Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu na projekty
w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 2023

Przed oddaniem głosu zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasadami głosowania:

 • prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego;
 • w imieniu osoby małoletniej głosuje przedstawiciel ustawowy;
 • każdy uprawniony mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz;
 • każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 2 projekty: na jeden projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden projekt z puli podregionalnej. Głos oddany tylko na jeden projekt też jest ważny;
 • głosowanie jest prowadzone wyłącznie on-line i do oddania głosu konieczny jest telefon komórkowy. Osobom nieposiadającym telefonu komórkowego Urząd zapewnia możliwość zagłosowania w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach. Osoby, które zechcą skorzystać z tej możliwości, prosimy o wcześniejsze umówienie się;
 • głosowanie jest bezpłatne;
 • nie trzeba oddawać głosu na projekt z podregionu, w którym się mieszka. Można oddać głos na projekt z dowolnego podregionu;
 • wszystkie projekty należy wybrać w trakcie jednego głosowania! Jeśli zakończysz głosowanie, powrót do platformy i oddanie głosu na drugi projekt będzie niemożliwe;
 • po wybraniu projektów, w celu identyfikacji głosującego, poprosimy o wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (ograniczonego do nazwy miejscowości i powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego;
 • na wskazany numer telefonu wyślemy SMS z kodem weryfikacyjnym. Jeden numer telefonu może posłużyć do głosowania dla maksymalnie trzech osób;
 • aby rozpocząć głosowanie, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

Krok 1 z 3: Uzupełnij dane

Krok 2 z 3: Wybór projektu

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz projekt z puli OGÓLNOWOJEWÓDZKIEJ

Twój wybór:

Wybrałeś:

Wybierz projekt z puli PODREGIONALNEJ

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“.

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
+48
Wpisz numer telefonu komórkowego
Wybierz powiat

Wybierz powiat

Ostrołęka

Płock

Radom

Siedlce

m. st. Warszawa

Wybierz miejscowość
Wskaż odpowiedź

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/SkrytkaESP

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.
1.    Pani/Pana dane osobowe:
1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zagłosowania na projekt. Niepodanie danych uniemożliwi oddanie głosu.
Zaznacz powyższą zgodę
Nieprawidłowy numer PESEL

Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
6

Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

ETNO plac zabaw to ogólnodostępne miejsce zabawy i rekreacji na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wykonany z naturalnych materiałów będzie wpisywał się w otoczenie skansenu. Umożliwi integrację międzypokoleniową i powrót do zabaw sprzed lat, takich jak gra w klasy,czy chłopa. Etno plac zabaw to dla dzieci fantastyczne miejsce do zabawy, a dla dorosłych relaks w pięknym otoczeniu przyrody.
Koszt: 970 000 zł
7

Juwenalia Północnego Mazowsza UTW

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Juwenalia dla studentów uniwersytetów III wieku dla Północnego Mazowsza. To wyśmienita okazja do spotkania się wszystkich studentów z północnego Mazowsza, na wspólnych wykładach i zabawie integracyjnej. W programie rozdanie wyróżnień nagród i konkursy wiedzy zdobytej przez cały rok akademicki. Na zakończenie Juwenalii koncert zespołu. Planowane wydarzenie nie ma charakteru wydarzenia masowego.
Koszt: 199 000 zł
15

Zadbajmy o mazowieckie jeże

 ochrona środowiska

Projekt ma na celu zakup i montaż 200 domków dla jeży w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Domki umieścimy w różnych miejscach na terenie muzeum, które zimą będą dawać schronienie jeżom.
Koszt: 46 000 zł
17

Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych

 edukacja publiczna

Projekt polega na zorganizowaniu serii warsztatów edukacyjnych dla młodych mieszkańców Mazowsza i ich opiekunów. W miesiącach kwiecień-listopad zorganizowane zostanie także sześć wycieczek  W każdej weźmie udział grupa do 50 osób. Pod okiem wykwalifikowanego przewodnika będą mieli możliwość poznać historię, kulturę i tradycję miejsc, do których się wybiorą.
Koszt: 160 000 zł
21

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II (Nowe Grabie-Dobrzyków)

 transport zbiorowy i drogi publiczne

Projekt polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków (kierunek Nowe Grabie-Dobrzyków) na odcinku ok 1000 m i jest kontynuacją zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego Mazowsza z 2021 (budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Nowym Grabiu).
Koszt: 1 000 000 zł
23

DNI MAZOWSZA W GOSTYNINIE

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Projekt przewiduje organizację wydarzenia kulturalno-sportowego pn. Dni Mazowsza w Gostyninie. W ramach wydarzenia zostanie zorganizowany turniej piłki nożnej i koszykówki streetball oraz zawody rolkarskie. Kulturalny charakter wydarzenia zapewni koncert, który będzie swoistym finałem imprezy.
Koszt: 159 000 zł
42

Zalesiańska Silvoterapia

 promocja i ochrona zdrowia

Zalesiańska Silvoterapia to projekt zakładający utworzenie strefy relaksacyjno-rekreacyjnej na terenie parkowym Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, służącej terapii poprzez kontakt z przyrodą, obejmujący zagospodarowanie działki m.in. w tężnię solankową, tablice sensoryczne, altanę, alejki i nasadzenia.
Koszt: 580 000 zł
48

Mogę więcej, edycja 3 - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych

 edukacja publiczna

Projekt obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych (m.in. zajęcia naukowe z eksperymentami, gry matematyczne, zajęcia plastyczne, treningi pamięci, rodzinne spacery, spacery z uważnością, warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze), grupę wsparcia dla rodziców oraz wykłady psychoedukacyjne. Zajęcia mogą odbywać zarówno stacjonarnie jak i zdalnie.
Koszt: 199 700 zł
51

ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C

 promocja i ochrona zdrowia

Przedmiotem projektu jest zakup dwóch ambulansów specjalistycznych (typu B oraz typu C) wyposażonych we wszystkie niezbędne instalacje i urządzenia zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa transportowanych pacjentów.
Koszt: 997 616 zł
96

Wymiana starego i zniszczonego ogrodzenia wraz z obiektem do monitorowania szpitala

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt obejmuje wymianę starego i zniszczonego ogrodzenia oraz obiektu do monitorowania Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wymienianego obiektu poprzez zainstalowanie betonowych donic z ozdobnymi bylinami.
Koszt: 990 775 zł
110

Kampania edukacyjno-promocyjna na rzecz walki z ubóstwem energetycznym na Mazowszu

 edukacja publiczna

Projekt obejmie przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz organizację warsztatów skierowanych do mieszkańców Mazowsza obejmujących kwestie rosnącego zjawiska ubóstwa energetycznego w regionie i dostępnych możliwości jego przeciwdziałania. Warsztaty obejmą m.in. omówienie dostępnych dofinansowań, analizę zużycia energii w budynkach oraz możliwości bezinwazyjnego obniżenia rachunków.
Koszt: 190 000 zł
112

Zakup ambulansu transportowego dla pacjentów Pogotowia Ratunkowego w Siedlcach

 promocja i ochrona zdrowia

Zakup ambulansu transportowego dla pacjentów Pogotowia Ratunkowego w Siedlcach. Obszar działania transportu pacjentów obejmuje wiele powiatów, takich jak: Siedlce, powiat siedlecki, łosicki, miński, sokołowski oraz garwoliński.
Koszt: 400 000 zł
113

VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza

 kultura fizyczna i turystyka

ATRAKCYJNY SIECIOWY SZLAK ROWEROWY 166 km szlaku VeloMazovia - Południe. Szlak będzie przebiegał na południowym obszarze województwa mazowieckiego. Po drodze Niepokalanów, Bolimowski Park Krajobrazowy, Żyrardów, Radziejowice, rez. "Modrzewina", Pruszków, Lasy Nadarzyńskie, Młochów, Lasy Młochowskie i wiele innych ciekawych miejsc. Będzie to atrakcyjny produkt turystyki rowerowej.
Koszt: 199 500 zł
121

Wiata piknikowa, plac zabaw i urządzenia rekreacyjne street workout-u przy boisku wielofunkcyjnym

 kultura fizyczna i turystyka

Obok boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kaczanowskiego w Pruszkowie istnieje możliwość wybudowania dużej wiaty piknikowej, aranżacji placu zabaw dla dzieci, montażu urządzeń siłowni plenerowej oraz zestawu do treningu "street workout"-u. Doposażenie tego terenu w te elementy poszerzy ofertę dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego stając się idealnym celem wycieczek rowerowych i spacerów.
Koszt: 300 000 zł
124

Muzeum Memów w Płocku

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Muzeum Memów to całkiem poważna galeria treści niepoważnych zainaugurowana w ramach festiwalu komediowego BiG Festivalowski. Memy stanowią ogromną część codziennej komunikacji oraz istotną warstwę współczesnego języka. To stale rozwijające się i niezwykle istotne zjawisko popkulturowe zasługuje na kontynuację i zupełnie nowe podejście do prezentowanych treści z nową, dłużej działającą wystawą.
Koszt: 200 000 zł
140

Mazowieckie Dni Rodziny w Ząbkach

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Mazowszanie potrzebują dużej, integrującej rodziny, imprezy. Przedstawienie o tematyce historycznej koncert piosenki dziecięcej, występ gwiazdy wieczoru, uwielbianej przez dzieci, pokazy pierwszej pomocy. Atrakcje towarzyszące, np. gra terenowa, dmuchańce, pokazy cyrkowe, popcorn, to tylko niektóre z pomysłów na zorganizowanie rodzinom z Mazowsza ich święta w postaci Mazowieckich Dni Rodziny.
Koszt: 179 500 zł
141

HandbalLove Mazowsze

 kultura fizyczna i turystyka

HandbalLove Mazowsze to projekt skierowany do dzieci trenujących piłkę ręczną polegający na organizacji na terenie Mazowsza w okresie IV-VI 2024 cyklu 3 turniejów.
Koszt: 62 000 zł
143

Zdrowy uśmiech od dziś.

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt ma za zadanie poprawienie świadomości z zakresu prawidłowej higieny jamy ustnej u dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie miasta st. Warszawy i okolic. Poprzez aktywne warsztaty z dziećmi promujemy zdrowie i działania mające na celu uświadamianie zagrożeń wynikających z zaniedbań higieny jamy ustnej kończących się próchnicą.
Koszt: 152 000 zł
146

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 720 - rondo Armii Krajowej w Nadarzynie.

 transport zbiorowy i drogi publiczne

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia ronda i przejść dla pieszych w obrębie tego ronda. Poprawa estetyki odnosi się do odnowienia tablic informacyjnych oraz wykonania zasadzeń na rondzie.
Koszt: 300 000 zł
179

"Wspieranie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu i ADHD przez wsparcie rodzica i szkoły" cz. II

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt "Wspieranie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu i ADHD przez wsparcie rodzica i szkoły" obejmuje cykl szkoleń w formie konferencyjnej oraz warsztatowej, aby pomóc uczestnikom w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych, emocjonalnych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz rozwiązywaniu problemów rozwojowych i kryzysowych dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu i/lub ADHD.
Koszt: 83 700 zł
182

Kobieta za kierownicą - szkolenie bezpiecznej jazdy samochodem

 bezpieczeństwo publiczne

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa kobiet, jako uczestniczek w ruchy drogowym. Powszechnie wiadomo, że sprawne i bezpieczne prowadzenie auta wiąże się z techniką jazdy. Szkolenie rozwinie kompetencje uczestniczek w zakresie sytuacji awaryjnych na drodze. Uświadomi, co się wówczas dzieje z pojazdem, jak zapobiegać takim sytuacjom i jak skutecznie reagować, gdy do nich już dojdzie.
Koszt: 83 000 zł
183

Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 18+ z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego

 bezpieczeństwo publiczne

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 130 kierowców w wieku 18+ z zakresu doskonalenia techniki jazdy z terenu Województwa Mazowieckiego.
Koszt: 175 000 zł
185

In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Pary, które zgłoszą się do programu i zostaną do niego zakwalifikowane, będą mogły skorzystać z dofinansowania do metody zapłodnienia pozaustrojowego na zasadach określonych w programie.
Koszt: 198 000 zł
192

Trójwymiarowy projekt z gliny postaci Jacka i drobnych elementów kompozycji na terenie Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Legenda o smoku wawelskim, legenda o Bazyliszku, legenda o Popielu - któż z nas nie słyszał tych ciekawych, nie do końca prawdziwych opowieści? A czy wiecie, że Siedlce też mają piękną i romantyczną legendę? Dotyczy ona symbolu naszego miasta - kowala Jacka - darzonego sympatią poddanego księżnej Aleksandry Ogińskiej.
Koszt: 271 000 zł
195

Kreatywni – to inteligentni, którzy dobrze się bawią. Warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych.

