Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 303

303. Działania edukacyjne, skierowane do kierowców w wieku 25-59 lat z zakresu doskonalenia techniki jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego


Lokalizacja

-

Skrócony opis

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 150 kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie zwiększenia bezpiecznego zachowania na drodze

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 150 kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy.
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne na torze i płycie poślizgowej, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drodze kierowców.
Zajęcia teoretyczne (3 godz.) powinny obejmować następujące zagadnienia: specyfika ruchu drogowego w Polsce, ocena czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego z uwzględnieniem różnych substancji psychoaktywnych, omówienie błędów spostrzegania, wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych na organizm kierowcy, odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych osób na drodze.
Natomiast część praktyczna (3 godz.) powinna zawierać ćwiczenia takie jak: wpływ prędkości na drogę hamowania na różnych nawierzchniach, czas trwania hamowania na różnych nawierzchniach, wpływ rozmowy telefonicznej lub z pasażerem na koncentrację i postrzeganie czynników zagrożenia na drodze, zasady działania systemów wspomagających w samochodzie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego wśród kierujących pojazdami w przedziale wiekowym 25 - 59 lat. Z informacji uzyskanych z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu wynika, iż najwięcej zdarzeń drogowych powodują kierowcy samochodów osobowych. Główną przyczyną było „niedostosowanie prędkości do warunków ruchu”, co skutkowało najwyższym procentem zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. Objęcie szkoleniem kierowców samochodów osobowych pozwoli na uniknięcie dużej części wypadków.

Adresaci projektu

Adresatami projektu jest grupa uczestników - mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym z subregionu radomskiego, w wieku 25 - 59 lat posiadający prawo jazdy kategorii B, którzy chcą poprawić swoje umiejętności za kierownicą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zajęcia teoretyczne (3 godz.)12 300 zł
2Zajęcia praktyczne (3godz.)90 000 zł
3Transport uczestników szkolenia8 000 zł
4Serwis kawowy, lunch3 200 zł
5Ubezpieczenie NNW800 zł
6Pozostałe koszty (materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w szkoleniu, artkuły biurowe)3 200 zł
Łącznie: 117 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Działania edukacyjne, skierowane do kierowców w wieku 25-59 lat z zakresu doskonalenia techniki jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).