Wybrany do głosowania

170 Droga dla rowerów i pieszych w okolicy Siedlec

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Koszt: 250 000 zł

Projekt polega na budowie brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 803 relacji Siedlce-Skórzec o długości 400 m pomiędzy gr. m. Siedlce a Żelkowem-Kolonią ... więcej »

Projekt polega na budowie brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 803 relacji Siedlce-Skórzec o długości 400 m pomiędzy gr. m. Siedlce a Żelkowem-Kolonią z wyłączeniem wiaduktu nad drogą krajową nr 2.

Wybrany do głosowania

180 W zdrowym ciele zdrowy duch wśród Mieszkańców Powiatu Legionowskiego

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 200 000 zł

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych m.in. z promocją zdrowego trybu życia bez używania substancji psychoaktywnych, profilaktyki uzależnień oraz promocją... więcej »

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych m.in. z promocją zdrowego trybu życia bez używania substancji psychoaktywnych, profilaktyki uzależnień oraz promocją zdrowia psychicznego, jak również działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19, zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby, w tym dostarczanie żywności osobom starszym i ubogim w związku z zagrożeniem COVID-19.

Wybrany do realizacji

181 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 400 000 zł

Projekt polega na wykonaniu pięciu doświetlonych aktywnych przejść dla pieszych zrealizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na terenie miasta Marki oraz Stanisławowa... więcej »

Projekt polega na wykonaniu pięciu doświetlonych aktywnych przejść dla pieszych zrealizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na terenie miasta Marki oraz Stanisławowa Pierwszego (gmina Nieporęt). Realizacja zadania polegać będzie na zainstalowaniu latarni ulicznych, które doświetlą przejścia oraz lamp ostrzegawczych zamontowanych wraz ze znakiem D-6.

Wybrany do głosowania

183 ZIELONE PIASECZNO! Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż dróg wojewódzkich w Piasecznie!

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 124 800 zł

Ideą projektu jest zaprojektowanie zieleni w Piasecznie – krzewów i drzew miododajnych. Projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temper... więcej »

Ideą projektu jest zaprojektowanie zieleni w Piasecznie – krzewów i drzew miododajnych. Projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu.

Wybrany do realizacji

188 Zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 600 000 zł

Celem projektu jest zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic.

Wybrany do realizacji

189 Zakup karetki bariatrycznej dla regionu siedleckiego

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Koszt: 750 000 zł

Celem projektu jest zakup ambulansu bariatrycznego Typu C z wyposażeniem dla SPZOZ „RM-MEDITRANS" SPRITS w Siedlcach. Karetka bariatryczna przystosowana jest do przewozu ... więcej »

Celem projektu jest zakup ambulansu bariatrycznego Typu C z wyposażeniem dla SPZOZ „RM-MEDITRANS" SPRITS w Siedlcach. Karetka bariatryczna przystosowana jest do przewozu m.in. osób chorych na otyłość. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, w Polsce otyłość występuje już u 25% osób i niestety utrzymuje się tendencja wzrostowa.

Wybrany do realizacji

198 Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Koszt: 210 000 zł

Celem projektu jest rewitalizacja terenów zielonych wokół Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia oraz budowa drobnej infrastruktury prozdrowotnej (zadaszone wiat... więcej »

Celem projektu jest rewitalizacja terenów zielonych wokół Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia oraz budowa drobnej infrastruktury prozdrowotnej (zadaszone wiaty na rowery, siłownia zewnętrzna, rewitalizacja zieleni, ławki, kosze na śmieci, mini-amfiteatr, wjazd rowerowy w pobliżu mostu WKD nad Utratą)

Wybrany do realizacji

199 Pysznie, zdrowo, kolorowo – warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Żyrardowski

Koszt: 55 000 zł

Celem projektu jest realizacja warsztatów z zakresu promowania zasad zdrowego żywienia, odkrywania nowych smaków, nauka oznaczeń produktów wysokiej jakości. Projekt zakła... więcej »

Celem projektu jest realizacja warsztatów z zakresu promowania zasad zdrowego żywienia, odkrywania nowych smaków, nauka oznaczeń produktów wysokiej jakości. Projekt zakłada realizację 8 tematów dotyczących żywienia dzieci w wieku 5-6 lat. Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci…

Wybrany do realizacji

204 Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Radomski

Koszt: 104 925 zł

Celem projektu jest przeprowadzenie w przedszkolach 30 minutowych spotkań dla każdej grupy przedszkolnej z udziałem personelu pedagogicznego.

