Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 188

188. Zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic


Lokalizacja

ul. B-pa. I. Świrskiego 38, 08-110 Siedlce (SP ZOZ "RM-MEDITRANS" SPRiTS w Siedlcach)

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic.

Opis projektu

Mińsk Mazowiecki rozwija się coraz bardziej dynamiczne. Nowe zakłady pracy, budowana autostrada, modernizacja siatki połączeń drogowych to impuls w kierunku rozrastania się miast i urbanizacji nowych terenów. Pośród tych ważnych czynników nie można zapominać o bezpieczeństwie, wszak tysiące osób z regionu codziennie dojeżdża do Warszawy, Siedlec czy innych miejscowości. Nasze życie przyspieszyło, przez co pojawia się coraz więcej wypadków i chorób cywilizacyjnych. Rośnie liczba pacjentów z chorobami serca, przez smog pojawiają się coraz częściej choroby płuc, dlatego taka nowoczesna karetka to najlepsza inwestycja w nasze bezpieczeństwo! Co znaczy sprawna i nowoczesna służba zdrowia pokazała nam wszystkim epidemia koronawirusa. Wspomóżmy pogotowie ratunkowe! Zachęcam Was wszystkich do głosowania na ten projekt, bo dzięki temu będziemy mogli spać spokojniej.

Termin realizacji

I-II kwartał 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W regionie warszawskim wschodnim mieszka ponad 64o tysięcy osób na obszarze ponad 3000 km2. Przez nasze okolice przebiega wiele dróg krajowych, autostrad, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych o dużym natężeniu ruchu i powstają kolejne etapy autostrad. Cały czas rośnie ilość samochodów w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych, według danych EUROSTATu w Polsce w 2017 roku na 1000 mieszkańców przypadło aż 593 samochody. Nadal rośnie liczba zdarzeń drogowych, gdzie są poszkodowani. Kolejnym problemem jest zwiększona ilość osób cierpiących na choroby układu krążeniowego, nowotwory oraz inne choroby wymagające leczenia i często oznaczające pilne wezwanie zespołu ratownictwa. Nowa, sprawna i dobrze wyposażona karetka pogotowia daje większe szanse na uratowanie życia i zdrowia naszych mieszkańców. Daje też poczucie bezpieczeństwa, że pomoc w razie nagłego przypadku będzie szybka i skuteczna. Karetki potrafią pokonywać dziennie setki kilometrów, niezależnie od nawierzchni, pogody, godziny jadą na ratunek, oznacza też to ich szybsze zużycie. Każdy z nas może pweniego dnia potrzebować pomocy karetki, dlatego jest to jedna z najlepszych możliwych inwestycji.

Adresaci projektu

Mieszkańcy całego regionu siedleckiego -

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup ambulansu typu C600 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).