Mapa realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: luty ogłoszono przetarg, lipiec-sierpień będzie projekt, realizacja do końca roku

 21'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Żyrardowski

Szacunkowy koszt: 470 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Festiwal gier i zabaw towarzyskich

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 199 600 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Trwa nabór ofert. realizacja projektu 29.03.-15.12.

 21'Skrócona nazwa edycji

Edukacja na szlakach Mazowsza - warsztaty i wycieczki dla dzieci i dorosłych

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Trwa nabór ofert. realizacja projektu 19.04.-15.12.2022 r.

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Żyrardowski

Szacunkowy koszt: 871 318,42 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 950 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej.

 21'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 w niezbędny sprzęt medyczny

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 170 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej.

 21'Skrócona nazwa edycji

Zrozumieć Świat Przez Doświadczenia

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Trwa nabór ofert. realizacja projektu 05.04.-15.12.2022 r.

 21'Skrócona nazwa edycji

Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Szacunkowy koszt: 320 600 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej.

 21'Skrócona nazwa edycji

DOSTOSOWANIE LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O. W RADOMIU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27.06.2019 R. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 996 300 zł

Etap realizacji: w realizacji

Zawarcie umowy dotacyjnej. Aktualizacja HRF - dostosowanie do umowy z wykonawcą. Aneks 1 do um. dotacyjnej z dn. ....06.2022 - wydłużenie terminu realiz. zakresu do 5.12.2022, zwiększenie kwoty Projektu w ramach rezerwy do 979.250,00. Podpisanie umowy z inspektorem nadzoru planowane jest w lipcu 2022 r.
 21'Skrócona nazwa edycji

Po drodze z zielenią – zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach.

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 685 602,33 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Postęp realizacji: wybrany projektant, projekt za miesiąc, realizacja w listopadzie

 21'Skrócona nazwa edycji

VeloMazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Koszt: 170 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: podpisanie umowy z oferentem wybranym do realizacji zadania publicznego w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

 21'Skrócona nazwa edycji

ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 80 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej.

 21'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w wieku 25-55 lat, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy.

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 104 225 zł

Etap realizacji: w przetargu

Postęp realizacji: Na ogłoszone zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta. Do końca czerwca planowane jest zawarcie umowy z Wykonawcą

 21'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Ostrołęcki

Szacunkowy koszt: 505 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Szacunkowy koszt: 147 600 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 800 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Zostało przeprowadzone postępowanie zapytań ofertowych. Oferty złożone przez potencjalnych Wykonawców przekroczyły zakładanych budżet w związku z powyższym obecnie trwają czynności związane z przeprowadzaniem postępowania przetargowego.
 21'Skrócona nazwa edycji

Zwolnij i jedź bezpiecznie – pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Miasto Sokołów Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszków.

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Szacunkowy koszt: 971 208 zł

Etap realizacji: w przetargu

Postęp realizacji: kontrola zamówień publicznych (odwołała się firma, która nie wystartowała), ogłoszenie przetargu na realizację

 21'Skrócona nazwa edycji

Gniazda dla bocianów białych i czarnych - RATUJEMY CHRONIONE GATUNKI

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Koszt: 90 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 995 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej.

 21'Skrócona nazwa edycji

Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: przygotowanie i podpisanie umowy

 21'Skrócona nazwa edycji

Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski.

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 415 800 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Postęp realizacji: Do końca czerwca planowane jest zawarcie Porozumienia z WORD Ciechanów w celu realizacji projektu

 21'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice.

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 80 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Ładniejszy park w Dąbrowie koło Korczewa przy Muzeum Ziemiaństwa - nasadzenia rośliności, budowa alejek, bezpłatna linia autobusowa w weekendy

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 990 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej.

 21'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Święcice (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 304 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Zostało przeprowadzone postępowanie zapytań ofertowych. Oferty złożone przez potencjalnych Wykonawców przekroczyły zakładanych budżet w związku z powyższym obecnie trwają czynności związane z przeprowadzaniem postępowania przetargowego.
 21'Skrócona nazwa edycji

Wyprzedźmy depresję - pomóżmy młodym

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 69 800 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 21'Skrócona nazwa edycji

In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 198 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: W trakcie realizacji. Łącznie do programu zakwalifikowano 44 pary. Do tej pory wydatkowano 191 672 zł tj. 97% planowanej kwoty na realizację projektu.

 21'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim.

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Szacunkowy koszt: 627 915 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Ostrołęcki

Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej.

 21'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa siłowni plenerowej.

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Ciechanowski

Szacunkowy koszt: 825 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej.

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 230 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej.

 21'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Żyrardowski

Szacunkowy koszt: 556 384 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: przetarg rozstrzygnięty, projekt do końca czerwca

 21'Skrócona nazwa edycji

Program wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Szacunkowy koszt: 105 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Do ZD Spółka przekazała kserokopię umowy na zakup aparatu do EEG dla noworodków

 21'Skrócona nazwa edycji

Tajemniczy ogród- pierwszy spacer noworodka w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 150 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej.

 21'Skrócona nazwa edycji

Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 320 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

"Pamiętaj o bohaterach- Mława"

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 6 300 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: zostały zawarte umowy z autorem projektu, firmą wykonującą usługę (namalowanie muralu) oraz porozumienie ze spółdzielnią mieszkaniową na użyczenie ściany garażu. Zakończenie zadania 30.06.22

 21'Skrócona nazwa edycji

Z wizytą u Generała Pułaskiego

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Szacunkowy koszt: 196 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Trwa nabór ofert. podpisanie mowy 09.06.2022 r. realizacja projektu 05.04.-15.12.2022 r.

 21'Skrócona nazwa edycji

Laboratorium Szalonego Naukowca - warsztaty eksperymentalne dla dzieci z terenów wiejskich

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ciechanowski

Szacunkowy koszt: 32 100 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Trwa nabór ofert. realizacja projektu 14.04.-15.12.2022 r.

 21'Skrócona nazwa edycji

PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ciechanowski

Szacunkowy koszt: 58 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wymiana dźwigu osobowego w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Szacunkowy koszt: 492 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej. Jednostka przekazała, że w czerwcu zaplanowana została dostawa urządzeń dźwigowych.

 21'Skrócona nazwa edycji

DOBRZE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 550 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Postęp realizacji: wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej, realizacja dok. Poł roku, realizacja w 2023 niewygasy

 21'Skrócona nazwa edycji

Festiwal Dobrego Życia

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Żyrardowski

Koszt: 64 680 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wpływ mamy, więc o siebie i o innych dbamy

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Ostrołęcki

Szacunkowy koszt: 105 580 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

FREE(RA)DOM FESTIVAL

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Koszt: 200 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Drezyną do Rudki

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Szacunkowy koszt: 650 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej.

 21'Skrócona nazwa edycji

Muzeum Malczewskiego przyjazne osobom niewidomym

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 130 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

zadanie jest w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem. Realizacja zadania jest na etapie produkcji tyflografik wybranych wcześniej obrazów. Pierwsze warsztaty dla osób niewidomych i niedowidzących są zaplanowane w grudniu 2022 roku. Nie istnieje niebezpieczeństwo niewykonania zadania.
 21'Skrócona nazwa edycji

Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Szacunkowy koszt: 49 750 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Wyłonienie oferenta do realizacji zadania publicznego poprez rozstrzygnięcie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych - podpisanie umowy z oferentem wybranym do realizacji zadania publicznego w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych
 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup ambulansu transportowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 277 886,79 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej. Przekazanie przez Jednostkę dokumentów do rozliczenia dotacji- zadanie zakonczone

 21'Skrócona nazwa edycji

Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego - "Rock na Zamku"

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Koszt: 145 400 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Postęp realizacji: podpisanie umowy

 21'Skrócona nazwa edycji

Festiwal Kultury Ludowej Mazowsza - warsztaty i publikacja

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej.

 21'Skrócona nazwa edycji

Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej.

 21'Skrócona nazwa edycji

NASZ hip hop festiwal

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 182 800 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Płatność podzielona na transze. Zawarte są dwie umowy. 9.09.22 koncert finałowy, po nim nastąpią ostatnie płatności.

 21'Skrócona nazwa edycji

Urządzenie do produkcji tlenu medycznego w butlach, dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Szacunkowy koszt: 120 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej. Przekazanie przez Jednostkę dokumentów do rozliczenia dotacji- zadanie zakonczone

 21'Skrócona nazwa edycji

Galos - śmiech to zdrowie

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 134 400 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup ambulansu ratunkowego dla pacjentek i pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 500 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej.

 21'Skrócona nazwa edycji

Różowa Skrzyneczka

Obszar tematyczny : pomoc społeczna

Szacunkowy koszt: 124 600 zł

Etap realizacji: w przetargu

Postęp realizacji: Rozstrzygnięcie konkursu poprzez niedokonanie wyboru realizatora, ze względu na brak złożonych ofert. Trwa analiza powodu braku chęci realizacji projektów.

 21'Skrócona nazwa edycji

Drugie życie mazowieckiej deszczówki

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Koszt: 650 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Przygotowanie procedury zakupowej przez Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

 21'Skrócona nazwa edycji

Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2)

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Płocki

Koszt: 111 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

„Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Żyrardowski

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Trwa nabór ofert. realizacja projektu 05.04.-15.12.2022 r.

 21'Skrócona nazwa edycji

„Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ciechanowskiego

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ciechanowski

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Trwa nabór ofert. realizacja projektu 05.04.-15.12.2022 r.

 21'Skrócona nazwa edycji

"Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ostrołęckiego

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ostrołęcki

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Trwa nabór ofert. podpisanie mowy 09.06.2022 r. realizacja projektu 05.04.-15.12.2022 r.

 21'Skrócona nazwa edycji

"Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu siedleckiego"

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Trwa nabór ofert. realizacja projektu 05.04.-15.12.2022 r.

 21'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ciechanowski

Szacunkowy koszt: 700 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: III odcinki projektu do końca czerwca, realizacja do końca roku

 21'Skrócona nazwa edycji

KAŻDE POKOLENIE CHCE UCZESTNICZYĆ W KULTURZE - WSPÓLNE POTRZEBY RÓŻNYCH POKOLEŃ

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Płocki

Koszt: 120 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zawarcie umowy dotacyjnej. ECA Sanniki realizuje zadania

 21'Skrócona nazwa edycji

BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ WRAZ Z DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SIEDZIBIE NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Siedlecki

Koszt: 1 000 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

BUDOWA ZATOCZEK AUTOBUSOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GŁADCZYN W CIĄGU DROGI W618

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 600 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Postęp realizacji: Dokumentacja została odebrana. W lutym zostanie ogłoszony przetarg z 6 miesięcznym okresem wykonania.

 20'Skrócona nazwa edycji

Interaktywna bilioteka

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ciechanowski

Szacunkowy koszt: 194 600 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 500 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Postęp realizacji: Zadanie zrealizowane.

 20'Skrócona nazwa edycji

"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Ciechanowski

Szacunkowy koszt: 147 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Postęp realizacji: Do końca kwietnia powstanie dokumentacja. Realizacja projektu do końca 2022r.

 20'Skrócona nazwa edycji

DOPOSAŻENIE SZPITALA W DWA AMBULANSE TRANSPORTOWE

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 462 004 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczni - doświetleni na 728'ce

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Żyrardowski

Szacunkowy koszt: 320 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Postęp realizacji: W trakcie projektowania.

 20'Skrócona nazwa edycji

CZTERY PORY ROKU- PARK SENSORYCZNY W GOŁOTCZYŹNIE

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Szacunkowy koszt: 993 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o podziale zadania na 2 etapy. Zakres realizowany w 2021 r. to opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty budowlane natomiast zrealizowane zostaną w 2022 roku na podstawie odrębnej umowy dotacyjnej.
 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567.

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 150 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Postęp realizacji: W lutym br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację.

 20'Skrócona nazwa edycji

Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 500 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 120 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Postęp realizacji: Do końca marca br. powstanie dokumentacja. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2022 r.

 20'Skrócona nazwa edycji

Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 993 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Program wspierania i promowania karmienia piersią noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Szacunkowy koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Harcerskie rondo – zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu „Wszystko, co nasze”

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 350 447 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Szacunkowy koszt: 198 861 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Ostrołęcki

Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa miejsc postojowych.

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Ciechanowski

Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

„STOCER DLA DZIECI” - AKTYWNA STREFA NAUKOWO – SPORTOWA

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 526 100 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Postęp realizacji:

 20'Skrócona nazwa edycji

Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ciechanowski

Szacunkowy koszt: 684 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Postęp realizacji: W trakcie projektowania. Do końca marca zostanie odebrana dokumentacja od projektanta. W marcu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac w okresie 6 miesięcy.

 20'Skrócona nazwa edycji

MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W PIONKACH

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 139 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Postęp realizacji: Projekt zrealizowany.

 20'Skrócona nazwa edycji

Zrozumieć świat przez doświadczenia

Obszar tematyczny : wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 39 300 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 973 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

W 2021 r. zostały wykonane elementy małej architektury. Pozostały zakres obejmujący rewaloryzacje stawu dworskiego wraz z otoczeniem, powtórne zarybienie stawu oraz nasadzenia zostaną wykonane w roku 2022 r. na podstawie odrębnej umowy dotacyjnej.
 20'Skrócona nazwa edycji

"Na musicalovo" – młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 105 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

18 marca 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki, a Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - realizatorem zadania. W październiku br. miały miejsce ostateczne prace dotyczące wersji montażowej filmu i sesja do plakatu filmowego. Ponadto nastąpiła realizacja postprodukcji muzycznej, dogrywanie muzyki do scen filmowych. Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu zajęło się również przygotowywaniem strategi promocji filmu oraz organizacją jego premiery.
 20'Skrócona nazwa edycji

Drugie życie mazowieckiej deszczówki

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zadanie będzie zrealizowane w 2022 z wydatków niewygasających.