Wybrany do głosowania

208 Jesteśmy RAZEM w Gminach Powiatu Legionowskiego

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt po weryfikacji: 177 000 zł

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych ze wzmocnieniem edukacji publicznej wśród Mieszkańców Gmin Powiatu Legionowskiego poprzez zajęcia dla dzieci z niepe... więcej »

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych ze wzmocnieniem edukacji publicznej wśród Mieszkańców Gmin Powiatu Legionowskiego poprzez zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, warsztaty dla osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością w zakresie kwestii dotyczących realizacji m.in. usług opiekuńczych, dla rodziców na temat uzależnień i psychologicznych problemów dojrzewania.

Wybrany do realizacji

211 Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 600 000 zł

Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W latach 2015-2019 tylko na drogach wojewódzkich miało miejsce 29 wypadków z udziałem pieszych, w w... więcej »

Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W latach 2015-2019 tylko na drogach wojewódzkich miało miejsce 29 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których 4 osoby zmarły. Dlatego proponujemy, aby 20 najbardziej niebezpiecznych i najczęściej użytkowanych przejść na drogach wojewódzkich w gminie zostało wyposażone w elementy systemu inteligentnych przejść.

Wybrany do głosowania

213 Utworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych w Łosicach i Podkowie Leśnej.

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Koszt: 120 000 zł

Projekt będzie polegał na utworzeniu 2 aktywnych przejść dla pieszych w miejscowościach Łosice (ul. Siedlecka z ul.Parcele) oraz Podkowa Leśna (przy muzeum). Aktywne prze... więcej »

Projekt będzie polegał na utworzeniu 2 aktywnych przejść dla pieszych w miejscowościach Łosice (ul. Siedlecka z ul.Parcele) oraz Podkowa Leśna (przy muzeum). Aktywne przejście dla pieszych to system poprawiający bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców. Aktywne przejścia dla pieszych mają na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy.

Wybrany do realizacji

214 TĘŻNIA SOLNA W PARKU KRAJOBRAZOWYM W RUDCE

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 495 000 zł

Założeniem projektu jest budowa tężni solnej przy Szpitalu im. T. Dunina i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudce. Dzięki realizacji projektu może powstać trzecia w naszy... więcej »

Założeniem projektu jest budowa tężni solnej przy Szpitalu im. T. Dunina i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudce. Dzięki realizacji projektu może powstać trzecia w naszym kraju tężnia solna pełniąca rolę naturalnego inhalatorium jodowego.

Wybrany do realizacji

215 Stara Szopa

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : modernizacja terenów wiejskich

Podregion: Siedlecki

Koszt: 34 400 zł

Celem projektu jest powrót do tradycji tkactwa ludowego oraz zielarstwa. Projekt zakłada realizację cyklu warsztatów z tkactwa ludowego oraz warsztatów zielarskich (wyrób... więcej »

Celem projektu jest powrót do tradycji tkactwa ludowego oraz zielarstwa. Projekt zakłada realizację cyklu warsztatów z tkactwa ludowego oraz warsztatów zielarskich (wyrób kosmetyków, herbatek ziołowych). Ma na celu podtrzymanie tradycji m.in. wykonywania przedmiotów codziennego użytku w gospodarstwie domowym, wprowadzania ich do użytkowania.

Wybrany do realizacji

223 Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 120 000 zł

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 630 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zakłada doświetlenie czterech istniej... więcej »

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 630 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zakłada doświetlenie czterech istniejących przejść dla pieszych w ulicy Wojska Polskiego.

Wybrany do głosowania

225 „Drzewa - Zielona Tarcza Mazowsza” Promocja Społecznej odpowiedzialności ekologicznej

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt po weryfikacji: 170 000 zł

Projekt zakłada podjęcie konkretnych działań, których efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie. Edukacja, promocja postaw proekologicznych a przede wszystkim z... więcej »

Projekt zakłada podjęcie konkretnych działań, których efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie. Edukacja, promocja postaw proekologicznych a przede wszystkim zwiększenie ilości drzew na terenach zarządzanych przez samorządy.