 edukacja publiczna

Nasz projekt to klucz otwierający zamki wiary we własne możliwości. Dzieciom i ich rodzicom udowodnia, że są kreatywni, że proste praktyczne działania przyniosą im poprawę jakości życia codziennego, dadzą mnóstwo pozytywnych emocji i wyeliminują nudę. Szereg warsztatów ekologicznych dla dzieci i dorosłych to wyprawa w głąb zielonego świata, która pokazuje, czym jest harmonia i spokój.
Koszt: 114 500 zł
208

Podniesienie świadomości obywateli w zakresie ratownictwa i pierwszej pomocy

 promocja i ochrona zdrowia

Codziennie w Polsce umiera ok 1000 osób. Średnio 500 z nich z powodów nagłych: w domu, kinie, metrze, na ulicy w sklepie. W Twoich rękach jest ludzie życie! Naucz się reagować, używać AED, tamować krwotoki i rozpoznawać udar mózgu! Weź kurs na pomoc! Projekt organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, postępowania w stanach nagłych i obsługi defibrylatorów.
Koszt: 200 000 zł
211

"Zręczne Mazowsze"

 kultura fizyczna i turystyka

Zręczne Mazowsze - Sport jako jeden ze sposobów kształtowania postaw społecznych, budowania świadomości o  zdrowiu człowieka. Współzawodnictwo i rywalizacja jako element budujący samoocenę młodych ludzi. Piłka ręczna jako najlepszy sport, wymagający siły i determinacji, kształtujący zarówno ciało jak i hartujący charakter. Sportowcy, trenerzy i rodzice jako autorytety pokazujące drogę dzieciom.
Koszt: 100 000 zł
213

Wymiana 2 dźwigów osobowych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt polega na wymianie wind w dwóch budynkach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - windę w budynku H obsługującą Oddział Dziecięcy i Chirurgię Dziecięcą oraz windę w budynku A - łóżkowym. Nowe bezawaryjne windy zapewnią możliwość przemieszczania się pacjentom z niepełnosprawnością ruchową po budynkach Szpitala.
Koszt: 800 000 zł
219

Zwierzęta Epoki Lodowej 2.0 – wędrująca wystawa plenerowa

 edukacja publiczna

Projekt dotyczy stworzenia mobilnej, prezentowanej kolejno w kilku miastach województwa mazowieckiego, wystawy plenerowej przybliżającej widzom ciekawostki, realia, specyfikę i wreszcie samych zwierzęcych bohaterów epoki plejstocenu zwanej epoką lodową. Wystawa ma powstać na bazie trzech ultrarealistycznych modeli zwierząt plejstoceńskich tj. mamuta, nosorożca włochatego i jelenia olbrzymiego.
Koszt: 200 000 zł
232

Movie ToTU (Twórczo, technologicznie, uniwersalnie)

 edukacja publiczna

Celem jest organizacja i realizacja praktycznych zajęć dla edukatorów, nauczycieli innych pracowników edukacji dzięki którym zagadnienia związane z mediami cyfrowymi i ich wykorzystaniem w pracy z uczniem nie będą niewiadomą.
Koszt: 138 000 zł
233

IN-VITRO - Szansą na posiadanie dziecka

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt zakłada zwiększenie środków finansowych na realizację Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Osoby, które zgłoszą się do programu i zostaną do niego zakwalifikowane, będą mogły skorzystać z dofinansowania do metody zapłodnienia pozaustrojowego.
Koszt: 198 000 zł
252

Festiwal Nadwiślańskiego Urzecza - łączymy dwa brzegi Wisły

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Projekt polega na organizacji wydarzenia pn. "Festiwal Nadwiślańskiego Urzecza – łączymy dwa brzegi Wisły”. Miejscem festiwalu powinna być miejscowość kojarzona z regionem Urzecza np. Czersk, Otwock, Karczew itp. Zaprezentują się wszystkie chętne zespoły ludowe działające na terenie Urzecza oraz gwiazda wieczoru (znany zespół folkowy). Festiwalowi towarzyszyć będą różne warsztaty i wystawy.
Koszt: 200 000 zł
256

Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości przy drodze wojewódzkiej nr 575 - wyposażonych w kamerę i termometr z ogólnodostępnym podglądem

 transport zbiorowy i drogi publiczne

Instalacja, wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, radarowych wyświetlaczy prędkości,. Urządzenia zainstalowane zostaną w miejscowościach: Słubice i Iłów.
Koszt: 155 000 zł
259

VIVAT PUŁASKI - piknik historyczno-kulturalny

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Piknik historyczno-kulturalny VIVAT PUŁASKI to niezwykłe wydarzenie dla całych rodzin, które odbędzie się 7 lipca w Warce. To połączenie nowoczesnej edukacji historycznej wykorzystującej rekonstrukcje, pokazy i warsztaty oraz edukacji kulturalnej z niezwykle atrakcyjnymi koncertami, wystawami i animacjami. Wszystko to w malowniczej scenerii Parku na Winiarach nieopodal Muzeum im. K. Pułaskiego.
Koszt: 198 000 zł
261

O zdrowie dbamy – udaru nie mamy!

 promocja i ochrona zdrowia

Każdy człowiek ma wpływ na jakość swojego życia.Świadomość zagrożeń wynikających z niewłaściwego stylu życia prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa i docelowo,często uniknięcia poważnych następstw choroby.Celem projektu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy o sposobach zapobiegania udarom.Zmiana stylu życia i odejście od złych przyzwyczajeń jest najlepszą drogą do podniesienia jakości życia.
Koszt: 199 500 zł
286

Utworzenie siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla uczniów, wychowanków i mieszkańców SOSW w Radomiu.

 kultura fizyczna i turystyka

Celem projektu jest utworzenie siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla uczniów, wychowanków i mieszkańców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.
Koszt: 503 634 zł
289

Budowa boiska sportowego na terenie kompleksu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. zo.o.

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykówki zlokalizowanego na terenie kompleksu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
Koszt: 980 000 zł
290

Przyjaźń z dentystą

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt ma za zadanie poprawienie świadomości z zakresu prawidłowej higieny jamy ustnej u dzieci w wieku od 7 do 9 roku życia uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta st. Warszawy i okolic. Poprzez aktywne warsztaty z dziećmi promujemy zdrowie i działania mające na celu uświadamianie zagrożeń wynikających z zaniedbań higieny jamy ustnej kończących się próchnicą.
Koszt: 160 000 zł
299

Mazowsze - tu mieszkam

 kultura fizyczna i turystyka

Projekt "Mazowsze - tu mieszkam" ma na celu zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności Mazowsza poprzez ciekawe warsztaty i wycieczki krajoznawcze. Poznamy historię regionu oraz dowiemy się, jakie są nasze korzenie. Mazowszanie zostaną zaproszeni do udziału w konkursie fotograficznym z atrakcyjnymi nagrodami. Podsumowaniem projektu będzie wystawa zwycięskich prac.
Koszt: 66 000 zł
305

I Mazowiecki Zjazd Samochodów Amerykańskich

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Projekt nosi tytuł I Mazowiecki Zjazd Samochodów Amerykańskich. Jest próbą połączenia amerykańskiej tradycji country z ludowością Kurpiowszczyzny. Znakiem rozpoznawczym projektu będą tradycyjne, amerykańskie samochody, które fascynują wielu mieszkańców północnego Mazowsze. Kwintesencją naszego spotkania będzie naprzemianległa prezentacja kultury amerykańskiej oraz kurpiowskiej,
Koszt: 85 800 zł
322

Rewitalizacja terenów spacerowo-rekreacyjnych, modernizacja oświetlenia oraz montaż wiat rowerowych przy Szpitalu Tworkowskim

 zagospodarowanie przestrzenne

W ramach projektu zmodernizowane zostanie oświetlenie alei leśnej, uregulowana roślinność przy ścieżkach spacerowo-rekreacyjnych w części leśnej, zbudowane wiaty rowerowe, dostawione kosze i ławki. Wszystko za zgodą Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ku radości tych, którzy na co dzień lub od święta korzystają z rozległego terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia.
Koszt: 350 000 zł
323

Zakup dwóch ambulansów - wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu

 promocja i ochrona zdrowia

Zakup 2 ambulansów poprawi bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Mazowsza, pozwoli na sprawniejsze i szybsze udzielenie pomocy medycznej pacjentom. Umożliwi również wycofanie z systemu ratownictwa medycznego najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych pojazdów.Poprawi wydajność i jakość pracy członków zespołów ratownictwa medycznego
Koszt: 1 000 000 zł
324

W zdrowiu przez pokolenia - Ja, moja Mama i Babcia

 promocja i ochrona zdrowia

1. Wzrost roli rodziny, w tym młodszych pokoleń dla kształtowania zachowań prozdrowotnych seniorów 2. Wzmocnienie relacji międzyludzkich, rodzinnych, międzypokoleniowych 3. Edukacja prozdrowotna poprzez działania społeczne 4 Wzmocnienie roli szkoły w procesie uczenia się zachowań zdrowotnych
Koszt: 95 830 zł
335

GRAM w RUGBY - Cykl 2 Regionalnych Turniejów Dzieci i Młodzieży w Rugby

 kultura fizyczna i turystyka

Pomysł polega na zorganizowaniu cyklu 2 turniejów w rugby dla dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego. Zaproszenia do udziału w turniejach, zostaną również przekazane do pozostałych klubów rugby na terenie Mazowsza. Podczas turniejów przewidujemy również gry i zabawy promujące sport wśród dzieci i młodzieży.
Koszt: 40 000 zł
337

Spokojny sen Pacjenta i Opiekuna Szpitala na Niekłańskiej

 promocja i ochrona zdrowia

Chcemy, aby mali Pacjenci, którzy w związku z hospitalizacją przeżywają stres, mogli cieszyć się obecnością wypoczętego Opiekuna. Aby zachować wysoki standard pobytu, Szpital potrzebuje rozkładanych łóżek, na których Opiekunowie mogliby odpoczywać podczas hospitalizacji. Zwracam się z prośbą o pomoc w zakupie takich łóżek. Pilnie potrzeba 80-90 szt. Dotychczasowe spełniały swoje zadania wiele lat
Koszt: 150 000 zł
338

MiniUltimate Frisbee w szkołach na Mazowszu

 kultura fizyczna i turystyka

Celem projektu jest pokazanie nowej gry zespołowej z dyskiem frisbee uczniom mazowieckich szkół: - gry bezkontaktowej, w której dziewczęta i chłopcy grają razem, - gry bez sędziego, gdzie uczestnicy sami rozwiązują sporne sytuacje w duchu zasad fair play, - świetnej zabawy z frisbee, w której liczy się radość z gry, a także organizacji Otwartych Mistrzostw Mazowsza w MiniUltimate Frisbee.
Koszt: 32 000 zł
344

Zielone Mazowsze

 ochrona środowiska

W ramach projektu zostanie zagospodarowany zielenią oraz małą infrastrukturą teren wokół siedziby zespołu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Projekt przewiduje powstanie interaktywnego, muzycznego placu zabaw dla dzieci oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Koszt: 999 000 zł
346

Siedem dni dla rodzin zastępczych w mazowieckim Nazarecie

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Projekt adresowany jest do rodzin zastępczych województwa mazowieckiego. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji społecznych w systemach rodzinnych poprzez wspieranie rodziców zastępczych/opiekunów prawnych w nabywaniu oraz doskonaleniu umiejętności wychowawczych. Oprócz programu warsztatowego będzie czas na rekreację i wypoczynek z dala od codziennych problemów.
Koszt: 104 000 zł
348

Z pomocą naszym Pacjentom, chroniąc środowisko - zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

 promocja i ochrona zdrowia

Zakup samochodu elektrycznego typu sanitarka.
Koszt: 251 201 zł
350

Wagi dostępne dla wszystkich

 promocja i ochrona zdrowia

Głównym celem jest zakup wag siedzących dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchu, potrzeb osób starszych oraz kobiet w zaawansowanej ciąży - osób, które nie mogą skorzystać z wagi klasycznej. Zwiększmy wspólnie bezpieczeństwo i dostępność placówek medycznych. Łącznie w ramach projektu zakładamy zakupienie 23 wag siedzących.
Koszt: 69 000 zł
355

Cykl Towarzyskich Turniejów Siatkarskich

 kultura fizyczna i turystyka

Cykl Towarzyskich Turniejów Siatkarskich to 3 miesiące sportowej adrenaliny w duchu fair play. 3 miesiące = 3 turnieje siatkarskie. Celem projektu jest popularyzacja aktywności fizycznej jako sposobu spędzania wolnego czasu, a także propagowanie zdrowego stylu życia i dyscypliny siatkówki jako formy aktywności ruchowej.
Koszt: 40 000 zł
364

