Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 166

166. Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.


Lokalizacja

Spektakle odbędą się  w parku miejskim – mieszczącym się przy  Miejskim Domu Kultury (Warszawska 173), na placu Kilińskiego oraz na terenie Muzeum Ziemi Mińskiej (Okrzei 16)

Skrócony opis

Celem projektu jest organizacja Mazowieckiego Tryptyku Teatralnego czyli wyprodukowanie i wystawienie trzech spektakli plenerowych, odnoszących się do historii, teraźniejszości oraz przyszłości zarówno samego miasta jak i całego Mazowsza.

Opis projektu

W  przyszłym roku miasto Mińsk Mazowiecki obchodzić będzie swoje 600 – lecie. W związku z rocznicą pragniemy przygotować Mazowiecki Tryptyk Teatralny czyli  wyprodukować oraz wystawić trzy spektakle plenerowe, odnoszące się do historii,  teraźniejszości oraz przyszłości zarówno samego miasta jak i całego Mazowsza. Pierwszy ze spektakli nawiązywać będzie do dziejów pradawnych, drugi do  czasów  współczesnych. Trzeci prezentować będzie futurystyczny koncept Mazowsza.  
I tak,  kolejno: pierwsze widowisko sięgałoby korzeni kultury słowiańskiej. Przybliżało wierzenia i obrzędy naszych przodków.  Widowisko łączyłoby ze sobą różne formy ekspresji twórczej. Świat wierzeń, mitów i obrzędów ludowych zobrazowany byłby tańcem, światłem, animacją, wielkowymiarowymi lalkami teatralnymi i muzyką na żywo, w plenerze. Drugi spektakl opowiadałby o teraźniejszości i stanowił społeczny portret mieszkańców naszego regionu. Byłby to zbiór etiud mocno osadzonych w realiach lokalnych, opartych na reportażowych, pamiętnikarskich wypowiedziach mieszkańców powiatu. Jednocześnie chcemy aby etiudy były zapisem, kroniką typowych problemów i zjawisk, międzyludzkich relacji charakterystycznych dla naszych czasów.
Trzeci ze spektakli nosiłyby tytuł „Nasza przyszłość”.  Tu z kolei w działania okołoprojektowe chcemy zaangażować młodzież i szkoły z podregionu wschodniego Mazowsza – organizując konkurs na scenariusz. Młodzi ludzie mieliby opisać jak widzą nasz region za 100  lat. Najlepsze konkursowe scenariusze zostałyby nagrodzone zaś z opowieści przygotowanych przez młodych ludzi stworzylibyśmy spektakl opowiadający o naszej przyszłości, o tym jak będziemy żyć. Czy i jak zmieni nas obecna epidemia? Będziemy funkcjonować w symbiozie z przyrodą a może mieszkać na wielkim wysypisku śmieci? Będziemy pracować, czy zastąpią nas inteligentne roboty? Czy za 100 lat w ogóle będziemy jeszcze istnieć? Najlepsze prace młodzieży zostałyby opublikowane. Oprawę taneczną do spektaklu również przygotowałaby młodzież. Pracowałaby ona pod okiem lokalnych artystów.    
W realizację tryptyku chcemy zaangażować zarówno zawodowych, profesjonalnych aktorów, tancerzy, muzyków, plastyków jak i twórców niezawodowych, amatorów.  Zależy nam na wzmocnieniu relacji międzyludzkich, zacieśnianiu więzi wśród lokalnej społeczności. Chcemy stworzyć możliwość artystycznej wymiany międzypokoleniowej (spektakle będą współtworzone przez osoby w różnym przedziale wiekowym - od młodzieży po seniorów) i skierowane do różnych grup wiekowych. Pragniemy inspirować środowiska twórcze i oświatowe do  wspólnych działań. Naszym celem jest połączenie święta miasta ze świętem teatru, z muzyczno - tanecznym happeningiem dostępnym dla szerokiej publiczności, w którym chcieliby uczestniczyć miłośnicy różnych form teatralnych (tańca, teatru lalek, teatrów ulicznych).
Projekt ma promować nasz region oraz poszerzyć ofertę teatralną i kulturalną Mazowsza. Chcemy stworzyć trzy różne widowiska, wystawić je w trzech różnych lokalizacjach. Wstęp na wszystkie przedstawienia będzie bezpłatny.

Termin realizacji

Styczeń - luty  2021:

- ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu dla młodzieży „Nasza przyszłość”,
- opracowanie scenariuszy, tekstów piosenek, muzyki do 2 przedstawień
- prace nad przygotowaniem strojów i scenografii


Marzec 2021:
- rozstrzygnięcie konkursu dla młodzieży,
- opracowanie trzeciego scenariusza,
- opracowanie choreografii
- próby muzyków,
- próby tancerzy,
- opracowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej projektu,


Kwiecień - maj 2021:  próby do spektakli


Czerwiec  - Wrzesień 2021.  – premiery spektakli,
organizacja gali wręczenia nagród dla aktywnej twórczo młodzieży szkolnej i  z podziękowaniami dla osób oraz instytucji wspierających projekt,
wydanie drukiem  zbioru " Mazowsze. Nasza przyszłość" z najciekawszymi, konkursowymi scenariuszami.