Wybrany do głosowania

228 FESTIWAL HISTORII SŁUŻEWCA - 4 STRONY MAZOWSZA

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 200 000 zł

Celem projektu jest organizacja dwudniowego festiwalu na świeżym powietrzu na terenie Służewca, którego celem jest pokazanie burzliwej historii powojennej Mazowsza, na pr... więcej »

Celem projektu jest organizacja dwudniowego festiwalu na świeżym powietrzu na terenie Służewca, którego celem jest pokazanie burzliwej historii powojennej Mazowsza, na przykładzie Służewca. W ramach projektu planowany jest cykl wystaw plenerowych, wykładów i spotkań z mieszkańcami, który nakreśli jak zmieniał się charakter dzielnicy na przestrzeni czasu.

Wybrany do realizacji

231 Wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 995 000 zł

Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wiatą piknikową, małym placem zabaw i zapleczem sanitarnym na terenie kompleksu Szpitala Tworkowskiego na działc... więcej »

Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wiatą piknikową, małym placem zabaw i zapleczem sanitarnym na terenie kompleksu Szpitala Tworkowskiego na działce przeznaczonej w MPZP na Teren Usług Sportu.

Wybrany do głosowania

235 Remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 999 730 zł

Celem projektu jest remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Remont obejmować będzie roboty budowlane, montaż instalacji sanitarnych ... więcej »

Celem projektu jest remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Remont obejmować będzie roboty budowlane, montaż instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, roboty elektryczne oraz wyposażenie pomieszczenia kuchni w meble i sprzęt.

Wybrany do głosowania

236 Edukacja fundamentem dbałości o bezpieczeństwo publiczne – doskonalenie techniki jazdy dla osób od 18 roku życia.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt po weryfikacji: 106 725 zł

Projekt zakłada realizację zajęć dla kierowców. Przewidywany czas trwania zajęć to ok. 6 godzin. Zajęcia składają się z trzech modułów, a mianowicie: 1. Poznanie zmian w... więcej »

Projekt zakłada realizację zajęć dla kierowców. Przewidywany czas trwania zajęć to ok. 6 godzin. Zajęcia składają się z trzech modułów, a mianowicie: 1. Poznanie zmian w przepisach ruchu drogowego. 2. Spotkanie z psychologiem transportu. 3. Doskonalenie techniki jazdy. Celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczne prowadzenie pojazdu oraz zmniejszenie liczby wypadków.

Wybrany do realizacji

242 Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 1 000 000 zł

Projekt polegał będzie na wybudowaniu ścieżki rowerowej na odcinku DW nr 721 od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w Piasecznie. W przyszłości ścieżka mogłaby być prz... więcej »

Projekt polegał będzie na wybudowaniu ścieżki rowerowej na odcinku DW nr 721 od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w Piasecznie. W przyszłości ścieżka mogłaby być przedłużona w innych kierunkach i stanowiłaby kręgosłup głównego ruchu rowerowego. W tym rejonie nie ma obecnie żadnej infrastruktury rowerowej a ruch rowerowy i samochodowy na tym odcinku jest bardzo duży co niesie ryzyko wypadków.

Wybrany do głosowania

245 SERCE NAKRĘTKA - zakręcone NAKRĘCONE serce - zbieramy nakrętki na cele charytatywne! WOJEWÓDZTWO!

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Koszt: 203 000 zł

ZAKRĘCONE SERCE JEST PROJEKTEM, KTÓRY MA NA CELU PRZY WSPÓŁPRACY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZEBRAĆ JAK NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK PO OPAKOWANIACH I PRZEKAZAĆ JE ... więcej »

ZAKRĘCONE SERCE JEST PROJEKTEM, KTÓRY MA NA CELU PRZY WSPÓŁPRACY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZEBRAĆ JAK NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK PO OPAKOWANIACH I PRZEKAZAĆ JE WYBRANEJ OSOBIE POTRZEBUJĄCEJ LUB FUNDACJI CZY STOWARZYSZENIU. DODATKOWYM ATUTEM JEST FAKT, ŻE PROJEKT IDEALNIE WPISUJE SIĘ W LOGO MAZOWSZA JAKO SERCA POLSKI I W TEJ FORMIE ZOSTANIE ZREALIZOWANY.

