projekt nr 169

169. Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego


Lokalizacja

Droga wojewódzka nr 802 pomiędzy Hutą Mińską a Siennicą.

Skrócony opis

Projekt polega na wybudowaniu ciągu pieszo-rowerowego na brakujących fragmentach drogi wojewódzkiej pomiędzy Hutą Mińską a Siennicą, tj. po stronie zachodniej pomiędzy końcem chodnika w Hucie Mińskiej a końcem rezerwatu Nowej Pogorzeli (dowiązanie do chodnika).

Opis projektu

Projekt polega na wybudowaniu ciągu pieszo-rowerowego na brakujących fragmentach drogi wojewódzkiej pomiędzy Hutą Mińską a Siennicą, tj. po stronie zachodniej pomiędzy końcem chodnika w Hucie Mińskiej a końcem rezerwatu Nowej Pogorzeli (dowiązanie do chodnika). Przy projektowaniu należy uwzględnić istniejące drzewa i możliwość dosadzenia ich w pasie drogowym. Należy w trakcie robót chronić drzewa i zabezpieczyć korzenie przed ciężkim sprzętem.

Termin realizacji

styczeń - przetarg na projekt i budowę
luty - kwiecień - wykonanie projektu
maj - uzgodnienia
lipiec - planowanie prac
sierpień - rozpoczęcie prac
grudzień - zakończenie i odbiór robót  

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Fragmenty drogi wojewódzkiej, o których mowa w projekcie, charakteryzują się zwiększonym ruchem pojazdów i brakiem innych dróg alternatywnych (przede wszystkim gminnych i powiatowych) do odbywania podróży między miejscowościami. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo niezmotoryzowanych uczestników ruchu (pieszych i rowerzystów).

Adresaci projektu

mieszkańcy powiatów mińskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, pozostali rowerzyści, kierowcy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1ciąg pieszo-rowerowy droga wojewódzka 802700 000 zł

Postęp realizacji

Mazowiecki Zarząd Dróg w Warszawie informuje, że zadanie zaplanowano do realizacji w sposób dwuetapowy: Etap I - opracowanie dokumentacji projektowych. W chwili obecnej (listopad 2021) trwają procedury związane z wyborem i podpisaniem umowy z biurem projektowym. Czas realizacji ze względu na konieczność uzyskania m.in. pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to 8 miesięcy od czasu podpisania umowy. Etap II - realizacja robót (niezwłocznie po uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowej).

Ocena pozytywna w odniesieniu do brakujących fragmentów drogi wojewódzkiej pomiędzy Hutą Mińską a Siennicą. Pozostałe odcinki - niezgodność z § 17 ust. 4 pkt 2 uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Odcinek w miejscowości Mikanów będzie objęty planowanym zadaniem realizowanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie dotyczącym rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802. Na odcinku pomiędzy ulicą Gołębią w Podkowie Leśnej a ulicą Podwiejską w Milanówku konieczność pozyskania gruntów (niezgodność z § 17 ust. 3 pkt 4 uchwały).

Załączniki