projekt nr 245

245. SERCE NAKRĘTKA - zakręcone NAKRĘCONE serce - zbieramy nakrętki na cele charytatywne! WOJEWÓDZTWO!


Lokalizacja

Przed głównymi wejściami do instytucji publicznych na terenie województwa.

Skrócony opis

ZAKRĘCONE SERCE JEST PROJEKTEM, KTÓRY MA NA CELU PRZY WSPÓŁPRACY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZEBRAĆ JAK NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK PO OPAKOWANIACH I PRZEKAZAĆ JE WYBRANEJ OSOBIE POTRZEBUJĄCEJ LUB FUNDACJI CZY STOWARZYSZENIU. DODATKOWYM ATUTEM JEST FAKT, ŻE PROJEKT IDEALNIE WPISUJE SIĘ W LOGO MAZOWSZA JAKO SERCA POLSKI I W TEJ FORMIE ZOSTANIE ZREALIZOWANY.

Opis projektu

ZAKRĘCONE SERCE JEST PROJEKTEM, KTÓRY MA NA CELU PRZY WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZEBRAĆ JAK NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK PO OPAKOWANIACH I PRZEKAZAĆ JE WYBRANEJ OSOBIE POTRZEBUJĄCEJ LUB FUNDACJI CZY STOWARZYSZENIU.

JEST TO PROJEKT WSPOMAGAJĄCY RÓWNIEŻ RECYKLING W NASZYM WOJEWÓDZTWIE ORAZ UMOŻLIWIA MIESZKAŃCOM W ŚWIADOMY I ŁATWY SPOSÓB POZBYCIE SIĘ ZBĘDNYCH NAKRĘTEK, RÓWNOCZEŚNIE POMAGAJĄC POTRZEBUJĄCYM.

CZERWONE, METALOWE POJEMNIKI W KSZTAŁCIE SERCA, KTÓRE BĘDĄ DOCELOWO UMIESZCZONE NA TERENIE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA PRZY WEJŚCIACH DO SIEDZIB INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, W MIEJSCACH OGÓLNODOSTĘPNYCH, DO KTÓRYCH MIESZKAŃCY BĘDĄ MOGLI WRZUCAĆ ZBĘDNE NAKRĘTKI. DODATKOWYM ATUTEM JEST FAKT, ŻE PROJEKT IDEALNIE WPISUJE SIĘ W LOGO MAZOWSZA JAKO SERCA POLSKI I W TEJ FORMIE ZOSTANIE ZREALIZOWANY. TO DOSKONAŁA PROMOCJA ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JAKIE PRZYŚWIECAJĄ WSPÓŁCZESNYM MIESZKAŃCOM NASZEGO WOJEWÓDZTWA.

KAŻDE SERCE BĘDZIE POSIADAŁO SWÓJ NUMER. ZEBRANE NAKRĘTKI BĘDĄ PRZEKAZYWANE DLA OSOBY POTRZEBUJĄCEJ (NP. WYMAGAJĄCEJ LECZENIA REHABILITACYJNEGO, WYJAZDÓW NA TURNUSY, ZAKUP SPRZĘTU LECZNICZEGO, LEKÓW, NIEZBĘDNYCH RZECZY DO ŻYCIA ORAZ POPRZEZ FUNDACJE I WSZELKIE DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE).

OSOBA LUB FUNDACJA TAKA WYŁANIANA BĘDZIE RAZ NA ROK PRZEZ WYBRANĄ KOMISJĘ (WSKAZANĄ ODPOWIEDNIM ZARZĄDZENIEM Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie), DO KTÓREJ WCZEŚNIEJ BĘDĄ NADESŁANE ZGŁOSZENIA. OSOBA LUB FUNDACJA, KTÓREJ PRZEKAZYWANE BĘDĄ NAKRĘTKI POINFORMOWANA ZOSTANIE, ŻE W JEJ ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW BĘDZIE NALEŻEĆ OPRÓŻNIANIE KONTENERÓW, PO WCZEŚNIEJSZEJ INFORMACJI OD WYZNACZONEJ OSOBY. PONADTO NA KONIEC ROKU POWINNA PRZEDSTAWIĆ W JAKIEJ ILOŚCI (KG, TONY) I W JAKIEJ WYSOKOŚCI (ZŁ) UZYSKAŁA POMOC Z PRZEKAZANYCH NAKRĘTEK.

INFORMACJA TA BĘDZIE PODAWANA KAŻDORAZOWO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie .

Termin realizacji

1. Przygotowanie projektu i konsultacja go z pomysłodawcą.
2. Zamówienie i realizacja.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

PROJEKT  W ZAŁOŻENIACH MA WSPOMAGAĆ EKOLOGIĘ, RECYKLING, ŚWIADOMĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW ORAZ WSPIERANIE POTRZEBUJĄCYCH POPRZEZ DZIAŁANIE POLEGAJĄCE NA ODKRĘCANIU NAKRĘTEK I UMIESZCZANIU ICH W "SYMBOLICZNYM" SERCU.  

MIESZKAŃCY UZMYSŁAWIAJĄ SOBIE, ŻE POPRZEZ TAK PROSTĄ CZYNNOŚĆ MOGĄ WSPOMÓC ŚRODOWISKO I POTRZEBUJĄCYCH.

PRZYKŁADY:
https://szczecinek.budzet-obywatelski.org/projekt/7876?fbclid=IwAR1hFeXbyA9df1JVixykHinm08OcswwkzEajP61F5_qIM7l3LTBBnqZmtYU
https://swiebodzin.naszemiasto.pl/swiebodzin-przy-szostce-powstalo-miejsce-dedykowane/ar/c1-7457747
https://m.trojmiasto.pl/news/opinie/11/Wrzuc-nakretki-pomoz-dzieciom-Ustawiono-specjalny-kosz-serce-n142310.html
https://www.piszanin.pl/17,176,niech-powiat-piski-bedzie-pelen-takich-serc.html
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/czy-nakretki-naprawde-ratuja-zycie/nb9l4
https://miastozwizja.pl/serce-na-plastikowe-nakretki

Adresaci projektu

Wszyscy mieszkańcy Województwa a szczególnie osoby potrzebujące oraz fundacje wspomagające cele osób z niepełnosprawnościami, seniorów i sportowców oraz kombatantów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Dokumentacja projektowa (prześwitujący pojemnik, logo budżetu obywatelskiego i Województwa Mazowieckiego)3 000 zł
2Wykonanie odpornego na warunki atmosferyczne pojemnika wraz z montażem x100 SZTUK200 000 zł
Łącznie: 203 000 zł

Załączniki