Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 184

184. PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH


Lokalizacja

Droga Wojewódzka nr 618 przebiegająca przez miejscowość Pniewo w rejonie skrzyżowania, gm. Zatory, Powiat Pułtusk, działka nr 8

Skrócony opis

W miejscowości Pniewo na drodze wojewódzkiej nr 618 przebudowa parkingu, doświetlenie przejścia dla pieszych , usunięcie azylu w rejonie przejścia dla pieszych oraz likwidacja jednego przejścia dla pieszych

Opis projektu

Poprzez przebudowę parkingu tj. likwidacji części pasów zieleni, wyznaczenie miejsc postojowych położonych od wejścia do budynku oraz właściwe oznakowanie drogowe poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wyjeżdżających z ul. Armii Krajowej oraz z parkingu sklepu Topaz.Likwidacja jednego z przejść dla pieszych na ul. Pułtuskiej od strony Wyszkowa i doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Pułtuskiej od strony Pułtuska poprawi bezpieczeństwo pieszych na przejściu i w jego rejonie. Usunięcie azylu na przejściu z uwagi na najeżdżanie na niego przez skręcające w lewo pojazdy ciężarowe, autobusy wyjeżdżające z drogi podporządkowanej co stwarza zagrożenie dla pieszych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Pojazdy parkujące na parkingu w pasie drogowym na wyznaczonych miejscach w chwili obecnej powodują znaczne ograniczenie widoczności jezdni ul. Pułtuskiej dla kierujących wyjeżdżających z drogi podporządkowanej z ul. Armii Krajowej oraz z parkingu sklepu Topaz.Wykonanie przebudowy parkingu poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców Pniewa. W miejscowości Pniewo w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 618 z drogą powiatową wyznaczone są dwa przejścia dla pieszych. Na przejściu dla pieszych, które nie jest oświetlone wyznaczonym od strony Wyszkowa doszło do 2 wypadków ze skutkiem śmiertelnym i likwidacja tego przejścia byłaby zasadna w celu poprawy bezpieczeństwa poruszających się pieszych. Natomiast biorąc pod uwagę położenie zabudowań wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz obiektów handlowych i bliskości zespołu szkół podstawowych zasadnym jest na przejściu dla pieszych od strony Pułtuska  ustawienie znaku D-6 aktywnego nad jezdnią z pulsatorami ostrzegawczymi i kasetą oświetlającą rejon przejścia oraz doświetlających latarni z obu stron przejścia. Wskazane jest usunięcie azylu na przejściu z uwagi na najeżdżanie na niego przez skręcające pojazdy ciężarowe wyjeżdżające z drogi podporządkowanej co stwarza zagrożenie dla pieszych. Mając na uwadze bardzo duże natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 618 a przede wszystkim samochodów ciężarowych zastosowanie takich rozwiązań w sposób szczególny spowoduje poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego , lepszą widoczność samego przejścia oraz rejonu przejścia dla pieszych jak też kierujących pojazdami wyjeżdżających z parkingu i drogi podporządkowanej.

Adresaci projektu

Mieszkańcy Pniewa, mieszkańcy Gminy Zatory, uczniowie szkoły, pracownicy pobliskich punktów handlowych oraz inni uczestnicy ruchu drogowego korzystający z drogi wojewódzkiej nr 618

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Roboty pomiarowe500 zł
2Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu.15 000 zł
3Przebudowa wjazdu i wyjazdu z parkingu poprzez usunięcie krawężnika, likwidację części pasa zieleni i wypełnienie go kostką brukową3 000 zł
4Wyznaczenie miejsc postojowych położonych od wejścia do budynku poprzez namalowanie poziomych linii500 zł
5Wyznaczenie z obu stron parkingu powierzchni wyłączonych z ruchu500 zł
6Oznakowanie parkingu pionowymi znakami drogowymi D-18, A-7, B-2 oraz tabliczką sposobu parkowania T-301 000 zł
7Likwidacja przejścia dla pieszych na km 42+490 poprzez zamalowanie znaków poziomych na jezdni oraz uzupełnienie poboczy oddzielających jezdnię i pas zieleni krawężnikiem i brakującym pasem zieleni1 500 zł
8Doświetlenie przejścia dla pieszych poprzez dodatkowe oznakowanie przejścia aktywnym znakiem D-6 z wysięgnikiem nad jezdnią z pulsatorami ostrzegawczymi i kasetą oświetlającą rejon przejścia dla pieszych oraz zainstalowanie z obu stron latarni doświetlających przejście dla pieszych na km 42+47030 000 zł
9Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej od słupa elektrycznego w celu zasilania znaku D-6 oraz latarni doświetlających przejście z obu stron5 000 zł
10Usunięcie azylu wysp i znaków C-91 000 zł
Łącznie: 58 000 zł

Postęp realizacji

Zadanie będzie realizowane w większym projekcie w ramach środków własnych MZDW.