Wybrany do realizacji

305 Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt po weryfikacji: 68 356 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez szkolenie kierowców w najliczniejszej grupie wiekowej 25-54 lata. Szkolenie składałoby się z części te... więcej »

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez szkolenie kierowców w najliczniejszej grupie wiekowej 25-54 lata. Szkolenie składałoby się z części teoretycznej (3 godz.) prowadzonej przez psychologa transportu i części praktycznej (3 godz.) pod okiem wykwalifikowanego instruktora na torze doskonalenia techniki jazdy.

Wybrany do realizacji

307 Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 676 255 zł

Ideą projektu jest stworzenie strefy dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., ich rodziców i opiekunów. W ramach stref zaplanowano m.in. minigolfa... więcej »

Ideą projektu jest stworzenie strefy dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., ich rodziców i opiekunów. W ramach stref zaplanowano m.in. minigolfa, zagospodarowanie patio, miejsce na ognisko, place zabaw, ławki. Biorąc pod uwagę zakres działalności szpitala bardzo ważne jest, aby pacjent miał możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Wybrany do realizacji

308 Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Radomski

Koszt po weryfikacji: 104 300 zł

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 140 kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy.

Wybrany do realizacji

309 Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Koszt: 24 000 zł

Celem projektu jest organizacja warsztatów doskonalenia umiejętności gry na instrumentach dętych dla członków orkiestry i osób zainteresowanych z województwa mazowieckieg... więcej »

Celem projektu jest organizacja warsztatów doskonalenia umiejętności gry na instrumentach dętych dla członków orkiestry i osób zainteresowanych z województwa mazowieckiego oraz koncertu w Jedlińsku, w którym wezmą udział 3 zaproszone orkiestry dęte.

Wybrany do realizacji

312 Muzealny mini ogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Koszt: 472 500 zł

Celem projektu jest przekształcenie dziedzińca muzealnego na bazie istniejącej oraz celowo zaaranżowanej zieleni (mini wirydarz, nowe nasadzenia krzewów, drzew, bylin), m... więcej »

Celem projektu jest przekształcenie dziedzińca muzealnego na bazie istniejącej oraz celowo zaaranżowanej zieleni (mini wirydarz, nowe nasadzenia krzewów, drzew, bylin), małej architektury parkowej (ławki, karmnik heski i budki lęgowe z kamerami online, zegar słoneczny, fontanna typu deszczownica - „sztuczny deszcz", makro-modele owadów, szachownica /Sx5 m/) w przestrzeń wypoczynkowo-edukacyjną.

Wybrany do głosowania

313 Rozwój turystyki województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego - budowa parkingu oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Fortach Bema (Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką)

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 460 000 zł

Celem projektu jest rozwój turystyki województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego - budowa parkingu oraz infrastruktury sp... więcej »

Celem projektu jest rozwój turystyki województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego - budowa parkingu oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Fortach Bema (Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką)

Wybrany do głosowania

314 Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągu pieszego.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 400 000 zł

Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania a... więcej »

Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągu pieszego

Odrzucony formalnie

14 Szpital KLINICZNY dla Radomia

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Radomski

Koszt: 990 000 zł

Odrzucony formalnie

15 Park Technologiczny- Badawczy dla Radomia

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy

Podregion: Radomski

Koszt: 700 000 zł

Odrzucony formalnie

74 Pokazy rycerskie na Krakowej Górze - Borkowice 2021

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Radomski

Koszt: 140 000 zł

Odrzucony formalnie

135 Rewitalizacja Bunkrów

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Koszt: 20 000 zł

Odrzucony formalnie

158 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ESTETYKI NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NA ODCINKU ULICA KOLEJOWA - ZWOLEŃSKA W MIEŚCIE PIONKI

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Radomski

Koszt: 227 000 zł

Odrzucony formalnie

216 Lekkoatleci trenują dzieci, czyli szkolimy talenty w OKS "Start" Otwock.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 200 000 zł

