Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 101

101. CIECHANOWSKA SZKOŁA RODZENIA oraz CIECHANOWSKA WIOSKA KOBIET


Lokalizacja

SSW w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
06-400 Ciechanów

Skrócony opis

W powiecie Ciechanowskim dostęp do edukacji okołoporodowej jest bardzo ograniczony. W związku z projektem CIECHANOWSKIEJ SZKOŁY RODZENIA dostęp do rzetelnej wiedzy przygotowującej do porodu, macierzyństwa, połogu, opieki nad noworodkiem stanie się łatwiejszy i dostępniejszy. Kurs składać się będzie z 4 zajęć (teoria i praktyka). Powstanie również WIOSKA KOBIET - grupa wsparcia młodych matek.

Opis projektu

W powiecie Ciechanowskim dostęp do edukacji okołoporodowej jest bardzo ograniczony. W związku z projektem CIECHANOWSKIEJ SZKOŁY RODZENIA dostęp do rzetelnej wiedzy przygotowującej do porodu, macierzyństwa/ tacierzyństwa, połogu, opieki nad noworodkiem i udzielania pierwszej pomocy dzieciom stanie się łatwiejszy i dostępniejszy. Kurs składać się będzie z 4 zajęć teoretycznych i praktycznych. W ciągu roku planowanych jest 12 kursów, czyli jeden kurs (składający się z 4 zajęć) na jeden miesiąc, w którym mogłoby wziąć udział ok. 6 par. W CIECHANOWSKIEJ SZKOLE RODZENIA udział będą mogli wziąć przyszli rodzice oraz rodzice, którzy oczekują kolejnego dziecka i chcą poszerzyć swoją wiedzą. Zajęcia będą bezpłatne dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego.
Osobą prowadzącą kurs będzie położna z wieloletnim stażem obecnie pracująca w SSW w Ciechanowie.
Tematyka zajęć:
1.Ciąża oraz przygotowanie do porodu
2. Poród czyli narodziny matki i dziecka
3. Połóg - nieopowiedziane historie
4. Opieka nad noworodkiem
W ramach CIECHANOWSKIEJ SZKOŁY RODZENIA powstanie również CIECHANOWSKA WIOSKA KOBIET - regularne spotkania młodych matek, mający na celu wspieranie kobiet w nowej roli.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W powiecie Ciechanowskim dostęp do edukacji okołoporodowej jest bardzo ograniczony. Znajduje się tu  tylko jedna Przyszpitalna Szkoła Rodzenia z bardzo ograniczoną ilością miejsc, która nie odpowiada zapotrzebowaniu, które pojawia się wśród mieszkańców. Powiat ciechanowski stale się rozwija, pojawia się coraz więcej młodych małżeństw planujących założenie rodziny. Poszukując możliwości edukacji okołoporodowej zderzają się ze ścianą braku możliwości zdobycia jej w najbliższej okolicy. CIECHANOWSKA SZKOŁA RODZENIA prowadzona regularnie dałaby możliwość wyedukowania minimum 72 par.
Przy CIECHANOWSKIEJ SZKOLE RODZENIA  powstałaby również CIECHANOWSKA WIOSKA KOBIET. W ramach tych spotkań matki miałyby możliwość spotkać się z innymi matkami z najbliższej okolicy. Wsparcie i wiedza udzielona w ramach WIOSKI KOBIET zmniejszy ryzyko depresji okołoporodowej u kobiet wychowujących dzieci do 1 roku życia.

Adresaci projektu

Mieszkańcy powiatu ciechanowskiego:
1. Kobiety w ciąży
2. Partnerzy/partnerki kobiet w ciąży
3. Matki z dziećmi w wieku do 1 roku życia

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wyposażenie Szkoły Rodzenia15 000 zł
2Wynajem lokalu15 000 zł
3Obsługa położnej18 000 zł
Łącznie: 48 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
CIECHANOWSKA SZKOŁA RODZENIA oraz CIECHANOWSKA WIOSKA KOBIET

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).