 20'Skrócona nazwa edycji

"Elektroradiologia na czasie" - doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 357 800 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

100-etka Lema!! Regionalny Festyn naukowo-literacki

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 140 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Projekt „100-etka Lema!! Regionalny festyn naukowo-literacki” odbył się 11 lipca 2021 r. w Brudzeniu Dużym. To był wystrzałowy dzień. Na uczestników wydarzenia czekały m.in. takie atrakcje: eksperymenty fizyczne i chemiczne, wyrzutnie iskier i rakiet wodnych, wirtualna rzeczywistość, produkcja suchego lodu, kącik literacki i robot Zosia.
 20'Skrócona nazwa edycji

Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ostrołęcki

Szacunkowy koszt: 427 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o kontynuacji realizacji zadania w 2022 r. W 2021 r. w ramach projektu zrealizowano następujące działania: opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni, wymiana pokrycia dachowego, modernizacja elewacji, zaprojektowanie i wykonanie muralu o tematyce związanej z patronem placówki na budynku garażowo-warsztatowym, dostawa i montaż sześciu urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nawierzchni pod urządzenia, zakup, dostawa i montaż 14 sztuk wolnostojących lamp solarnych ogrodowych.
 20'Skrócona nazwa edycji

Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski wschodni

Szacunkowy koszt: 114 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Nasadzenia drzew w Warszawie

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Szacunkowy koszt: 190 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Szacunkowy koszt: 700 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Mazowiecki Zarząd Dróg w Warszawie informuje, że zadanie zaplanowano do realizacji w sposób dwuetapowy: Etap I - opracowanie dokumentacji projektowych. Do końca września 2022r. powstanie dokumentacja projektowa. Czas realizacji ze względu na konieczność uzyskania m.in. pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to 8 miesięcy od czasu podpisania umowy. Etap II - realizacja robót (niezwłocznie po uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowej).
 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Szacunkowy koszt: 400 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Przygotowywana jest specyfikacja techniczna/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w celu wysłania zapytań ofertowych do biur projektowych. Do końca czerwca powstanie dokumentacja projektowa.
 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Szacunkowy koszt: 600 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup karetki bariatrycznej dla regionu siedleckiego

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 750 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

4 lutego 2021 podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim, a SPZOZ "RM-MEDITRANS" w Siedlcach - realizatorem zadania. 6 września 2021 r. podpisano umowę z dostawcą - czas realizacji zamówienia do 15.11.2021 r. 15.11.2021 do jednostki został dostarczony przedmiot zamówienia.
 20'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Szacunkowy koszt: 210 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

3 lutego 2021 r. podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - realizatorem zadania. Wykonano wycinkę i pielęgnację zieleni wraz z nasadzeniem drzew i krzewów. Wykonano projekt. W ramach 2022 i środków niewygasających zostanie wykonany montaż małej architektury.
 20'Skrócona nazwa edycji

Pysznie, zdrowo, kolorowo – warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci.

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Żyrardowski

Szacunkowy koszt: 55 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Postęp realizacji: Projekt realizowany jest od 19 kwietnia 2021 r.

 20'Skrócona nazwa edycji

Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 104 925 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 600 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Przygotowywana jest specyfikacja techniczna/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w celu wysłania zapytań ofertowych do biur projektowych. Do końca maja zostanie przygotowana dokumentacja. Realizacja projektu do końca 2022 r.
 20'Skrócona nazwa edycji

TĘŻNIA SOLNA W PARKU KRAJOBRAZOWYM W RUDCE

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Szacunkowy koszt: 495 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Styczeń 2022 - przekazanie pierwszej transzy dotacji. Kwiecień 2022 - przekazanie drugiej transzy dotacji. Zadanie zrealizowane. Maj 2022- rozliczenie dotacji. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonane roboty budowlano-montażowe polegające na wybudowaniu całorocznej tężni solnej pełniącej rolę naturalnego inhalatorium jodowego. Obiekt ten ma zarówno leczniczy wpływ, szczególnie w odniesieniu do chorób dróg oddechowych, jak i działanie profilaktyczne. Ponadto w ramach Zadania dostosowano najbliższe otoczenie tężni do potrzeb osób korzystających z jej dobroczynnego działania, m.in.: drogi dojścia, oświetlenie, ławki i stoły piknikowe, kosze na śmieci, a taże zaadaptowano budynek na potrzeby ogólnodostępnej toalety oraz wybudowano wiatę rowerową. Cel Zadania został osiągnięty.
 20'Skrócona nazwa edycji

Stara Szopa

Obszar tematyczny : modernizacja terenów wiejskich

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 34 400 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 120 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Dokumentacja jest w trakcie przygotowania. W kwietniu 2022 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę projektu. Zakończenie realizacji projektu jest zaplanowane na koniec czerwca 2022 r.

 20'Skrócona nazwa edycji

Wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 995 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Postęp realizacji: Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 20'Skrócona nazwa edycji

Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Postęp realizacji: Do końca czerwca br. powstanie dokumentacja projektowa.

 20'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Szacunkowy koszt: 661 815 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną, wniosek i materiały do zapytania ofertowego, które zostanie ogłoszone do końca drugiego kwartału.
 20'Skrócona nazwa edycji

Działajmy wspólnie dla zdrowia

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 413 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Postęp realizacji: Sprzęt zakupiony.

 20'Skrócona nazwa edycji

In-vitro dla Mazowsza

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 198 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Postęp realizacji: Projekt jest realizowany od 8 lutego 2021 r. przez następujące placówki: - Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. - Medi Partner Sp. z o.o. - Gravida Sp. z o.o.

 20'Skrócona nazwa edycji

Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 830 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Ostrołęcki

Szacunkowy koszt: 980 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o podziale Zadania na 2 etapy. Zakres realizowany w 2021r. ograniczony został do programu funkcjonalno-użytkowego. Pozostały zakres obejmujący dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe zrealizowane zostaną w 2022 roku na podstawie odrębnej umowy dotacyjnej.
 20'Skrócona nazwa edycji

Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Szacunkowy koszt: 150 150 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Projekt realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem realizacji. Obejmował różnorodne zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych (m.in. gry matematyczne, zajęcia plastyczne, trening pamięci i metody efektywnej nauki, warsztaty z zakresu asertywności) prowadzone w bibliotekach, domach kultury i szkołach na terenie Warszawy i Złotokłosu.
 20'Skrócona nazwa edycji

EKOLOGICZNY OGRÓD MARZEŃ

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Warszawski wschodni

Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

2 lutego 2021 r. zawarto umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. 11.03.2021 r. podpisano Aneks Nr 1/2021 do umowy zawierający zmianę harmonogram rzeczowo-finasowego. Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem: 1. Wykonano terminowo wyburzenie nieużytkowanych obiektów i przygotowano teren na potrzeby realizacji Projektu. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest w trakcie opracowywania. 3. Dostosowano infrastrukturę poprzez przeniesienie instalacji gazowej (w lutym br.).
 20'Skrócona nazwa edycji

Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic do Muzeum w Dąbrowie

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 156 948 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Postęp realizacji: Bezpłatne kursy realizowane są w terminie 17 kwietnia - 28 listopada 2021

 20'Skrócona nazwa edycji

Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno)

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 312 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Postęp realizacji: Przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony w lutym 2022 r.

 20'Skrócona nazwa edycji

Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu

Obszar tematyczny : polityka prorodzinna

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Postęp realizacji: Projekt realizowany jest od 1 maja 2021 r.

 20'Skrócona nazwa edycji

Subiektywny przewodnik po północno-wschodnim Mazowszu.

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 145 917 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Postęp realizacji: W dniach 15-17 oraz 22-24 października br. odbyły się kolejne spotkania plenerowe. Spotkania te zakończyły cykl plenerów fotograficznych.

 20'Skrócona nazwa edycji

Widoczni-bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec.

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 260 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Postęp realizacji: W marcu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonawce projektu.

 20'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 68 356 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 68 356 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 676 255 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Postęp realizacji: Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie.

 20'Skrócona nazwa edycji

Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Radomski

Koszt: 104 300 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej.

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 24 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Finał projektu, czyli spotkanie orkiestr dętych odbył się 20 czerwca 2021 r. w Jedlińsku. W spotkaniu wzięło udział w sumie sześć orkiestr dętych: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Jedlińsk, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia, Orkiestra Dęta z Krasocina, Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy oraz Orkiestra Dęta z Sienna. W ramach wydarzenia odbyła się parada i koncert orkiestr dętych oraz warsztaty doskonalenia umiejętności gry na instrumentach.
 20'Skrócona nazwa edycji

Muzealny mini ogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 472 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Postęp realizacji: Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 z wydatków niewygasających.

Poprzedni projekt
Następny projekt