Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 71

71. Bezpieczny Motocyklista – Bezpłatne Doskonalenie Techniki Jazdy


Lokalizacja

Tor doskonalenia techniki jazdy

Skrócony opis

Bezpieczny Motocyklista zakłada głównie poprawę ogólnie pojętego bezpieczeństwa motocyklisty poprzez podniesienie jego umiejętności jako kierowcy jednośladu, jego świadomości dotyczącej zagrożeń na drodze, co de facto przekłada się na bezpieczeństwo wszystkich innych uczestników ruchu drogowego

Opis projektu

Projekt zakłada bezpłatne przeszkolenie motocyklistów posiadających uprawnienia  do kierowania pojazdami  w zakresie kat. A2 i A (osoby pełnoletnie), na torze doskonalenia techniki jazdy, składających się z dwóch integralnych paneli – teoretycznego oraz praktycznego. W części teoretycznej, instruktor omówi zasady bezpiecznego poruszania się motocyklem po drogach publicznych oraz dokona analizy wypadków drogowych z udziałem motocyklistów. Przedstawi statystykę wypadków śmiertelnych na przestrzeni ostatnich lat. Ważnym, ale niestety często pomijanym przez kierowców motocykli elementem jest  prawidłowe  ich ubiór (ochronny), a w zasadzie jego brak. Dlatego instruktor na przykładzie materiałów filmowych omówi ryzyka i skutki baraku takiej odzieży  podczas wypadku oraz nieodpowiednio dobranego kasku ochronnego. Zostaną omówione wytyczne, jakie kieruje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do uczestników ruchu drogowego.
Część praktyczna szkolenia odbędzie się na torze doskonalenia techniki jazdy, na którym wszyscy uczestnicy szkolenia własnymi motocyklami, które doskonale znają i poruszają się nimi po drogach, będą ćwiczyć swoje umiejętności za kierownicą. Będą poruszać się po krętych odcinkach o różnych stopniach trudności, na odcinkach specjalnych, szczególnie w ciasnych zakrętach, czy wzniesieniu o ograniczonej widoczności. Jazda precyzyjna do której często motocykliści „zmuszani są” przez innych kierujących będzie ćwiczona w taki stopniu, aby potrafili manewrować z minimalną prędkością, poniżej progu równowagi, jak też utrzymanie pożądanego  toru jazdy i nie doprowadzenie do upadku.  Kolejnym etapem będzie jazda dynamiczna z elementami, które mogą zaskoczyć kierowcę jednośladu w trakcie jazdy.  Będą uczyli się świadomego wykorzystania  przeciwskrętu, optymalizacji toru jazdy i sposobu odpowiedniej obserwacji drogi. Sami przekonają się czym jest stabilność motocykla i co zrobić w sytuacji niespodziewanej, tak aby jej nie utracić.
Projekt zakłada też jazdę po kręgu i próby z wykorzystaniem hamowania awaryjnego. Dodatkowo, przed każdym ćwiczeniem instruktor dokładnie omówi zasady jego wykonania.
Czas ogólny szkolenia wynosi 6 godzin - w stosunku 15% podczas części teoretycznej (około 1h zegarowej) i 85% podczas części praktycznej (około 5h zegarowej).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Motocykliści stanowią szczególna grupę wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego. Niestety, nie cieszą się dobrą opinią wśród innych użytkowników dróg, w tym  kierowców samochodów osobowych,  którzy wg. poniższej statystyki przyczynili się do 50,9% wypadków z motocyklistami. Znacznie częściej  mówi się o wypadkach z udziałem motocyklistów, niż tych  z udziałem innych uczestników ruchu drogowego. W Polsce o prawo jazdy kat. A możemy się ubiegać dopiero po 24 roku życia lub w wieku 20 lat, pod warunkiem, że już wcześniej zdaliśmy egzamin na A2 i mamy je minimum 2 lata.
Jak wynika z ograniczeń wiekowych dla kat. A, jakie nałożył na nas ustawodawca, w zdecydowanej większości są to ludzie którzy mają już jakieś doświadczenie za kierownicą, ale nie na tyle duże, aby nie popełniać błędów na drodze.
Jak w swoim raporcie informuje Komenda Główna Policji:
„w 2021 r. wydarzyło się 2050 wypadków z udziałem motocykli. Śmierć poniosło w nich 207 kierujących i 8 pasażerów, zaś 1706 kierujących i 178 pasażerów zostało rannych.
W porównaniu do roku 2020 zmniejszyła się:
• liczba wypadków o 25 (-1,2%),
• liczba zabitych o 29 (-11,9%)
• Wzrosła natomiast liczba rannych – o 5 (+0,3%).
Jak łatwo się domyślić, motocykliści uczestniczyli w wypadkach najczęściej w okresie od czerwca do sierpnia. Najwięcej wypadków wydarzyło się w czerwcu - 405 (19,8% ogółu) i w lipcu - 367 (17,9% ogółu). Najwięcej osób zginęło w sierpniu - 43 (20,0% ogółu).
Wypadki motocyklowe w 2021 roku najczęściej zdarzały się w weekendy, a szczególnie w niedziele – 420 wypadków (20,5% ogółu), w których zginęło 50 osób (23,3% ogólnej liczby). W ten dzień najwięcej także zostawało rannych - 392 (20,8% ogółu).
Inni użytkownicy dróg, szczególnie kierujący samochodami osobowymi, przyczynili się do nieco ponad połowy wypadków – 50,9%. Statystyka ta obala mit, jakoby większość zdarzeń z udziałem motocykli powodowana była przez kierujących innymi pojazdami. Najczęstszą przyczyną takich wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu”.

Wg. statystyki  KGP motocykliści byli sprawcami 870 wypadków, w których zginęło 130 osób, a 839 zostało rannych.
W porównaniu do roku 2020 jest to mniej:
• wypadków o 57 (-6,1%),
• zabitych o 28 (-17,7%)
• osób rannych o 32 (-3,7%).
Pragnę zauważyć, iż rok 2020 nie jest do końca reprezentatywny ze względu na ograniczenia związane z Covid19. Analizując powyższe dane powinniśmy zrobić wszystko, aby motocykliści mogli się szkolić i doskonalić swoją technikę jazdy.  Liczby same w sobie pokazują, że liczba wypadków z udziałem motocyklistów spada. Składa się na to wiele czynników, takich jak: wzrost świadomości samych zainteresowanych, szkolenia czy zmiana taryfikatora wysokości mandatów karnych.
Jest potrzeba i chęć samych kierowców jednośladów aby się szkolić, szkolić i jeszcze raz szkolić. Wszystko to ma jeden wspólny cel. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spadek liczby ofiar wypadków drogowych. Dlatego też, projekt ten spełnia funkcje i oczekiwania społeczne oraz idealnie wpisuje się oczekiwania wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom szkolenia serwis kawowy oraz obiad.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do 48 motocyklistów z subregionu siedleckiego, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami kat. A2 i A (osoby pełnoletnie).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszt szkolenia 48 osób 45 984 zł
2Koszt usługi serwisu kawowego oraz cateringu 48 osób x 130zł6 240 zł
3Koszt ubezpieczenia NNW 48 osób x 5zł240 zł
4Koszt promocji projektu2 536 zł
Łącznie: 55 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpieczny Motocyklista – Bezpłatne Doskonalenie Techniki Jazdy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).