Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 181

181. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)


Lokalizacja

5 istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632:
Marki – ulica Legionowa (okolice skrzyżowań z ul. Żytnią, Modrzewiową, Konwalii, Spacerową)
Stanisławów Pierwszy – ulica Strużańska (skrzyżowanie z ul. Słoneczną)

Skrócony opis

Projekt polega na wykonaniu pięciu doświetlonych aktywnych przejść dla pieszych zrealizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na terenie miasta Marki oraz Stanisławowa Pierwszego (gmina Nieporęt). Realizacja zadania polegać będzie na zainstalowaniu latarni ulicznych, które doświetlą przejścia oraz lamp ostrzegawczych zamontowanych wraz ze znakiem D-6.

Opis projektu

Projekt polega na wykonaniu pięciu doświetlonych aktywnych przejść dla pieszych zrealizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na terenie miasta Marki oraz Stanisławowa Pierwszego (gmina Nieporęt). Realizacja zadania polegać będzie na zainstalowaniu latarni ulicznych, które doświetlą przejścia oraz lamp ostrzegawczych zamontowanych wraz ze znakiem D-6.

Termin realizacji

Styczeń/luty – przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu w formule zaprojektuj i zbuduj
Marzec – ogłoszenie przetargu
Kwiecień – wybór wykonawcy i podpisanie umowy
Czerwiec/lipiec – przygotowanie projektu inwestycji i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji
Lipiec/sierpień – realizacja inwestycji
Wrzesień – odbiór techniczny inwestycji

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Droga wojewódzka nr 632 jest ważnym ciągiem komunikacyjnym dla powiatów: wołomińskiego i legionowskiego. Codziennie ulicą Legionową w Markach i Strużańską w Stanisławowie Pierwszym poruszają się tysiące mieszkańców Mazowsza. Ponadto, droga służy również jako tranzyt m.in. dla samochodów dostawczych. Obszar gmin Marki i Nieporęt to tereny, które stale się zabudowują powodując zwiększenie liczby ludności, a co za tym idzie zarówno ruch samochodów, rowerzystów, jak i pieszych poruszających się po drogach publicznych. Na wymienionym odcinku zorganizowana jest również komunikacja autobusowa (linie obsługiwane przez ZTM w Warszawie), co dodatkowo zwiększa ruch pieszych, którzy wymagają szczególnej ochrony. Wybudowanie doświetlonych, aktywnych przejść dla pieszych znacząco zwiększy bezpieczeństwo pieszych poruszających się ulicą Legionową w Markach i Strużańską w Stanisławowie Pierwszym.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są użytkownicy drogi wojewódzkiej nr 632 na terenie gmin Marki oraz Nieporęt, w szczególności piesi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
15 doświetlonych aktywnych przejść dla pieszych400 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).