Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

281. Mazowiecki Dzień Rodziny

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Podregion: Ostrołęcki

Planowany koszt: 157 000 zł

Projekt aktywizujący rodziny z terenu Mazowsza do wspólnego, aktywnego spędzenia czasu wolnego połączonego z działaniami profilaktycznymi i zabawą na świeżym powietrzu. P... Czytaj więcej...

Projekt aktywizujący rodziny z terenu Mazowsza do wspólnego, aktywnego spędzenia czasu wolnego połączonego z działaniami profilaktycznymi i zabawą na świeżym powietrzu. Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. W ramach zadania zorganizowane zostaną zabawy sportowe, konkursy, animacje, stoiska z atrakcjami, alpaki a wieczorem koncert gwiazdy muzyki rozrywkowej.

282. Młoda i Zdrowa - akcja edukacyjna dla uczennic Warszawskich liceów

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Planowany koszt: 172 600 zł

Celem projektu jest edukacja zdrowotna uczennic z 66 liceów z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy. Polegać ona będzie na podniesieniu świadomości zdrowotnej dziewcząt... Czytaj więcej...

Celem projektu jest edukacja zdrowotna uczennic z 66 liceów z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy. Polegać ona będzie na podniesieniu świadomości zdrowotnej dziewcząt, wkraczających w dorosłe życie, zobrazowaniu powagi problemu RSM. Podczas spotkań zachęcamy młodzież do oswajania się z tematyką, dotyczącą edukacji zdrowotnej, wykazując kontrast pomiędzy wstydem a dbałością o własne zdrowie.

283. Festiwal Sztuk "Amfiteatr"

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Żyrardowski

Planowany koszt: 200 000 zł

Celem projektu jest podniesienie dostępu do kultury dla mieszkańców powiatu grójeckiego poprzez organizację 2-dniowego festiwalu sztuki, który będzie realizowany w przest... Czytaj więcej...

Celem projektu jest podniesienie dostępu do kultury dla mieszkańców powiatu grójeckiego poprzez organizację 2-dniowego festiwalu sztuki, który będzie realizowany w przestrzeni miejsko-wiejskiej. Podczas festiwalu odbywać się będą m.in. koncerty orkiestr i zespołów muzycznych, teatrów ulicznych, pokazy sztuk cyrkowych oraz projektowanie murali.

284. Zakup dwóch ambulansów dla mieszkańców m.st. Warszawy

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Planowany koszt: 1 000 000 zł

Projekt zakłada zakup wraz z dostawą dwóch nowych ambulansów dla WSPRiTS ,,Meditrans" SPZOZ w Warszawie. Pojazdy są niezbędnym elementem w ratowaniu zdrowia i życia ludzk... Czytaj więcej...

Projekt zakłada zakup wraz z dostawą dwóch nowych ambulansów dla WSPRiTS ,,Meditrans" SPZOZ w Warszawie. Pojazdy są niezbędnym elementem w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Zakup ambulansów pozwoli na sprawniejsze i szybsze niesienie pierwszej pomocy mieszkańcom Warszawy

285. Zakup fantomów i AED oraz warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy dla Mazowszan.

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Planowany koszt: 220 000 zł

Zakup dla SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku nowoczesnych fantomów i defibrylatorów oraz przeprowadzenie szkoleń z pierwsz... Czytaj więcej...

Zakup dla SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku nowoczesnych fantomów i defibrylatorów oraz przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie miast: Płocka, Gostynina i Sierpca i przyległych do nich powiatów. Szkolenia w przedszkolach, szkołach, zakładach pracy prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych.

286. Utworzenie siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla uczniów, wychowanków i mieszkańców SOSW w Radomiu.

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Planowany koszt: 503 634 zł

Celem projektu jest utworzenie siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla uczniów, wychowanków i mieszkańców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla ... Czytaj więcej...

Celem projektu jest utworzenie siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla uczniów, wychowanków i mieszkańców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.

288. Zakup 2 karetek dla mieszkańców Warszawy

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Planowany koszt: 1 000 000 zł

Zakup dwóch nowoczesnych karetek dla Warszawskiego Pogotowia Ratunkowego wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Warszawy i okolic. Nowoczesny ambul... Czytaj więcej...

