Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. WITAMY NA MAZOWSZU


Lokalizacja

Lokalizacja przedmiotowych witaczy może być programem pilotażowym w zakresie zastosowania tego rodzaju elementów promocji walorów Mazowsza w innych miastach/gminach leżących na granicach województwa mazowieckiego.
Nasza propozycja to:
1)Droga wojewódzka nr 560 wjazd do powiatu Sierpeckiego od strony Brodnicy
2)DW 539 wjazd do powiatu Sierpeckiego od strony Tłuchowa
3)DW 541 wjazd do powiatu Sierpeckiego od strony Dobrzynia nad Wisłą
4)DW 539 wjazd do powiatu Sierpeckiego od strony Józefowa (Województwo Kujawsko Pomorskie)

Skrócony opis

Ekologiczne, zasilane solarnie cztery (przestrzenne) dwustronne WITACZE, zlokalizowane na drogach wojewódzkich 541,560 i 539  prowadzących do powiatu sierpeckiego. Witacze zostaną usytuowane w celu powitania turystów w województwie mazowieckim oraz poprawią walory estetyczne mazowieckiej perły kultury, którym jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, na co mieszkańcy zwracają szczególna uwagę.

Opis projektu

Cztery dwustronne (na przywitanie i pożegnanie) WITACZE o wymiarach 4,5m na 2m z przestrzennymi elementami (litery i logotypy) oraz funkcją podświetlenia i zasilaniem solarnym. Według naszej koncepcji, każdy z 4 znaków ustawiony przy wjeździe do miasta, poza promocja Mazowsza wskaże również elementy, które składają się na piękno naszego regionu chociażby Muzeum Wsi Mazowieckiej czy też informacja o Cittaslow Sieci Miast Dobrej Jakości Życia do którego miasto Sierpc dołączyło jak pierwsze na Mazowszu.
Lokalizacja przedmiotowych witaczy może być programem pilotażowym w zakresie zastosowania tego rodzaju elementów promocji walorów Mazowsza w innych miastach/gminach leżących na granicach województwa mazowieckiego.
W kwestii wyglądu, zawartości i kształtu witaczy pozostajemy elastyczni, w celu umożliwienia zachowania spójności tego rodzaju znaków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Warto zrealizować ten projekt, aby podkreślić przynależność terytorialną do województwa mazowieckiego, naszą tożsamość regionalną i członkostwo we wspólnocie Mazowsza.  Znak będzie wizytówką miasta oraz podniesie jego walory estetyczne. Dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo na drodze poprzez doświetlenie pobocza. Będą one pięknym i interesującym urozmaiceniem na drodze, ponieważ częstym zjawiskiem, które stwarza niebezpieczeństwo jest monotonna jazda, dlatego kierowcy z pewnością docenią tę wizualną atrakcję. Nowoczesny design zachęci turystów do odwiedzania powiatu sierpeckiego, co wpłynie na atrakcyjność wszystkich gmin należących do powiatu oraz zachęci do pozostania w nich na dłużej. Dzięki temu każdy będzie miał możliwość zapoznania się ze smakami Sierpca oraz ofertą kulturalną Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Witacz będzie podkreślał niepowtarzalny charakter Sierpca Miasta ze Smakiem, Mazowsza Serca Polski oraz Sierpeckiego Skansenu i Ratusza.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego, regionu Mazowsza, Sierpca i turystów odwiedzających powiat sierpecki oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt20 000 zł
2Wykonanie projektu300 000 zł
3Przygotowanie terenu40 000 zł
4Montaż Witacza50 000 zł
5Montaż Oświetlenia60 000 zł
6Inspektor nadzoru15 000 zł
Łącznie: 485 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
WITAMY NA MAZOWSZU

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).