Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 84

84. #Lasnów czyli Puszcza Kampinoska


Lokalizacja

Projekt nie ma charakteru inwestycyjnego

Skrócony opis

Celem projektu jest organizacja tematycznych wycieczek krajoznawczych po Puszczy Kampinoskiej z opiekunem (np. Mennonici – tajemniczy mieszkańcy puszczy - wycieczka z mapą turystyczną z 1932 roku, Łosie w kampinosie, Kampinoskie bagna, Opuszczone wsie kampinoskie, Projekt nietoperz, Gdzie w puszczy straszy?).

Opis projektu

Tematyczne wycieczki krajoznawcze po Puszczy Kampinoskiej z opiekunem
1. Mennonici – tajemniczy mieszkańcy puszczy - wycieczka z mapą turystyczną z 1932 roku
Dowiemy sie: 1) Kim byli mennonici, skąd się wzięli, jak żyli, jakie wyznawali wartości, kiedy opuścili puszczę. 2) Jak wyglądał dom mennonicki, czym się różnił od typowej zabudowy polskiej. 3) Jak mennonici radzili sobie z życiem na bagnach. 4) Gdzie były wioski menonickie.
40 km wycieczka rowerowa z kopią mapy z 1932 roku. Znajdziemy dawne drogi, odwiedzimy zbór menonicki, mennonicką chatę, poszukamy menonickich wsi, odwiedzimy mennonickie cmentarze.
2. Łosie w kampinosie
Dowiemy się: 1) Czy łosie w puszczy były zawsze, skąd pochodzą obecne łosie, 2) jakie są zwyczaje łosi, gdzie żyją latem, gdzie zimą, jak wygląda dzień łosia, co jedzą najchętniej, 3) dowiemy się jak wygląda bukowisko, gdzie i kiedy najlepiej posłuchać łosich amorów, jak łosie zdobywają partnerki, czy łosie tworzą pary na całe życie, 4) Ile jest łosi w kampinosie, w jaki sposób KPN liczy swoje łosie, 5) Jak zachować się podczas spotkania z łosiem
Podczas 12 km spaceru odwiedzimy miejsca gdzie mamy szanse na spotkanie łosia, odwiedzimy miejsca ich letnich i zimowych pobytów, poznamy miejsce zwane „łosiówka”. Spacer skończymy ogniskiem.
3. Kampinoskie bagna
Dowiemy się: 1) Skąd w kampinosie bagna i gdzie są najpiękniejsze 2) Jak mieszkańcy puszczy radzili sobie z podtopami 3) Odwiedzimy główny kanał - Łasica, dowiemy się jak powstał, jaka była jego rola, jakie jeszcze kanały powstały na terenie puszczy, jaki jest wpływ melioracji na puszczańskie bagna 4) Dowiemy się jakie zwierzęta żyją na bagnach  5) Zobaczymy jak obecnie KPN stara się odwrócić proces i zatrzymać wodę na bagnach, zobaczymy obiekty małej retencji, sprawdzimy czy działają
Podczas 40 km wycieczki rowerowej odwiedzimy najpiękniejsze kampinoskie bagna, zobaczymy zastawki, tamy, brody kamieniste, niecki i inne urządzenia małej retencji. Wycieczkę skończymy piknikiem na polanie rekreacyjnej.
4. Opuszczone wsie kampinoskie
Dowiemy się: 1) Gdzie były duże kampinoskie wsie 2) Dlaczego KPN prowadzi wykupy ziemi i co to oznacza dla mieszkańców 3) Dokąd wyprowadzili się dawni mieszkańcy 4) Co po nich zostało 5) Jak wyglądała dawna zabudowa
Podczas pieszej 15 km wycieczki odwiedzimy opuszczone kampinoskie wioski, posłuchamy o ich historii, zajrzymy do pustej chaty, dowiemy się czemu wsie są wysiedlane, poszukamy śladów po ludziach w głębi puszczy.
5. Projekt nietoperz
Dowiemy się: 1) Ile jest nietoperzy w kampinosie, jakie, jak je odróżnić  2) Dlaczego nietoperze to pożyteczne ssaki  3) Gdzie nietoperze zimują, gdzie żyją latem  4) Dlaczego kampinoskie ziemianki stały się zimowiskami dla nietoperzy  5) Czy nietoperze lubią budki na drzewach  6) Co zrobić żeby zachęcić nietoperze do zamieszkania koło naszego domu
Podczas 12 km pieszej wycieczki odwiedzimy nietoperzowa piwniczkę, zajrzymy do budek, posłuchamy historii o tych pożytecznych ssakach
6. Gdzie w puszczy straszy?
Dowiemy się: 1) O jakich miejscach krąży najwięcej mitów i opowieści, 2) gdzie nakręcono najwięcej urbexowych filmów – niektóre z tych miejsc odwiedzimy, 3) dlaczego na rozstajach straszy, 4) jak mieszkańcy odganiają złe moce
Podczas 30-to kilometrowej wycieczki rowerowej odwiedzą tajemnicze miejsca w puszczy kampinoskiej, posłuchają opowieści powtarzanych przez miejscowych, przekonają się sami czy w owianych tajemnicą miejscach straszy.  Wycieczka skończy się ogniskiem i opowieściami