Zakup dwóch nowoczesnych karetek dla Warszawskiego Pogotowia Ratunkowego wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Warszawy i okolic. Nowoczesny ambulans to szybka pomoc przedmedyczna w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

289. Budowa boiska sportowego na terenie kompleksu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. zo.o.

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Planowany koszt: 980 000 zł

Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykówki zlokalizowanego na terenie kompleksu Szpit... Czytaj więcej...

Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykówki zlokalizowanego na terenie kompleksu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

290. Przyjaźń z dentystą

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Planowany koszt: 160 000 zł

Projekt ma za zadanie poprawienie świadomości z zakresu prawidłowej higieny jamy ustnej u dzieci w wieku od 7 do 9 roku życia uczęszczających do szkół podstawowych na t... Czytaj więcej...

Projekt ma za zadanie poprawienie świadomości z zakresu prawidłowej higieny jamy ustnej u dzieci w wieku od 7 do 9 roku życia uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta st. Warszawy i okolic. Poprzez aktywne warsztaty z dziećmi promujemy zdrowie i działania mające na celu uświadamianie zagrożeń wynikających z zaniedbań higieny jamy ustnej kończących się próchnicą.

292. Siedlecki Ogród Społeczny

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : pomoc społeczna

Podregion: Siedlecki

Planowany koszt: 250 000 zł

Ogród społeczny to fragment przestrzeni miejskiej wspólnie tworzonej przez grupę mieszkańców, służącej uprawie roślinności, spotkaniom i integracji, działaniom edukacyjny... Czytaj więcej...

Ogród społeczny to fragment przestrzeni miejskiej wspólnie tworzonej przez grupę mieszkańców, służącej uprawie roślinności, spotkaniom i integracji, działaniom edukacyjnym i wydarzeniom kulturalnym. Użytkownicy są zaangażowani w prace na rzecz ogrodu już na etapie projektowania, a także uczestniczą w porządkowaniu terenu infrastruktury ogrodowej, sadzeniu roślin, biorą udział w ich pielęgnacji.

293. Kompleksowe szkolenie dla kierowców i motocyklistów - techniki bezpiecznej jazdy oraz pierwszej pomocy podczas wypadku komunikacyjnego

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Warszawski wschodni

Planowany koszt: 200 000 zł

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu doskonalenia technik jazdy dla kierowców i motocyklistów oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków kom... Czytaj więcej...

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu doskonalenia technik jazdy dla kierowców i motocyklistów oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków komunikacyjnych. Warsztaty będą odbywać się w różnych terminach w celu zmaksymalizowania poziomu zdobywanej wiedzy oraz komfortu uczestników.

296. Ogarnij emocje - wakacyjne warsztaty edukacyjno-artystyczne

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Żyrardowski

Planowany koszt: 107 500 zł

Projekt obejmuje 4 turnusy 5-dniowych półkolonii letnich. Cel projektu - zwrócenie uwagi na ważną rolę jaką pełnią emocje w naszym życiu. Podczas zajęć uczestnicy dowiedz... Czytaj więcej...

Projekt obejmuje 4 turnusy 5-dniowych półkolonii letnich. Cel projektu - zwrócenie uwagi na ważną rolę jaką pełnią emocje w naszym życiu. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak rozładowywać emocje, gdzie udać się po pomoc, jak wykorzystać ćwiczenia fizyczne i umysłowe do poprawy samopoczucia, mówić o swoich potrzebach, wyznaczać granice oraz wykorzystywać czas wolny do efektywnego wypoczynku.

297. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich "Z Mazowszem"

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Siedlecki

Planowany koszt: 200 000 zł

Projekt przewiduje zorganizowanie Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich "Z Mazowszem", w ramach którego odbędzie się konkurs kulinarny dla KGW z terenu subregionu siedleckiego... Czytaj więcej...

Projekt przewiduje zorganizowanie Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich "Z Mazowszem", w ramach którego odbędzie się konkurs kulinarny dla KGW z terenu subregionu siedleckiego. Chcąc promować dziedzictwo kulturowe i folklor regionu planujemy organizację koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ,,Mazowsze” i naszego rodzimego, młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca NIWA.

299. Mazowsze - tu mieszkam

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Planowany koszt: 66 000 zł

Projekt "Mazowsze - tu mieszkam" ma na celu zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności Mazowsza poprzez ciekawe warsztaty i wycieczki krajoznawcze. Poznamy historię regi... Czytaj więcej...

