Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 22

22. Blask Mazowsza


Lokalizacja

Siedziba Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, ul. Świerkowa 2, 05-807 Otrębusy.

Skrócony opis

Projekt przewiduje zakup multimedialnego ekranu LED dla zespołu ,,Mazowsze” Dotarcie do nowej publiczności wymaga innowacyjnych środków przekazu. Największe widowiska świata zawierają w sobie olbrzymi ładunek multimediów, które pozwalają na poszerzenie dotychczasowych wymiarów widowisk.  Użycie ekranu LED wniesie nowe możliwości w reżyserowaniu i tworzeniu scenografii realizowanych spektakli.

Opis projektu

Projekt pn. „Blask Mazowsza” przewiduje zakup, dostawę oraz montaż w siedzibie „Mazowsza” multimedialnego ekranu LED na scenę wraz z systemem obsługi.
Zespół „Mazowsze” gościł z występami na wszystkich kontynentach (za wyjątkiem Antarktydy). Promował Polskę w ok. 50 krajach. W wielu z nich był wielokrotnie. Obecnie wystawia 120-140 spektakli rocznie gromadząc ponad 120 tys. widzów.
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” od prawie 74 lat swoją działalnością nieprzerwanie hołduje polskiej tradycji i kulturze. W repertuarze zespołu znajdują się opracowania folkloru z 42. regionów Polski. Podczas jednego koncertu 150 artystów (chór, balet i orkiestra)  wykonuje około 20 z nich.
Podczas jednego koncertu podziwiać można około 20. z nich.
„Mazowsze” krzewi rodzimą (mazowiecką) oraz krajową tradycję i kulturę. Kolejne pokolenia młodzieży poznają piękno Polski przez taniec, muzykę i śpiew. Dotarcie do nowej publiczności, także poza granicami województwa, wymaga innowacyjnych środków przekazu. Największe widowiska świata zawierają w sobie olbrzymi ładunek multimediów, które pozwalają na poszerzenie dotychczasowych wymiarów widowisk.  Użycie ekranu LED nada nowy blask Mazowszu. Wniesie nowe możliwości w reżyserowaniu i tworzeniu scenografii realizowanych spektakli.
Zespół „Mazowsze”, to perła w koronie polskiej kultury. Jest dobrem narodowym, a więc nas wszystkich. Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą być szczególnie dumni, że właśnie w sercu Polski, w ich regionie powstał zespół folklorystyczny, który jest fenomenem na skalę światową. Czerpie bowiem z polskiego z folkloru ocalając go od zapomnienia i prezentuje na całym świecie w unikatowej stylizacji.
Mieszkańcy Mazowsza mają szansę wesprzeć ten niezwykły zespół. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań LED z pewnością nada nowy blask polskiej kulturze narodowej. Barwne przedstawienia z pewnością nabiorą innowacyjnej jakości, którą doceni publiczność Mazowsza, Polski i całego Świata.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

„Mazowsze” krzewi rodzimą (mazowiecką) oraz krajową tradycję i kulturę. Kolejne pokolenia młodzieży poznają piękno Polski przez taniec, muzykę i śpiew. Dotarcie do nowej publiczności, także poza granicami województwa, wymaga innowacyjnych środków przekazu. Największe widowiska świata zawierają w sobie olbrzymi ładunek multimediów, które pozwalają na poszerzenie dotychczasowych wymiarów widowisk.  Użycie ekranu LED nada nowy blask Mazowszu. Wniesie nowe możliwości w reżyserowaniu i tworzeniu scenografii realizowanych spektakli.
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” od prawie 74 lat swoją działalnością nieprzerwanie hołduje polskiej tradycji i kulturze. W repertuarze zespołu znajdują się opracowania folkloru z 42. regionów Polski. Podczas jednego koncertu podziwiać można około 20. z nich.
Zespół „Mazowsze” gościł z występami na wszystkich kontynentach (za wyjątkiem Antarktydy). Promował Polskę w ok. 50 krajach. W wielu z nich był wielokrotnie. Obecnie wystawia 120-140 spektakli rocznie gromadząc ponad 120 tys. widzów.
Zespół „Mazowsze”, to perła w koronie polskiej kultury. Jest dobrem narodowym, a więc nas wszystkich. Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą być szczególnie dumni, że właśnie w sercu Polski, w ich regionie powstał zespół folklorystyczny, który jest fenomenem na skalę światową. Czerpie bowiem z polskiego z folkloru ocalając go od zapomnienia i prezentuje na całym świecie w unikatowej stylizacji.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy województwa mazowieckiego w szczególności rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież. Celem projektu jest również dotarcie do nowej publiczności, także poza granicami województwa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Ekran horyzontalny 916 200 zł
2Konstrukcja9 600 zł
3Media serwer44 200 zł
4Skrzynie transportowe16 500 zł
5Dostawa, montaż, szkolenia 12 201 zł
Łącznie: 998 701 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Blask Mazowsza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).