Szczegóły projektu

,,Bezpieczna wieś i gmina - zakup sprzętu dla OSP Oleśnica''


Lokalizacja

OSP Oleśnica 42

Opis projektu

Celem projektu jest zakup wyposażenia osobistego strażaków, które jest niezbęne do realizowania wszystkich akcji ratowniczo-gaśniczych i podejmowania działań pomocowych dla mieszkańców: ubrania specjalne, hełmy strażackie z googlami i latarkami, rękawice, buty specjalne, 4 aparaty tlenowe, 2 prądownice, 2 radiotelefony oraz przenośny zestaw oświetleniowy. Obecny strój naszych strażaków ochotników nie powinnien być wogóle wykorzystywany w realizowanych działaniach, ponieważ nie posiadają aktualnych świadectw dopuszczenia. Dodatkowo chcielibyśmy zakupić 4 aparaty tlenowe, dzięki którym molibyśmy podejmować interwencje w przypadku pożarów budynków, wchodzić do środka i ratować domowników. Obecnie posiadane prądownice, radiotelefony i maszt oświetleniowy zostały zakupione ponad 10 lat temu. Zależy nam na jak nalepszym wyposażeniu jednostki OSP, ponieważ nie chcemy, aby powtarzały się sytuacje z przeszłości, kiedy tobyliśmy bezradni wobec dziejącej się tragedii. Przykładem jest wspomniana już  sytuacja z 2017r., kiedy to w pożarze spłonął starszy mężczyzna, przed laty bardzo zaangażowany w działalność naszej jednostki. Pomimo zaangażowania nie byliśmy w stanie mu pomóc, z uwagi na brak aparatów tlenowych. Naszym wkładem własnym w projekt jest kwota 1670zł, którą chcielibyśmy przeznaczyć na zakup 1 prądownicy. Suma zostanie zebrana wśród okolicznych mieszkańców oraz podczas kiermaszu pt.: OSP dla wsi - Boże Narodzenie 2020.

Jednostka OSP Oleśnica działa od 1948r. i bierze udział w akcjach ratowniczych w przypadku pożarów, wichur, czy wypadków drogowych. Dodatkowo angażujemy się w zawody sportowe dla strażaków organizowane co roku zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym oraz akcje charytatywne. Prowadzimy też szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego wśród najmłodszych (szkoły, przedszkola w gminie Wodynie). Ostatnio zorganizowaliśmy prelekcję zawodowego ratownika medycznego, podczas której najmłodsi mieszkańcy naszej miejscowości uczyli się na fantomie udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Przykładem akcji ckarytatywnych, w które zaangażowała się nasza jednostka jest akcja dla powodzian ,,Moja i Twoja nadzieja'' oraz ,,Skok dla Kacpiego''.

Termin realizacji

W listopadzie 2020r. przeprowadzimy zbiórkę wśród mieszkańców wsi Oleśnica. W grudniu 2020r. zorganizujemy również kiermasz z okazji Świąt Bożego Narodzenia pt.: OSP dla wsi. Zebrane środki będą naszym wkładem własnym w realizację projektu i pozwolą na zakup prądownicy Turbo Master 52 o wartości 1670zł. Jeśli uda nam się uzyskać dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego, zakupimy wszystkie rzeczy, które zostały uwzględnione w niniejszym projekcie. Podane ceny wyposażenia są aktualnymi cenami obowiązującymi na rynku i pochodzą z wycen, o które poproszono 2 konkurencyjne dla siebie sklepy z wyposażeniem ratowniczo-gaśniczym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Środki pozyskane w ramach projektu pozwolą na zakup wyposażenia osobistego strażaków, co przede wszystkim wpłynie na wzrost podejmowanych przez naszą jednostkę akcji ratowniczo-gaśniczych oraz ich skuteczność i bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców. Obecny strój naszych strażaków ochotników nie powinien być wcale wykorzystywany w realizowanych działaniach. Dodatkowo przyczyni się to do wzrostu bezpieczeństwa ratowników ochotników oraz większego zainteresowanie naszą działalnością przez osoby, które mogłyby dołączyć do szeregów stowarzyszenia. Zależy nam na jak najlepszym wyposażeniu jednostki OSP, ponieważ nie chcemy, aby powtarzały się sytuacje z przeszłości, kiedy to byliśmy bezradni wobec dziejącej się tragedii. Przykładem jest wspomniana już  sytuacja z 2017r., kiedy to w pożarze spłonął starszy mężczyzna, przed laty bardzo zaangażowany w działalność naszej jednostki. Pomimo zaangażowania nie byliśmy w stanie mu pomóc, z uwagi na brak aparatów tlenowych.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są zarówno mieszkańcy wsi Oleśnica, jak i wszyscy mieszkańcy Gminy Wodynie. Obydwie miejscowości położone są w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1hełm strażacki HEROS - TITAN + NAKLEJKI + google + latarka10 020 zł
2kominiarka strażacka KS 1 (granatowa) - 6 szt.550,02 zł
3rękawice specjalne strażackie FHR 001 S - ściągacz - 6szt.1 225,08 zł
4buty specjalne strażackie FHR006 MAX - 6szt. 3 173,40 zł
5ubranie specjalne Raptor NXT 2 cz. - 6szt. 14 760 zł
6aparat powietrzny Fenzy X-Pro butla stalowa 6l - 4 szt. 18 800 zł
7prądownica RB 101 EN storz C TURBO - 1 szt. 2 200 zł
8radiotelefon nasobny Motorola DP4600 - 1 szt. 2 080 zł
9radiotelefon nasobny Hyt PD785 - 1 szt. 2 450 zł
10przenośny zestaw oświetleniowy PELI 9430 - 1 szt. 4 480 zł
Łącznie: 59 738,50 zł