Szczegóły projektu

Czyste powietrze na bezpiecznym Mazowszu - zakup dronów dla jednostek OSP


Lokalizacja

Drony stacjonować będą w jednostkach na terenie województwa Mazowieckiego.

Opis projektu

Projekt polega na zakupie dronów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wskazanych jednostek OSP oraz wyszkolenie operatorów tych dronów.
Drony będą wyposażone w analizatory powietrza, kamerę termowizyjną oraz kamerę wizyjną z zoomem optycznym.
Urządzenia będą wykorzystywane w kilku wariantach:
-Analizator powietrza: może być wykorzystany do działań ratowniczo - gaśniczych w przypadku braku dostępu przez strażaków lub zbyt dużego ryzyka dla ludzi w strefie zagrożenia, dodatkowo analizator może badać dym z kominów domów jednocześnie wskazują straży miejskiej miejsca potencjalnego spalania śmieci lub palenia niewłaściwym opałem.
-Kamera termowizyjna: może być używana przy poszukiwaniu osób zaginionych jak również przy działaniach ratowniczo - gaśniczych jako pomoc dla dowodzącego tymi działaniami.
-Kamera wizyjna: kamera z dużym zoomem umożliwi prowadzenie poszukiwań osób zaginionych na dużym terenie, jak również umożliwi zajrzenie w miejsca nie dostępne w inny sposób.  
Jednostki w których będą stacjonować drony, po jednym w każdy powiecie z regionu:
OSP Milanówek - Powiat Grodziski
OSP Nadarzyn - Powiat Pruszkowski
OSP Ożarów Maz - Powiat Warszawski Zachodni
OSP Góra Kalwaria - Powiat Piaseczyński
OSP Nowy Dwór Maz - Powiat Nowodworski

Termin realizacji

I kwartał - zakup dronów oraz przeszkolenie operatorów
II kwartał - rozpoczęcie działań jako wsparcie działań ratowniczo - gaśniczych
IV kwartał - kontrole stanu powietrza oraz dymu z kominów w celu wskazania straży miejskiej miejsc do pobrania próbek popiołu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Nasz projekt działa równolegle w dwóch dziedzinach: bezpieczeństwo i ochrona środowiska.
-Bezpieczeństwo: Dzięki zastosowaniu drona, który jest nośnikiem kamery termowizyjnej lub zwykłej kamery, możemy ograniczyć przebywanie ratowników w strefie zagrożenia. Dzięki systemowi pomiaru gazów możemy ograniczyć przebywanie w strefie zagrożenia wybuchem lub w strefie zagrożenia czynnikami chemicznymi. Kamera termowizyjna znacznie przyśpieszy poszukiwania osób zaginionych na dużych obszarach oraz pozwoli kierującemu działaniami ratowniczo - gaśniczymi dobór sił i środków po dostarczeniu informacji.
-Ochrona środowiska: System pomiaru gazów, pyłów i zanieczyszczeń pozwoli razem ze strażą miejską wskazywać paleniska, w których może występować spalanie odpadów lub paliw nie przeznaczonych do tego. Dronem wyposażonym w ten system możemy na podstawie dymu z komina określić co jest spalane, dzięki temu straż miejska może pobrać próbki popiołu z wytypowanych palenisk.  
Projekt był konsultowany z komendantami straż miejskich, jak również z komendantami powiatowymi PSP.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, ponieważ poprawa jakości powietrza dobrze wpłynie na stan zdrowia wszystkich mieszkańców, dodatkowo sprawne prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych zmniejszy ich koszty oraz poprawi bezpieczeństwo.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup drona dla OSP Milanówek200 000 zł
2Zakup drona dla OSP Ożarów Mazowiecki200 000 zł
3Zakup drona dla OSP Nowy Dwór Mazowiecki200 000 zł
4Zakup drona dla OSP Nadarzyn200 000 zł
5Zakup drona dla OSP Góra Kalwaria200 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł