Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 297

297. Subiektywny przewodnik po północno-wschodnim Mazowszu.


Lokalizacja

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie Odział Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
Dąbrowa 133
08-109 Przesmyki

Skrócony opis

Celem projektu jest organizacja jedenastu weekendowych warsztatów fotograficznych dla pasjonatów fotografii, niezależnie od wieku i marki posiadanego aparatu. Założeniem każdego warsztatu jest rozwój umiejętności uczestników, zdobycie wiedzy fachowej, plener zdjęciowy na terenie wschodniej części województwa mazowieckiego (m.in. Dąbrowa, Łosice, Przesmyki, Hołubla, Paprotnia, Korczew, Sarnaki).

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest organizacja jedenastu weekendowych warsztatów fotograficznych dla pasjonatów fotografii, niezależnie od wieku i marki posiadanego aparatu. Celem każdego warsztatu jest rozwój umiejętności uczestników, zdobycie wiedzy fachowej, wykonywanie zdjęć na terenie wschodniej części województwa mazowieckiego (m.in. Dąbrowa, Łosice, Przesmyki, Hołubla, Paprotnia, Korczew, Sarnaki), a przede wszystkim promocja regionu. Warsztaty mają być prowadzone raz w miesiącu, np. w ostatni weekend każdego miesiąca (od popołudnia w piątek do niedzieli) każdorazowo dla grupy liczącej 18 uczestników + wykładowca, od stycznia do listopada 2021 r. W grudniu jako zwieńczenie warsztatów odbędzie się wystawa fotograficzna złożona ze zdjęć uczestników poszczególnych warsztatów oraz wykładowców. W poszczególnych miesiącach jako prowadzący zajęcia zapraszani będą uznani w Polsce i za granicą fotografowie-artyści Zajęcia warsztatowe realizowane będą na różnych płaszczyznach edukacyjnych, dotykających rozmaitych tematów związanych z fotografią: od stricte technicznych do estetycznych i filozoficznych. Uczestnictwo w warsztatach będzie bezpłatne, a od uczestników wymaga się posiadania własnego sprzętu fotograficznego oraz oddania określonej ilości zdjęć na wystawę podsumowującą warsztaty. Zajęcia będą się odbywały w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gdzie uczestnicy będą również zakwaterowani (zapewniony nocleg dla 19 osób), które jest Oddziałem Muzeum Regionalnego w Siedlcach. W obiekcie tym w styczniu 2020 r. odbył się pierwszy plener fotograficzny Grupy Twórczej „Fotogram ”, działającej przy MOK Siedlce. Kolejny jest już planowany na jesień 2020 r. Doświadczenia z tych plenerów wykorzystane będą do organizacji warsztatów.

Termin realizacji

Począwszy od stycznia do listopada 2021 roku.
Raz w miesiącu od piątku do niedzieli.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Informacje na temat walorów turystycznych północno-wschodniego Mazowsza są trudno dostępne zwłaszcza dla ludzi młodych posługujących się w tym celu wyłącznie internetową bazą wiedzy. Realizacja projektu zapewni łatwy dostęp do wiedzy i ciekawostek o regionie. W szybki i prosty sposób można będzie wyszukać w sieci fotografie przedstawiające piękno tej części kraju. „Przewodnik” stworzony będzie przez grupę fotografów, nie będzie dziełem jednego autora. Będzie zatem prezentował bardzo różnorodne, subiektywne postrzeganie świata, przez co zwiększy się grupa odbiorców i wzrośnie zainteresowanie regionem. Ponadto wizualna forma przewodnika jest bardzo łatwa w odbiorze, co dla współczesnego, przeładowanego informacjami społeczeństwa jest niezmiernie istotne.

Adresaci projektu

Projekt ten adresowany jest do wszystkich sympatyków fotografii bez względu na wiek, wykształcenie, którzy chcą rozwijać swoją pasję, jaką jest fotografia, dla tych, którzy chcą poznawać północno-wschodnią część Mazowsza, utrwalać i rozpowszechniać jej piękno i niepowtarzalność za pomocą fotografii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Nocleg ze śniadaniem - przewidywana cena 90zł/os. Łączny koszt: 180 zł (2noclegi) x 19 osób x 11 miesięcy37 620 zł
2Koszt wynajęcia sprzętu multimedialnego (laptop, rzutnik i ekran) 36,90zł/godz. (4 godz. dziennie)3 247 zł
3obiad i kolacja - przewidywany koszt 200zł/os. za warsztat (tj. 2 obiady i 2 kolacje). Łączny koszt 200 zł x 19 osób x 11 miesięcy41 800 zł
4Identyfikator 19 osób x 11 misięcy x 10 zł (koszt jednostkowy, w przypadku wielokrotnego uczestnictwa części osób, koszty wykonania identyfikatorów będą niższe)2 090 zł
5Wynagrodzenie prelegenta 4000 zł. Łączny koszt 4000zł x 11 miesięcy44 000 zł
6Przygotowanie wystawy. 80 zdjeć x 27 zł (koszt odbitki w formacie 30cm x 40cm)2 160 zł
7Wydanie katalogu z wystawy 300 szt. x 50 zł (jednostkowy koszt projektu i wydruku)15 000 zł
Łącznie: 145 917 zł

Postęp realizacji

W dniach 15-17 oraz 22-24 października br. odbyły się kolejne spotkania plenerowe. Spotkania te zakończyły cykl plenerów fotograficznych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Subiektywny przewodnik po północno-wschodnim Mazowszu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).