Projekt "Mazowsze - tu mieszkam" ma na celu zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności Mazowsza poprzez ciekawe warsztaty i wycieczki krajoznawcze. Poznamy historię regionu oraz dowiemy się, jakie są nasze korzenie. Mazowszanie zostaną zaproszeni do udziału w konkursie fotograficznym z atrakcyjnymi nagrodami. Podsumowaniem projektu będzie wystawa zwycięskich prac.

300. Piknik Historyczny

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Planowany koszt: 82 000 zł

Piknik Historyczny, będzie świętem dla wszystkich kochających historię. Uczestnicząc w nim będziesz mógł wziąć udział w części artystycznej czy części wystawienniczej. B... Czytaj więcej...

Piknik Historyczny, będzie świętem dla wszystkich kochających historię. Uczestnicząc w nim będziesz mógł wziąć udział w części artystycznej czy części wystawienniczej. Będzie można poznać historię lokalną, dotyczącej bitwy trzech Marszałków z 1914 roku.

301. Bepieczna podróż z niebezludnej wyspy

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Planowany koszt: 902 666,25 zł

Projekt polega na budowie trzech zatok autobusowych i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej W802 Mińsk Mazowiecki-Seroczyn w miejsc. Wielgolas i Budy Wielgoleskie w gm. La... Czytaj więcej...

Projekt polega na budowie trzech zatok autobusowych i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej W802 Mińsk Mazowiecki-Seroczyn w miejsc. Wielgolas i Budy Wielgoleskie w gm. Latowicz. Chodnik umożliwi mieszkańcom Bud Wielgoleskich bezpieczne dojście do przystanku autobusowego. Zatoki autobusowe przy przystankach poprawią bezpieczeństwo kierowców i podróżujących transportem zbiorowym.

302. Mam kartę rowerową, poznaję swojego instruktora nauki jazdy, chcę być bezpieczny na drodze. Mieszkańcy Mazowsza, jesteśmy świadomi - jesteśmy zdrowi.

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Ciechanowski

Planowany koszt: 200 000 zł

Realizacja projektu pt. „Mam kartę rowerową, poznaję swojego instruktora nauki jazdy, chcę być bezpieczny na drodze. Mieszkańcy Mazowsza, jesteśmy świadomi - jesteśmy zdr... Czytaj więcej...

Realizacja projektu pt. „Mam kartę rowerową, poznaję swojego instruktora nauki jazdy, chcę być bezpieczny na drodze. Mieszkańcy Mazowsza, jesteśmy świadomi - jesteśmy zdrowi” to konferencje z "wyjątkowymi osobowościami w ruchu drogowym", spotkania instruktorów z uczniami, zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem miasteczek ruchu drogowego oraz symulatorów dachowania, zderzeń, narkogoogli i alkogoogli.

305. I Mazowiecki Zjazd Samochodów Amerykańskich

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowany koszt: 85 800 zł

Projekt nosi tytuł I Mazowiecki Zjazd Samochodów Amerykańskich. Jest próbą połączenia amerykańskiej tradycji country z ludowością Kurpiowszczyzny. Znakiem rozpoznawczym p... Czytaj więcej...

Projekt nosi tytuł I Mazowiecki Zjazd Samochodów Amerykańskich. Jest próbą połączenia amerykańskiej tradycji country z ludowością Kurpiowszczyzny. Znakiem rozpoznawczym projektu będą tradycyjne, amerykańskie samochody, które fascynują wielu mieszkańców północnego Mazowsze. Kwintesencją naszego spotkania będzie naprzemianległa prezentacja kultury amerykańskiej oraz kurpiowskiej,

306. Słodkie życie bez cukrzycy!

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Planowany koszt: 197 000 zł

Projekt obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne dla dorosłych w wieku 50+ (m.in. treningi kulinarne, zajęcia z lekarzem, dietetykiem, a także opracowanie kompendium wiedzy... Czytaj więcej...

Projekt obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne dla dorosłych w wieku 50+ (m.in. treningi kulinarne, zajęcia z lekarzem, dietetykiem, a także opracowanie kompendium wiedzy niezbędnej w profilaktyce cukrzycy – które w formie broszury zostanie przekazane uczestnikom projektu. W ramach projektu przewidziane są również warsztaty plastyczne, w ramach których powstaną ilustracje.

