Szczegóły projektu

Budowa i oznakowanie przejść dla pieszych


Lokalizacja

Droga 802 w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz, powiat miński.

Opis projektu

Projekt polegać będzie na utworzeniu dwóch dodatkowych i modernizacji dwóch istniejących przejść  dla pieszych przy ulicy Mińskiej . Nowe przejścia zostaną zlokalizowane na wysokości stacji paliw w Wielgolesie oraz przy wjeździe do naszej miejscowości od strony Latowicza na wysokości posesji numer 5. Ponadto projekt przewiduje oświetlenie wszystkich przejść dla pieszych  , które będzie polegało na zamontowaniu przed  każdym z nich hybrydowego znaku drogowego D6, uprzedzającego kierujących o zbliżaniu się do przejścia za pomocą światła pulsacyjnego. Zwiększy się tym samym bezpieczeństwo mieszkańców, gdyż jak dotąd niewielu kierowców udziela pieszym pierwszeństwa na przejściu, które jest słabo oznakowane a wieczorem prawie niewidoczne. Należy skłonić kierowców do jazdy w terenie zabudowanym ze szczególną ostrożnością i mniejszą prędkością. Statystyki są nieubłagane. Do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi właśnie na przejściach, czego niejednokrotnie jesteśmy świadkami w Wielgolesie. Proponowane rozwiązanie ma służyć poprawie bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców, ale wszystkich użytkowników drogi 802.

Termin realizacji

marzec- kwiecień 2021   -  planowanie nowych przejść
maj- czerwiec 2021 -  wykonanie przejść w wyznaczonych miejscach
lipiec- sierpień  2021        -  zakup hybrydowych znaków D6
wrzesień- październik 2021 - montaż oznakowania i oddanie przejść do użytku

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców, którym zależy na bezpieczeństwie, zwłaszcza dzieci i młodzieży, ale też osób starszych. Ponieważ cała ulica Mińska w Wielgolesie to droga wojewódzka 802, wiąże się to ze zwiększonym natężeniem ruchu kołowego. Droga uczęszczana jest przez mieszkańców wielu miejscowości, którzy przez Wielgolas przejeżdżają w drodze do pracy w Mińsku Mazowieckim czy Warszawie i z powrotem. Zwarta zabudowa wzdłuż drogi 802 powoduje też zwiększenie ruchu pieszego i rowerowego. Brak odpowiedniej ilości oznakowanych i prawidłowo oświetlonych przejść dla pieszych to zagrożenie dla mieszkańców. Od momentu wyremontowania drogi znacznie wzrosła szybkość przejeżdżających przez naszą miejscowość pojazdów, a kierowcy bardzo rzadko respektują oznakowanie terenu zabudowanego czy widoczne znaki drogowe.Zdarzyło się kilka wypadków, w tym jeden śmiertelny. Notoryczne łamanie przepisów ruchu drogowego mogą potwierdzić policjanci patrolujący teren. Wystawione mandaty nie odnoszą oczekiwanego skutku.Żeby zapobiec tragedii w przyszłości należy przez zgłoszony projekt zmusić kierowców do zdjęcia nogi z gazu i respektowania przepisów.

Adresaci projektu

Adresatami projektu będą nie tylko mieszkańcy Wielgolasu, ale wszystkie osoby przejeżdżające przez naszą miejscowość, w większości zmierzający do pracy w Mińsku Mazowieckim i w Warszawie. Przy drodze 802 w Wielgolesie znajduje się Żłobek Samorządowy, Stacja Paliw, trzy sklepy oraz Ochotnicza Straż Pożarna, co powoduje, że ruch na ul. Mińskiej jest naprawdę duży. Ponadto ulicą  Mińską poruszają się dzieci i młodzież zmierzająca do szkoły podstawowej, znajdującej się w Wielgolesie. To na ich bezpieczeństwie zależy nam najbardziej. ale jednocześnie chcemy, żeby bezpieczny był każdy użytkownik drogi 802.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1wyznaczenie i budowa dodatkowych przejść dla pieszych,40 000 zł
2zakup i montaż hybrydowych znaków D6160 000 zł
3oddanie przejść do użytku
Łącznie: 200 000 zł