Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Stojaki na rowery dla mieszkańców Mazowsza - Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna - TPP -


Lokalizacja

Przed urzędami województwa mazowieckiego przy wejściach - także przed jednostkami samorządu i delegaturami!

Zgodnie z § 9 pkt 7 lit. a Uchwały nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3882), projekty inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mogą być zrealizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których województwo posiada tytuł prawny do dysponowania - i dlatego jedynie w takich lokalizacjach zostaną zamontowane. Jako projekt pilotażowy po minimum jednym stojaku przed każdym z wejść do budynków (do limitu przewidzianego projektem).

Wykaz nieruchomości, do których województwo posiada tytuł prawny do dysponowania (urzędy, muzea, biblioteki, szpitale, itd.):
https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/wykaz-nieruchomosci-wojewodztwa-mazowieckiego,35

Skrócony opis

Popularyzacja jazdy na rowerze to już standard ALE gdzie przypinać w sposób bezpieczny rowery? Projekt realizuje potrzebę bezpiecznego przypięcia roweru przed urzędami i szpitalami na własności województwa mazowieckiego! NARESZCIE!

Zamontowanie przy budynkach na własnościach UM Woj.Maz. stojaków na rowery-współczesny środek transportu dzieci i osób dorosłych.
NARESZCIE!  

Opis projektu

Projekt jest inicjatywą oddolną wynikającą z potrzeby promocji korzystania z rowerów w miastach. Zamontowanie przy budynkach administracji stojaków na rowery-współczesny miejski środek transportu dzieci i osób dorosłych pozytywnie wpłynie na zdrowie oraz kondycję mieszkańców Województwa Mazowieckiego i nie będzie wymagał kosztów utrzymania w kolejnych latach.

Ekonomiczne uzasadnienie zamontowania stojaków zostało udowodnione już wielokrotnie. Przy jednym takim stojaku można postawić od 1 do 4 rowerów i bezpiecznie je przypiąć (optymalnie to 2 rowery na jeden stojak). Sprawdzone rozwiązanie w największych europejskich miasta, zgodnie ze standardami stosowanymi w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu i innych dużych miastach.

Stojaki z LOGOTYPEM literą "M" symbolizującą "Mazowsze" zostaną zamontowane na Mazowszu przed budynkami administracji województwa mazowieckiego, wybranych zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach podległych Sejmikowi Mazowsza - przy głównych ulicach w pobliżu wejść do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej, muzeów, przed oraz za budynkami.

Dużym atutem jest możliwość dopasowania kolorystycznego takiego stojaka do logotypu Mazowsza lub np. kolorystyki flagi Polski lub Ukrainy, co zwiększa elastyczność ekonomiczną, funkcjonalną i promocyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Np. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu mogłoby mieć swoją kolorystykę stojaka, podobnie dowolny Zakład Opieki Zdrowotnej lub nawet Biblioteka Wojewódzka. Jako projekt pilotażowy można stojaki umieścić w wybranych lokalizacjach z 258 jednostek czyli możliwości na własności UMWM.

Wykaz nieruchomości, do których województwo posiada tytuł prawny do dysponowania (urzędy, muzea, biblioteki, szpitale, itd.):
https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/wykaz-nieruchomosci-wojewodztwa-mazowieckiego,35

oraz SIP Mazowsza z pokazaniem lokalizacji własności na których można postawić stojaki
https://msip.wrotamazowsza.pl/mbo/#

Źródło wiedzy i ciekawostek:

https://rowery.um.warszawa.pl/stojaki-rowerowe

https://rowery.um.warszawa.pl/sites/rowery.um.warszawa.pl/files/STANDARDY_ROWEROWE_WOF_po_kons_0.pdf

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Standardy_projektowe_i_wykonawcze_systemu_rowerowego_Miasta_Szczecin_-_grudzien_2012.pdf

http://infobike.pl/piaseczno-przypnij-rower-do-baranka_more_118583.html

https://piaseczno.eu/przypnij-rower-do-baranka/

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt pozytywnie wpłynie na zdrowie oraz kondycję mieszkańców Województwa Mazowieckiego i nie będzie wymagał kosztów utrzymania w kolejnych latach.

Dużym atutem jest możliwość dopasowania kolorystycznego takiego stojaka do logotypu Mazowsza lub np. kolorystyki flagi Polski lub Ukrainy, co zwiększa elastyczność ekonomiczną, funkcjonalną i promocyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w skali całego kraju. Jeśli chodzi o koszt to w przypadku niniejszego projektu zaproponowano stojaki indywidualnie zaprojektowane symbolizujące Mazowsze poprzez formę bezpieczną litery "M".

Jest to odpowiedź na potrzebę współczesnego pokolenia, które jeździ na rowerach i nie ma ich gdzie pozostawić bezpiecznie, w związku z czym często wybierają samochody. Zwiększający się SMOG w mieście jest męczący dla mieszkańców a dzięki alternatywie rowerowej będzie większy i pro-zdrowotny wybór.

Kopenhaga stawia maksymalnie na ruch rowerowy. Wszędzie rowery, sport i zdrowy tryb życia. Rower to także oszczędność i ekonomiczne podejście do życia samych mieszkańców. Idąc za zdrowym przykładem "zachodu" powstał projekt, który ma umożliwić nam bezpieczne pozostawienie naszych ekologicznych środków transportu w każdym ważnym punkcie miasta! Inspiracje według załączonych zdjęć!

Będzie to także dodatkowa motywacja dla pracowników urzędów, aby mogli bezpiecznie zostawić swój środek transportu przy miejscu pracy. Wykaz nieruchomości, do których województwo posiada tytuł prawny do dysponowania (urzędy, muzea, biblioteki, szpitale, itd.):
https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/wykaz-nieruchomosci-wojewodztwa-mazowieckiego,35

Adresaci projektu

Dlaczego parkingi dla ROWERÓW? Parkingi dla samochodów powstają wszędzie i jest ich coraz więcej. Dobrze czy źle? Trudno powiedzieć, ponieważ im więcej parkingów dla aut to tym więcej samochodów się pojawia w centrum miasta - taki fakt.

Niniejszy projekt ma na celu zwiększenie liczby miejsc dla rowerów, dla mieszkańców, którzy chcą jeździć na rowerze, ale nie mają gdzie go zwyczajnie przypiąć czy pozostawić na chwilę lub na kilka godzin.

Zaproponowano przestrzenne formy, zabawne w swoim wyrazie, aby przykuć oko przechodniów i zainteresować potencjalnych cyklistów! Założono realizację kilkunastu pilotażowych stojaków na rowery zamontowanych na stałe. Dużym atutem jest możliwość dopasowania kolorystycznego takiego stojaka do logotypu Mazowsza lub np. kolorystyki flagi Polski lub Ukrainy, co zwiększa elastyczność ekonomiczną, funkcjonalną i promocyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w skali całego kraju. Standardowy stojak z rury kosztuje z montażem około 500zł, a w przypadku niniejszego projektu zaproponowano stojaki indywidualnie zaprojektowane symbolizujące Mazowsze poprzez formę bezpieczną litery "M".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1STOJAKI NA ROWER W KSZTAŁCIE LITRY "M" jak Mazowsze! (realna cena indywidualnie zaprojektowanego i wykonanego stojaka jako jedna sztuka z montażem to 1,500zł)15 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Stojaki na rowery dla mieszkańców Mazowsza - Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna - TPP -

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).