Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 151

151. Edukacja i bezpieczeństwo w ruchu drogowym- doskonalenie techniki jazdy dla kierowców w wieku 18-24 i kierowców powyżej 55 roku życia


Lokalizacja

nie dotyczy

Skrócony opis

Projekt zakłada realizację szkoleń dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B w ramach doskonalenia techniki jazdy. Celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczne i odpowiedzialne kierowanie samochodem. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie teoretyczno- praktycznej.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację szkoleń profilaktycznych na profesjonalnych płytach poślizgowych wyposażonych w kurtyny wodne, szarpak, wyskakujące płotki, okrąg, wzniesienie dla dwóch grup osób: pierwszą grupą są młodzi kierowcy 18-24 lata, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B, drugą są kierowcy powyżej 55 roku życia, posiadający prawo jazdy kategorii B. Tematyka szkolenia będzie obejmowała kwestie bezpiecznego i odpowiedzialnego kierowania samochodem oraz uświadomienie uczestnikom szkolenia zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu "Edukacja i bezpieczeństwo w ruchu drogowym- doskonalenie techniki jazdy dla kierowców w wieku 18-24 i kierowców powyżej 55 roku życia" ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczne i odpowiedzialne kierowanie samochodem. Projekt ma uświadomić i pokazać kierowcom biorącym w nim udział sytuacje i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym. Podstawą bezpieczeństwa na drodze nie jest jedynie wiedza na temat zagrożeń lecz rozwój kierowców w oparciu o ogólnoludzkie wartości i normy współżycia oraz rozwijanie świadomości, że gwarancji bezpieczeństwa na drodze należy oczekiwać również od innych uczestników ruchu drogowego. Projekt będzie realizowany w formie wykładów dotyczących przepisów ruchu drogowego, psychologii transportu oraz praktycznej techniki jazdy, gdzie będą odzwierciedlone realne warunki  i sytuacje drogowe, a to zdecydowanie podziała na wyobraźnię uczestników. Dynamiczne ćwiczenia skonfrontują naturalne reakcje kierowcy z pojawiającymi się zagrożeniami- w praktyce każdy szczegół ma znaczenie, pozycja za kierownicą, właściwa obserwacja drogi, koncentracja, trening umiejętności hamowania awaryjnego to wszystko wpływa na bezpieczeństwo podczas prowadzenia samochodu.W trakcie szkolenia uczestnicy będą trenowali właściwe reakcje na trudne sytuacje drogowe, jednocześnie kształtując umiejętności rozpoznawania i unikania zagrożeń drogowych. W trakcie zajęć na odpowiednim fragmencie toru szkoleniowego będzie możliwość doskonalenia techniki jazdy szosowej, co pomoże jeszcze bardziej podnieść umiejętności bezpiecznego prowadzenia samochodu.
Projekt przeznaczony byłby dla dwóch grup wiekowych (18- 24 lata i powyżej 55 lat) po około 25 osób każda i realizowany w kilku odrębnych terminach.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany do wszystkich kierowców- mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 18-24 lata, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B i kierowców powyżej 55 roku życia, którzy posiadają prawo jazdy kategorii B, chcących podnieść swoje umiejętności związane z prowadzeniem pojazdu oraz reagowaniem na awaryjne sytuacje drogowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Transport uczestników szkolenia12 000 zł
2Szkolenie teoretyczne40 000 zł
3Szkolenie praktyczne65 000 zł
4Obiad7 000 zł
5Opiekunowie grup6 000 zł
Łącznie: 130 000 zł