Darmowa diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego

 promocja i ochrona zdrowia

Bezpłatna diagnoza psychologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespól aspergera dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż z województwa mazowieckiego z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki diagnozie więcej dzieci i ich rodzin uzyska niezbędną pomoc i wsparcie psychologiczno terapeutyczne, co zminimalizuje ryzyko wystąpienia depresji i innych zaburzeń psychicznych.
Koszt: 197 060 zł
372

Warszawski Dzień Konia

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Warszawski Dzień Konia w Łazienkach to niezwykle widowiskowy całodzienny spektakl, w którym główną rolę odgrywa koń na przełomie wieków. Będą zaprezentowane konie rycerskie, ułańskie, kowbojskie, sportowe, zaprzęgi. Będą pokazy sprawności jeździeckiej, potyczki rycerskie i ułańskie, pokazy kaskaderskie, sprawności powożenia , występy dzieci w popisach woltyżerskich.
Koszt: 200 000 zł
374

Społeczeństwo bez granic - integracyjne zajęcia edukacyjno-artystyczne dla dzieci i młodzieży

 edukacja publiczna

Projekt obejmuje 22 ośmiogodzinne spotkania integracyjne w ciągu 6 miesięcy, w trakcie których dzieci i młodzież będą mieli okazję współuczestniczyć w zajęciach ze swoimi rówieśnikami z niepełnosprawnościami. Spotkania będą miały charakter warsztatów rękodzielniczych, zabaw i gier ruchowych i wycieczek. Wspólne zajęcia będą integrowały grupę oraz pokażą, że wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi.
Koszt: 124 100 zł
381

Zapraszamy na Mazowsze - koncerty artystyczne i warsztaty artystyczne dla aktywizacji młodzieży i seniorów

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Projekt opracowania i realizacji artystycznego "Zaproszenia na Mazowsze" ukazującego walory kulturalne, przyrodnicze, historyczne i współczesne osiagnięcia Mazowsza. Przybliżenie uroczych zakątków Będzie realizowany za pomoca warsztaów i  konkursów plastycznych, piosenkarskich, dla młodzieży i seniorów, utrwalonych przy pomocy technik audiowziualnych, koncertów artystycznych i 3 klipów.
Koszt: 199 600 zł
411

Skąd się bierze muzyka? - interaktywny portal edukacyjny

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

“Skąd się bierze muzyka? - interaktywny portal edukacyjny” - realizacja dedykowanego programu edukacji muzycznej w formie lekcji online, interaktywnych quizów, konkursów itp. zamieszczonych na ogólnodostępnym portalu internetowym.
Koszt: 565 000 zł
416

Zakup aparatu USG dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

 promocja i ochrona zdrowia

Zakup aparatu do badań USG.
Koszt: 441 229 zł
418

Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie

 kultura fizyczna i turystyka

Zamierzone zadanie ma na celu poznanie uroków wsi mazowieckiej i atrakcji kulturalnych w formie cyklu jednodniowych pobytów zorganizowanych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W ramach zadania uczestnicy odbędą lekcje muzealne, warsztaty ginących zawodów, jazdę wozem lub kulig. Termin I-VI.2024r. Czas pobytu z dowozem ok 8h. Liczba osób ok 800.
Koszt: 120 600 zł
420

Wojewódzki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Koła Gospodyń Wiejskich w ostatnich latach przeżywają ogromny rozkwit. Są chlubą środowiska wiejskiego. W ramach realizacji projektu zorganizujemy dla mieszkańców Mazowsza koncert, konferencję oraz wystawy prezentujące dokonania KGW. Spotkanie będzie świetną okazją do integracji oraz wymiany doświadczeń, które napawają optymizmem i pomysłami do dalszej działalności uczestników wydarzenia.
Koszt: 195 000 zł
441

Łuszczyca nie zaraża - bieg

 kultura fizyczna i turystyka

Bieg zorganizowany na rzecz osób chorujących na łuszczycę oraz tych, którzy chcą włączyć się w budowanie świadomości na temat choroby.
Koszt: 48 950 zł
448

Narodziny w dobrym klimacie na Bródnie.

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt zakłada wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Oddziału Neonatologii, Położnictwa w celu zapewnienia pacjentkom i ich dzieciom komfortowych warunków podczas pobytu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.
Koszt: 1 000 000 zł
450

Radomski Czerwiec Wolności - widowisko muzyczne i piknik historyczny

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydarzenia pn. "Radomski Czerwiec Wolności - widowisko muzyczne i piknik historyczny" w Radomiu odbędzie się wyjątkowy koncert z udziałem artystów awangardowych. Piknik rodzinny w klimacie PRL-u pozwoli przenieść się uczestnikom projektu w klimat tamtych lat. Wezmą oni również udział w projekcji tematycznego filmu, który wyświetlony zostanie w MCSW Elektrownia.
Koszt: 200 000 zł
458

RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Projekt jest alternatywą dla spędzania czasu przed ekranem, impulsem do rozwoju zainteresowań, przywróci chęć do wspólnego działania. Jest motywacją do rozwoju osobistego przez poprawę kondycji psychicznej i odzyskanie radości do życia. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne do tego typu inicjatyw. Celem projektu jest integracja, promocja, aktywizacja i edukacja.
Koszt: 120 000 zł
472

Dzień Dziecka w MCR STOCER

 promocja i ochrona zdrowia

Dzień Dziecka w MCR STOCER. Dzień Otwarty w Poradni Rehabilitacyjnej oraz atrakcje i zabawy na świeżym powietrzu. Projekt ma na celu promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego.
Koszt: 70 000 zł
480

MOGĘ WIĘCEJ - WARSZTATY INSTRUMENTALNE I WOKALNE DLA DZIECI ORAZ ZAJĘCIA MUZYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W RAMACH STUDIUM MUZYCZNEGO

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Projekt obejmuje różnorodne warsztaty instrumentalne (skrzypcowe, pianistyczne, gitarowe, akordeonowe, perkusyjne, saksofonowe i fletowe) i wokalne dla dzieci oraz zajęcia muzyczne dla dzieci i dorosłych (m.in. gra na flecie, gra na fortepianie, gra na gitarze, gra na akordeonie, śpiew, gra na saksofonie, gra na perkusji) w ramach zajęć studium muzycznego. Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie.
Koszt: 61 000 zł
482

In Vitro WPR

 promocja i ochrona zdrowia

Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację Programu Polityki Zdrowotnej Leczenia Niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla Mieszkańców województwa mazowieckiego. Pary, które zgłoszą się do programu zostaną do niego zakwalifikowane będą mogły skorzystać z dofinansowania do metody zapłodnienia pozaustrojowego na zasadach określonych w programie.
Koszt: 198 000 zł
483

Odpocznij na pikniku w Iłży

 kultura fizyczna i turystyka

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest organizacja cyklu pikników na zamku w Iłży. Planowane są warsztaty ceramiczne, nauka strzelania z łuku, produkcja naturalnego mydła, wybijanie monet. Wszystkiemu towarzyszyć będzie poczęstunek w formie pikniku z relaksującą muzyką w tle oraz pogadankami historycznymi z miejscowym kustoszem muzeum. Piknik zakończy się występem artystów.
Koszt: 154 200 zł
487

"Mazowiecki kinomaniak. Wokół filmu inaczej."

 edukacja publiczna

"Mazowiecki kinomaniak. Wokół filmu inaczej." - otwarte i dostępne bezpłatnie dla publiczności spotkania z reżyserami, aktorami, krytykami filmowymi, scenarzystami mające wartości edukacyjne zarówno dla osób najmłodszych jak i najstarszych. Projekt na celu szerzenie kultury dostępnej dla każdego sympatyka kina. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego,.
Koszt: 200 000 zł
489

MINI MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE

 kultura fizyczna i turystyka

Założeniem projektu jest zorganizowanie Mini Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich Województwa Mazowieckiego. Formuła zawodów będzie oparta na ideowych, organizacyjnych i ceremonialnych wzorem Światowych Igrzysk Olimpijskich. Projekt będzie zakładał organizacje wybranych dyscyplin sportów letnich.
Koszt: 70 500 zł
497

SUP Kultura na plażach Mazowsza - Cykl szkoleń z podstaw Stand up paddling

 kultura fizyczna i turystyka

SUP Kultura na plażach Mazowsza - Cykl szkoleń z podstaw Stand up paddling Na zajęciach prowadzonych przez instruktorów SUP uczestnicy dowiedzą się : - jak prawidłowo korzystać ze sprzętu Wiosło / deska / akcesoria - jak poprawnie wiosłować/ podstawy wiosłowania - jak bezpiecznie pływać po akwenach Mazowsza - podniesienie świadomości o zagrożeniach na wodzie - kurs pierwszej pomocy
Koszt: 75 500 zł
498

Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez zajęcia outdoorowe

 promocja i ochrona zdrowia

Świat coraz bardziej przypomina globalną wioskę w której jesteśmy osaczani przez sieć mediów elektronicznych. Pandemia i okres nauki zdalnej doprowadził do zubożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dla holistycznego rozwoju człowieka potrzeba naturalnego środowiska, gdzie młody odkrywca będzie wzmacniać swoje kompetencje. Pragnę by dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach na łonie natury.
Koszt: 46 700 zł
517

Zaczarowany Dziedziniec - Koncert muzyki filmowej na dziedzińcu Zamku Biskupów Krakowskich w Iłży

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Koncert muzyki filmowej w bajkowej scenerii Zamku Biskupów Krakowskich w Iłży. Program koncertu wykonany przez znakomitych muzyków klasycznych (usłyszymy m.in. instrumenty smyczkowe – skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabas; fortepian, perkusję oraz głosy wokalne). W programie najsłynniejsze utwory muzyki filmowej m.in. autorstwa Ennio Morricone, Wojciecha Kilara, Hansa Zimmera, Henry Manciniego
Koszt: 55 000 zł
525

Noc Świętojańska - piknik rodzinny nad Płonką

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Impreza plenerowa „Noc Świętojańska - piknik rodzinny nad Płonką” to wspólne odkrywanie tradycji Mazowsza i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym regionu. Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca 2024r. na terenie Jednostki Strzeleckiej 1006 w Płońsku.
Koszt: 36 906 zł
1

Mazowsze na sportowo w Legionowie

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski wschodni
Projekt zakłada dwa dni wydarzeń sportowych w Legionowie: 1. Dzień lekkoatletyczny – zawody dla dzieci z nagrodami. 2. Dzień piłki nożnej – turniej z nagrodami dla dzieci.
Koszt: 35 000 zł
9

Juwenalia Południowego Mazowsza UTW

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Juwenalia Południowego Mazowsza dla studentów Uniwersytetu III Wieku odbędą się w czerwcu 2024 r. Seniorzy z Radomia i okolic spotkają się by wspólnie świętować zakończenie roku akademickiego 2023/2024. Ideą Juwenaliów jest głównie edukacja kulturalna seniorów. Spotkanie to też szansa na zainspirowanie się pomysłami na aktywne spędzanie czasu, to także możliwość zawarcia nowych znajomości.
Koszt: 193 000 zł
10

Mistrzostwa Mazowsza HOBBY HORSE w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 kultura fizyczna i turystyka

 Płocki
MISTRZOSTWA MAZOWSZA HOBBY HORSE odbędą się podczas imprezy plenerowej „Dzień Dziecka w skansenie” 2.06.2024 r. Rywalizacje dla dzieci i młodzieży obejmą kilka kategorii wiekowych oraz tematycznych: parkur, potęga skoku oraz ujeżdżanie. Zawodom towarzyszyć będą liczne atrakcje dodatkowe, m.in. pokazy ujeżdżania koni, warsztaty i koncert. To wspaniała propozycja spędzenia czasu dla całych rodzin.
Koszt: 147 000 zł
13

WITAMY NA MAZOWSZU

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Płocki
Ekologiczne, zasilane solarnie cztery (przestrzenne) dwustronne WITACZE, zlokalizowane na drogach wojewódzkich 541,560 i 539 prowadzących do powiatu sierpeckiego. Witacze zostaną usytuowane w celu powitania turystów w województwie mazowieckim oraz poprawią walory estetyczne mazowieckiej perły kultury, którym jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, na co mieszkańcy zwracają szczególna uwagę.
Koszt: 485 000 zł
14

Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Stacje do ładowania samochodów elektrycznych dla turystów odwiedzających Muzeum Wsie Radomskiej w Radomiu. Podczas zwiedzania Muzeum samochód elektryczny naładuje się do dalszej drogi.
Koszt: 225 000 zł
16

Kwiat polskiej wsi - zjazd Sołtysów i KGW Regionu Płockiego

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Płocki
Koła Gospodyń Wiejskich i Sołtysi to kwiat polskiej wsi. W ramach realizacji projektu zorganizujemy dla KGW i sołtysów konferencję oraz jarmark wielkanocny prezentujący ich dokonania dla mieszkańców regionu płockiego. Spotkanie będzie okazją do integracji oraz wymiany doświadczeń, które napawają optymizmem i pomysłami do dalszej działalności uczestników wydarzenia.
Koszt: 197 000 zł
18