Odrzucony formalnie

221 MAZOWIECKA AKADEMIA SIATKÓWKI – wsparcie szkółek, stowarzyszeń, akademii oraz klubów sportowych propagujących piłkę siatkową

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Radomski

Koszt: 200 000 zł

Odrzucony merytorycznie

9 Mierniki jakości powietrza dla całego województwa Mazowieckiego

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Koszt: 770 000 zł

Odrzucony merytorycznie

16 Oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż dw 627 na odcinku Małkinia Górna - Treblinka

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 1 000 000 zł

Odrzucony merytorycznie

18 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Płocki

Koszt: 1 000 000 zł

Odrzucony merytorycznie

22 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Zakrzewskla Wola, gmina Zakrzew.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Radomski

Koszt po weryfikacji: 6 750 000 zł

Odrzucony merytorycznie

36 Budowa chodnika Trablice - Radom przy drodze wojewódzkiej nr 744

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Radomski

Koszt po weryfikacji: 1 600 000 zł

Odrzucony merytorycznie

38 Bezdomny zadbaj o swoje płuca

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Koszt: 75 000 zł

Projekt dedykowany jest do osób bezdomnych, którego celem jest przeprowadzenie badań profilaktycznych w kierunku wykluczenia groźnych chorób płuc, POChP, gruźlicy, podnie... więcej »

Projekt dedykowany jest do osób bezdomnych, którego celem jest przeprowadzenie badań profilaktycznych w kierunku wykluczenia groźnych chorób płuc, POChP, gruźlicy, podniesienie świadomości społecznej wśród osób z grupy zwiększonego ryzyka poprzez edukację zdrowotną w zakresie higieny płuc oraz poszukiwanie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy w grupach wysokiego ryzyka i objęciem diagnostyką osób

Odrzucony merytorycznie

46 Rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu piaseczyńskiego poprzez zakup sprzętu i organizację szkoleń

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 199 924 zł

Odrzucony merytorycznie

49 PĘDZĄ Z POMOCĄ ! - zakup dwóch specjalistycznych karetek dla Radomia

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 1 000 000 zł

Odrzucony merytorycznie

53 Bezpieczny strażak OSP Zawidz - bezpieczny Mazowszanin.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Płocki

Koszt: 199 640 zł

Odrzucony merytorycznie

61 Bezpieczna droga 672

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 700 000 zł

Na ww. odcinku drogi znajdują się kompleksy lasów (państwowe i prywatne), w lasach bytuje zwierzyna, która przemieszcza się przez tę drogę 672 na drugą stronę powodując w... więcej »

Na ww. odcinku drogi znajdują się kompleksy lasów (państwowe i prywatne), w lasach bytuje zwierzyna, która przemieszcza się przez tę drogę 672 na drugą stronę powodując wypadki i kolizje.

Odrzucony merytorycznie

62 FIT jest GIT via MAZOVIA

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Radomski

Koszt: 1 000 000 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 736.

Odrzucony merytorycznie

65 Holistyczna pomoc uliczna dla bezdomnych

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Koszt: 196 102,90 zł

Odrzucony merytorycznie

68 Etno Dream

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 46 300 zł

Odrzucony merytorycznie

69 „pro-EKO-logiczna Czarnia”- Zakup pojemników na odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 195 000 zł

