Szczegóły projektu

Zajęcia Korekcyjno-Edukacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie "NowyStart"


Lokalizacja

Płock

Opis projektu

Celem projektu jest jest rozwój wsparcia w zakresie rehabilitacji oraz reintegracji dla ofiar przemocy w rodzinie czyli dzieci w wieku 8-18 lat z rodzin uzależnionych od alkoholu. Zajęcia będą prowadzone w Płocku poprzez organizację nieodpłatnych zajęć nauki pływania oraz w zakresie parkour i breakdance, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z Mazowsza. Zadanie będzie realizowane w okresie 14.01-15.12.2021r. Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje wobec efektywnego przekazywania wiedzy oraz umiejętności w w/w sportach. Za prowadzenie zajęć będą odpowiedzialne osoby wykwalifikowane ze swoich dziedzin. Nauka pływania to forma aktywności fizycznej, która koryguje postawę ciała oraz daje możliwość prawidłowego rozwoju. Parkour to forma aktywności fizycznej polegająca na skutecznym, użytecznym i bezpiecznym przemieszczaniu się wśród architektury miejskiej. Breakdance to taniec stanowiący jeden z czterech filarów kultury hip hop. Zadanie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem swojej przygody z wcześniej wspomnianymi niekonwencjonalnymi formami spędzania czasu wolnego, nie stawiamy żadnych ograniczeń dostępie do zajęć sportowych poza wiekiem wskazanym w ogłoszeniu konkursowym. Każdy będzie mile widziany podczas organizowanych treningów, jednak grupą w stosunku do której w największym stopniu skierowany jest projekt to dzieci i młodzież zamieszkujące na Mazowszu. Zajęcia Nauki Pływania odbywać się będą na płockich pływalniach, zajęcia parkour będą odbywały się w czasie niesprzyjającej pogody na sali gimnastycznej, zaś w przypadku przychylnej pogody pod Pomnikiem Władysława Broniewskiego. Zajęcia breakdance będą organizowane w specjalnych przystosowanych salkach sportowych. Zajęcia odbywały się będą na infrastrukturze znajdującej się na terenie Płocka. Zajęcia  sportowe będą miały także charakter prewencyjny. Będziemy starali się przekazać za sprawą narzędzi, jakimi są pływanie, parkour i breakdance oraz wzbudzonego autorytetu ponadczasowe wartości. Młodzi ludzie potrzebują jak największej ilości pozalekcyjnych aktywności, by nie doświadczać braku zajęcia, który prowadzi do odnajdywania zajęcia przez dzieci i młodzież w złych sprawach i złych pomysłach. Większość nieodpowiednich zachowań wśród młodych ludzi wynika z braku właściwych form spędzania czasu wolnego, czemu też chcemy zapobiec za sprawą naszej inicjatywy.
Miejsce realizacji zadania: Pływalnie Płock, Parkour infrastruktura Urzędu Marszałkowskiego (skwery, parki, siłownie pod chmurką), Breakdance Sale przygotowane pod tego typu zajęcia.

Termin realizacji

1 Nauka Pływania Zajęcia na basenie z wykwalifikowanymi instruktorami nauki pływania Od: 2021-01-14 Do: 2021-12-15
2 Zajęcia z Parkour Zajęcia na sali gimnastycznej lub na siłowniach pod Chmurką na terenie Mazowsza Od: 2020-01-14 Do: 2020-12-15
3 Zajęcia z Breakdance Zajęcia nauczające nowoczesnego tańca z dużą ilością elementów siłowo-sprawnościowych, z wykwalifikowanymi tancerzami Od: 2020-01-14, Do: 2020-12-15

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Cel programu to: Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza dotkniętych alkoholizmem rodzinnym. Podnoszenie umiejętności sportowych. Własna akceptacja, wiara w siebie, poczucie własnej wartości, nawiązanie przyjaźni, nauka pracy w grupie. Jedyne takie zajęcia w Płocku gdzie dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem mogą nauczyć się pływać oraz podnosząc swoje umiejętności z pływania oraz ćwiczeń brake dance i parkour oderwą się od trudnej domowej codzienności. Radzenie sobie ze stresem poprzez zajęcia sportowe, umiejętność organizowania czasu wolnego w aktywny sposób.

Adresaci projektu

Grupa docelowa: dzieci z rodzin patologicznych z Mazowsza, niewydolnych wychowawczo, uzależnionych od alkoholu. Grupa wiekowa 8-18lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Nauka Pływania dla całej grupy z instruktorami, wynajęciem toru pływackiego na Basenie, biletami wstępu dla wszystkich dzieci25 000 zł
2wynajęcie sali parkour6 000 zł
3Wynajęcie sali z instruktorem Brakedance9 000 zł
4Koordynator10 000 zł
5Instruktorzy parkour30 000 zł
6Wydruk materiałów promocyjnych, plakatów9 000 zł
Łącznie: 89 000 zł