Festiwal Gier 2024

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
Projekt polega na organizacji towarzyskich spotkań sportowych dla mieszkańców Mazowsza, w szczególności dla dzieci i młodzieży z Podregionu Radomskiego. W ramach zadania zorganizowane zostaną turnieje piłkarskie oraz piknik lekkoatletyczny.
Koszt: 85 000 zł
22

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin)

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Płocki
Projekt polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków (kierunek Nowe Grabie-Gąbin) na odcinku ok 1000 m i jest kontynuacją zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego Mazowsza z 2021(budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Nowym Grabiu).
Koszt: 1 000 000 zł
34

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Radomski
Zadanie będzie polegało na wykonaniu prac związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogowym drogi wojewódzkiej nr 727.
Koszt: 200 000 zł
36

Projekt i budowa brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej na DW721 w m. Sękocin Las

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski zachodni
Projekt polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok. 724 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Sękocin Las w celu utworzenia spójnej trasy i podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów, pieszych, jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.
Koszt: 800 000 zł
41

Zrozumieć Świat przez Doświadczenia Edycja 4

 edukacja publiczna

 Płocki
Jest to kontynuacja 4 edycja, projektu prowadzenia zajęć w laboratorium Chemicznym z dziećmi w wieku 12-15 lat. Zajęcia, podczas których uczestnicy wykonują doświadczenia zdobywając wiedzę praktyczną z chemii. Na koniec projektu jest konkursu „Atomowa chemia”, z super nagrodami, który da możliwość rywalizacji i sprawozdania zdobytej wiedzy na zajęciach.
Koszt: 40 000 zł
53

Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 4)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Płocki
Projekt "Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 4)" jest propozycją służącą upowszechnieniu wartości kulturalno-artystycznych w postaci 4 spotkań kulturalnych. W ramach cyklu wydarzeń prezentowane będą różnorodne formy artystyczne oraz różne przestrzenie miejskie. Przyjęta zasada ma wyróżnić projekt, ma zwiększyć grono odbiorców i dodać walor turystyczny.
Koszt: 158 500 zł
54

Grajmy razem

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski zachodni
Projekt Grajmy razem zakłada realizację artystyczno-muzyczną z udziałem od 3-4 orkiestr dętych, w składzie których będą zarówno profesjonalni muzycy jak i amatorzy. Realizacja projektu mogłaby się odbyć w maju, czerwcu lub na początku września 2024 roku. W ramach projektu zostałyby zorganizowane 2 koncerty w 2 Powiatach z regionu mazowieckiego z udziałem 3-4 orkiestr dętych.
Koszt: 200 000 zł
55

Przebudowa chodnika na ciąg ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 567

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Płocki
Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego chodnika na ciąg ścieżki pieszo-rowerowej, wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 567 Rogozino - Płock na odcinku ok 900m. Przebudowa chodnika i utworzenie ciągu ścieżki pieszo-rowerowej znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. To trasa z dużym natężeniem ruchu, główny szlak komunikacyjny dla mieszkańców kilku gmin powiatu płockiego,
Koszt: 1 000 000 zł
56

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprzez szkolenie kierowców w wieku 25-55 lat, na torze doskonalenia techniki jazdy.

 bezpieczeństwo publiczne

 Siedlecki
Bezpłatne szkolenie dla kierowców w wieku 25-55 lat na torze doskonalenia techniki jazdy. Organizator zapewnia transport, wyżywienie, całodniowe szkolenie na płytach poślizgowych, które w zależności od wariantu, wyposażone są w różne systemy, np. wprowadzają samochód w poślizg (tzw. szarpak,) kurtyny wodne, czy symulacje hamowania awaryjnego, oraz druga część szkoleniowa: teoretyczno- wykładowa.
Koszt: 200 000 zł
60

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych na terenie gmin wiejskich: Sadowa, Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski zachodni
Projekt obejmuje warsztaty profilaktyczne w formie aktywizującej dla uczniów szkół podstawowych. Tematyka obejmuje w szczególności: emocje, uzależnienia od Internetu, cyberprzemoc, agresję, zdrowe nawyki, komunikację interpersonalną, stres, problemy w domu, uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Koszt: 136 000 zł
61

Mazowieckie Ogólnodostępne Vlogatorium Innowacyjnej Edukacji (Szkoła MOVIE)

 edukacja publiczna

 Miasto Stołeczne Warszawa
Celem jest aranżacja studia do tworzenia materiałów audio i wideo wyposażonego w scenografię pozwalającą na przeprowadzanie wywiadów, dyskusji i debat, w której powstaną nie tylko bogate merytorycznie, ale również atrakcyjne pod względem technologicznym i wizualnym materiały edukacyjne. W studio zainteresowani n-le i uczniowie poznając tajniki mediów będą doskonalić kompetencje przyszłości.
Koszt: 525 000 zł
63

Rozwijam się! edycja 2 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego

 edukacja publiczna

 Ostrołęcki
Edukacja i rozwój zainteresowań są ważne na każdym etapie życia. W ramach projektu przeprowadzony zostanie szereg spotkań skierowanych do dzieci i dorosłych - zajęcia naukowe, warsztaty rozwijające myślenie projektowe, których elementem będzie gra miejska oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie i osobiste.
Koszt: 199 500 zł
64

Rozwijam się! edycja 2 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego

 edukacja publiczna

 Żyrardowski
Edukacja i rozwój zainteresowań są ważne na każdym etapie życia. W ramach projektu przeprowadzony zostanie szereg spotkań skierowanych do dzieci i dorosłych - zajęcia naukowe, treningi pamięci, warsztaty rozwijające myślenie projektowe, których elementem będzie gra miejska w Warszawie oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie i osobiste.
Koszt: 199 950 zł
65

Rozwijam się! - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu siedleckiego

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Edukacja i rozwój zainteresowań są ważne na każdym etapie życia. W ramach projektu przeprowadzony zostanie szereg spotkań skierowanych do dzieci i dorosłych - zajęcia naukowe, treningi pamięci, warsztaty rozwijające myślenie projektowe, których elementem będzie gra miejska w Warszawie oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie i osobiste.
Koszt: 199 900 zł
66

Zdrowy i Silny Płock

 promocja i ochrona zdrowia

 Płocki
ZiSP, to projekt społeczny, którego zadaniem jest promocja i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Płocka i okolic. Składa się on z 2 filarów tworzących razem wspaniałą platformę zdrowotną, która może objąć swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców Płocka i nie tylko. To wszystko dla Was :)
Koszt: 43 100 zł
68

Poznaj przyrodę płynąc Królową Polskich Rzek - samodzielne spływy kajakowe przez Urzecze

 kultura fizyczna i turystyka

 Miasto Stołeczne Warszawa
Poznaj Urzecze z kajaka na trasie kajakowej z Góry Kalwarii do Warszawy
Koszt: 83 700 zł
71

Bezpieczny Motocyklista – Bezpłatne Doskonalenie Techniki Jazdy

 bezpieczeństwo publiczne

 Siedlecki
Bezpieczny Motocyklista zakłada głównie poprawę ogólnie pojętego bezpieczeństwa motocyklisty poprzez podniesienie jego umiejętności jako kierowcy jednośladu, jego świadomości dotyczącej zagrożeń na drodze, co de facto przekłada się na bezpieczeństwo wszystkich innych uczestników ruchu drogowego
Koszt: 55 000 zł
77

Uwaga, dowiedz się, jak poprawić koncentrację i wydajność mózgu!

 edukacja publiczna

 Radomski
W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjne i treningi grupowe, podczas których dzieci młodzież i rodzice poznają techniki efektywnego uczenia się, koncentracji i  uważności.
Koszt: 69 500 zł
78

Sensoplastyka dla Smyka

 edukacja publiczna

 Warszawski zachodni
Warsztaty "Sensoplastyka dla Smyka" wspiera rozwój kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparciu procesu twórczego na podejściu coachingowym. Zajęcia Sensoplastyki wpływają na stymulację wszystkich zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Zajęcia skierowane dla dzieci od 6 miesiąca (samodzielnie siedzących) do 3/4 lat.
Koszt: 35 235 zł
79

Festiwal “Sztuka Młodych”

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Festiwal “Sztuka Młodych” to projekt kulturalny o charakterze populizatorsko-edukacyjnym, oparty o szereg wydarzeń z obszaru muzyki, teatru, tańca, happeningu, sztuk plastycznych. Dedykowany dzieciom, nastolatkom i młodzieży studenckiej. Program rozłożony w czasie, na przestrzeni roku kalendarzowego. Odbywające się wydarzenia kulturalno-artystyczne dopasowane repertuarem do kategorii wiekowych.
Koszt: 188 000 zł
80

CZYTELNIA NA TARASIE Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie

 zagospodarowanie przestrzenne

 Miasto Stołeczne Warszawa
CZYTELNIA NA TARASIE Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie ma być komfortowym miejscem do czytania i pracy na świeżym powietrzu. Odpowiednio dobrane rośliny, meble i zadaszenie stworzą relaksującą i przyjazną przestrzeń. Mało atrakcyjny i niewykorzystywany taras zmieni się w przytulny zakątek zachęcający do odwiedzenia biblioteki i skorzystania z jej oferty.
Koszt: 112 000 zł
81

AerialJoga

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski zachodni
Aerial joga, zwana również air jogą lub jogą na chustach to połączenie kilku technik: akrobatyki, jogi, fitnessu i stretchingu. Aerial joga to nowy sposób praktykowania tradycyjnej jogi przy użyciu delikatnych tkanin podwieszonych pod sufitem. Wisząc kilka centymetrów nad ziemią wykorzystuje się ciężar własnego ciała.
Koszt: 45 822 zł
83

Czytam więc jestem. Spotkania autorskie w Gąsocinie.

 edukacja publiczna

 Ciechanowski
Projekt przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gąsocina oraz okolic. Głównym celem projektu jest popularyzacja i podniesienie poziomu czytelnictwa oraz integracja społeczności poprzez zorganizowanie spotkań i warsztatów z pisarzami.
Koszt: 20 700 zł
86

" Spotkajmy się na szlaku pięknej kultury Mazowsza"

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Płocki
Projekt polega na organizacji 20 spotkań w instytucjach kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego. Działania projektowe przeznaczone są dla 800 osób. Uczestnicy projektu wezmą udział w spektaklach teatralnych i operowych. Zwiedzać będą muzea oraz uczestniczyć w wydarzeniach muzyczno-poetyckich. Zorganizowana będzie konferencja pn."Znaczenie kultury w życiu człowieka" wraz z koncertem muzycznym.
Koszt: 100 000 zł
87

AKADEMIA TALENTÓW

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Celem projektu jest stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz warsztatów umożliwiających rozwój pasji, umiejętności przez dzieci w wieku 6-13 lat mieszkających na terenie powiatu siedleckie poprzez realizację zajęć warsztatowych. Projekt przyczyni się do pogłębienia relacji społecznych i integracji lokalnej społeczności, a także rozwinie umiejętność twórczą młodego człowieka.
Koszt: 115 500 zł
90

Rekord Gitarowy w stylu country

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Warsztaty gitarowe prowadzone przez wybitnych artystów stylu country połączone z koncertami i wspólnym wykonaniem wybranych utworów. Jako utwór rekordowy zagramy "Sweet home Alabama"
Koszt: 28 000 zł
93

Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała – Etap II

 bezpieczeństwo publiczne

 Płocki
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała – Etap II to szansa poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i spełnienie oczekiwań mieszkańców. Kontynuacja ciągu pieszo-rowerowego usprawni komunikację pieszo-rowerową i pozwoli na bezpieczne poruszanie się po terenie Gminy Stara Biała.
Koszt: 750 000 zł
94

Integracyjne międzypokoleniowe warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Projekt zakłada zorganizowanie cyklu warsztatów: edukacyjnych, rękodzielniczych, sportowych, teatralnych, naukowych, terapeutycznych dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży dorosłych oraz seniorów). Celem projektu jest szeroko pojęta międzypokoleniowa integracja. Zniwelowanie skutków izolacji, umocnienie więzi pomiędzy poszczególnymi pokoleniami, zbliżenie do siebie różnych grup wiekowych.
Koszt: 103 140 zł
95

Aleja Gwiazd Literatury

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Aleja Gwiazd Literatury - jedyne tego typu miejsce w kraju, zadedykowane najwybitniejszym polskim pisarzom oraz ich znakomitym dziełom współczesnej literatury. Jubileuszowej uroczystości będzie towarzyszyła bogata oprawa artystyczna oraz konkurs inspirowany twórczością Laureata, co przyczyni się do popularyzacji kultury, literatury i czytelnictwa w Mińsku Mazowieckim oraz na całym Mazowszu.
Koszt: 98 000 zł
98

Jabłko FEST

 modernizacja terenów wiejskich

 Siedlecki
Projekt polega na organizacji na terenie Gminy Platerów festiwalu promującego spożycie jabłka - tutejszego produktu regionalnego. Platerów jest gminą sadowniczą, słynie z produkcji i przetwórstwa owocowego, szczególnie jabłek. Podczas festiwalu odbędą się pokazy kulinarne ze znanym kucharzem (live cooking), degustacje, tematyczne warsztaty, zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych.
Koszt: 150 000 zł
100

KIDS CUP 2024

 kultura fizyczna i turystyka

 Ostrołęcki
W ramach zadania zorganizowany zostanie event sportowo-rekreacyjny na terenie OSiR Przasnysz. W trakcie którego odbędzie się turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży pod nazwą "KIDS CUP 2023" oraz piknik rodzinny „Żyj zdrowo na sportowo z MKS Przasnysz”. Wydarzenie będzie skierowane dla mieszkańców Podregionu Ostrołęckiego.
Koszt: 30 000 zł
101

Mazowsze ma głos! Oda do radości, finał IX Symfonii L.v. Beethovena w wykonaniu mieszkańców Mazowsza na 20-lecie Polski w Unii Europejskiej.