307. Pełni Potencjałów. Warsztaty doradztwa zawodowego dla młodzieży.

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Siedlecki

Planowany koszt: 200 000 zł

Nie wiesz w jakiej szkole średnie kontynuować edukację? A może przeraża Cię myśl o wyborze kierunku studiów czy zawodu? Dzięki udziałowi w projekcie poznasz swoje kompet... Czytaj więcej...

Nie wiesz w jakiej szkole średnie kontynuować edukację? A może przeraża Cię myśl o wyborze kierunku studiów czy zawodu? Dzięki udziałowi w projekcie poznasz swoje kompetencje i umiejętności i z łatwością wybierzesz dalszą drogę edukacyjną czy zawodową. Dodatkowo spędzisz wyjątkowy czas integrując się ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy. Liczba uczestników: 375 osób w wieku 13-17l.

308. Seniorze masz moc!

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : pomoc społeczna

Podregion: Warszawski zachodni

Planowany koszt: 150 000 zł

Podstawową zaletą bycia seniorem jest często spory zasób wolnego czasu. Nie zawsze wiemy jednak jak go spożytkować. W ramach projektu spojrzymy więc w głąb siebie, w krea... Czytaj więcej...

Podstawową zaletą bycia seniorem jest często spory zasób wolnego czasu. Nie zawsze wiemy jednak jak go spożytkować. W ramach projektu spojrzymy więc w głąb siebie, w kreatywny sposób z pomocą fotografa, kolażu i improwizacji odkryjemy swój potencjał, a także nauczymy się zdrowo gotować, żyć bardziej ekologicznie i oszczędniej zgodnie z filozofią less waste.

309. Letnie kino plenerowe

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski wschodni

Planowany koszt: 44 100 zł

Projekt zakłada organizację 16 pokazów filmowych na otwartych terenach na terenie Gminy Jabłonna w okresie od czerwca do końca września 2024 r. w godzinach wieczornych w... Czytaj więcej...

Projekt zakłada organizację 16 pokazów filmowych na otwartych terenach na terenie Gminy Jabłonna w okresie od czerwca do końca września 2024 r. w godzinach wieczornych w weekendy. Projekcje filmów dostępne będą dla wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego lubiących oglądać filmy na świeżym powietrzu. W miejscach projekcji udostępnione zostaną leżaki.

310. Z PIOSENKĄ PRZEZ MAZOWSZE

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Planowany koszt: 70 600 zł

Projekt przewiduje zorganizowanie 6 koncertów polskiej piosenki rozrywkowej, o różnej tematyce, w Ośrodkach Kultury 6 różnych dzielnic Warszawy. Prezentowane będą polskie... Czytaj więcej...

Projekt przewiduje zorganizowanie 6 koncertów polskiej piosenki rozrywkowej, o różnej tematyce, w Ośrodkach Kultury 6 różnych dzielnic Warszawy. Prezentowane będą polskie piosenki rozrywkowe : znane i lubiane oraz nowe, autorskie, twórców i wykonawców z Mazowsza. Celem projektu jest promocja Mazowsza i poszerzenie jego oferty kulturalnej.

311. Mazowsze Zawsze w Formie

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Planowany koszt: 20 000 zł

Zadanie pn. "Mazowsze Zawsze w Formie - Jesteś w Formie, Jesteś Mistrzem!” będzie obejmować organizację otwartych amatorskich zawodów tanecznych oraz sportowych w Warszaw... Czytaj więcej...

Zadanie pn. "Mazowsze Zawsze w Formie - Jesteś w Formie, Jesteś Mistrzem!” będzie obejmować organizację otwartych amatorskich zawodów tanecznych oraz sportowych w Warszawie. Planowane jest przeprowadzenie amatorskich zawodów dla dzieci i dorosłych z dyscyplin takich jak cross-trening, jump rope, taniec, bieg z przeszkodami, Zumba. W przerwach zawodów odbędzie maraton taneczny Zumby Fitness.

312. Pełna kultura - spotkania autorskie

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski wschodni

Planowany koszt: 38 600 zł

Projekt zakłada organizację 12 spotkań autorskich z polskimi znanymi pisarzami od stycznia do grudnia 2024 roku.

316. Jabłka, gruszki, śliwki na wyciągnięcie ręki! Ochrona drzew owocowych w przestrzeni miejskiej.

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Planowany koszt: 200 000 zł

Projekt to cykl działań edukacyjnych, którego celem jest ochrona kapitału przyrodniczo-użytkowego drzew owocowych w przestrzeni miejskiej. Obejmuje szereg wydarzeń m.in. ... Czytaj więcej...

