Szczegóły projektu

Nowe życie dla starej szkoły


Lokalizacja

Daniłowo 07-320 Małkinia Górna, nr działki - 39, obręb - 0003 Daniłowo

Opis projektu

Celem projektu jest remont starej szkoły i uzyskanie pomieszczeń do celów integracji mieszkańców takich jak:
1) założenie koła gospodyń wiejskich;
2) klub senior +;
3) sali pamięci regionalnej (mini muzeum);
4) sali spotkań wiejskich.

Termin realizacji

Cały rok 2021 w porozumieniu inwestora z wykonawcą projektu (pustostan).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ten ma na celu zintegrowanie ludności okolicznych wsi (5) młodego i starszego pokolenia. Brak takich placówek w tym rejonie jest problemem a projekt znacznie przyczyniłby się do jego rozwiązania.

Adresaci projektu

Adresaci projektu to mieszkańcy okolicznych wsi: Daniłowo, Daniłówka I i II, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Zachy Pawły oraz wszystkich mieszkańców Małkini Górnej naszej gminy, dla całej społeczności wiejskiej bez względu na wiek.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wymiana poszycia dachowego + montaż paneli fotowoltaicznych (na prąd)200 000 zł
2Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna 50 000 zł
3Renowacja elewacji zewnętrznej 50 000 zł
4Inne - prace remontowe, sanitarne, wyposażenie pomieszczeń itp.700 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł