Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 77

77. Uwaga, dowiedz się, jak poprawić koncentrację i wydajność mózgu!


Lokalizacja

Radom

Skrócony opis

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjne i treningi grupowe, podczas których dzieci młodzież i rodzice poznają techniki efektywnego uczenia się, koncentracji i  uważności.

Opis projektu

W ramach projektu dzieci i młodzież będą mieli okazję wziąć udział w cyklu warsztatów, dzięki któremu poznają techniki szybkiego uczenia się, będą ćwiczyć uważność (mindfullness), koncentrację i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Zajęcia będą odbywały się w małych grupach dzięki czemu każdy uczestnik będzie miał możliwość wyćwiczenia prezentowanych umiejętności. Program zajęć będzie dostosowany do wieku i potrzeb uczestników. Młodsze dzieci będą uczyły się przez zabawę, starsza młodzież zdobędzie więcej wiedzy i zyska praktyczne umiejętności wzmacniania swojej koncentracji i uważności.

Dla rodziców dzieci z problemami w zakresie uwagi zostaną przeprowadzone warsztaty, które będą miały na celu edukację z obszaru trudności koncentracji i wskazówki w jaki sposób pomagać dzieciom z takimi trudnościami.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt powstał w odpowiedzi na stale rosnąca liczba osób z problemami w zakresie koncentracji uwagi i niewystarczający dostęp do profesjonalnej pomocy w tym zakresie. Coraz więcej dzieci i młodzieży ma kłopoty szkolne związane z trudnościami w skupieniu, rozpraszaniu się czy problemy z zapamiętywaniem. Dorośli – studenci i pracownicy także często zgłaszają się do gabinetów psychologicznych zgłaszając podobne problemy utrudniające wywiązywanie się z codziennych obowiązków. Dzięki temu projektowi będzie można przeciwdziałać rozwojowi problemu, a także usprawnić wydajność mózgu osób, które tego potrzebują przez naukę koncentracji, uważności i relaksacji. Warsztaty dla rodziców spełnią funkcję profilaktyczną i edukacyjną, pomogą zauważyć pojawiające się problemy i wspierać dziecko w odpowiedni sposób. Lepsza koncentracja to mniej trudności szkolnych i osobistych, a co za tym idzie poprawa zdrowia psychicznego.  

Adresaci projektu

Osoby mieszkające na terenie podregionu Radomskiego, w tym:

    • dzieci w wieku szkolnym 7-18 lat
    • dorośli w wieku 18-25 lat
    • rodzice dzieci z trudnościami w zakresie koncentracji uwagi

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Grupowe treningi uwagi oraz mindfullness dla dzieci i młodzieży. koszt zawiera przeprowadzenie treningów koncentracji uwagi dla 4 grup, po 5 treningów w każdej grupie (cena jednego treningu to 400 zł), przeprowadzenie cyklu treningów "mindfullnes dla dzieci" dla 2 grup po 12 treningów dla każdej z grup. materiały edukacyjne i biurowe niezbędne do prowadzenia treningów 850 zł. wynagrodzenie dla obsługi administracyjnej, prowadzenie grafików z zapisami, kontakt telefoniczny z klientami 7000, konsultacje merytoryczne i koordynowanie projektu na wszystkich etapach 5000, koszt wynajmu pomieszczeń na wszystkie działania przez 10 m-cy (1700 zł x 10 mcy = 17 000)47 450 zł
2Warsztaty edukacyjne dla rodziców. koszt obejmuje wynagrodzenie dla psychologa-edukatora, prowadzącego 2 godzinne warsztaty dla 30 osób, podzielonych w 3 grupy (koszt jednej godziny to 600 zł), materiały biurowe, serwis kawowy i poczęstunek dla uczestników (1000 zł)4 800 zł
3Zarządzanie projektem. koszt obejmuje sporządzenie grafik informacyjnych (400 zł), wydruk materiałów informacyjnych (350 zł), koszty księgowości, podatków, obsługi kadrowej przez cały czas trwania projektu (10 x 1650)17 250 zł
Łącznie: 69 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Uwaga, dowiedz się, jak poprawić koncentrację i wydajność mózgu!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).