Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 376

376. Internet - zintegrowani w sieci - cykl spotkań i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów


Lokalizacja

powiat sochaczewski

Skrócony opis

Projekt obejmuje organizację 12 stacjonarnych (min. 4 godz.) spotkań dla 30 osób: dzieci i seniorów.  Tematyka spotkań będzie m.in. dotyczyła bezpiecznego korzystania z internetu, korzyści i zagrożeń jakie niosą social media, umiejętności podstawowej obsługi programów. Integracja międzypokoleniowa pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy młodzieżą a seniorami i na wzajemne zrozumienie.

Opis projektu

Projekt obejmuje organizację 12 stacjonarnych spotkań dla 30 osób na spotkanie w roku budżetowym 2024. Grupą docelową są dzieci, młodzież i seniorzy od 10 do 85 roku życia. Tematyka min. 4-godzinnych spotkań będzie m.in. dotyczyła bezpiecznego korzystania z internetu, korzyści i zagrożeń jakie niosą social media, umiejętności podstawowej obsługi programów.
Chcemy aby w spotkaniach uczestniczyli młodzi ludzie, obeznani w technologiach cyfrowych i seniorzy, którym brakuje wiedzy i odwagi by skorzystać z dobrodziejstw internetu.
Dzieci i młodzież pomogliby starszym w zdobywaniu nowej umiejętności. Starsi podzieliliby się swoimi pomysłami na spędzanie czasu z dala od komputera i telefonu.
Integracja międzypokoleniowa pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy młodzieżą a seniorami i na wzajemne zrozumienie.
Na zajęciach uczestnicy będą mieli bezpośredni kontakt z narzędziami teleinformatycznymi.
Planowane tematy zajęć:
1. Bezpieczeństwo w sieci - wskazanie zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu - prelekcja
2. W internecie nikt nie jest anonimowy - prelekcja na temat tego jak wiele informacji osobistych jest przekazywanych za pomocą serwisów w Internecie i innych systemów
3. Wartość relacji wirtualnych i osobistych - prelekcja, pogadanka i dyskusja. Spojrzenia na temat z perspektywy seniorów i najmłodszych oraz młodzieży
4. Zakrzywiony obraz kreowany prze media społecznościowe - prelekcja oraz pogadanka o fałszywych wyobrażeniach na temat spotkanych osób w sieci
5. Uważaj kto jest po drugiej stronie - podobnie jak w punkcie 4. prelekcja oraz pogadanka na temat doświadczeń oraz złych nawyków z tym związanych
6. Fundamenty to podstawa - warsztat z podstaw obsługi komputera oraz internetu, skierowany przede wszystkim do seniorów
7. Dobre strony social mediów - warsztat z podstaw obsługi mediów społecznościowych, skierowany przede wszystkim do seniorów
8. W internecie też można popełnić przestępstwo - prelekcja na temat nielegalnych zachowań w internecie i konsekwencji z tym związanych
9. Naucz się mówić językiem dzieci - warsztat skierowany przede wszystkim do seniorów w którym uczestnicy dowiedzieliby się o znaczeniu popularnych nowoczesnych stwierdzeń.
10. W realu też jest fajnie - warsztat skierowany przede wszystkim do dzieci, gdzie uczestnicy poznają świat poza komputerem - warsztaty rękodzieła, wspólne granie w gry planszowe itp.
11. Przydatne strony internetu - prelekcja podczas której uczestnicy dowiedzą się o metodach wykorzystania internetu w codziennym życiu
12. Dzieciństwo offline - warsztat skierowany przede wszystkim do dzieci + prelekcja seniorów "jak to było kiedyś?"

Koordynator projektu powinien mieć doświadczenie w realizacji podobnych projektów skoncentrowanych na dotarciu do grup docelowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób starszych. Mile widziana będzie udokumentowana wcześniejsza współpraca z organizacjami wspierającymi projekty skoncentrowane na tematyce związanej z integracją międzypokoleniową. Jego zadaniem jest prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczość z poszczególnych etapów realizacji, kontakty z urzędem i instruktorami.
Kadra merytoryczna powinna mieć przynajmniej dwuletnie doświadczenie pracy z dziećmi przy podobnych projektach lub placówkach oświatowych. Dodatkowo mile widziana będzie sumienność działań, elastyczne podejście do różnorodnego charakteru osób będących uczestnikami wydarzenia jak również wyrozumiałość oraz proaktywne podejście dla bardziej wymagających grup.

Promocja wydarzeń odbywać się powinna w mediach dostosowanych do grup docelowych tj. m.in plakaty w szkołach dla rodziców zainteresowanych udziałem ich dzieci w wydarzeniach czy lokalne rozgłośnie radiowe czy gazety jako medium z którego bardzo aktywnie korzystają seniorzy.

Projekt będzie odbywał się w obiektach przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Rekrutacja będzie odbywała się za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie. Będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Na 15 seniorów będzie przypadało 15 młodych osób.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W obecnych czasach seniorzy mogą czuć się wykluczeni z dobrodziejstw jakie dają kompetencje cyfrowe. Digitalizacja większości obszarów życia pozbawia osoby urodzone w "poprzedniej epoce" wielu możliwości, a tempo zmian jakie zachodzą na świecie wymaga od nich nabycia nowych umiejętności. Przychodzi im to z wielkim trudem.
Zupełnie inaczej jest z dziećmi i młodzieżą. Internet to ich drugi dom, zaś obsługa urządzeń mobilnych nie sprawia żadnych trudności. Powoduje to, że mogą zostać uzależnieni przez wirtualny świat, narażając się na niebezpieczeństwa.
Różnice w kompetencjach cyfrowych mogą powodować wzajemne niezrozumienie między pokoleniami. Zatarcie różnic pozwoli starszym zrozumieć o czym mówią ich wnuki.
Chcemy pokazać seniorom, że internet posiada wiele zalet i może ułatwić życie. Młodym chcemy uświadomić, że internet nie jest od dawna, a ich przodkowie świetnie bawili się bez niego.
Niestety w sieci czai się wiele niebezpieczeństw, o których nieustannie trzeba mówić. Chcemy pokazać jak unikać zagrożeń.

Adresaci projektu

dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy powiatu sochaczewskiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koordynowanie projektu - opieka nad uczestnikami, zapisy uczestników, przygotowanie spotkań, weryfikacja miejsc pod kątem dostępności, kontakt z opiekunami oraz dokumentacja i rozliczenie projektu12 000 zł
2Materiały promocyjne - ulotki, plakaty, spotkania promocyjne, artykuły sponsorowane w lokalnych mediach.5 000 zł
3Wynajem lokali w których będą odbywały sie zajęcia7 200 zł
4Wynajem laptopów.10 800 zł
5Catering (napoje i przekąski)6 000 zł
6Wynagrodzenie instruktorów15 000 zł
Łącznie: 56 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Internet - zintegrowani w sieci - cykl spotkań i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).