Wybrany do głosowania

246 SERCE NAKRĘTKA - zakręcone NAKRĘCONE serce - zbieramy nakrętki na cele charytatywne! Warszawa!

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt po weryfikacji: 125 000 zł

ZAKRĘCONE SERCE TO PROJEKT, KTÓRY MA NA CELU PRZY WSPÓŁPRACY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZEBRAĆ JAK NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK PO OPAKOWANIACH I PRZEKAZAĆ JE WYBR... więcej »

ZAKRĘCONE SERCE TO PROJEKT, KTÓRY MA NA CELU PRZY WSPÓŁPRACY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZEBRAĆ JAK NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK PO OPAKOWANIACH I PRZEKAZAĆ JE WYBRANEJ OSOBIE POTRZEBUJĄCEJ LUB FUNDACJI CZY STOWARZYSZENIU. DODATKOWYM ATUTEM JEST FAKT, ŻE PROJEKT IDEALNIE WPISUJE SIĘ W LOGO MAZOWSZA JAKO SERCA POLSKI I W TEJ FORMIE ZOSTANIE ZREALIZOWANY.

Wybrany do realizacji

249 Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 661 815 zł

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Nieporęt to przede wszystkim dobrze doświetlone przejścia dla pieszych. Projekt zakłada doświetlenia 21 przejść dla pieszych zl... więcej »

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Nieporęt to przede wszystkim dobrze doświetlone przejścia dla pieszych. Projekt zakłada doświetlenia 21 przejść dla pieszych zlokalizowanych na trzech drogach wojewódzkich na terenie Gminy Nieporęt, tj. ul. Jana Kazimierza (DW 633), ul. Strużańska (DW 632) oraz ul. Zegrzyńska/Pogonowskiego (DW 631).

Wybrany do głosowania

250 KARCZEWSKI FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt po weryfikacji: 147 400 zł

Celem projektu jest organizacja dwudniowego "Karczewskiego Festiwalu Teatralnego dla Dzieci", który odbędzie się w Karczewie nad Jeziorem Moczydło. Temat przewodni festiw... więcej »

Celem projektu jest organizacja dwudniowego "Karczewskiego Festiwalu Teatralnego dla Dzieci", który odbędzie się w Karczewie nad Jeziorem Moczydło. Temat przewodni festiwalu - "Legendy Karczewa, Sztuka, Ekologia i Natura". W ramach projektu zrealizowane będzie 8 spektakli teatralnych, 3 koncerty muzyczne, 8 warsztatów: teatralne, muzyczne, plastyczne i kulinarne.

Wybrany do realizacji

253 Działajmy wspólnie dla zdrowia

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Koszt: 200 000 zł

Celem projektu jest zainstalowanie monitorów telewizyjnych wraz z systemem zarządzania treścią (np. zasady zdrowego stylu życia, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, hig... więcej »

Celem projektu jest zainstalowanie monitorów telewizyjnych wraz z systemem zarządzania treścią (np. zasady zdrowego stylu życia, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, higiena rąk) oraz zakup bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk i sprzętu sprawdzającego prawidłowe wykonanie dezynfekcji, które ułatwiają kształtowanie zdrowych nawyków do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Wybrany do realizacji

256 Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie.

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 413 000 zł

Projekt zakłada zakup sprzętu związanego z diagnostyką neurookulistyczną, zwłaszcza w przypadku pogorszenia widzenia o nieznanej etiologii, nagłego zaniewidzenia, pogorsz... więcej »

Projekt zakłada zakup sprzętu związanego z diagnostyką neurookulistyczną, zwłaszcza w przypadku pogorszenia widzenia o nieznanej etiologii, nagłego zaniewidzenia, pogorszenia widzenia spowodowanego chorobami neurodegeneracyjnymi, diagnostyki chorób o podłożu genetycznym u dzieci i dorosłych.

Wybrany do głosowania

257 Zakup sprzętu do diagnostyki przyczyn i leczenia zespołu suchego oka.

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 135 000 zł

Celem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu służącego do diagnostyki i leczenia schorzeń związanych z zespołem suchego oka tj. nużeńca, zakażeń brzegów powiek i u... więcej »

Celem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu służącego do diagnostyki i leczenia schorzeń związanych z zespołem suchego oka tj. nużeńca, zakażeń brzegów powiek i ujść gruczołów Meiboma spowodowanych przez gronkowce, zespołu suchego oka po zapaleniach wirusowych (COVID-19), w przebiegu chorób autoimmunologicznych, trądziku różowatego.

