Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 57

57. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich


Lokalizacja

Droga wojewódzka nr 617 i 544 w granicach administracyjnych Miasta Przasnysz.

Skrócony opis

Projekt zakłada doświetlenie 16stu przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich DW617 i DW544 na terenie Miasta Przasnysz. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach jest istotna z punktu widzenia liczby wypadków z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Przy każdym przejściu dla pieszych zamontowane zostaną 1 lub 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED z zasilaniem hybrydowym.

Opis projektu

Projekt zakłada doświetlenie 16stu przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Miasta Przasnysz. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg na przejściach i skrzyżowaniach. Miasto Przasnysz nie posiada obwodnicy i w związku z jej brakiem duże natężenie ruchu jest prowadzone przez tereny zabudowane. W oparciu o dane i analizy należy stwierdzić, że istnieje potrzeba wprowadzenia tego typu rozwiązań. Realizacja tej inwestycji przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi w znacznym stopniu widoczność po zmierzchu, a doświetlone przejścia będą widoczne z większej odległości przez co czas reakcji kierującego będzie wydłużony.
Realizacja przedsięwzięcia zakłada wykonanie projektu technicznego niezbędnego do uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, ustawienia w wyznaczonych miejscach słupów z lampami LED zasilanych hybrydowo. System składa się głównie z turbiny wiatrowej, panelu fotowoltaicznego, źródła światła LED, kontrolera i akumulatora. Hybrydowe lampy uliczne zasilane energią słoneczną oraz wiatrową stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnego oświetlenia ulicznego, zwłaszcza w miejscach odległych od istniejącej infrastruktury, dla których nie opłacalne lub nie możliwe jest doprowadzenie energii elektrycznej. Główną zaletą tego rozwiązania jest brak jakichkolwiek opłat za energię elektryczną.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg na przejściach i skrzyżowaniach. Miasto Przasnysz nie posiada obwodnicy i w związku z jej brakiem duże natężenie ruchu jest prowadzone przez tereny zabudowane. W oparciu o dane i analizy należy stwierdzić, że istnieje potrzeba wprowadzenia tego typu rozwiązań. Realizacja tej inwestycji przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi w znacznym stopniu widoczność po zmierzchu, a doświetlone przejścia  będą widoczne z większej odległości przez co czas na reakcję kierującego będzie wydłużony.

Adresaci projektu

Głównymi adresatami są użytkownicy ruchu drogowego zarówno mieszkańcy jak i osoby przejezdne. Przejścia znajdują się min. w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej, przystanków, cmentarza, zakładów pracy oraz osiedli domów wielorodzinnych i tym samym stanowią uczęszczane ciągi komunikacyjne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1opracowanie dokumentacji projektowej25 000 zł
2dostawa i montaż słupów oświetleniowych LED zasilanych hybrydowo (16 przejść dla pieszych)480 000 zł
Łącznie: 505 000 zł

Postęp realizacji

Trwa opracowywanie dukumentacji projektowej. Termin zakończenia 14.12.23

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).