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt dot. praktycznej i masowej edukacji muzycznej osób dorosłych, mieszkańców Mazowsza, poprzez: - udział w warsztatach wokalnych (śpiewający amatorzy nauczą się pod kier. chórmistrzów Ody do Radości, finału IX Symfonii L.v.Beethoveena), - wykonanie hymnu Unii Europejskiej w oryginalnym brzmieniu na 4.głosy wspólnie z orkiestrą i solistami.na koncercie plenerowym, otwartym dla publiczności.
Koszt: 200 000 zł
102

Cała rodzina dba o naszą planetę

 edukacja publiczna

 Warszawski zachodni
Projekt "Cała rodzina dba o naszą planetę" zakłada organizację pikniku dla rodzin z regionu mazowieckiego. Udział w pikniku będzie bezpłatny. Jednym z głównych elementów pikniku będzie spektakl teatralny - musical, którego głównym tematem będzie jak w codziennym życiu dbać o stan środowiska.
Koszt: 42 200 zł
103

Książkomaty dla Płocka - książki dostępne dla każdego!

 edukacja publiczna

 Płocki
Celem projektu jest rozszerzenie zasięgu i dostępności Biblioteki poprzez zakup trzech książkomatów. Umożliwiają one wypożyczenie i zwrot materiałów bibliotecznych oraz korzystanie z innych usług systemu bibliotecznego. Książkomaty pozwalają na korzystanie z biblioteki poza lokalizacją i godzinami pracy głównej siedziby. Stanowi nowoczesna formę dostępu do kultury i upowszechniania czytelnictwa.
Koszt: 411 380 zł
104

W KRAINIE BAJEK NA SPORTOWO

 polityka prorodzinna

 Siedlecki
W KRAINIE BAJEK NA SPORTOWO to gra miejska poprzez którą chcemy pokazać jak można aktywnie spędzić czas w Siedlcach. Będzie to okazja do zapoznania się z różnymi aktywnościami poprzez przedstawienie grup nieformalnych z naszego regionu oraz wspólną rodzinną zabawę. To okazja do odnalezienia aktywności sportowej dla siebie jak i rodziny.
Koszt: 41 000 zł
106

Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego

 promocja i ochrona zdrowia

 Siedlecki
Zakup karetki bariatrycznej (przygotowanej dla osób z nadwagą) jest odpowiedzią na coraz większą ilość osób chorych na otyłość. Jednak nie tylko! Każdy pacjent, który będzie potrzebował pomocy będzie mógł z niej skorzystać. Specjalne, elektryczne nosze pozwolą na większy komfort pacjenta oraz mniejsze wykorzystanie fizyczne ratowników medycznych. Jest to istotne wsparcie pogotowia ratunkowego.
Koszt: 750 000 zł
107

Zakup karetki bariatrycznej dla pacjentów powiatu mińskiego - Pogotowie Ratunkowego

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski wschodni
Celem projektu jest zakup ambulansu bariatrycznego z wyposażeniem dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Mińsku Mazowieckim. Karetka bariatryczna przystosowana jest do przewozu m.in. osób chorych na otyłość. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, w Polsce otyłość występuje już u 25% osób i niestety utrzymuje się tendencja wzrostowa.
Koszt: 750 000 zł
111

Wyzwanie Szczypiorniaka - turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży

 kultura fizyczna i turystyka

 Ciechanowski
Wyzwanie Szczypiorniaka - organizacja 2 turniejów piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży szkolnej z Podregionu Ciechanowskiego. Cele zawodów: popularyzacja piłki ręcznej, wyłonienie najlepszych drużyn i zawodników, doskonalenie taktyki i techniki gry w piłkę ręczną, wpajanie młodym sportowcom zasad "fair play". Ambasadorem projektu będzie Reprezentant Polski Przemysław Krajewski.
Koszt: 25 000 zł
116

Akademia Aktywności Aqua Fitness 55+

 pomoc społeczna

 Radomski
Projekt polega na zwiększeniu udziału osób w wieku 55+ w systematycznej aktywności fizycznej Aqua Fitness tj. grupowych zajęciach w wodzie przy rytmicznej muzyce z instruktorem. Bezpieczna aktywność fizyczna, możliwa do wykonania prawie dla każdej osoby. Szczególnie zalecana profilaktycznie oraz integracyjnie dla seniorów.
Koszt: 190 400 zł
125

Festiwal im. Wojciecha Młynarskiego w Komorowie

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski zachodni
Projekt zakłada realizację festiwalu piosenki musicalowej i poezji śpiewanej im. Wojciecha Młynarskiego w Komorowie (gmina Michałowice). Autorzy projektu przewidują, że w ramach wydarzenia zostanie zrealizowanych 7 koncertów - raz w tygodniu, w okresie czerwiec-wrzesień 2024 r. Repertuar koncertów tematycznie związany z poezją śpiewaną i piosenką musicalową.
Koszt: 155 200 zł
126

Mławianka Mazovia Cup

 kultura fizyczna i turystyka

 Ciechanowski
Zadanie polegać będzie na organizacji trzech turniejów piłkarskich pod nazwą: "Mławianka Mazovia Cup". W każdym turnieju uczestniczyć będą drużyny głównie z terenów podregionu ciechanowskiego.
Koszt: 40 000 zł
129

Sportowym krokiem przez lasy Mazowsza

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski wschodni
Marsze fitness walking, 3 razy w tyg -nordic walking z elementami ćwiczeń fitness na obszarach leśnych powiatu wołomińskiego. Termin: luty 2024-grudzień 2024. Razem 120 treningów Każdy trening poprowadzi doświadczony instruktor nordic walking, u którego będzie można wypożyczyć za darmo kije do nordicu. Treningi: rozgrzewka, marsz nordic walking ok 6 km, ćwiczenia fitness i rozciąganie.
Koszt: 34 000 zł
132

Widowisko raz na sto lat! Muzyczne upamiętnienie 100. rocznicy urodzin wybitnego Mazowszanina, prof. Jerzego Kłoczowskiego

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ostrołęcki
Wyjątkowy sposób na wspomnienie wyjątkowego syna mazowieckiej ziemi. Z okazji stulecia urodzin prof. Jerzego Kłoczowskiego, wybitnego mediewisty, kawaleru Orderu Orła Białego, wcześniej powstańca warszawskiego, planowany jest spektakl muzyczny w plenerze pt. "Skrzypek na dachu". Miejscem organizacji występu będzie jego rodzinny dworek w Bogdanach Wielkich koło Przasnysza lub miejsce pokrewne.
Koszt: 150 000 zł
134

Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach

 bezpieczeństwo publiczne

 Warszawski zachodni
Projekt przewiduje doświetlenie 22 przejść dla pieszych (w tym także stref oczekiwania i stref dojścia do przejść) oraz zastosowanie nowoczesnego znaku drogowego A-16 przed 1 newralgicznym przejściem - w celu poprawy widoczności przejść i pieszych, szczególnie ważnej podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, kiedy to kierowcy mają ograniczoną widoczność a piesi często są ubrani na ciemno.
Koszt: 894 200 zł
135

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730,polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Boglewska

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Żyrardowski
Projekt polega na budowie chodnika o długości ok. 750 m przy drodze wojewódzkiej nr 730, od okolic wschodniej granicy Jasieńca do skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 1657W w m. Wola Boglewska.Chodnik o szerokości 2 metrów będzie stanowił bezpieczne połączenie komunikacyjne dla pieszych, w tym dzieci i osób starszych, na jednej z najważniejszych tras w regionie: Jasieniec - Warka.
Koszt: 945 000 zł
138

Zielona Czytelnia przy Bilibiotece Pedagogicznej w Radomiu

 zagospodarowanie przestrzenne

 Radomski
Celem projektu jest stworzenie ZIELONEJ CZYTELNI – miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta oraz czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu przy ul. T. Kościuszki 5a. Zagospodarowany teren, wyposażony w system mebli miejskich, w sąsiedztwie siedziby biblioteki zachęci mieszańców do czytania i spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz zwiększy liczbę czytelników placówki.
Koszt: 342 000 zł
147

Międzypokoleniowe kulinarne inspiracje na Mazowszu

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Projekt "Międzypokoleniowe kulinarne inspiracje na Mazowszu" , polega na rozwijaniu uzdolnień i pasji kulinarnych w różnych grupach pokoleniowych. Prowadzenie warsztatów kulinarnych, żywieniowych, ziołolecznictwo i aromaterapia . Wyjazdy doskonalące i rozwijające wiedzę z warsztatami praktycznymi. Spotkania z trenerami żywienia i dietetykami. Ivent podsumowujący - stworzenie księgi potraw.
Koszt: 81 000 zł
150

Roztańczony folklor Mazowsza

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Celem projektu jest promocja folkloru Mazowsza przez organizację dwóch plenerowych potańcówek (w Gminie Orońsko) przy tradycyjnej muzyce folklorystycznej, podczas których twórcy ludowi będą także prezentować się w typowych strojach regionalnych oraz będzie możliwość degustacji tradycyjnych potraw regionalnych.Realizacja projektu pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego Mazowsza.
Koszt: 56 000 zł
153

Historyczny park oddechowy w Otwocku

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Historyczny Park Oddechowy w Otwocku to koncept rewitalizacji rozległego ogrodu przy dawnym sanatorium płucnym. Zaplanowano odrestaurowanie fontanny, odtworzenie alejek, wykonanie nasadzeń kwiatowych oraz małej architektury parkowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt pozwala zachować wartości historyczne zabytku, a jednocześnie jest adekwatny do potrzeb mieszkańców.
Koszt: 1 000 000 zł
154

BŁĘKITNO - ZIELONE MAZOWSZE, DOLINAMI RZEK REGIONU RADOMSKIEGO

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
W dobie kryzysu klimatycznego rzeki i zachodzące wokół nich zmiany wymagają naszej szczególnej uwagi. Celem projektu jest popularyzacja szlaków dolinami rzek regionu radomskiego poprzez włączenie młodzieży w budowanie informacji o środowisku rzecznym, spacery rekreacyjne dla seniorów, tworzenie wspólnie z ekspertami wydawnictw o rzekach i ich historycznym znaczeniu dla regionu radomskiego.
Koszt: 199 000 zł
157

OD JUNIORA DO SENIORA - RAJD ROWEROWY INTEGRUJĄCY POKOLENIA

 kultura fizyczna i turystyka

 Żyrardowski
RAJD ROWEROWY INTEGRUJĄCY POKOLENIA - OD JUNIORA DO SENIORA jest okazją do spotkania po okresie pandemii. Trasa rajdu wynosi ok. 14 km. Po skończonym rajdzie czeka nas ognisko z kiełbaskami, podchody z udziałem drużynowej drużyny harcerskiej phm, gry i zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami oraz taniec prowadzony przez instruktora zumby. Każdy uczestnik otrzyma symboliczny gadżet. Bądźmy razem!
Koszt: 6 500 zł
161

Aktywny Senior 55+

 pomoc społeczna

 Radomski
Projekt zakłada zwiększenie udziału aktywności fizycznej osób 55+ poprzez organizację grupowych zajęć Nordic Walking oraz Mocny Kręgosłup z instruktorem. Systematyczny udział w treningach przyczyni się w znacznym stopniu do aktywizacji beneficjentów, przedłuży ich samodzielność w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych oraz zapobiegnie wykluczeniu pomoże w integracji międzypokoleniowej.
Koszt: 199 850 zł
163

Kreatywny maluch - zajęcia ogólno-rozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca oraz rodziców z terenu Gminy Nieporęt

