projekt nr 16

16. Oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż dw 627 na odcinku Małkinia Górna - Treblinka


Lokalizacja

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej 627

Opis projektu

Projekt ma na celu oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego w gminie Małkinia Górna.

Termin realizacji

Realizacja projektu czerwiec - październik 2021r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Oświetlenie poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Małkini Górnej, Małkini Małej - Przewóz oraz miejscowości położonych za rzeką Bug. Ciąg pieszo - rowerowy jest codziennie użytkowany przez mieszkańców w celu dotarcia do miejsc pracy jak również dotarcia do stacji kolejowej. Niewątpliwie realizacja projektu poprawi również walory turystyczne tego terenu.

Adresaci projektu

Wszyscy mieszkańców gminy Małkinia Górna, goście, turyści.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Montaż Oświetlenia 1 000 000 zł