projekt nr 87

87. BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 805 W MIEJSCOWOŚCI WARSZAWICE, GM. SOBIENIE-JEZIORY


Lokalizacja

woj. mazowieckie, pow. otwocki, gm. Sobienie-Jeziory, obręb Warszawice, działka nr 164/2

Opis projektu

Projekt obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 805 Warszawice - Osieck - Pilawa - Parysów - Wilchta w miejscowości Warszawice na terenie gminy Sobienie-Jeziory. W ramach zadania zaplanowano wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz podłoża piaskowo-cementowego pod wierzchnią warstwę chodnika o wymiarach: dł. 255 m x szer. 1,5 m (łącznie powierzchnia z kostki brukowej o gr. 8 cm: 382,5 m2 + zjazdy 70 m2 - razem 452,50 m2) w obramowaniu z krawężnika i obrzeża.

Termin realizacji

01.01.2021r. - 31.03.2021r. - opracowanie dokumentacji technicznej zadania, uzyskanie wymaganych przepisami prawa zezwoleń
01.04.2021r. - 31.05.2021r. - wyłonienie wykonawcy zadania (procedura przetargowa), podpisanie umowy z wykonawcą
01.06.2021r. - 31.10.2021r. - realizacja zadania

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się drogą wojewódzką nr 805 w miejscowości Warszawice na terenie gminy Sobienie-Jeziory. Przebieg drogi w obrębie miejscowości z licznym ostrymi zakrętami, bardzo duże natężenie ruchu samochodowego na tym odcinku oraz brak utwardzonego pobocza stanowi o braku bezpieczeństwa pieszych poruszających się tą drogą. Miejscowość Warszawice liczy 376 mieszkańców. Droga wojewódzka nr 805 stanowi dla nich ciąg komunikacyjny umożliwiający dojście do obiektów użyteczności publicznej takich jak kościół parafialny, cmentarz, szkoła podstawowa, punkt przedszkolny, świetlica wiejska, sklep spożywczo-przemysłowy i przystanek autobusowy.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy sołectwa Warszawice (gm. Sobienie-Jeziory, powiat otwocki, województwo mazowieckie) oraz mieszkańcy sąsiednich sołectw, korzystający z infrastruktury publicznej zlokalizowanej w Warszawicach (kościół parafialny, cmentarz, szkoła podstawowa, punkt przedszkolny): Sobienie Biskupie (380 osób), Dziecinów (670 osób), Warszówka (316 osób), Radwanków Szlachecki (214 osób).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Beton pod budowę 38,25 m210 350,45 zł
2Krawężniki 255 szt.8 782,20 zł
3Obrzeża 255 szt.3 763 zł
4Kruszywo 108 t13 284 zł
5Beton pod krawężniki 16 m34 329,60 zł
6Masa asfaltowa 4 m32 214 zł
7Drenaże 5 szt.1 537,50 zł
8Kostka brukowa 382,5 m2 + zjazdy 70 m2 = 452,50 m225 045,88 zł
9Robocizna123 000 zł
10Sprzęt 2 706 zł
11Koszty pośrednie36 465,92 zł
Łącznie: 239 866,52 zł