Wybrany do głosowania

258 Zakup sprzętu do diagnostyki osób ze schorzeniami rogówki i zapobieganie ślepocie.

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 250 000 zł

Projekt zakłada zakup sprzętu do diagnostyki pacjentów ze schorzeniami rogówki, diagnostykę dystrofii rogówki, a zwłaszcza wczesne wykrywanie stożka rogówki u młodych pac... więcej »

Projekt zakłada zakup sprzętu do diagnostyki pacjentów ze schorzeniami rogówki, diagnostykę dystrofii rogówki, a zwłaszcza wczesne wykrywanie stożka rogówki u młodych pacjentów, kwalifikacje do wszczepu soczewki wieloogniskowej, monitorowanie pacjentów pourazowych i po przebytych zapaleniach rogówki. Medycyna pracy pacjentów z astygmatyzmem rogówkowym.

Wybrany do głosowania

259 Zakup zestawu do zabezpieczenia ostrodyżurowego i pooperacyjnego pacjentów okulistycznych.

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 36 000 zł

Projekt zakłada umożliwienie wykrywania stanów nagłego zagrożenia życia i natychmiastowego podjęcia działania w celu uniknięcia zgonu pacjenta Oddziału Okulistycznego MSS... więcej »

Projekt zakłada umożliwienie wykrywania stanów nagłego zagrożenia życia i natychmiastowego podjęcia działania w celu uniknięcia zgonu pacjenta Oddziału Okulistycznego MSSW. Celem projektu jest zakup sprzętu, który również umożliwi monitorowanie pacjentów w ciężkim stanie ogólnym po zabiegach okulistycznych wykonywanych w ramach świadczeń finansowanych przez płatnika publicznego (NFZ).

Wybrany do głosowania

260 BUDOWA I NAPRAWA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA TERENIE ORUiPD W OTWOCKU

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 256 600 zł

Celem projektu jest zaprojektowanie i zagospodarowanie przestrzeni leśnego terenu Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku w szczególności boiska d... więcej »

Celem projektu jest zaprojektowanie i zagospodarowanie przestrzeni leśnego terenu Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku w szczególności boiska do piłki nożnej. W ramach projektu nastąpi wymiana bramek, zamontowanie łapaczy piłek, położenie naturalnej trawy, wymiana oświetlenia i montaż ławek dla widowni.

Wybrany do realizacji

261 In-vitro dla Mazowsza

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 198 000 zł

Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców woj... więcej »

Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Pary, które zgłoszą się do programu i zostaną do niego zakwalifikowane, będą mogły skorzystać z dofinansowania do metody zapłodnienia pozaustrojowego na zasadach określonych w programie.

Wybrany do realizacji

267 Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego.

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 830 000 zł

Projekt zakłada zakup wysokospecjalistycznego ultrasonografu z funkcją 3D, dzięki czemu mieszkańcy Województwa Mazowieckiego uzyskają możliwość dostępu do szczegółowej di... więcej »

Projekt zakłada zakup wysokospecjalistycznego ultrasonografu z funkcją 3D, dzięki czemu mieszkańcy Województwa Mazowieckiego uzyskają możliwość dostępu do szczegółowej diagnostyki wad serca w klinice kardiologii, zlokalizowanej w idealnie skomunikowanym miejscu (centrum Warszawy). Podniesienie wartości diagnostycznej badań wpłynie na zaplanowanie optymalnej strategii leczenia.

Wybrany do realizacji

268 Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 980 000 zł

Celem projektu jest budowa tężni solankowej wraz z miejscem do wypoczynku przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. Kuracje solankowe wykorzystywane są m.in... więcej »

Celem projektu jest budowa tężni solankowej wraz z miejscem do wypoczynku przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. Kuracje solankowe wykorzystywane są m.in. w profilaktyce schorzeń górnych dróg oddechowych, zapaleniu zatok, nadciśnieniu, alergii i ogólnej poprawie samopoczucia.

Wybrany do głosowania

272 I Gala Disco Polo Piaseczno 2021

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 197 000 zł

Celem projektu jest organizacja pierwszej Gali Disco Polo w Piasecznie 2021.

Wybrany do głosowania

273 Rozbudowanie tradycji regionalnych, wzbogacenie o aspekty historyczne z elementami tańca

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 68 000 zł

Celem projektu jest stworzenie programu artystycznego o charakterze historycznym z czasów szlacheckich. W ramach projektu zorganizowane będą warsztaty taneczne (nauka tań... więcej »

Celem projektu jest stworzenie programu artystycznego o charakterze historycznym z czasów szlacheckich. W ramach projektu zorganizowane będą warsztaty taneczne (nauka tańców: Poloneza, Mazura, Kujawiaka, Krakowiaka i Oberka), nauka jazdy konnej dla różnych grup wiekowych, uczestnicy zapoznają się z kulturą, historią i tradycjami szlachty mazowieckiej.

