Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 214

214. TĘŻNIA SOLNA W PARKU KRAJOBRAZOWYM W RUDCE


Lokalizacja

Rudka Aleja Teodora Dunina 1, działka  nr 1/6, obręb ewidencyjny RUDKA (141212-5.0020) jednostka ewidencyjna Mrozy obszar wiejski

Skrócony opis

Założeniem projektu jest budowa tężni solnej przy Szpitalu im. T. Dunina i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudce. Dzięki realizacji projektu może powstać trzecia w naszym kraju tężnia solna pełniąca rolę naturalnego inhalatorium jodowego.

Opis projektu

Założeniem projektu jest budowa tężni solnej, której działanie prozdrowotne jest jedną ze znaczących form haloterapii. Dzięki realizacji projektu może powstać trzecia w naszym kraju tężnia solna pełniąca rolę naturalnego inhalatorium jodowego. Podstawą działania tężni solnej jest wytwarzanie aerozolu solnego. Obiekt ten ma zarówno leczniczy wpływ szczególnie w odniesieniu do chorób dróg oddechowych, jak i działanie profilaktyczne. Zastosowanie aerozolu solnego zamiast powszechnie przyjętej metody przelewania solanki po gałązkach tarniny,  pozwoli również na eksploatację obiektu prawie przez cały rok. Tężnia umiejscowiona została w otoczeniu wyjątkowego mikroklimatu postrzeganego wcześniej jako  "sanatoryjny". W budynku obecnego szpitala funkcjonowało dawnej sanatorium dla pacjentów z chorobami układu oddechowego. Projektowany obiekt ma się znajdować w pobliżu rezerwatu przyrody Rudka Sanatoryjna, a także stacji jedynego w Europie odbudowanego w 2011 r zabytkowego tramwaju konnego kursującego na trasie Mrozy – Rudka. Tramwaj ten zbudowano w roku 1902 jako udogodnienie przy budowie nowopowstającego szpitala dla pacjentów z gruźlicą. Zakładana inwestycja stanowić będzie uzupełnienie stacji końcowej wspomnianego tramwaju konnego, jak również pełnić rolę przystanku postojowego na szlaku rowerowym „Śladami planu filmowego serialu Ranczo”.
Budowa tężni będzie więc nie tylko dopełnieniem tutejszej przestrzeni rekreacyjnej tworzącej jedno z najbardziej urokliwych miejsc na terenie gminy Mrozy, ale także obiektem pełnym korzyści prozdrowotnych dla społeczeństwa jako beneficjenta projektu.
Inwestycja zakłada budowę ogólnodostępnego obiektu małej architektury waz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. budowę drewnianego obiektu o powierzchni około 50m2 na utwardzonym podłożu, osłoniętego ścianami i zadaszonego, wyposażonego w instalację elektryczną, oświetlenie zewnętrzne i wentylację mechaniczną. Inwestycja zakłada również dostosowanie najbliższego otoczenia obiektu do potrzeb osób korzystających z dobroczynnego działania tężni.  W ramach dostosowania i uatrakcyjnienia powstaną miedzy innymi: wiata rowerowa, ławki piknikowe, ogólnodostępna toaleta.

Termin realizacji

Realizacja projektu w formule zaprojektuj i wybuduj w 2021r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Badania kliniczne dowodzą niezwykle wysokiej skuteczności haloterapii w stosunku do wszystkich schorzeń układu oddechowego. Terapia taka skutecznie zapobiega i zwalcza stany zapalne dróg oddechowych, zmniejszając absencję chorobową. Rola jaką pełni tego typu urządzenie pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców i osób wypoczywających w naszym rejonie. Okolice miejscowości Rudka i Mrozy są częstym celem podmiejskich wycieczek mieszkańców naszego województwa.

Zakładamy lokalizację tężni w parku krajobrazowym otaczającym Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce, wpisanym do rejestru zabytków (decyzja nr A -334 z dnia 30.12.1983 r.).  W odróżnieniu od tradycyjnych tężni solankowych, tężnia solna jest bezpieczna dla otaczającej zieleni, przez co może być lokalizowana w parkach objętych opieką konserwatora.

Tężnia stanowić więc będzie obiekt dostępny w ustalonych godzinach dla każdej zainteresowanej osoby.

Adresaci projektu

Mieszkańcy województwa mazowieckiego zainteresowani historią regionu ( tramwaj konny), aktywnie wypoczywający (wycieczki rowerowe), osoby chcące wzmocnić odporność oraz pacjenci Szpitala im. T. Dunina i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzaz z uzgodnieniami dla całości inwestycji25 000 zł
2Budowa tężni wraz z infrastrukturą (np.: droga dojścia, utwardzenie terenu, oświetlenie, ławki i stoły piknikowe, kosze na śmieci300 000 zł
3Adaptacja budynku portierni Szpitala na potrzeby toalety ogólnodostępnej75 000 zł
4Budowa zadaszonej wiaty na rowery wraz ze stojakami oraz stojaków rowerowych na zęwnatrz30 000 zł
5Zakup i montaz kamer nadzoru wraz z niezbędnymi instalacjami65 000 zł
Łącznie: 495 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
TĘŻNIA SOLNA W PARKU KRAJOBRAZOWYM W RUDCE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).