Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 219

219. Centrum Aktywnego Wypoczynku i Terapii w parku na terenie Szpitala przy ul. Dolnej 42


Lokalizacja

Dolna 42, 00-774 Warszawa
Nr działki: 43
Obręb ewidencyjny: 10122
Jednostka ewidencyjna: Mokotów
Numer księgi wieczystej: WA2M/00431900/0

Skrócony opis

Ideą projektu jest stworzenie przyjaznej strefy relaksu i terapii dla pacjentów Szpitala Psychiatrycznego oraz dla seniorów mieszkających w okolicy.  W ramach projektu zaplanowano rewitalizację skarpy, zagospodarowanie terenu, miejsca aktywności fizycznej dla seniorów, a także kompleks ławek i altanek przeznaczonych do rozmów, odpoczynku oraz zajęć terapeutycznych.

Opis projektu

Projekt obejmuje rewitalizację oraz zagospodarowanie parku na terenie Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Dolnej 42. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zieleni na skarpie i terenie płaskim, wykonane zostaną miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów, ścieżki spacerowe. Cały teren zostanie zagospodarowany i obsadzony nowymi roślinami. Dodatkowo zostaną zamontowane specjalistyczne urządzenia do ćwiczeń fizycznych dla seniorów.Szpital Nowowiejski przy ul. Dolnej 42 świadczy usługi dzienne dla pacjentów psychiatrycznych, w parku będą się mogły odbywać zajęcia terapeutyczne. Ponadto w planie ujęto również montaż altany drewnianej, a także kilkunastu mniejszych stolików z ławkami. Teren ten w godzinach otwarcia placówki mógłby również służyć jako miejsce relaksu dla pobliskich mieszkańców.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Szpital Nowowiejski świadczy głównie usługi psychiatryczne dla pacjentów z terenu Warszawy i okolic. W czasach pandemii zapotrzebowanie na tego typu usługi znacząco wzrosło. Pacjentami Szpitala  przy ul. Dolnej 42 są głównie seniorzy, osoby w podeszłym wieku. W najbliższym czasie planowane jest również przeniesienie w tę lokalizację Oddziału XV, w którym leczą się również osoby z zaburzeniami nie tylko psychiatrycznymi, ale również niepełnosprawni fizycznie. W związku z powyższym zasadne jest wyposażenie parku w sprzęt przystosowany do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Obecnie park i cała skarpa są w bardzo złym stanie zarówno technicznym jak i wizualnym. Połamane ławki, brak chodników, zarośnięte aleje, niebezpiecznie nadłamane drzewa - zagrażają bezpieczeństwu pacjentów, w związku z tym na chwile obecną niemożliwa jest terapia na świeżym powietrzu w takich warunkach. Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu, montaż ławek, altanek umożliwi pracownikom Oddziałów Dziennych rozwinięcie zajęć terapeutycznych poprzez spacery, ćwiczenia ruchowe czy też zajęcia manualne na świeżym powietrzu.

Udowodniono, że kontakt z naturą poprawia stan psychiczny każdego człowieka. Jest to szczególnie ważne u pacjentów psychiatrycznych, których stan psychiczny w oczywisty sposób wymaga jeszcze bardziej zintensyfikowanych działań mających na celu jego poprawę. Pacjenci Ci, zamknięci przez długi czas w obrębie oddziału, nie mają zbyt wielu opcji wypełnienia swojego wolnego czasu- zapewnienie im możliwości terapii i wypoczynku na dworze, a nawet prowadzenie dla nich zajęć fizycznych, może pozytywnie wpłynąć zarówno na ich zdrowie fizyczne jak i nastrój, a w dłuższej perspektywie nawet skrócić czas hospitalizacji. Taki park, dostępny również dla okolicznych mieszkańców, będzie służył zacieśnianiu więzi społecznych, a jak powszechnie wiadomo silne więzi z innymi ludźmi, poprawiają funkcjonowanie społeczne wszystkich obywateli.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest dla pacjentów Szpitala Psychiatrycznego oraz okolicznych mieszkańców - w szczególności seniorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Prace projektowe - Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni6 150 zł
2Prace projektowe - Zagospodarowanie terenu12 300 zł
3Prace porządkowe12 915 zł
4Wycinka drzew martwych i chorych + cięcia pielęgnacyjne49 200 zł
5Zabezpieczenie skarpy4 920 zł
6Wyrównanie terenu9 840 zł
7Wywóz zanieczyszczeń13 530 zł
8Wykonanie podjazdu i miejsc parkingowych pow. 400 m2172 200 zł
9Wykonanie dojść i podłoża dla altan pow. 330 m2101 475 zł
10Wykonanie podoża dla siłowni pow. 48 m214 760 zł
11Montaż altan55 350 zł
12Montaż ławek, stołów, koszy na smieci35 362,50 zł
13Montaż elementów siłowni91 893,30 zł
14Montaż uchwytów do rowerów2 164,80 zł
15Nasadzenia 147 501,60 zł
16Wykonanie trawnika69 618 zł
17Tablica pamiątkowa2 000 zł
Łącznie: 801 180,20 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Centrum Aktywnego Wypoczynku i Terapii w parku na terenie Szpitala przy ul. Dolnej 42

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).