Wybrany do głosowania

275 RZEŹBY NATURY- ZWIERZĘTA LEŚNE NA TERENIE ORUiPD W OTWOCKU

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 181 000 zł

Celem projektu jest zaprojektowanie i zagospodarowanie przestrzeni leśnego terenu Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. Projekt będzie obejmowa... więcej »

Celem projektu jest zaprojektowanie i zagospodarowanie przestrzeni leśnego terenu Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. Projekt będzie obejmował sensoryczne place, przestrzenie do działań warsztatowych (strefa teatru - „Scena amfiteatru”,strefa dźwięków - „Ogród muzyczny”, strefa art - „Galeria sztuki”, strefa sztuki - „Interaktywny ogród sensoryczny”).

Wybrany do realizacji

276 Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Koszt: 150 150 zł

Projekt obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych (m.in. eksperymenty, gry matematyczne, zajęcia plastyczne, trening pamięci, krawiectwo, dziecko i st... więcej »

Projekt obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych (m.in. eksperymenty, gry matematyczne, zajęcia plastyczne, trening pamięci, krawiectwo, dziecko i stres, emocje, asertywność). Jeśli zajdzie taka potrzeba, zajęcia mogą być przeprowadzane też w formie zdalnej.

Wybrany do głosowania

277 Kieruj się na bezpieczeństwo

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 200 000 zł

Celem projektu jest organizacja szkoleń dla dwóch grup osób: pierwszą stanowiliby kierowcy, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B, drugą kierowcy w wiek... więcej »

Celem projektu jest organizacja szkoleń dla dwóch grup osób: pierwszą stanowiliby kierowcy, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B, drugą kierowcy w wieku powyżej 55 roku życia posiadający prawo jazdy kategorii B. Tematyką szkolenia będzie kwestia odpowiedzialnego i bezpiecznego kierowania samochodem. Szkolenie będzie miało formę teoretyczno-praktyczną.

Wybrany do głosowania

280 Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego - „Rock na zamku”

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Koszt: 145 400 zł

„Rock na Zamku” to przegląd młodzieżowych zespołów rockowych z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia płaszczyzny kulturowej in... więcej »

„Rock na Zamku” to przegląd młodzieżowych zespołów rockowych z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia płaszczyzny kulturowej integracji pokoleniowej dzieci i młodzieży z seniorami poprzez wydarzenie muzyczne zwłaszcza podczas zderzenia dawnych przebojów Azyl P. granych w czasach wielkiej cenzury z dzisiejszym wolnym światem.

Wybrany do głosowania

282 Mentor bezpiecznej jazdy

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 200 000 zł

Projekt polega na zorganizowaniu cyklu teoretyczno-praktycznych szkoleń i jest skierowany do młodych osób, nieposiadających prawa jazdy, będących jeszcze przed kursem nau... więcej »

Projekt polega na zorganizowaniu cyklu teoretyczno-praktycznych szkoleń i jest skierowany do młodych osób, nieposiadających prawa jazdy, będących jeszcze przed kursem nauki jazdy. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego i prawidłowego wdrożenia motoryzacyjnego młodzieży, aby zaimplementować właściwe wzorce i uzyskać najwyższy poziom świadomości o ryzyku drogowym.

Wybrany do głosowania

285 Podróż Przez Gwiazdy

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 200 000 zł

Celem projektu jest organizacja cyklicznych spotkań ze znanymi osobami w różnych dziedzinach (sport, gastronomia, podróże, film, działalność w serwisie YouTube). Projekt ... więcej »

Celem projektu jest organizacja cyklicznych spotkań ze znanymi osobami w różnych dziedzinach (sport, gastronomia, podróże, film, działalność w serwisie YouTube). Projekt wpłynie na atrakcyjność miasta Ostrołęki i Mazowsza w zakresie imprez kulturalnych zrzeszających młodych mieszkańców.

