Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 64

64. Bezpieczny i odpowiedzialny motocyklista - szkolenie doskonalenia swoich umiejętności jednośladem


Lokalizacja

Nieinwestycyjny

Skrócony opis

Projekt zakłada realizację jednodniowych szkoleń dla 150 osób posiadających prawo jazdy kategorii A w ramach doskonalenia techniki jazdy. Celem projektu jest podniesienie umiejętności kierowania motocyklem w różnych warunkach drogowych.
szkolenie będzie miało formę teoretyczno praktyczną z elementami udzielania pierwszej pomocy.

Opis projektu

Projekt zakłada realizację jednodniowych szkoleń dla 150 osób posiadających prawo jazdy kategorii A w ramach doskonalenia techniki jazdy. Celem projektu jest podniesienie umiejętności kierowania motocyklem w różnych warunkach drogowych.
szkolenie będzie miało formę teoretyczno praktyczną z elementami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie byłoby realizowane w miesiącach od maja do końca września.
Część teoretyczna będzie obejmowała zagadnienia związane z czynnikami mającymi wpływ na bezpieczeństwo jazdy motocyklem, omówieniem problematyki przyczyn wypadków drogowych, uświadomienie szkolonym kierowcom niebezpieczeństw wynikających z jazdy z nadmierną prędkością, konsekwencjami rozpraszania uwagi, nieprawidłowej obserwacji drogi i wadliwej oceny własnych umiejętności. W części teoretycznej powinna być również ujęta tematyka udzielania pierwszej pomocy w wypadku z udziałem motocyklisty. Zajęcia będą prowadzone przez licencjonowanych instruktorów, którzy podpowiedzą, jak przewidywać zachowania innych oraz jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami na drodze podczas jazdy jednośladem. Podczas zajęć omówione zostaną również prawa fizyki i siły związane z ruchem i stabilnością motocykla podczas jazdy.
Część praktyczna w szczególności powinna zawierać takie zagadnienia jak:
1) właściwe przygotowanie motocykla przed jazdą,
2) przyjmowanie odpowiedniej pozycji na motocyklu,
3) właściwe ubranie,
4) doskonalenie techniki kierowania,
5) doskonalenie umiejętności właściwego reagowania na sytuacje awaryjne.
W tej części szkolenia zaprezentowana zostanie prawidłowa pozycja na motocyklu- ułożenie pleców, ramion, dłoni i nóg- co jest kluczowym elementem bezpiecznego poruszania się jednośladem. Poruszone zostaną tematy związane z kwestiami takimi jak ubiór czy wpływ zmęczenia na szybkość reakcji i zachowanie na drodze. Omówione będą również czynniki atmosferyczne i to, jaki wpływ mają na zachowanie motocykla i kierującego na drodze.
Motocykliści będą doskonalić swoje umiejętności i technikę bezpiecznego poruszania się motocyklem na torze doskonalenia techniki jazdy.
Szkolenie będzie odbywać się na motocyklach uczestników szkolenia. Każdy uczestnik obowiązkowo powinien posiadać odpowiedni ubiór: kask, buty, ochraniacze, rękawice i ubiór przeznaczony do jazdy motocyklem.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu "Bezpieczny i odpowiedzialny motocyklista - szkolenie doskonalenia swoich umiejętności jednośladem" ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze wśród motocyklistów, którzy stanowią z roku na rok coraz liczniejszą grupę uczestników ruchu drogowego. W odróżnieniu od kierowców samochodów nie są chronieni przez karoserię pojazdu jaki prowadzą. W takim przypadku poprawa bezpieczeństwa swojego i innych uczestników ruchu drogowego uzależniona jest w dużym stopniu od doświadczenia oraz doskonalenia techniki jazdy, które to umiejętności najlepiej zdobywać pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i w kontrolowanym otoczeniu. Cofnięcie się do pozornych prostych ćwiczeń pozwoli na poprawę błędów i usunięcie złych nawyków, a w konsekwencji odkrycie swojego motocykla na nowo. Szkolenie przeznaczone jest nie tylko dla początkujących motocyklistów, którzy dopiero co odebrali uprawnienia. Ze szkolenia i powrotu do podstaw skorzystają również ci bardziej doświadczeni, a raczej "teoretycznie doświadczeni". Szkoły jazdy, które przygotowują do zdobycia prawa jazdy skupiają się głównie na zagadnieniach egzaminacyjnych. Motocykliści po zdobyciu cennych uprawnień dalsze umiejętności szlifują najczęściej sami, co często niestety wiąże się ze szlifowaniem jezdni. Świeżo upieczeni kierowcy są jak ciepłe ciasto, ich umiejętności można swobodnie formować. Natomiast ci, którzy już przejeździli swoje kilometry, mają pewien bagaż złych nawyków i przyzwyczajeń, od których dosyć ciężko się uwolnić. Często są to rzeczy nie tylko spowalniające i utrudniające jazdę, ale stanowią realne niebezpieczeństwo dla samego motocyklisty. Świadomość paru lat spędzonych na motocyklu może wprowadzić w fałszywe samozadowolenie i skłaniać do takich zachowań na drodze, które prędzej czy później skończą się wypadkiem. Opanowanie podstaw, a więc odpowiednia pozycja siedząca, ułożenie pleców, ramion, nóg, dłoni, to wszystko wpływa na tor jazdy motocyklem. Nauka panowania nad motocyklem przy bardzo niskich prędkościach, przyjmowanie odpowiedniej pozycji na motocyklu, rozpędzanie i hamowanie w różnych warunkach, jazda po okręgu, pokonywanie zakrętów, przeciwskręt i hamowanie awaryjne, te elementy szkolenia pozwolą na weryfikację nabytych umiejętności, podniosą technikę kierowania motocyklem w różnych warunkach drogowych. Tym samym opanowanie tych technik będzie skutkować mniejszą liczbą wypadków i osób poszkodowanych w wypadkach drogowych jednośladem.

Adresaci projektu

Projekt dedykowany dla osób posiadających prawo jazdy kategorii A, chcących podnieść umiejętności w kierowaniu motocyklem w różnych warunkach drogowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Szkolenie teoretyczne12 000 zł
2Szkolenie praktyczne95 000 zł
3Serwis kawowy, lunch box7 500 zł
4Ubezpieczenie NNW1 500 zł
5Pozostałe koszty (materiały szkoleniowe, artykuły biurowe, certyfikaty itp.)1 000 zł
Łącznie: 117 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpieczny i odpowiedzialny motocyklista - szkolenie doskonalenia swoich umiejętności jednośladem

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).