Szczegóły projektu

Centrum Kultury i Wypoczynku Małkini Górnej


Lokalizacja

Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320
Obręb - 0013 Małkinia Górna, nr działki 797/123

Skrócony opis

Pozyskanie miejsca kulturalno-rozrywkowego dla mieszkańców gminy. Budowa muszli koncertowej oraz zagospodarowanie pustostanu po byłym targowisku będzie oazą dla naszej społeczności.

Opis projektu

Pozyskanie miejsca kulturalno-rozrywkowego dla mieszkańców gminy. Budowa muszli koncertowej oraz zagospodarowanie pustostanu po byłym targowisku będzie oazą dla naszej społeczności.

Termin realizacji

Rok 2021 (z uwagi na pustostan tego terenu) w porozumieniu inwestora z wykonawcą projektu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Brak w gminie miejsca dla kończących się wszelkiego rodzaju obchodzonych uroczystości. Brak okazania swoich możliwości artystycznych  przez zespoły - szkolne, młodzieżowe oraz seniorów.  

Adresaci projektu

Projekt adresowany do całej społeczności naszej gminy oraz do wszystkich artystów scenicznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Budowa muszli koncertowej600 000 zł
2Zagospodarowanie terenu: a) budowa alei, ławeczek itp., b) budowa kurtyn wodnych, oczek, c) budowa obszaru zieleni400 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł