projekt nr 137

137. Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy


Lokalizacja

działka nr 1125/6 obręb Dąbrowa gmina Przesmyki - Muzeum Regionalne w Siedlcach

Skrócony opis

Celem projektu jest zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie poprzez nasadzenia drzew i bylin, wykonaniu małej architektury (molo), plaży na fragmencie brzegu stawu, żwirowych alejek parkowych oraz zakupu 4 rowerów wodnych. Projekt zakłada także wykonanie uzupełnienia drzew w szpalerach drzew w ilości 70 szt. na drogach powiatowych prowadzących do miejscowości

Opis projektu

Projekt polega na:

1. wykonaniu prac przy stawie na terenie Muzeum Ziemiaństwa odnośnie odmulenia i wysprzątania stawu
2. zagospodarowaniu terenu poprzez nasadzenia drzew i bylin, wykonaniu małej architektury (molo), plaży na fragmencie brzegu stawu
3. zakup 4 rowerów wodnych
4. wykonaniu żwirowych alejek parkowych na terenie przylegającym do stawu
5. wykonanie uzupełnienia drzew w szpalerach drzew w ilości 70 sztuk na drogach powiatowych prowadzących do miejscowości, jako nawiązanie do historycznego zwyczaju, gdzie drogi pomiędzy dworami były obsadzane drzewami w postaci alej (powiatowe Dąbrowa - Korczew, Dąbrowa - Kamianki - Przesmyki, Dąbrowa - Łysów - Niemojki, Kaliski - Przesmyki oraz gminna Dąbrowa od skrzyżowania - do budynku hydroformi w Dąbrowie), najlepsze to gatunki lipy i klonu o obwodzie pnia 12 cm z rozłożystą koroną.

Termin realizacji

W okresie:
styczeń - marzec  - wykonanie projektu i uzgodnień
kwiecień - czerwiec - prace przy stawie - oczyszczanie, odmulanie
lipiec - sierpień - wykonanie plaży i mola
wrzesień - prace związane z alejkami
wrzesień - październik - wykonanie nasadzeń drzew (przydrożne i przy stawie) oraz bylin
Zakup rowerów wodnych nastąpi w formie zamówienia i powinien się skończyć w sierpniu.  

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Muzeum Ziemiaństwa zostało oddane dla zwiedzających kilka lat temu. Jednak nie wszystkie prace ogrodnicze zostały wykonane. Nie wszystkie prace można wykonać na raz. Ostatnio powstał mostek na stawie. Uzupełnieniem będzie dokończenie prac przy stawie i dalszy powiększanie oferty Muzeum. Muzeum Ziemiaństwa to także edukacja o przeszłości i zwyczajach, w tym o procesie kształtowania krajobrazu. Niezbędne jest zatem wykonanie uzupełnienia szpalerów drzew na drogach prowadzących do miejscowości.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany dla mieszkańców gminy Przesmyki, którzy korzystają z parku, a także dla każdego, kto przyjeżdża odwiedzać muzeum. Do parku wstęp jest bezpłatny. Więc każdy będzie mógł korzystać z zagospodarowanego obszaru.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1wykonanie prac przy stawie - zgodnie ze wstęnym kosztem oszacowanym przez Muzeum500 000 zł
2prace przy molo 300 000 zł
3wykoanie plaży przy stawie20 000 zł
4wykonanie alejek żwirowych w parku w rejonie stawu20 000 zł
5zakup 4 rowerów wodnych 9 000 zł
6nasadzenia drzew przyulicznych (70 x 1200 zł = 84000) oraz roślinności w parku (drzewa i byliny) (25000 zł)109 000 zł
7wykonanie projektu zagospodarowania 15 000 zł
Łącznie: 973 000 zł

Postęp realizacji

W marcu br. Muzeum Regionalne w Siedlcach wyłoniło wykonawcę opracowania dokumentacji. Ze względu na stan epidemiologiczny w kraju umowa nie została jeszcze podpisana. Zakończenie opracowania dokumentacji planowane jest na czerwiec 2021 r. Dokumentacja podzielona na następujące części: 1. rewitalizacja stawu; 2. reszta zadania inwestycyjnego-zagospodarowanie terenu). 11 lutego 2021 r. - została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Muzeum Regionalnym w Siedlcach (W/UMWM-UU/NW/138/2021 z dnia 11.02.2021). Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej.

PE - Zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami sadzenia zieleni, zakup sadzonek oraz sadzenie powinno obejmować dodatkowo – 3 letni okres pielęgnacji drzew oraz 3 letni okres gwarancji. Weryfikacja przeżywalności nasadzeń i jakości pielęgnacji powinna być realizowana w okresach
1-rocznych, w pełni sezonu wegetacyjnego oraz w ostatnim miesiącu przed zakończeniem okresu gwarancyjnego (łącznie 4 przeglądy - pierwszy przegląd - odbiór robót (październik-listopad), drugi i trzeci przegląd - w najbliższym i kolejnym sezonie wegetacyjnym po posadzeniu (maj-wrzesień), czwarty przegląd - na miesiąc/tuż przed zakończeniem okresu gwarancji.
Mając na uwadze powyższe należy przyjąć koszt jednego drzewa z posadzeniem, gwarancją i pielęgnacją wysokości 1200 zł brutto. Łączny koszt oszacowany na poziomie 25000 zł pozwoli na posadzenie nie więcej niż 15-20 drzew.
Skład gatunkowy drzew i bylin jest uzależniony od obecnie istniejącego składu gatunkowego występującego na terenie parku i wymaga zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Mając na uwadze, że zamierzenie wymaga szeregu uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, istnieje ryzyko, że realizacja projektu nie zostanie zakończona w jednym roku budżetowym.

Muzeum Regionalne w Siedlcach poparło wniosek w zakresie dotyczącym swojego terenu. Opinia w załączeniu.

Załączniki