Październik 2021.: zakończenie projektu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Cele projektu:
• Integracja mieszkańców naszego regionu ze środowiskami artystycznymi  i oświatowymi. Wzmocnienie relacji międzyludzkich, międzypokoleniowych.
• Promocja i popularyzacja sztuki teatru ulicznego w województwie mazowieckim.
• Promocja twórczości lokalnej i aktywności twórczej młodzieży.
• Zainteresowanie młodzieży historią miasta (swoją małą ojczyzną), historią regionu i pradawną kulturą Słowian.
• Promocja młodych talentów, poprzez publikację ich prac.
• Aktywizacja kulturalna mieszkańców.
• Kreowanie kulturalnego wizerunku miasta Mińsk Mazowiecki i Mazowsza na terenie kraju oraz poza  jego granicami np. w miastach bliźniaczych Mińska Mazowieckiego.
• Uatrakcyjnienie obchodów 600- lecia miasta Mińsk Mazowiecki.

Na jakie potrzeby odpowiada projekt:

Po prawie dwumiesięcznej izolacji, zastoju w działalności instytucji kulturalnych i artystycznych, zarówno twórcy jak i odbiorcy kultury spragnieni są „ sztuki na żywo”. Teatr ulicy jest najbliżej widza. Jednocześnie w obecnej sytuacji jest alternatywną, bezpieczną formą prezentacji. Stąd pomysł na spektakle plenerowe.

Spektakle mają być częścią obchodów 600 -  lecia miasta. Jest to odpowiedź, na potrzebę wspólnego świętowania, fetowania. Spektakle mają urozmaicić uroczyste obchody. Chcemy aby teatr wyszedł do widza i go „porwał”, zachęcił do zabawy.  Chcemy by był to teatralny miejski – swoisty karnawał, w którym uczestniczyć będą zarówno mieszkańcy Mińska jak i wszyscy inni wielbiciele różnych form teatralnych. Stąd pomysł na spektakle łączące taniec, muzykę na żywo i wielkoformatowe lalki.  

Projekt daje szansę na pokazanie twórczości młodzieży z Mazowsza. Pozwoli młodym ludziom zaistnieć, zaprezentować swoje dzieło szerokiemu gronu odbiorców.

Spektakle  odpowiadają potrzebom edukacyjnym. Mają przybliżyć  mieszkańcom Mińska historię ich małej ojczyzny, mieszkańcom kraju – pozwolą poznać nasze słowiańskie korzenie (przybliżą pradawne wierzenia, obrzędy). Wszystkich (odbiorców i twórców) mogą zmusić do refleksji: co dalej, jak w przyszłości będzie wyglądać, nasze miasto, nasz powiat, nasze województwo, nasz kraj, nasz świat? Chcemy, by obecna  rzeczywistość stała się inspiracją do wspólnego tworzenia. Stąd projekt ma na celu zaangażowanie szerokiego spektrum artystów, zawodowych i niezawodowych. Jedni będą mogli uczyć się od drugich. Integrować się, łączyć wizje  i koncepcje.

Aż w końcu projekt odpowiada na potrzebę kształtowania stosunków międzyludzkich – integrację społeczną.  Wzmocnienie więzi pomiędzy mieszkańcami miasta i lokalnymi twórcami.  Zaspokajając jednocześnie potrzebę twórczego, konstruktywnego, wspólnego działania.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do mieszkańców Mińska Mazowieckiego, powiatu mińskiego oraz z całego Mazowsza i kraju. W realizację tryptyku chcemy włączyć szerokie spektrum środowisk artystycznych (profesjonalistów i amatorów) zarówno z Mińska Mazowieckiego jak i z innych miast Polski.
Konkurs na scenariusz skierowany będzie do  młodzieży ze szkół średnich z podregionu  wschodniego województwa mazowieckiego.  Natomiast odbiorcami tryptyku będą widzowie spektakli: mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki i powiatu mińskiego oraz inne przyjezdne osoby zainteresowane teatrem ulicznym, kulturą Słowian. Jako, że projekt będzie połączony z obchodami 600 - lecia miasta, informacje i promocja inicjatywy odbywać się będzie na szeroką skalę. Projekt ze względu na różnorodną tematykę skierowany będzie do różnych grup wiekowych.
Odbiorcami projektu będą również czytelnicy publikacji "Mazowsze. Nasza przyszłość."

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1opracowanie scenariuszy do spektakli 8 000 zł
2reżyseria spektakli8 000 zł
3opracowanie i przeprowadzenie konkursu „Nasza Przyszłość” (wkład własny – MDK umowa partnerska )1 500 zł
4nagrody pieniężne dla laureatów konkursu „Nasza Przyszłość” ( wkład własny – MZM umowa partnerska)1 500 zł
5napisanie i opracowanie tekstów piosenek2 000 zł
6skomponowanie muzyki 14 500 zł
7wynagrodzenia muzyków (próby, występy na żywo w trakcie premier)14 000 zł
8projekt i wykonanie strojów dla aktorów i tancerzy3 000 zł
9projekt i wykonanie scenografii, masek6 000 zł
10projekt i wykonanie lalek wielkowymiarowych (wkład własny – MDK umowa partnerska)1 000 zł
11wynagrodzenia aktorów 15 000 zł
12opracowanie choreografii 7 000 zł
13wynagrodzenia tancerzy 6 500 zł
14obsługa techniczna (transport, przygotowanie miejsca odbywania się spektakli) (wkład własny- MDK umowa partnerska)2 000 zł
15obsługa techniczna (nagłośnienie, oświetlenie, agregat prądotwórczy)15 000 zł
16noclegi i wyżywienie artystów 4 000 zł
17promocja i reklama (wkład własny – MDK umowa partnerska)2 000 zł
18druk wydawnictwa z nagrodzonymi scenariuszami 2 000 zł
19dokumentacja fotograficzna i audiowizualna projektu1 500 zł
Łącznie: 114 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).