Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 296

296. KAŻDE POKOLENIE CHCE UCZESTNICZYĆ W KULTURZE - WSPÓLNE POTRZEBY RÓŻNYCH POKOLEŃ


warsztaty

Lokalizacja

Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach
ul. Warszawska 142
09-540 Sanniki
Powiat - Gostynin
nr działek na których znajduje się instytucja 131/1, 132/2

Skrócony opis

Zadanie pt. „ KAŻDE POKOLENIE CHCE UCZESTNICZYC W KULTURZE - wspólne potrzeby różnych pokoleń” dedykowane jest do grup w zróżnicowanym przedziale wiekowym, jako cykl jednodniowych pobytów zorganizowanych. Czas realizacji: 20.05.2022 - 30.06.2022 Miejsce realizacji: Zespół Pałacowo-Parkowy im. Fryderyka Chopina w Sannikach, teren 11,0 ha parku wraz z obiektem pałacowym.

Opis projektu

Zadanie ma na celu zaspokojenie wspólnych potrzeb różnych pokoleń, m.in. społeczności przedszkolnej oraz szkolnej Rodziców i Dziadków. Realizacja zamierzonych działań to przede wszystkim aktywne uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze poprzez edukację, łączące jednocześnie przedstawicieli różnych grup wiekowych. Zaplanowane działania w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. "Każde pokolenie chce uczestniczyć w kulturze — wspólne potrzeby różnych pokoleń” będą miały charakter kulturalnego projektu „transpokoleniowego”, który rzeczowo i efektywnie łączyć będzie wspólne uczestnictwo oraz przełamywanie barier pokoleniowych mieszkańców podregionu płockiego. Zadanie zapewni pogłębianie relacji pomiędzy członkami rodziny w trakcie różnych zabaw i gier na świeżym powietrzu, na terenie zabytkowego Zespołu Pałacowo —Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach, w którym to ma swoją siedzibę Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina - samorządowa instytucja kultury.
Cel zostanie osiągnięty przez organizację jednodniowych cyklicznych spotkań dla łącznej grupy 800 uczestników, którym zostaną zapewnione następujące aktywności:
1. Zwiedzanie Zespołu — Pałacowo Parkowego im. F. Chopina w Sannikach w stylowych kapeluszach
2. Udział w kreatywnych warsztatach pt. „Lekcja pełna zagadek” oraz „Na ludowo i z przytupem”
3. Udział w warsztatach wyrobu świec
4. Spotkaniach z sokolnikiem
5. Spacer interaktywny — dla dzieci
6. Wspólny grill na altanie na terenie parku
Ze strony Centrum zostanie zapewniona :
Stała opieka przewodników podczas pobytu
Opieka podczas przeprowadzania zajęć interaktywnych
Posiłki w postaci Il śniadania oraz grilla na zakończenie pobytu.
Przebieg zadania
Jednodniowy plan pobytu grupy zorganizowanej 50 osób przedstawia się następująco:
Przywitanie grypy turystycznej, wprowadzenie w plan całodziennego pobytu.
Zwiedzanie Zespołu — Pałacowo Parkowego z przewodnikiem i przybliżenie historii obiektu oraz otaczającego go parku. Zwiedzający/ uczestnik nabywa wiedzę o właścicielach dóbr sannickich, a przede wszystkim wiedzę o najsłynniejszym polskim kompozytorze — Fryderyku Chopinie. Dowiaduje się jakie były powiązania Chopina z Sannikami, oraz historię od Jego lat najmłodszych po moment śmierci. Scharakteryzowane zostają poszczególne utwory jakie kompozytor tworzył. Dodatkowo uczestnicy obejrzą film podsumowujący zwiedzanie „Mazowsze Chopina”, który w zwięzły i ciekawy sposób podsumowuje życie twórcze kompozytora.
Warsztat „Lekcja pełna zagadek” dla dorosłych i dla dzieci - to gra interaktywna mająca na celu uruchomienie swojej kreatywności oraz współpracy uczestników.
Gra ma walory edukacyjne, ponieważ zagadki dotyczą życia Fryderyka Chopina poprzez znajdowanie ukrytych elementów oraz rozwiązywanie zagadek, aż po odgadnięcie szyfru otwierającego walizkę.
Spacer interaktywny — dla dzieci - gra plenerowa na terenie parku. Uczestnicy szukają poszczególnych punktów, w celu odkrycia hasła. Zabawią się w poszukiwanie historii wśród wiekowych drzew. Zgodnie ze wskazówkami prowadzącego rozwiążą zagadki, wykonają zadania, by na końcu odkryć hasło dnia. Gwarantowana jest porządna dawka dobrej zabawy na świeżym powietrzu.
Spotkanie z sokolnikiem — uczestnicy zapoznają się z pracą sokolnika, dowiedzą się jak dbają o ptaki, jak należy hodować i układać ptaki drapieżne oraz będą mieli możliwość, pogłaskania lub wzięcia go na ręce.
Warsztaty wyrobu świecy - uczestnicy zapoznają się z historią powstania świec oraz z technikami ich wykonania. Pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, każdy wykona świece z węzy, czyli pszczelego wosku. Celem warsztatów jest poznanie historii oświetlenia, zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, a także wzmacnianie sprawności manualnych. Każdy uczestnik warsztatów zabierze własnoręcznie wykonaną świecę do domu, wcześniej elegancko ją pakując.
„Na ludowo i z przytupem” — dla obu grup - uczestnicy naszych warsztatów zapoznają się z tradycjami ludowymi, muzyką, gwarą i strojami z różnych stron Polski. Skupimy się głównie na naszym regionie oraz stroju sannickim, który będzie można dokładnie obejrzeć, a nawet przymierzyć. Będzie to okazja do zapoznania się z poszczególnymi elementami stroju ludowego damskiego i męskiego oraz ich nazewnictwem. Zaprezentowane zostaną też wycinanki charakterystyczne dla regionu sannickiego oraz ich fachowe nazewnictwo.
Wspólny grill na altanie grillowej — na koniec wszyscy uczestnicy spotkają się w altanie grillowej, gdzie wezmą udział w zorganizowanym grillu. Nastąpi wówczas podziękowanie za wizytę i pożegnanie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt pt. „KAŻDE POKOLENIE CHCE UCZESTNICZYC W KULTURZE - WSPÓŁNE POTRZEBY RÓZNYCH POKOLEŃ”, odpowiada na potrzeby uczestników każdej grupy wiekowej. Poprzez jego realizację zostaną kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych oraz otaczającego nas środowiska, w którym dziecko wzrasta. To także zaspokojenie i potrzeba budowania poczucia wartości przy odkrywaniu związków z najbliższą rodziną —rodzeństwo, rodzice i dziadkowie. Dla wielu, to jedna z rzadkich okazji wspólnego spędzania wolnego czasu. Świat, w którym obecnie żyjemy jest niezwykle zabiegany. Ludzie są bardzo zaabsorbowani pracą zawodową lub dorywczą. Do tego dochodzi jeszcze codzienna troska o zabezpieczenie podstawowych potrzeb dzieci. Rodzice po pracy są zmęczeni, wyczerpani. Nie mają często chęci i pomysłów na poświęcenie dzieciom czasu na zabawę i rozrywkę. W związku z tym zasadnym jest, aby cykl wydarzeń wyjazdowych dla dzieci ich rodziców i dziadków, rozbudził w nich potrzebę wspólnego spędzenia czasu, stał się zachęceniem do pogłębiania w miejscu innym niż ognisko domowe, budowania relacji pomiędzy członkami rodziny. To doskonała okazja do aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu w atrakcyjny i pożyteczny sposób, poznania historii tego miejsca, walorów przyrodniczych oraz dorobku twórczości F. Chopina. Inspiracja potencjałem kulturowym, regionalnym oraz folklorem Mazowsza.
Mało mamy miejsc w okolicach podregionu płockiego, aby mogła być realizowana kompleksowa oferta dla rodzin z dziećmi. W Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina, taka oferta już jest i dlatego chcemy z niej skorzystać i zainteresować dzieci z Miejskich Przedszkoli lub Szkół Podstawowych z terenu Płocka wraz z ich rodzicami lub z dziadkiem czy babcią. Będzie to przykład budowania pozytywnych wzorców, pokazywanie w jaki sposób można spędzać czas, wolny od nałogów, komputera czy konsoli w gronie rodziny. Nasz projekt przyczynia się do podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację wyjazdów integracyjnych w oparciu o kulturę, której celem jest promocja placówki, regionu a przede wszystkim dorobku dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu pomoże kultywować rodzinne tradycje oraz zacieśnić więzi.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są dzieci z Miejskich Przedszkoli i Szkół Podstawowych z terenu Płocka, ich rodzice i dziadkowie. Szacowana i planowana liczba uczestników jest to łącznie 800 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszty transportu wraz z ubezpieczeniem NNW dla grup zorganizowanych (autokar 50 osób) łącznie 800 osób20 000 zł
2Koszty pobytu wraz z warsztatami w Centrum 800 osób32 000 zł
3Koszty zwiedzania pałacu 800 osób8 000 zł
4Koszty koncertu 800 osób16 000 zł
5Koszty poczęstunku II śniadanie 800 osób22 000 zł
6Koszty grilla 800 osób22 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
KAŻDE POKOLENIE CHCE UCZESTNICZYĆ W KULTURZE - WSPÓLNE POTRZEBY RÓŻNYCH POKOLEŃ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).