Szczegóły projektu

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 627 na odcinku Dybów– Skibniew-Podawce od km 83+380 do km 84+580


Lokalizacja

Pas drogi wojewódzkiej Nr 627 Ostrołęka - Ostrów Mazowiecka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski na odcinku Dybów – Skibniew-Podawce od km 83+380 do km 84+580

Opis projektu

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 627 na odcinku Dybów – Skibniew-Podawce od km 83+380 do km 84+580, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, szczególnie zmierzających do Muzeum w Treblince oraz dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Oświatowego w Skibniewie, wzbogacenie oferty turystycznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców i jakości powietrza.
Założenia ścieżki pieszo – rowerowej: szerokość – 3 m., długość- 2,2 km.

Termin realizacji

I kwartał – opracowanie projektu technicznego
II kwartał – uzyskanie pozwolenia na budowę
III – IV kwartał – budowa ciągu pieszo – rowerowego
lub realizacja projektu w formie: „ Zaprojektuj i wybuduj”

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Droga wojewódzka Nr 627 jest ważnym traktem komunikacyjnym w województwie mazowieckim łączącym Sokołów Podlaski z Ostrołęką. Odcinek drogi zwłaszcza w Dybowie zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza jest bardzo kręty. Szerokość pasa jezdni jest zmienna i wynosi od 6 do 6,5 m. To wszystko sprawia, że ruch na tym odcinku drogi jest bardzo niebezpieczny szczególnie dla osób poruszających się pieszo i na rowerach. W okresach wiosna – lato ze względu na liczne aspekty drogą tą porusza się dużo użytkowników:
1. Droga prowadzi do Muzeum w Treblince, licznie odwiedzanego przez turystów, mieszkańców Mazowsza, jak również dzieci i młodzież szkolną, którzy w ramach żywych lekcji historii
w takich wycieczkach chętnie uczestniczą;
2. Po zlikwidowaniu kolei łączącej Siedlce – Małkinia, droga DW 627 o niskiej przepustowości stała się główną trasą przejazdu samochodów ciężarowych;
3. Przy DW 627 w miejscowości Skibniew Podawce usytuowany jest kościół parafialny,
do którego przyjeżdżają parafianie z 18 miejscowości (Buczyn Dworski, Nowy Buczyn, Buczyn Szlachecki, Chmielnik, Dybów, Emilianów, Grzymały, Hilarów, Klepki, Kostki, Skibniew-Kurcze, Kutyski, Kostki-Pieńki, Pieńki Suchodolskie, Pogorzel, Sągole, Skibniew-Podawce, Wyszomierz);
4. W okolicy DW 627 w Skibniewie Podawce znajduje się Zespół Oświatowy, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole. Dzieci i młodzież dojeżdżają z różnych miejscowości. Obwód szkolny obejmuje miejscowości należące do trzech gmin: Sokołów Podlaski, Kosów Lacki i Sabnie. Do szkoły dzieci uczęszczają z następujących wsi: Skibniew-Podawce, Skibniew-Kurcze, Sągole, Kostki, Dybów, Emilianów, Hilarów, Kostki Pieńki
i dowożone są z Pogorzeli, Buczyna Dworskiego, Nowego Buczyna, Buczyna Szlacheckiego oraz z Grzymał, Wyszomierza i Kutysk;
5. Wzdłuż zgłaszanego do BOM odcinku drogi DW 627 biegną szlaki turystyczne: Nadbużański Szlak Sokołów Podlaski – Treblinka, Szlak Turystyczny Powiatu Sokołowskiego Trasa 2;
6. Mieszkańcy woj. mazowieckiego coraz częściej jako formę turystyczno- rekreacyjną wybierają  kilkudniowe wycieczki rowerowe, mając na uwadze walory przyrodnicze, krajobrazowe,
a także pozytywny wpływ na kondycje i zdrowie.

W wyniku powstania nowej ścieżki pieszo – rowerowej nastąpi poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, uatrakcyjnienie oferty turystycznej i poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa jakości powietrza. Mieszkańcy województwa mazowieckiego zyskają trasę pozwalającą na organizację czasu wolnego osób w różnych grupach wiekowych.

Adresaci projektu

Droga wojewódzka 627 jest drogą dojazdową z Sokołowa Podlaskiego do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, które obejmuje: były Obóz Zagłady, były Karny Obóz Pracy, kopalnię żwiru, Miejsce Straceń i tzw. „Czarną Drogę”.
„Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jako wspólna instytucja kultury. Tę instytucje kultury bardzo licznie odwiedzają turyści z woj. mazowieckiego, Polski i z całego świata. Grupą adresatów są tu osoby w różnym wieku.
Przy drodze wojewódzkiej Nr 627 w miejscowości Skibniew Podawce usytuowany jest kościół parafialny, a w pobliżu Szkoła Podstawowa. Jeżeli chodzi o kościół to grupą adresatów są parafianie w różnych grupach wiekowych z 18 miejscowości, natomiast główną grupą adresatów związaną z uczęszczaniem do Zespołu Oświatowego w Skibniewie są dzieci przedszkolne, szkolne oraz młodzież z 15 miejscowości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie dokumentacji 25 000 zł
2Roboty przygotowawcze12 000 zł
3Roboty ziemne22 000 zł
4Podbudowy373 000 zł
5Nawierzchnia289 000 zł
6Elementy dróg i ulic258 000 zł
7Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu5 600 zł
8Nadzór inwestorski15 000 zł
Łącznie: 999 600 zł