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Kreatywny maluch - zajęcia wspierające rozwój dzieci w sposób holistyczny. Poprzez zajęcia ruchowe, rytmiki, artystyczne, logopedyczne oraz psychoedukacyjne. Projekt jest adresowany do dzieci od 6 miesiąca życia oraz rodziców lub przyszłych rodziców z terenu Gminy Nieporęt oraz innych gmin podregionu warszawskiego wschodniego.
Koszt: 199 750 zł
166

FABRYKA MŁODYCH NAUKOWCÓW

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Dzieci posiadają w sobie niezwykłą ciekawość świata. Wprowadźmy je więc w magiczny świat reakcji, eksperymentów i  doświadczeń chemicznych,  stwórzmy im możliwość odkrycia ich pasji do konstruowania i tworzenia. Pomóżmy rozbudzić emocje związane z poznawaniem rzeczy oczywistych „od kuchni”. Pozwólmy doświadczyć zupełnie nowych umiejętności przenosząc się w fascynujący świat nauki.
Koszt: 159 000 zł
168

Rodzinna piłka nożna

 kultura fizyczna i turystyka

 Siedlecki
Głównym celem projektu "Rodzinna piłka nożna" jest budowanie integracji międzypokoleniowej wśród 160 dzieci i 160 dorosłych z Podregionu Siedleckiego poprzez organizację międzypokoleniowych treningów piłkarskich z udziałem przedstawicieli dwóch pokoleń. W ramach zorganizujemy turnieje piłki nożnej dla dzieci i dorosłych.
Koszt: 35 000 zł
171

Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski wschodni
Pomysł polega na zorganizowaniu szeregu aktywności dla dzieci i młodzieży z podregionu warszawsko-wschodniego. W ramach projektu zorganizowane zostaną sportowe zajęcia na obiektach sportowych. Podczas zajęć wprowadzone zostaną gry i zabawy z elementami piłki ręcznej. Przewidujemy zorganizowanie 5-6 turnusów wakacyjnych (5 dni każdy). Zajęcia prowadzić będą profesjonalni zawodnicy.
Koszt: 82 800 zł
174

Aktywne lato

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski zachodni
Projekt "Aktywne lato" ma na celu zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego, w szczególności z całego Podregionu Warszawsko zachodniego, poprzez ich udział w Festiwalu Gier Piłkarskich, w którym weźmie udział około 500 uczestników.
Koszt: 40 000 zł
176

Bezpieczne przejścia dla pieszych na drogach wojewódzkich w Gminie Brwinów

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski zachodni
Projekt dotyczy realizacji inwestycji w zakresie doświetlenia 16 przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich na terenie Gminy Brwinów (3 na DW701 w Domaniewie; 2 na DW719 w Kaniach; 3 na DW720 w Czubinie; 4 na DW720 w Brwinowie i 4 na DW720 w Otrębusach). Oświetlone przejście to lepsza widoczność pieszych, a tym samym większe bezpieczeństwo - wszystkich użytkowników dróg.
Koszt: 700 000 zł
180

Szydłowiecki Festiwal Rockowy im. Andrzeja Siewierskiego - Rock na zamku

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Szydłowiecki Festiwal Rockowy,to wydarzenie,będące wzbogaceniem oferty regionalnej regionu,upowszechnieniem tradycji muzycznych,promocją działalności zespołów rockowych z regionu,woj.mazowieckiego i Polski. Przegląd amatorskich zespołów rockowych z terenu województwa mazowieckiego oraz sam koncert finałowy będzie wspaniałą okazją do stworzenia płaszczyzny kulturowej oraz integracji pokoleniowej.
Koszt: 188 000 zł
181

SZLAKIEM MAZOWIECKICH MUZEÓW

 kultura fizyczna i turystyka

 Siedlecki
Projekt polega na zorganizowaniu 4 wyjazdów studyjnych dla mieszkańców subregionu siedleckiego do muzeów zlokalizowanych na terenie Mazowsza. Uczestnicy będą mieli możliwość poznać historię powstania muzeów, obejrzeć wystawy i ekspozycje udostępniane przez muzea, poznać kulturę i tradycję odwiedzanych miejsc, a także zwiedzić ciekawe miejsca na Mazowszu znajdujące się w pobliskiej okolicy.
Koszt: 35 320 zł
187

„Historyczny Mszczonów, umuzykalnieni mieszkańcy”

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Siedem spotkań z miłośnikami historii, warsztaty muzyczne z pasjonatami, folder i film z uroczystą prezentacją, to projekt pod nazwą „Historyczny Mszczonów, umuzykalnieni mieszkańcy”, jaki zamierzamy realizować w ramach Budżetu Obywatelskiego. Miasto słynie z dbałości o historię, kultywuje pamięć o dawnych mieszkańcach, projekt wpisuje się w zainteresowania ludzi wywodzących się z naszego regionu.
Koszt: 18 050 zł
188

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp na oświetlenie LED przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu

 bezpieczeństwo publiczne

 Radomski
Wymiana oświetlenia potrzebna jest tam, gdzie systemy oświetleniowe są przestarzałe, nieefektywne, zużywają zbyt wiele energii,a rozprowadzane światło jest nieprawidłowo wykorzystywane. Modernizacja całego systemu oświetlenia ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, interesantów na chodnikach i terenie wokół Szpitala oraz uzyskanie oszczędności na wydatkach .
Koszt: 492 031 zł
189

Rudka-Sanatorium: z historią w przyszłość.

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski wschodni
Utworzenie izby historycznej w zabytkowym budynku Lodowni prezentującej pamiątki po jednostce medycznej funkcjonującej w Rudce od 1908 r. Lodownia znajduje się na terenie parku przyszpitalnego w otulinie rezerwatu przyrody Rudka Sanatoryjna. Tuż obok istnieje zrealizowana w I edycji BOM - Tężnia Solna a aktualnie wykonywane są prace przy projekcie II edycji BOM - Drezyną do Rudki.
Koszt: 798 000 zł
190

ZIELONY SZPITAL

 promocja i ochrona zdrowia

 Płocki
Projekt pn. "Zielony Szpital" obejmuje rozwój oraz modernizację terenów zielonych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku w obrębie granic administracyjnych wraz ze skwerem zielonym zlokalizowanym przed budynkiem głównym. Dodatkowo zmodernizowana i uruchomiona zostanie studnia głębinowa znajdująca się na terenie szpitala, co pozwoli pozyskiwać wodę głębinową na potrzeby szpitala.
Koszt: 580 000 zł
191

Zakup ambulansu transportowego typ A2 wraz z wyposażeniem na potrzeby pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o., w Ząbkach

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski wschodni
Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego ambulansu transportowego typ A2 wraz z wyposażeniem na potrzeby pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o., w Ząbkach.
Koszt: 350 000 zł
193

Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Projekt jest adresowany do seniorów województwa mazowieckiego. Polegać będzie na organizacji koncertów charytatywnych w domach seniorów i placówkach opieki na terenie Mazowsza. Przybliżenie osobom mniej mobilnym muzyki z lata ich młodości, będzie swojego rodzaju lekarstwem i panaceum w trudniejszych chwilach i zabierze odbiorców w podróż, której teraz często już nie mogą doświadczyć.
Koszt: 200 000 zł
194

Rusz się w „Elektrowni”

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Projekt zakłada integrację mieszkańców:dzieci, młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach ruchowych z zakresu tańca współczesnego, jogi, taichi itp. na tarasie MCSW. Zajęcia poprowadzą najlepsi w Polsce instruktorzy laureaci Mistrzostw Polski, osoby znane i lubiane. Taniec, ruch jest formą sztuki, a taniec i ruch wśród dzieł sztuki dodatkowo uwrażliwia na świat
Koszt: 299 000 zł
201

Aktywnie wieczorowo - bieganie i inne okołobiegowe aktywności fizyczne

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski wschodni
Organizacja bezpłatnych treningów biegowych i okołobiegowych dla każdego poziomu zaawansowania od początkujących do zaawansowanych. Zajęcia 3 dni w tygodniu - poniedziałki - treningi boisku funkcjonalnym, dynamiczne z użyciem płotków, wtorek - treningi na bieżni lekkoatletycznej, środa - zajęcia na sali gimnastycznej - bardziej statyczne, z użyciem piłek lekarskich i drobnego sprzętu (skakanki,itp
Koszt: 40 000 zł
205

Ogólnodostępna kreatywna pracownia makerska MAM TO

 edukacja publiczna

 Miasto Stołeczne Warszawa
Pracownia MAM TO, miejsce indywidualnej edukacji projektowej nastawione na twórcze działanie, od pomysłu przez projekt do realizacji. Nabywanie praktycznych umiejętności poprzez udostępnienie narzędzi tradycyjnych oraz ploterów, drukarek 3D, itp. Ideą projektu jest umożliwienie aktywnego i twórczego spędzania czasu przy realizacji artystycznych projektów, nauce nowych technologii, majsterkowaniu.
Koszt: 200 000 zł
206

Piknik rodzinny Wierzbno na Mazowszu, Mazowsze w Wierzbnie.

 polityka prorodzinna

 Siedlecki
15 września 2024 odbędzie się piknik rodzinny w Wierzbnie. Organizatorzy zapraszają mieszkańców i gości do wspólnego spędzenia niedzielnego popołudnia. Przewidziano masę atrakcji dla dzieci i dorosłych (konkursy, animatorzy, zabawy, pokazy strażackie, koncerty, bezpłatne badania i porady) dowiedzmy się więcej o Mazowszu oraz jego wpływie na naszą małą ojczyznę - Gminę Wierzbno.
Koszt: 81 700 zł
207

Wybiegaj zdrowie. Darmowe treningi i fizjoterapia dla mieszkańców Radomia

 promocja i ochrona zdrowia

 Radomski
Czy jest coś ważniejszego niż zdrowie? „Wybiegaj Zdrowie” to projekt realizowany przez najlepszych specjalistów w kraju. Dzięki darmowym treningom i wykładom edukacyjnym, odzyskasz zdrowie i nauczysz się jak zadbać o swoją kondycję w przyszłości. Profesjonalne i innowacyjne metody treningowe oraz edukacyjne są gwarantem realizacji projektu. Mazowsze - zdrowe, silne i szczęśliwe.
Koszt: 82 000 zł
214

Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA

 promocja i ochrona zdrowia

 Ostrołęcki
Celem projektu jest zakup 2 nowych ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług i używania najnowocześniejszych ambulansów.
Koszt: 1 000 000 zł
215

Zręczne Asy II

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
Projekt Zręczne Asy II polega na organizacji: dwóch turniejów piłki ręcznej w Zwoleniu i Radomiu skierowanych do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Ma on na celu propagowanie aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia i pokazanie alternatywy dla wirtualnej rzeczywistości.
Koszt: 40 000 zł
218

SIEDLECKIE LATO Z ZUMBĄ

 kultura fizyczna i turystyka

 Siedlecki
Projekt SIEDLECKIE LATO Z ZUMBĄ jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej w Siedlcach. To zaproszenie do podjęcia aktywności fizycznej oraz odkrycia jej dobroczynnego wpływu na organizm poprzez Program Zumba Fitness będący połączeniem tańca i fitnessu do muzyki latino i znanych hitów radiowych.Projekt zakłada cykliczne zajęcia sportowe i rekreacyjne w czasie wakacji
Koszt: 16 000 zł
220

Bibliotecznie i bajecznie!

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Projekt będzie polegał na realizacji spektakli teatralnych wystawionych na "deskach bibliotecznych" w Wiązownie oraz w filiach w Gliniance i Duchnowie. Będą to spektakle edukacyjne trwające do 1 godz., które wprowadzą najmłodszych w świat bajek i baśni. Projekt zaspokoi potrzebę małych użytkowników biblioteki, którzy mają ograniczony dostęp do kultury w formie teatrzyków połączonych z książką.
Koszt: 28 570 zł
222

Kuchnia Mazowsza a reszta Świata

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Projekt obejmuje warsztaty kulinarne podczas, których uczestnicy poznają tajniki kuchni regionalnej oraz najciekawsze zakątki świata - od kuchni. Warsztaty poprowadzi wyspecjalizowany kucharz, który zadba aby każdy poznał aspekty teoretyczne i praktyczne na składnikach najlepszej jakości.
Koszt: 52 000 zł
223

Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SSzW w Ciechanowie.

 promocja i ochrona zdrowia

 Ciechanowski
Projekt zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej i modernizację oświetlenia zewnętrznego wraz z wykonaniem planu sytuacyjnego (topografii) wszystkich budynków na terenie Szpitala na potrzeby mieszkańców województwa mazowieckiego.
Koszt: 982 000 zł
226

Strefa Pasji i Aktywności w działaniu - organizacja spotkań, warsztatów i zajęć twórczych

 edukacja publiczna

 Ostrołęcki
Celem projektu jest organizacja spotkań, warsztatów, konkursów, koncertów i zajęć twórczych dla mieszkańców Przasnysza i subregionu ostrołęckiego, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży oraz seniorów oraz wszystkich zainteresowanych. Spotkania będą się odbywały w budynku i czytelni letniej przy ul. Szpitalnej 10 w Przasnyszu, mieszczącym Medyczną Szkołę Policealną oraz Bibliotekę Pedagogiczną.
Koszt: 187 000 zł
227

"Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła"

 pomoc społeczna

 Płocki
Projekt "Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła" będzie realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie podregionu płockiego. Ma na celu aktywizację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu ok. 200 dzieci i młodzieży z terenu woj. mazowieckiego. Zadanie realizowane będzie poprzez organizację zajęć ze zwierzętami (końmi), jazdę konną oraz warsztaty ze zwierzętami w zagrodzie edukacyjnej.
Koszt: 194 000 zł
228

Koncerty gordonowskie dla dzieci od urodzenia do 6 roku życia.

 edukacja publiczna

 Radomski
Koncerty dedykowane są dzieciom od urodzenia do 6 roku życia wraz z opiekunami. Formuła jest wyjątkowa - gramy i śpiewamy pomiędzy dziećmi, tak aby każdy z małych słuchaczy mógł nie tylko słuchać ale również obserwować w jaki sposób powstają dźwięki. Dzieci w trakcie koncertu mają swobodę - mogą się poruszać, śpiewać, mówić, tańczyć, wyrażać swoje emocje, których podczas koncertu nie brakuje!
Koszt: 198 000 zł
229

„Ślachetne zdrowie” - czarnoleska tężnia solankowa

 promocja i ochrona zdrowia

 Radomski
Projekt przewiduje wybudowanie ogólnodostępnej średniej wielkości tężni solankowej wraz z miejscem do odpoczynku na terenie parku wchodzącego w skład zabytkowego zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Budując w parku tężnię solankową poszerzymy naszą ofertę dla turystów, stworzymy unikatowe miejsce, które zintegruje społeczeństwo, poprawi jakość zdrowia i życia.
Koszt: 550 000 zł
230

Zakup karetki specjalistycznej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie #2

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt zakłada zakup nowoczesnej specjalistycznej karetki z wyposażeniem dla Wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego Meditrans w Warszawie.
Koszt: 700 000 zł
231

Przy wspólnym stole

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ciechanowski
Bazując na polskiej gościnności i w oparciu o przysłowie „Nic tak nie łączy jak wspólny posiłek” przygotujemy projekt pn. "Przy wspólnym stole" do którego zaprośmy (zarówno do projektu jak i do wspólnego stołu) mieszkańców północnego Mazowsza. W naszym projekcie skupimy się na bogactwie smaków i aromatów jakie od zawsze można spotkać w naszym regionie.
Koszt: 200 000 zł
234

Szkolenie Dla Młodych Kierowców Z Bezpiecznej Jazdy Samochodem

 bezpieczeństwo publiczne

 Ciechanowski
W odpowiedzi na coraz częstsze doniesienia o poważnych wypadkach samochodowych spowodowanych przez młodych kierowców (18 -25 lat), pragniemy zorganizować cykl 4 szkoleń dla młodzieży. Zajęcia praktyczne, w formie treningu samochodowego na motodromie, obejmą 150 uczestników z Mazowsza. Cel: pokazanie młodzieży zagrożeń wynikających z połączenia brawury, braku doświadczenia i nadmiernej prędkości.
Koszt: 200 000 zł
237

Zakup karetki dla mieszkańców miasta Pruszkowa i okolic

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski zachodni
Celem projektu jest zakup nowej karetki transportowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, która będzie służyć pacjentom Mazowieckiego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4.
Koszt: 400 000 zł
239

Film promocyjny Muzeum Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie "Biały Rycerz" - Porwanie Księcia Janusza

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ciechanowski
Projekt polega na nagraniu filmu krótkometrażowego (15-20min), o porwaniu księcia mazowieckiego Janusza I przez zakon krzyżacki. Postać księcia nierozerwalnie związana jest z historią Ciechanowa i Mazowsza. Film będzie promował Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, którego najcenniejszym zabytkiem jest Zamek Książąt Mazowieckich, który został wzniesiony staraniem księcia.
Koszt: 200 000 zł
241

Przeniesienie dziedzictwa kultury na dziś i jutro

 modernizacja terenów wiejskich

 Żyrardowski
Projekt zakłada organizację cyklu wyjazdów studyjnych w okresie od maja do października mających na celu edukację publiczną oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację gospodyń i gospodarzy dla lokalnego rynku pracy oraz pokazanie możliwości wykorzystania materiałów rodzinnych do pracy twórczej, gastronomii lub promocji zdrowia.
Koszt: 73 100 zł
243

Rodzinny Piknik Razem Po Zdrowie

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski wschodni
Pikniki o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym. Ich celem jest szerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego trybu życia towarzyszyć im będą trzy sportowe wydarzenia (2 biegi oraz rajd rowerowy), które zostaną zorganizowane na terenie powiatu wołomińskiego. Uzupełnieniem tych działań będzie cykl audycji radiowych dotyczących profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
Koszt: 200 000 zł
246

Kulinarne tradycje Mazowsza - warsztaty dla rodzin i nie tylko

 edukacja publiczna

 Miasto Stołeczne Warszawa
Kulinarne tradycje Mazowsza - warsztaty dla rodzin i nie tylko - to 61 spotkań warsztatowych, które przybliżą uczestnikom tradycyjnych sposobów przygotowania i przetwarzania żywności a także odkryją tajemniczy świat pszczół i ich roli w ekosystemach. Będzie okazja poznać pracę pszczelarza a także spróbować samemu ukisić warzywa, uwędzić rybę, upiec chleb, zrobić ser, zabierając te skarby do domu!
Koszt: 200 000 zł
247

OKŁADKA PRAWDZIWA

 promocja i ochrona zdrowia

 Ostrołęcki
OKŁADKA PRAWDZIWA, CZYLI ILE MASZ RAN, KTÓRYCH NIE WIDZĄ INNI? Zapraszamy każdego, kto szuka, pyta, błądzi. Warsztaty edukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Poprowadzi je znany i ceniony pedagog. ,,Portrety" - spektakl uliczny.
Koszt: 7 500 zł
249

30:2 = matematyka, która ratuje życie

 promocja i ochrona zdrowia

 Radomski
Podniesienie świadomości mieszkańców Województwa Mazowieckiego na temat bezpieczeństwa w miejscach publicznych, pierwszej pomocy, użycia ogólnodostępnych defibrylatorów AED, kształtowania właściwych nawyków i zachowań odbiorców projektu w miejscach publicznych, w tym na drogach, popularyzowanie i rozwijanie bezpieczeństwa.
Koszt: 81 500 zł
250

Ratownik w każdym samochodzie

 bezpieczeństwo publiczne

 Radomski
Zwiększenie świadomości z zakresu bezpiecznych postaw podczas jazdy oraz zasad udzielenia pierwszej pomocy pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego oraz wyposażenie ich w apteczki samochodowe.
Koszt: 95 500 zł
251

Green Radom Festiwal

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Green Radom Festiwal, będzie wydarzeniem dla wszystkich kochających przyrodę. Uczestnicząc w nim będziesz mógł skorzystać z części artystycznej, prelekcjach, części wystawienniczo - warsztatowej. Zwieńczeniem Festiwalu będzie występ gwiazdy wieczoru.
Koszt: 195 000 zł
253

Zespół Mazowsze odwiedza Karczew

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Projekt zakłada organizację na terenie Gminy Karczew koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, największego polskiego zespołu odwołującego się do tradycji polskiej muzyki i tańca ludowego. Mieszkańcy Gminy będą mieli niepowtarzalną okazję podziwiania na żywo wspaniałych artystów, a lokalnie działające zespoły folklorystyczne możliwość wspólnego występu z Zespołem Mazowsze.
Koszt: 200 000 zł
254

Jarmark Kazimierzowski

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Jarmark Kazimierzowski to impreza dla mieszkańców oraz przebywających w tym czasie turystów. Dla odwiedzających miasto Kazimierzowskie czekać będą atrakcje artystyczne, wystawiennicze, stoiska twórców ludowych, rękodzieła artystycznego ze swoimi wyrobami. Atmosferę imprezy tworzyć będzie scenografia historyczna nawiązująca do czasów Kazimierza Wielkiego.
Koszt: 198 000 zł
257

Radosne lato naszych dzieci

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski wschodni
Pomysł polega na zrealizowaniu projektu "Radosne lato naszych dzieci", który przeznaczony jest dla dzieci z Województwa Mazowieckiego, w szczególności Podregionu Warszawskiego Wschodniego. W ramach projektu zorganizowane zostaną pełne atrakcji wakacyjne turnieje piłkarskie. Przewidywana jest organizacja 2 turniejów z udziałem 160 dzieci.
Koszt: 30 000 zł
260

Światowy Dzień Jabłka

 kultura fizyczna i turystyka

 Żyrardowski
Światowy Dzień Jabłka to projekt polegający na organizacji rodzinnego pikniku dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego (podregionu żyrardowskiego) mającego na celu w atrakcyjny sposób promowanie jabłka jako wielkiego dziedzictwa regionu warecko-grójeckiego, który to jest Największym Sadem Europy. Piknik odbędzie się na wareckim rynku a na uczestników czekać będzie mnóstwo atrakcji.
Koszt: 198 500 zł
263

"Jabłka dobre bo nasze-nowe spojrzenie na tradycję regionu."

 modernizacja terenów wiejskich

 Żyrardowski
Projekt "Jabłka dobre bo nasze -nowe spojrzenie na tradycję regionu" ma na celu modernizację sadownictwa na terenie Mazowsza. Działania będą opierały się na cyklu szkoleń dla osób chcących zmienić dotychczasowy sposób prowadzenia gospodarstw z uwzględnieniem aktualnych trendów rynkowych. Pozwoli to na nowoczesne podejście do tradycji regionu oraz zrównoważonego rolnictwa.
Koszt: 161 500 zł
266

EKOLOGIA Z ASPEKTAMI OCHRONY PRZYRODY NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO - WARSZTATY EDUKACYJNE

 ochrona środowiska

 Siedlecki
Projekt ma na celu podnoszenie wśród dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego świadomości ekologicznej połączonej z ochroną naszej ojczystej przyrody. Tematy planowanych warsztatów dotyczyć będą m.in. gospodarki odpadami, wpływu zanieczyszczenia powietrza oraz zanieczyszczonej wody na zdrowie człowieka i środowisko przyrodnicze, zdrowej żywności, a także odnawialnych źródeł energii.
Koszt: 200 000 zł
267

Jak się śmiać, to w Radomiu.

 edukacja publiczna

 Radomski
Cykl wydarzeń w Radomiu w atmosferze radości i zabawy. Wzmocnimy pogodę ducha mieszkańców. Śmiechem ożywiamy Rynek i Miasto Kazimierzowskie. Mieszkańców i gości rozweselą: - maraton dowcipów, żartów i anegdot. - happening i parada w zabawnych, samodzielnie wykonanych strojach - radosny plener ze sztuką. Śmiech jest lekcją i lekarstwem, metodą aby Radom stał się miastem uśmiechniętych ludzi
Koszt: 144 500 zł
268

KOMPAS

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski wschodni
Projekt KOMPAS obejmuje bezpłatne prelekcje, warsztaty i zajęcia ze specjalistami, w ramach profilaktyki zdrowotnej, w tym psychologiczno-pedagogicznej oraz promocji zdrowia na terenie powiatu wołomińskiego. Jest odpowiedzią na zagrożenia współczesnego świata zaburzające prawidłowy rozwój, relacje, dezintegrujące styl życia oraz na długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty.
Koszt: 199 300 zł
269

Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze

 ochrona środowiska

 Siedlecki
Projekt zakłada stworzenie Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego, w ramach którego będą organizowane warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Centrum będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy uwrażliwiać na piękno przyrody oraz przekazywać wiedzę w naturalnych okolicznościach.
Koszt: 200 000 zł
271

Akcja ↹ Reakcja – bezpieczne Mazowsze – bezpieczne Siedlce Defibrylator AED w każdej instytucji samorządu Mazowsza

 promocja i ochrona zdrowia

 Siedlecki
Projekt zakłada zakup 10 defibrylatorów AED, które umiejscowione zostałyby w instytucjach użyteczności publicznej w Siedlcach, jednostkach samorządowych województwa mazowieckiego. W sytuacjach kryzysowych byłyby do dyspozycji pracowników placówek, mieszkańców czy służb ratunkowych.
Koszt: 130 484 zł
272

Wiem i prawidłowo segreguję dla swojego regionu!