Wybrany do głosowania

286 BUDOWA OGRODÓW TERAPEUTYCZNYCH-SZTUKA NATURY W ORUiPD W OTWOCKU

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 176 600 zł

Celem projektu jest zaprojektowanie i zagospodarowanie przestrzeni leśnego terenu Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez budowę ogrodów t... więcej »

Celem projektu jest zaprojektowanie i zagospodarowanie przestrzeni leśnego terenu Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez budowę ogrodów terapeutycznych - sztuka natury. Projekt będzie obejmował małą architekturę, ogrody kwiatowo -warzywne, sensoryczne place, przestrzenie do działań warsztatowych (np.strefa rozmów i przemyśleń, strefa piknikowa, strefa ognia).

Wybrany do realizacji

287 EKOLOGICZNY OGRÓD MARZEŃ

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 1 000 000 zł

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Projekt obejmuje m. in.: uporządkowanie terenu, wykonanie ... więcej »

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Projekt obejmuje m. in.: uporządkowanie terenu, wykonanie chodników, oczka wodnego, tężni solankowej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, montaż pergoli, nasadzenie drzew, wydzielenie obszaru ostoi ptaków.

Wybrany do realizacji

288 Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic do Muzeum w Dąbrowie

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt po weryfikacji: 156 948 zł

Celem projektu jest uruchomienie bezpłatnych autobusów z Siedlec i Łosic do Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Zakłada się, że autobusy kursowały by od 17 kwietnia 2021 do ko... więcej »

Celem projektu jest uruchomienie bezpłatnych autobusów z Siedlec i Łosic do Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Zakłada się, że autobusy kursowały by od 17 kwietnia 2021 do końca listopada, w weekendy i Boże Ciało oraz piątek pomiędzy nimi w godzinach 9-17. Ostateczny rozkład byłby dopasowany do odjazdów z Siedlec.

Wybrany do realizacji

294 Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno)

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 312 000 zł

Projekt będzie polegał na zmodernizowaniu 14 przejść dla pieszych na DW 580 w miejscowościach Wyględy, Zaborów, Zaborówek, Leszno, Grądy, Plewniak, Wilkowa Wieś. Zaboró... więcej »

Projekt będzie polegał na zmodernizowaniu 14 przejść dla pieszych na DW 580 w miejscowościach Wyględy, Zaborów, Zaborówek, Leszno, Grądy, Plewniak, Wilkowa Wieś. Zaborów i Zaborówek zostaną doświetlone dwoma lampami LED oraz światłami ostrzegawczymi LED z czujnikami ruchu. 12 pozostałych przejść zostanie doświetlonych dwoma lampami LED.

Wybrany do realizacji

295 Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : polityka prorodzinna

Podregion: Radomski

Koszt: 100 000 zł

Celem projektu jest organizacja profesjonalnych warsztatów wiązania chust do noszenia dzieci dla kilkuset rodziców z Regionu Radomskiego wraz z wypożyczeniem chusty do tr... więcej »

Celem projektu jest organizacja profesjonalnych warsztatów wiązania chust do noszenia dzieci dla kilkuset rodziców z Regionu Radomskiego wraz z wypożyczeniem chusty do trenowania w domu. Dodatkowo w ramach projektu uczestnicy zapoznają się z  podstawową wiedzą dotyczącą pomocy w aktywizacji zawodowej.

Wybrany do realizacji

297 Subiektywny przewodnik po północno-wschodnim Mazowszu.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Siedlecki

Koszt: 145 917 zł

Celem projektu jest organizacja jedenastu weekendowych warsztatów fotograficznych dla pasjonatów fotografii, niezależnie od wieku i marki posiadanego aparatu. Założeniem ... więcej »

Celem projektu jest organizacja jedenastu weekendowych warsztatów fotograficznych dla pasjonatów fotografii, niezależnie od wieku i marki posiadanego aparatu. Założeniem każdego warsztatu jest rozwój umiejętności uczestników, zdobycie wiedzy fachowej, plener zdjęciowy na terenie wschodniej części województwa mazowieckiego (m.in. Dąbrowa, Łosice, Przesmyki, Hołubla, Paprotnia, Korczew, Sarnaki).

Wybrany do realizacji

299 Widoczni-bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 260 000 zł

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych i zmniejszenie zagrożenia wypadkami na przejściach dla pies... więcej »

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych i zmniejszenie zagrożenia wypadkami na przejściach dla pieszych.

Wybrany do realizacji

300 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt po weryfikacji: 68 356 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach ... więcej »

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach na torze doskonalenia techniki jazdy.