Termin realizacji

W ciągu roku 2021, w okresie od kwietnia do października.
1. Kwiecień 2021 roku - przygotowanie materiałów promocyjnych (plakaty, grafiki do mediów społecznościowych, na stronę www )
2. Kwiecień -Październik - promocja projektu w czasie trwania zadania.
3. Kwiecień -Październik  - koordynacja projektu, zapisy na wycieczki, zgłoszenia do biura KPN dokumentów dotyczących planowanej organizacji ognisk, pikników w trakcie wycieczek, zakup wody, artykułów spożywczych i przemysłowych na potrzeby ognik i pikników, transport, zorganizowanie wypożyczania rowerów dla wycieczek, zatrudnienie opiekuna wycieczek, prowadzenie dokumentacji ).
4. Maj - Wrzesień - planujemy miesięcznie około 5 wycieczek tematycznych dla około 20 osobowych grup. Razem około 25 wycieczek.
4.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Uważam, że położona w naszym sąsiedztwie Puszcza Kampinowska zachęca  do poznawania jej na wiele różnych sposobów zwłaszcza z opiekunami posiadającymi doświadczenie w pracy z grupami, znająca tematykę proponowanych wycieczek. Taki opiekun, który posiada doświadczenie (udokumentowane) we współpracy z Kampinoskiem Parkiem Narodowym w innych projektach będzie w ciekawy sposób aktywizować uczestników wycieczek.  Tematyczne wycieczki umożliwią poznanie walorów i historii sąsiadującej puszczy kampinoskiej, poszerzą wiedzę, uwrażliwią na zagadnienia przyrodnicze, ochronę przyrody, zmobilizują i zainspirują do dalszej samodzielnej eksploracji puszczy kamnpinoskiej. Wycieczki zaadresujemy głownie do seniorów, dzieci i młodzieży. Wspólny udział w zorganizowanych wycieczkach i spacerach umożliwi integracja seniorów, dzieci i młodzieży.  

Adresaci projektu

Mieszkańcy Gminy Łomianki, Izabelin, Stare Babice,  a w szczególności seniorzy, dzieci i młodzież.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1opiekun grupy x 25 wycieczek12 000 zł
2Poczęstunek na piknikach i oniskach1 500 zł
3Koordynator projektu4 800 zł
4Materiały edukacyjne5 000 zł
5Woda dla uczestników 1 500 zł
6wypożyczenie rowerów dla 20 uczestników x 25 wycieczek25 000 zł
7organizacja ogniska - opłata za zgodę na organizację ogniska + opłata za drewno (KPN)4 000 zł
8Hamaki dla uczestników do wypoczywania w trakcie wycieczek 20 szt1 200 zł
9Promocja, projektu, plakaty, media społecznościowe, opracowanie graficzne materiałów promocyjnych.5 000 zł
Łącznie: 60 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
#Lasnów czyli Puszcza Kampinoska

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).