Projekt to cykl działań edukacyjnych, którego celem jest ochrona kapitału przyrodniczo-użytkowego drzew owocowych w przestrzeni miejskiej. Obejmuje szereg wydarzeń m.in. warsztaty z ogrodnictwa, pielęgnacji drzew owocowych, ich roli dla ekosystemu miejskiego (fauna), identyfikacji starych odmian, zachowania ich puli genetycznej, niemarnowania owoców, ich przetwórstwa na własne potrzeby.

317. Obrzędy świętojańskie z "Mazowszem" na Mazowszu

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Siedlecki

Planowany koszt: 200 000 zł

Projekt przewiduje zorganizowanie wydarzenia kulturalnego z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze oraz grup folklorystycznych i kół gospodyń wiejskich subregionu siedl... Czytaj więcej...

Projekt przewiduje zorganizowanie wydarzenia kulturalnego z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze oraz grup folklorystycznych i kół gospodyń wiejskich subregionu siedleckiego, którego motywem przewodnim będą tradycje związane z nocą świętojańską i wcześniejsze słowiańskie obchody nocy Kupały. Wydarzenie odbędzie się w malowniczej scenerii plenerów wschodniego Mazowsza.

318. Biesiada z "Mazowszem" na wschodnim Mazowszu

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Siedlecki

Planowany koszt: 200 000 zł

Projekt przewiduje org. międzypokoleniowego spotkania mieszkańców subregionu siedleckiego, którego głównym celem jest promowanie tradycyjnej kuchni i kultury regionu. Bog... Czytaj więcej...

Projekt przewiduje org. międzypokoleniowego spotkania mieszkańców subregionu siedleckiego, którego głównym celem jest promowanie tradycyjnej kuchni i kultury regionu. Bogactwo kuchni regionalnej i folkloru stanowić będzie szczeg. dla młodszych osób zachętę do bliższego poznania historii i tradycji regionu także w innych obszarach. Zachętą do tego będzie koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze".

322. Rewitalizacja terenów spacerowo-rekreacyjnych, modernizacja oświetlenia oraz montaż wiat rowerowych przy Szpitalu Tworkowskim

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Planowany koszt: 350 000 zł

W ramach projektu zmodernizowane zostanie oświetlenie alei leśnej, uregulowana roślinność przy ścieżkach spacerowo-rekreacyjnych w części leśnej, zbudowane wiaty rowerowe... Czytaj więcej...

W ramach projektu zmodernizowane zostanie oświetlenie alei leśnej, uregulowana roślinność przy ścieżkach spacerowo-rekreacyjnych w części leśnej, zbudowane wiaty rowerowe, dostawione kosze i ławki. Wszystko za zgodą Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ku radości tych, którzy na co dzień lub od święta korzystają z rozległego terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia.

323. Zakup dwóch ambulansów - wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Planowany koszt: 1 000 000 zł

Zakup 2 ambulansów poprawi bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Mazowsza, pozwoli na sprawniejsze i szybsze udzielenie pomocy medycznej pacjentom. Umożliwi również wycofa... Czytaj więcej...

Zakup 2 ambulansów poprawi bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Mazowsza, pozwoli na sprawniejsze i szybsze udzielenie pomocy medycznej pacjentom. Umożliwi również wycofanie z systemu ratownictwa medycznego najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych pojazdów.Poprawi wydajność i jakość pracy członków zespołów ratownictwa medycznego

324. W zdrowiu przez pokolenia - Ja, moja Mama i Babcia

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Planowany koszt: 95 830 zł

1. Wzrost roli rodziny, w tym młodszych pokoleń dla kształtowania zachowań prozdrowotnych seniorów 2. Wzmocnienie relacji międzyludzkich, rodzinnych, międzypokoleniowych... Czytaj więcej...

1. Wzrost roli rodziny, w tym młodszych pokoleń dla kształtowania zachowań prozdrowotnych seniorów 2. Wzmocnienie relacji międzyludzkich, rodzinnych, międzypokoleniowych 3. Edukacja prozdrowotna poprzez działania społeczne 4 Wzmocnienie roli szkoły w procesie uczenia się zachowań zdrowotnych

325. "Ku krańcom Wszechświata"- warsztaty astronomiczne dla dzieci i młodzieży.

