Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 159

159. budowa chodnika w miejscowości Moczydłów od osiedla "rezydencja" do wiaduktu kolejowego


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany w pasie drogi wojewódzkiej ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  na działkach ewidencyjnych 94/52 oraz 1 w obr. 0029- Moczydłów PGR. ( od drogi Długiej do wiaduktu kolejowego w Górze Kalwarii).

Skrócony opis

Budowa chodnika w m. Moczydłów (gm. Góra Kalwaria) jako poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego dla Mieszkańców Moczydłowa i Góry Kalwarii

Opis projektu

Projekt zakłada budowę chodnika o długości ok. 350 m,  który ma służyć mieszkańcom Góry Kalwarii oraz Moczydłowa. Trasa ta jest niezwykle istotna z kilku powodów. Jest podstawowym ciągiem komunikacyjnym dla przemieszczania się do administracyjnego centrum Góry Kalwarii . Pozwala również dotrzeć mieszkańcom Moczydłowa do takich punktów jak apteki, przychodnia zdrowia, sklepy spożywcze, przystanek autobusowy czy też place zabaw. Miejscowość Moczydłów jest bardzo prężnie rozwijającą się miejscowością na terenie gminy Góra Kalwaria. W pobliżu miejsca projektu powstaje osiedle które już teraz zamieszkuje ok 300 mieszkańców a docelowo ma zamieszkiwać ok 1000 osób. Chodnik we wskazanym miejscu znaczenie poprawiłby bezpieczeństwo przemieszczania się dzieci zarówno do szkół, jak i do pobliskiego przedszkola. Obecnie dzieci muszą przechodzić dwukrotnie przez bardzo uczęszczaną drogę wojewódzką bez sygnalizacji świetlnej.   Na opisanym terenie naturalnie powstała ścieżka- wydeptana przez mieszkańców, która wskazuje na bardzo intensywne używanie tego odcinka przez ludzi poruszających się pieszo i na rowerach.
Oprócz korzyści płynących da mieszkańców Moczydłowa należy również wskazać korzyści dla mieszkańców miasta. Tereny Moczydłowa są bardzo atrakcyjne pod względem krajoznawczym i przyrodniczym. Z miejscowości tej rozciąga się fantastyczna panorama na Nadwiślańskie Urzecze co przyciąga coraz większą liczbę mieszkańców na piesze wędrówki jak również wycieczki rowerowe. Chodnik w tym miejscy pozwoli na uporządkowanie ruchu pieszo- rowerowego i zapewnienie bezpieczeństwa dla przemieszczających się mieszkańców.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Głównym  powodem jest poprawa bezpieczeństwa, skrócenie czasu dojścia do miasta z z powrotem dla dużej grupy Mieszkańców. Droga przy której miałby znaleźć się chodnik jest jedną z bardziej obłożonych ruchem w naszej gminie. Budowa chodnika poprawiła by bezpieczeństwo zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Dzieci i młodzież idąca do szkoły z miejscowości Moczydłów musi dwukrotnie przechodzić przez ruchliwą ulicę wojewódzką idąc w jedną stronę. Pasy niestety nie są wyposażone w sygnalizację świetlną, dlatego budowa chodnika znacznie poprawiła by bezpieczeństwo w tej części gminy.

Adresaci projektu

Mieszkańcy miejscowości Moczydłów, osiedla "Rezydencja" oraz mieszkańcy Góry Kalwarii. Osiedle "rezydencja" w głównej mierze zamieszkana jest przez młode rodziny z dziećmi. Bez wątpienia z chodnika w głównej mierze będą korzystać rodzice z dziećmi zaprowadzając je do przedszkoli jak również seniorzy udający się do kościoła i punktów usługowych położonych na terenie Góry Kalwarii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1zakup kostki 25 000 zł
2dokumentacja 10 000 zł
3zakup obrzeży 8 000 zł
4zakup piachu 2 500 zł
5roboty budowlane45 000 zł
Łącznie: 90 500 zł