projekt nr 53

53. Bezpieczny strażak OSP Zawidz - bezpieczny Mazowszanin.


Lokalizacja

ul. Mazowiecka 29, 09-226 Zawidz Kościelny obręb Zawidz Kościelny, dz. nr 375 i 379

Opis projektu

Zadanie polega na doposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidzu w sprzęt ratowniczo - gaśniczy niezbędny podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. W ramach swojego działania strażacy z OSP biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, przy likwidacji klęsk żywiołowych, zabezpieczeniu imprez sportowych, zabezpieczenie uroczystości kościelnych i powiatowych Organizują i biorą czynny udział w imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym. Ważnym elementem działalności OSP jest profilaktyka, praca z dziećmi i młodzieżą. Strażacy-ratownicy z OSP działają społecznie, niosąc ofiarnie pomoc każdemu, kto ją potrzebuje. Celem projektu jest pozyskanie niezbędnego sprzętu ratowniczo - gaśniczego, który pozwoli bardziej profesjonalnie prowadzić działalnia ratowniczo-gaśniczne na terenie powiatu sierpeckiego oraz innych powiatów.

Termin realizacji

luty - marzec 2021 - zakup sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem projektu jest:
- pozyskanie niezbędnego sprzętu, aby skuteczniej nieść pomoc mieszkańcom powiatu sierpeckiego i okolicznych powiatów;
Jednostka OSP Zawidz odgrywają istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa  mieszkańcom powiatu sierpeckiego i okolicznych powiatów. Doposażenie jednostki OSP w sprzęt niezbędny do do ratowania życia i mienia, między innymi odzież ochronną, podniesie poziom świadczonych usług oraz zwiększy bezpieczeństwo samych strażaków. Ważnym elementem pracy strażaków z OSP  jest także prowadzenie działalności popularyzatorskiej, promującej bezpieczeństwo. Liczne spotkania z dziećmi i młodzieżą pokazują, jak ważne jest wychowanie do bezpieczeństwa i jak ten obszar  jest jeszcze zaniedbany. O potrzebie edukacji w tym zakresie nikogo nie trzeba przekonywać. Umiejętność zachowania się w sytuacji wypadku, pożaru; udzielanie pierwszej pomocy osobie potrzebującej nie są najmocniejszą strona naszego społeczeństwa. Czas to zmienić.
Atutem naszego projektu jest to, iż skierowany jest on do wszystkich mieszkańców oraz że  jego realizacja   bezpośrednio wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa w naszym małej ojczyźnie.


Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy województwa mazowieckiego, a w szczególności strażacy OSP Zawidz oraz mieszkańcy Gminy Zawidz i powiatu sierpeckiego, którym strażacy udzielają pomocy w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale także podnoszą wiedzę na temat bezpieczeństwa publicznego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup 6 węży W-753 036 zł
2Zakup 8 węży W-523 024 zł
3Zakup 3 prądownic turbo 8 100 zł
4Zakup 12 par butów skórzanych 14 400 zł
5Zakup kamery termowizyjnej 8 000 zł
6Zakup detektora prądu 2 000 zł
7Zakup 4 radiotelefonów6 800 zł
8Zakup 8 ubrań specjalnych 32 000 zł
9Zakup 12 hełmów specjalnych24 000 zł
10Zakup 4 aparatów powietrznych z maskami i butlami24 000 zł
11Zakup 2 zestawów asekuracyjnych 1 720 zł
12Zakup zestawu do stabilizacji pojazdu6 800 zł
13Zakup 6 węży W-422 700 zł
14Zakup 12 par rękawic technicznych 2 800 zł
15Zakup 12 par rękawic strażackich7 200 zł
16Zakup Zestawu PSP R1 w plecaku z deską ortopedyczną i szynami kramera6 000 zł
17Zakup poduszek niskociśnieniowych wysokiego podnoszenia27 000 zł
18Zakup 1 zbieracza560 zł
19Zakup 1 zasysacza 1 300 zł
20Zakup 1 działka wodno-pianowego7 700 zł
21Zakup belki ledowej do samochodów uprzywilejowanych2 300 zł
22Zakup prądownicy pianowej100 zł
23Zakup 12 par butów gumowych strażackich5 100 zł
24Zakup 10 ubrań koszarowych3 000 zł
Łącznie: 199 640 zł