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Siedlecki

Planowany koszt: 45 100 zł

Projekt obejmuje ciekawe zajęcia edukacyjne z historią i sposobem poznawania Kosmosu dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez zawodowych astronomów. Będą to interaktywne ... Czytaj więcej...

Projekt obejmuje ciekawe zajęcia edukacyjne z historią i sposobem poznawania Kosmosu dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez zawodowych astronomów. Będą to interaktywne zajęcia naukowe, warsztaty astronomiczne, pokazy w mobilnym planetarium, zajęcia techniczne, gry i konkursy. Lekcje takie charakteryzują się wysoką wartością merytoryczną w atrakcyjnej, łatwej do przyswojenia przez dzieci formie.

328. Mazowiecki Anioł.

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Planowany koszt: 109 000 zł

MAZOWIECKI ANIOŁ to projekt adresowany do mieszkańców Mazowsza i subregionu radomskiego, którego celem jest przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i wykluczenia dzieci, ... Czytaj więcej...

MAZOWIECKI ANIOŁ to projekt adresowany do mieszkańców Mazowsza i subregionu radomskiego, którego celem jest przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i wykluczenia dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez integrację międzypokoleniową, warsztaty artystyczne, koncerty ,wystawy lokalnych artyst spotkania ze sztuką i lokalnymi artystami.

Wybrany do realizacji

330. Środki menstruacyjne w szkołach na terenie całego powiatu ostrowskiego

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : pomoc społeczna

Podregion: Ostrołęcki

Planowany koszt: 109 795 zł

Pojemniki z podpaskami i tamponami w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej w Ostrowi Mazowieckiej i w powiecie ostrowskim. Dla każdej dziewczyny. Bezpłatnie, bez s... Czytaj więcej...

Pojemniki z podpaskami i tamponami w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej w Ostrowi Mazowieckiej i w powiecie ostrowskim. Dla każdej dziewczyny. Bezpłatnie, bez skrępowania, bez wstydu i stresu – po prostu bierzesz, kiedy tego potrzebujesz.

Wybrany do realizacji

331. MoVME - Mobilne Vlogatorium Mazowieckiej Edukacji

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Siedlecki

Planowany koszt: 750 000 zł

W siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach zostanie uruchomiony ogólnodostępny punkt tworzenia edukacyjnych materiałów audiowizualnych wyposażony w specjalistyczny sprzęt z mo... Czytaj więcej...

W siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach zostanie uruchomiony ogólnodostępny punkt tworzenia edukacyjnych materiałów audiowizualnych wyposażony w specjalistyczny sprzęt z możliwością wykorzystania w regionie w celu wsparcia realizacji w szkołach edukacji medialnej. Będzie otwarty dla pracowników MSCDN, Biblioteki Pedagog, nauczycieli i uczniów oraz innych osób czy też instytucji związanych z oświatą.

333. Piknik historyczny imienia ks. Ignacego Skorupki

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski wschodni

Planowany koszt: 200 000 zł

31 lipca 1893 w Warszawie urodził się ks. Ignacy Jan Skorupka, który zginął jako kapelan bohater 14 sierpnia 1920 pod Ossowem. Jego śmierć jest jednym z symboli Bitwy War... Czytaj więcej...

31 lipca 1893 w Warszawie urodził się ks. Ignacy Jan Skorupka, który zginął jako kapelan bohater 14 sierpnia 1920 pod Ossowem. Jego śmierć jest jednym z symboli Bitwy Warszawskiej. Dwudniowy piknik historyczny imienia ks. Skorupki, jest formą specjalnego uczczenia ważnej dla Mazowsza postaci oraz popularyzacji jego życia i dokonań.

334. ZAKUP I MONTAŻ DEFIBRYLATORÓW AED W POCIĄGACH WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ SP. Z O.O. ORAZ PRODUKCJA SPOTU PROMUJĄCEGO PIERWSZĄ POMOC

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski zachodni

Planowany koszt: 280 000 zł

Projekt polega na zakupie i  montażu w 21 pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. ogólnodostępnych defibrylatorów oraz produkcji spotu edukacyjnego, będącego ... Czytaj więcej...

Projekt polega na zakupie i  montażu w 21 pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. ogólnodostępnych defibrylatorów oraz produkcji spotu edukacyjnego, będącego instruktażem pierwszej pomocy z użyciem urządzenia oraz promocją postawy społecznej ukierunkowanej na potrzebę niesienia pomocy.

335. GRAM w RUGBY - Cykl 2 Regionalnych Turniejów Dzieci i Młodzieży w Rugby

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Planowany koszt: 40 000 zł

Pomysł polega na zorganizowaniu cyklu 2 turniejów w rugby dla dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego. Zaproszenia do udziału w turniejach, zostaną również przek... Czytaj więcej...

Pomysł polega na zorganizowaniu cyklu 2 turniejów w rugby dla dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego. Zaproszenia do udziału w turniejach, zostaną również przekazane do pozostałych klubów rugby na terenie Mazowsza. Podczas turniejów przewidujemy również gry i zabawy promujące sport wśród dzieci i młodzieży.

336. Senioralne spotkania czwartkowe

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : pomoc społeczna

Podregion: Warszawski zachodni

Planowany koszt: 51 000 zł

Projekt pt. SENIORALNE SPOTKANIA CZWARTKOWE to 6 spotkań- wycieczek autokarowych pod hasłem „W gościnę do Marszałka” dających możliwość poznania marszałkowskich obi... Czytaj więcej...

Projekt pt. SENIORALNE SPOTKANIA CZWARTKOWE to 6 spotkań- wycieczek autokarowych pod hasłem „W gościnę do Marszałka” dających możliwość poznania marszałkowskich obiektów kultury i sztuki Mazowsza. Projekt skierowany do seniorów  z  7 gmin powiatu warszawskiego-zachodniego.

337. Spokojny sen Pacjenta i Opiekuna Szpitala na Niekłańskiej

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Planowany koszt: 150 000 zł

Chcemy, aby mali Pacjenci, którzy w związku z hospitalizacją przeżywają stres, mogli cieszyć się obecnością wypoczętego Opiekuna. Aby zachować wysoki standard pobytu, S... Czytaj więcej...

Chcemy, aby mali Pacjenci, którzy w związku z hospitalizacją przeżywają stres, mogli cieszyć się obecnością wypoczętego Opiekuna. Aby zachować wysoki standard pobytu, Szpital potrzebuje rozkładanych łóżek, na których Opiekunowie mogliby odpoczywać podczas hospitalizacji. Zwracam się z prośbą o pomoc w zakupie takich łóżek. Pilnie potrzeba 80-90 szt. Dotychczasowe spełniały swoje zadania wiele lat

338. MiniUltimate Frisbee w szkołach na Mazowszu

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Planowany koszt: 32 000 zł

Celem projektu jest pokazanie nowej gry zespołowej z dyskiem frisbee uczniom mazowieckich szkół: - gry bezkontaktowej, w której dziewczęta i chłopcy grają razem, - gry ... Czytaj więcej...

Celem projektu jest pokazanie nowej gry zespołowej z dyskiem frisbee uczniom mazowieckich szkół: - gry bezkontaktowej, w której dziewczęta i chłopcy grają razem, - gry bez sędziego, gdzie uczestnicy sami rozwiązują sporne sytuacje w duchu zasad fair play, - świetnej zabawy z frisbee, w której liczy się radość z gry, a także organizacji Otwartych Mistrzostw Mazowsza w MiniUltimate Frisbee.

Wybrany do realizacji

340. W Kurpiowskim Zwyczaju - Kultura Ludowa Mazowsza

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Planowany koszt: 71 000 zł

Projekt zakłada organizację warsztatów podczas regionalnego przeglądu kultury ludowej na terenie Mazowsza. Warsztaty pozwolą na zaprezentowanie folkloru na kilku płaszczy... Czytaj więcej...

Projekt zakłada organizację warsztatów podczas regionalnego przeglądu kultury ludowej na terenie Mazowsza. Warsztaty pozwolą na zaprezentowanie folkloru na kilku płaszczyznach: florystyki kurpiowskiej, regionalnego haftu oraz kulinariów. Warto pielęgnować i dbać o dziedzictwo kulturowe. Celem tego przedsięwzięcia jest kultywowanie, propagowanie i rozpowszechnianie tradycji ziem na terenach Kurpi.

341. Bądź sprawny jak lampart.

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Planowany koszt: 18 300 zł

Projekt ma na celu przeprowadzenie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w triathlonie. Impreza przeznaczona jest dla dzieci od 6 do 18 roku życia. Zapisy na zawody... Czytaj więcej...