 ochrona środowiska

 Ostrołęcki
Projekt ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej oraz postaw wpływających na zachowanie dobrego stanu środowiska naturalnego. W ramach projektu zostaną zaprojektowane i wydrukowane ulotki o prawidłowej segregacji śmieci wraz ze wskazówkami, powstaną krótkie filmy o recyklingu, z których mieszkańcy dowiedzą się wielu praktycznych informacji, event pokazowy o recyklingu.
Koszt: 200 000 zł
273

„Bezpieczny pieszy” - poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Siennica poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 802

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski wschodni
Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. Projekt obejmuje doświetlenie 9 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 802 w  miejscowościach Żaków, Siennica, Pogorzel, Nowa Pogorzel. Przy każdym przejściu ustawione zostaną 2 słupy oświetleniowe z oprawami LED dedykowanymi do oświetlenia przejść dla pieszych. Zwiększenie widoczności pieszych znacząco wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa.
Koszt: 400 000 zł
274

NASZ hip hop festiwal

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Miasto Stołeczne Warszawa
Koncert odbędzie się w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji (UCSiR) w sali widowiskowej przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie. W koncercie będzie mogło wziąć udział łącznie do 500 osób. Termin koncertu będzie podany z 2 miesięcznym wyprzedzeniem, informacja o wydarzeniu będzie opublikowana na stronie Dzielnicy Ursynów i UcsIr oraz na Facebooku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Koszt: 199 900 zł
275

Zakup myjni samochodowej ze ścieżką dekontaminacyjną

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Zakup nowoczesnej myjni samochodowej ze ścieżką dekontaminacyjną pozwoli zachować najwyższe standardy sanitarne aby pacjenci oraz pracownicy czuli się bezpiecznie w czystych i zdezynfekowanych ambulansach.
Koszt: 420 000 zł
279

Z kulturą za pan brat

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ciechanowski
Projekt zakłada realizację niedzielnych koncertów na estradzie w parku miejskim i jednego koncertu w godz. 19.00-22.00 na terenie dzielnicy Wólka w Mławie. Koncerty będą organizowane w sezonie wakacyjnym — od 16 czerwca do 1 września 2024 r. Na każdym wydarzeniu wystąpią inni artyści. W imprezach będzie można uczestniczyć nieodpłatnie. Przewidywana liczba odbiorców jednego koncertu do 500 osób.
Koszt: 200 000 zł
280

Góra Urzecza

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski zachodni
"Góra Urzecza" to wydarzenie, którego zadaniem jest szerzenie wiedzy na temat historii, tańców, utworów muzycznych, kuchni i kultury Urzecza przy jednoczesnej integracji społeczeństwa.
Koszt: 71 000 zł
281

Mazowiecki Dzień Rodziny

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 Ostrołęcki
Projekt aktywizujący rodziny z terenu Mazowsza do wspólnego, aktywnego spędzenia czasu wolnego połączonego z działaniami profilaktycznymi i zabawą na świeżym powietrzu. Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. W ramach zadania zorganizowane zostaną zabawy sportowe, konkursy, animacje, stoiska z atrakcjami, alpaki a wieczorem koncert gwiazdy muzyki rozrywkowej.
Koszt: 157 000 zł
282

Młoda i Zdrowa - akcja edukacyjna dla uczennic Warszawskich liceów

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Celem projektu jest edukacja zdrowotna uczennic z 66 liceów z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy. Polegać ona będzie na podniesieniu świadomości zdrowotnej dziewcząt, wkraczających w dorosłe życie, zobrazowaniu powagi problemu RSM. Podczas spotkań zachęcamy młodzież do oswajania się z tematyką, dotyczącą edukacji zdrowotnej, wykazując kontrast pomiędzy wstydem a dbałością o własne zdrowie.
Koszt: 172 600 zł
283

Festiwal Sztuk "Amfiteatr"

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Celem projektu jest podniesienie dostępu do kultury dla mieszkańców powiatu grójeckiego poprzez organizację 2-dniowego festiwalu sztuki, który będzie realizowany w przestrzeni miejsko-wiejskiej. Podczas festiwalu odbywać się będą m.in. koncerty orkiestr i zespołów muzycznych, teatrów ulicznych, pokazy sztuk cyrkowych oraz projektowanie murali.
Koszt: 200 000 zł
284

Zakup dwóch ambulansów dla mieszkańców m.st. Warszawy

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt zakłada zakup wraz z dostawą dwóch nowych ambulansów dla WSPRiTS ,,Meditrans" SPZOZ w Warszawie. Pojazdy są niezbędnym elementem w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Zakup ambulansów pozwoli na sprawniejsze i szybsze niesienie pierwszej pomocy mieszkańcom Warszawy
Koszt: 1 000 000 zł
285

Zakup fantomów i AED oraz warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy dla Mazowszan.

 promocja i ochrona zdrowia

 Płocki
Zakup dla SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku nowoczesnych fantomów i defibrylatorów oraz przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie miast: Płocka, Gostynina i Sierpca i przyległych do nich powiatów. Szkolenia w przedszkolach, szkołach, zakładach pracy prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych.
Koszt: 220 000 zł
288

Zakup 2 karetek dla mieszkańców Warszawy

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Zakup dwóch nowoczesnych karetek dla Warszawskiego Pogotowia Ratunkowego wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Warszawy i okolic. Nowoczesny ambulans to szybka pomoc przedmedyczna w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.
Koszt: 1 000 000 zł
292

Siedlecki Ogród Społeczny

 pomoc społeczna

 Siedlecki
Ogród społeczny to fragment przestrzeni miejskiej wspólnie tworzonej przez grupę mieszkańców, służącej uprawie roślinności, spotkaniom i integracji, działaniom edukacyjnym i wydarzeniom kulturalnym. Użytkownicy są zaangażowani w prace na rzecz ogrodu już na etapie projektowania, a także uczestniczą w porządkowaniu terenu infrastruktury ogrodowej, sadzeniu roślin, biorą udział w ich pielęgnacji.
Koszt: 250 000 zł
293

Kompleksowe szkolenie dla kierowców i motocyklistów - techniki bezpiecznej jazdy oraz pierwszej pomocy podczas wypadku komunikacyjnego

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu doskonalenia technik jazdy dla kierowców i motocyklistów oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków komunikacyjnych. Warsztaty będą odbywać się w różnych terminach w celu zmaksymalizowania poziomu zdobywanej wiedzy oraz komfortu uczestników.
Koszt: 200 000 zł
296

Ogarnij emocje - wakacyjne warsztaty edukacyjno-artystyczne

 promocja i ochrona zdrowia

 Żyrardowski
Projekt obejmuje 4 turnusy 5-dniowych półkolonii letnich. Cel projektu - zwrócenie uwagi na ważną rolę jaką pełnią emocje w naszym życiu. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak rozładowywać emocje, gdzie udać się po pomoc, jak wykorzystać ćwiczenia fizyczne i umysłowe do poprawy samopoczucia, mówić o swoich potrzebach, wyznaczać granice oraz wykorzystywać czas wolny do efektywnego wypoczynku.
Koszt: 107 500 zł
297

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich "Z Mazowszem"

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Projekt przewiduje zorganizowanie Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich "Z Mazowszem", w ramach którego odbędzie się konkurs kulinarny dla KGW z terenu subregionu siedleckiego. Chcąc promować dziedzictwo kulturowe i folklor regionu planujemy organizację koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ,,Mazowsze” i naszego rodzimego, młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca NIWA.
Koszt: 200 000 zł
300

Piknik Historyczny

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Piknik Historyczny, będzie świętem dla wszystkich kochających historię. Uczestnicząc w nim będziesz mógł wziąć udział w części artystycznej czy części wystawienniczej. Będzie można poznać historię lokalną, dotyczącej bitwy trzech Marszałków z 1914 roku.
Koszt: 82 000 zł
301

Bepieczna podróż z niebezludnej wyspy

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Warszawski wschodni
Projekt polega na budowie trzech zatok autobusowych i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej W802 Mińsk Mazowiecki-Seroczyn w miejsc. Wielgolas i Budy Wielgoleskie w gm. Latowicz. Chodnik umożliwi mieszkańcom Bud Wielgoleskich bezpieczne dojście do przystanku autobusowego. Zatoki autobusowe przy przystankach poprawią bezpieczeństwo kierowców i podróżujących transportem zbiorowym.
Koszt: 902 666,25 zł
302

Mam kartę rowerową, poznaję swojego instruktora nauki jazdy, chcę być bezpieczny na drodze. Mieszkańcy Mazowsza, jesteśmy świadomi - jesteśmy zdrowi.

 bezpieczeństwo publiczne

 Ciechanowski
Realizacja projektu pt. „Mam kartę rowerową, poznaję swojego instruktora nauki jazdy, chcę być bezpieczny na drodze. Mieszkańcy Mazowsza, jesteśmy świadomi - jesteśmy zdrowi” to konferencje z "wyjątkowymi osobowościami w ruchu drogowym", spotkania instruktorów z uczniami, zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem miasteczek ruchu drogowego oraz symulatorów dachowania, zderzeń, narkogoogli i alkogoogli.
Koszt: 200 000 zł
306

Słodkie życie bez cukrzycy!

 promocja i ochrona zdrowia

 Płocki
Projekt obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne dla dorosłych w wieku 50+ (m.in. treningi kulinarne, zajęcia z lekarzem, dietetykiem, a także opracowanie kompendium wiedzy niezbędnej w profilaktyce cukrzycy – które w formie broszury zostanie przekazane uczestnikom projektu. W ramach projektu przewidziane są również warsztaty plastyczne, w ramach których powstaną ilustracje.
Koszt: 197 000 zł
307

Pełni Potencjałów. Warsztaty doradztwa zawodowego dla młodzieży.

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Nie wiesz w jakiej szkole średnie kontynuować edukację? A może przeraża Cię myśl o wyborze kierunku studiów czy zawodu? Dzięki udziałowi w projekcie poznasz swoje kompetencje i umiejętności i z łatwością wybierzesz dalszą drogę edukacyjną czy zawodową. Dodatkowo spędzisz wyjątkowy czas integrując się ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy. Liczba uczestników: 375 osób w wieku 13-17l.
Koszt: 200 000 zł
308

Seniorze masz moc!

 pomoc społeczna

 Warszawski zachodni
Podstawową zaletą bycia seniorem jest często spory zasób wolnego czasu. Nie zawsze wiemy jednak jak go spożytkować. W ramach projektu spojrzymy więc w głąb siebie, w kreatywny sposób z pomocą fotografa, kolażu i improwizacji odkryjemy swój potencjał, a także nauczymy się zdrowo gotować, żyć bardziej ekologicznie i oszczędniej zgodnie z filozofią less waste.
Koszt: 150 000 zł
309

Letnie kino plenerowe

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Projekt zakłada organizację 16 pokazów filmowych na otwartych terenach na terenie Gminy Jabłonna w okresie od czerwca do końca września 2024 r. w godzinach wieczornych w weekendy. Projekcje filmów dostępne będą dla wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego lubiących oglądać filmy na świeżym powietrzu. W miejscach projekcji udostępnione zostaną leżaki.
Koszt: 44 100 zł
310

Z PIOSENKĄ PRZEZ MAZOWSZE

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt przewiduje zorganizowanie 6 koncertów polskiej piosenki rozrywkowej, o różnej tematyce, w Ośrodkach Kultury 6 różnych dzielnic Warszawy. Prezentowane będą polskie piosenki rozrywkowe : znane i lubiane oraz nowe, autorskie, twórców i wykonawców z Mazowsza. Celem projektu jest promocja Mazowsza i poszerzenie jego oferty kulturalnej.
Koszt: 70 600 zł
311

Mazowsze Zawsze w Formie

 kultura fizyczna i turystyka

 Miasto Stołeczne Warszawa
Zadanie pn. "Mazowsze Zawsze w Formie - Jesteś w Formie, Jesteś Mistrzem!” będzie obejmować organizację otwartych amatorskich zawodów tanecznych oraz sportowych w Warszawie. Planowane jest przeprowadzenie amatorskich zawodów dla dzieci i dorosłych z dyscyplin takich jak cross-trening, jump rope, taniec, bieg z przeszkodami, Zumba. W przerwach zawodów odbędzie maraton taneczny Zumby Fitness.
Koszt: 20 000 zł
312

Pełna kultura - spotkania autorskie

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Projekt zakłada organizację 12 spotkań autorskich z polskimi znanymi pisarzami od stycznia do grudnia 2024 roku.
Koszt: 38 600 zł
316

Jabłka, gruszki, śliwki na wyciągnięcie ręki! Ochrona drzew owocowych w przestrzeni miejskiej.

 ochrona środowiska

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt to cykl działań edukacyjnych, którego celem jest ochrona kapitału przyrodniczo-użytkowego drzew owocowych w przestrzeni miejskiej. