniejących obiektach . 2 700 zł
Łącznie: 20 000 zł