Projekt ma na celu przeprowadzenie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w triathlonie. Impreza przeznaczona jest dla dzieci od 6 do 18 roku życia. Zapisy na zawody prowadzone będą w formie otwartej a udział w nich będzie bezpłatny.

342. Warsztaty międzypokoleniowe aktywizujące seniorów z subregionu radomskiego

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Planowany koszt: 50 000 zł

Koncepcja zadania obejmuje zaangażowanie seniorów z subregionu Radomia, pozbawionych bezpośredniego dostępu do twórczych spotkań ze sztuką, często osamotnionych i wykluc... Czytaj więcej...

Koncepcja zadania obejmuje zaangażowanie seniorów z subregionu Radomia, pozbawionych bezpośredniego dostępu do twórczych spotkań ze sztuką, często osamotnionych i wykluczonych - w świadomy odbiór i korzystanie z oferty kulturalnej. Wdrożenie projektu wpłynie na podniesienie kompetencji społecznych, wymianę międzypokoleniową, zmniejszenie dystansu oraz rozbudzi potrzebę integracji u seniorów.

Wybrany do realizacji

344. Zielone Mazowsze

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Planowany koszt: 999 000 zł

W ramach projektu zostanie zagospodarowany zielenią oraz małą infrastrukturą teren wokół siedziby zespołu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Projekt p... Czytaj więcej...

W ramach projektu zostanie zagospodarowany zielenią oraz małą infrastrukturą teren wokół siedziby zespołu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Projekt przewiduje powstanie interaktywnego, muzycznego placu zabaw dla dzieci oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Wybrany do realizacji

345. Czas na wakacyjną przygodę

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Radomski

Planowany koszt: 199 400 zł

Zadanie będzie polegać na realizacji oferty wakacyjnej dla młodzieży w wieku 8 -17 lat z powiatów lipskiego, zwoleńskiego, kozienickiego i m.Radomia W ramach realizacji ... Czytaj więcej...

Zadanie będzie polegać na realizacji oferty wakacyjnej dla młodzieży w wieku 8 -17 lat z powiatów lipskiego, zwoleńskiego, kozienickiego i m.Radomia W ramach realizacji zadania zorganizowany będzie obóz sportowo-rekreacyjny dla młodzieży na terenie Mazowsza w maksymalnie dwóch ośrodkach wypoczynkowych. Uczestnicy obozu będą mieli zapewniony pobyt wraz z wyżywieniem.

346. Siedem dni dla rodzin zastępczych w mazowieckim Nazarecie

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Planowany koszt: 104 000 zł

Projekt adresowany jest do rodzin zastępczych województwa mazowieckiego. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji społecznych w systemach rodzinnych poprzez w... Czytaj więcej...

Projekt adresowany jest do rodzin zastępczych województwa mazowieckiego. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji społecznych w systemach rodzinnych poprzez wspieranie rodziców zastępczych/opiekunów prawnych w nabywaniu oraz doskonaleniu umiejętności wychowawczych. Oprócz programu warsztatowego będzie czas na rekreację i wypoczynek z dala od codziennych problemów.

348. Z pomocą naszym Pacjentom, chroniąc środowisko - zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Planowany koszt: 251 201 zł

Zakup samochodu elektrycznego typu sanitarka.

350. Wagi dostępne dla wszystkich

Pula: ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Planowany koszt: 69 000 zł

Głównym celem jest zakup wag siedzących dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchu, potrzeb osób starszych oraz kobiet w zaawansowanej ciąży - osób, które nie mogą s... Czytaj więcej...

Głównym celem jest zakup wag siedzących dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchu, potrzeb osób starszych oraz kobiet w zaawansowanej ciąży - osób, które nie mogą skorzystać z wagi klasycznej. Zwiększmy wspólnie bezpieczeństwo i dostępność placówek medycznych. Łącznie w ramach projektu zakładamy zakupienie 23 wag siedzących.

352. Planszówkobus - mobilna biblioteka i miejsce do gry w planszówki

Pula: podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Planowany koszt: 400 000 zł

Projekt zakłada stworzenie specjalnego autobusu, który będzie mobilną biblioteką. Będzie w nim można grać w gry planszowe, a także czytać książki.

Poprzedni projekt
Następny projekt