Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 300

300. Piknik Historyczny


Lokalizacja

Plac zabaw oraz przyległy teren za nim w Sołectwie Brzustów, Powiat Kozienice, Gmina Garbatka - Letnisko

Skrócony opis

Piknik Historyczny, będzie świętem dla wszystkich kochających historię. Uczestnicząc w nim będziesz mógł wziąć udział w części artystycznej czy części wystawienniczej.
Będzie można poznać historię lokalną, dotyczącej bitwy trzech Marszałków z 1914 roku.

Opis projektu

Piknik Historyczny to projekt spełniający funkcję edukacyjną i artystyczną. Wydarzenie nie ma charakteru imprezy masowej w rozumieniu ustawy i będzie realizowane na terenie należącym do gminy Garbatka Letnisko, pozostającym pod opieką sołectwa Brzustów, teren będzie udostępniony nieodpłatnie. Piknik będzie odbywać się w przed ostatnią niedzielą sierpnia (18.08). Piknik historyczny to impreza w czasie, której dla przybyłych czekać będą atrakcje artystyczne (np. chór pieśni patriotycznej), wystawiennicze (np. wystawa sprzętu wojskowego, uzbrojenia, umundurowania z czasów I wojny światowej). Ponad to będą pokazy historyczne np. konne pokazy kozackie czy potyczki pomiędzy legionistą a kozakiem. Na scenie będą pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru, zaproszeni historycy opowiedzą o wydarzeniach między innymi bitwy trzech marszałków, która miała miejsce 22-24 października 1914 roku. Podczas imprezy będzie można skosztować wojskowej grochówki z kuchni polowej czy kiełbasy z grilla. Atmosferę imprezy tworzyć będzie scenografia historyczna nawiązująca do czasów I wojny światowej. Na koniec wydarzenia przewidziana jest potańcówka na dechach przy muzyce kapeli z muzyką do tańca. Jest to projekt edukacyjny podnoszący wiedzę o historii lokalnej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na terenie Mazowsza brakuje wydarzeń, które w nowoczesny i atrakcyjny sposób przedstawiają wielkie lokalne dziedzictwo, bohaterów tamtych wydarzeń i miejsca z nimi związane. Taka zaplanowana podczas Pikniku Historycznego forma prezentacji ma szansę dotrzeć w sposób efektywny do uczestników  zarówno tych najmłodszych jak i starszych. Poprzez liczne atrakcje historyczno-kulturalnych na bardzo wysokim poziomie, damy uczestnikom
możliwość spędzenia czasu w aktywny i ciekawy sposób.  Pokazy historyczne, które odbywały się w poprzednich latach, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest w głównej mierze do mieszkańców okolicznych wsi i miast oraz mieszkańców Mazowsza: dzieci, młodzieży licealnej i nauczycieli, osób starszych, rodzin.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1SCENA - nagłośnienie, zabezpieczenie techniczne, agregat prądotwórczy, oświetlenie, ZAIKS10 000 zł
2SCENA – Zaproszeni Historycy, Kapela muzyczna, Chór pieśni patriotycznej 13 000 zł
3 STOISKA WYSTAWOWE (np. wystawa umundurowania i uzbrojenia, pojazdów historycznych z I Wojny Światowej) 10 000 zł
4GRUPY HISTORYCZNO – REKONSTRUKCYJNE (pokazy kawaleryjskie)30 000 zł
5Wojskowa kuchnia plenerowa 5 000 zł
6ZAPLECZE SOCJALNE (toalety np. 5 szt. koszt sprzątania terenu po imprezie, koszt zabezpieczenia medycznego, koszt ubezpieczenia imprezy NW) 7 000 zł
7PROMOCJA - Organizacja akcji promocyjnej o zasięgu min. 4 przyległych powiatów (opracowanie materiałów promocyjnych, plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe, reklama w mediach lokalnych) 7 000 zł
Łącznie: 82 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Piknik Historyczny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).