Odrzucony merytorycznie

70 Stanowisko- Asystent dla imigranta

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : pomoc społeczna

Podregion: Siedlecki

Koszt: 4 515 zł

Odrzucony merytorycznie

71 Ścieżka pieszo- rowerowa przy drodze wojewódzkiej 265

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Koszt: 960 000 zł

Odrzucony merytorycznie

75 Nowa oferta sportowa dla Płocka - Kompleks sportowy SP 23

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Płocki

Koszt: 980 000 zł

Odrzucony merytorycznie

86 Bezpłatne zajęcia Aqua Zumby

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 137 500 zł

Odrzucony merytorycznie

87 BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 805 W MIEJSCOWOŚCI WARSZAWICE, GM. SOBIENIE-JEZIORY

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 239 866,52 zł

Odrzucony merytorycznie

100 Czyste powietrze na bezpiecznym Mazowszu - zakup dronów dla jednostek OSP

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 1 000 000 zł

Odrzucony merytorycznie

102 Zumba jako alternatywna forma terapii dla osób z niepełnosprawnościami

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 62 700 zł

Odrzucony merytorycznie

103 Budowa i oznakowanie przejść dla pieszych

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 200 000 zł

Odrzucony merytorycznie

107 ,,Bezpieczna wieś i gmina - zakup sprzętu dla OSP Oleśnica''

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 59 738,50 zł

Odrzucony merytorycznie

109 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 627 na odcinku Dybów– Skibniew-Podawce od km 83+380 do km 84+580

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 999 600 zł

Odrzucony merytorycznie

111 Budowa Boiska wielofunkcyjnego

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Koszt: 500 000 zł

Odrzucony merytorycznie

114 Nowe życie dla starej szkoły

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 1 000 000 zł

Odrzucony merytorycznie

116 Kańkowo - rekreacyjnie i na sportowo

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 920 000 zł

Zagospodarowanie działki oraz budynku byłej szkoły w Kańkowie na cele rekreacyjno-sportowe takie jak: 1) budowa kortu tenisowego (w miejscu starego boiska szkolnego), 2... więcej »

Zagospodarowanie działki oraz budynku byłej szkoły w Kańkowie na cele rekreacyjno-sportowe takie jak: 1) budowa kortu tenisowego (w miejscu starego boiska szkolnego), 2) budowa kręgielni (w miejscu byłej sali gimnastycznej).

Odrzucony merytorycznie

118 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 694 w miejscowości Nur

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 220 000 zł

Odrzucony merytorycznie

119 Centrum Kultury i Wypoczynku Małkini Górnej

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Koszt: 1 000 000 zł

Pozyskanie miejsca kulturalno-rozrywkowego dla mieszkańców gminy. Budowa muszli koncertowej oraz zagospodarowanie pustostanu po byłym targowisku będzie oazą dla naszej sp... więcej »

Pozyskanie miejsca kulturalno-rozrywkowego dla mieszkańców gminy. Budowa muszli koncertowej oraz zagospodarowanie pustostanu po byłym targowisku będzie oazą dla naszej społeczności.

Odrzucony merytorycznie

121 Rzetelny pomiar szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 200 000 zł

Proponuję zakup selektywnego analizatora widma promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowania elektromagnetycznego tak jak koronawirusa nie widać, nie słychać i nie ... więcej »

Proponuję zakup selektywnego analizatora widma promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowania elektromagnetycznego tak jak koronawirusa nie widać, nie słychać i nie czuć. Analizator widma pozwala na dokładne zidentyfikowanie ilości oraz ustalenie poziomów sygnału poszczególnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Analizator pokaże czy jest się czego bać, a być może i uratuje życie.

Odrzucony merytorycznie

123 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 627 na odcinku na odcinku Kostki - Emilianów od km do 86+500 do km 87+740

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 732 900 zł

Odrzucony merytorycznie

124 "Czyste powietrze 2" - czyli pomiar rzeczywisty z dedykowanych urządzeń meteorologicznych

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 150 000 zł

Odrzucony merytorycznie

127 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 724, ul. Wilanowska z drogą gminną ul. Mickiewicza, gm. Konstancin- Jeziorna

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 330 000 zł

Odrzucony merytorycznie

130 CENTRUM LOGOPEDYCZNE

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 1 000 000 zł

Odrzucony merytorycznie

131 „ZDROWA I AKTYWNA 55+”

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Radomski

Koszt: 199 833 zł

Odrzucony merytorycznie

133 Zajęcia Korekcyjno-Edukacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie "NowyStart"

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Podregion: Płocki

Koszt: 89 000 zł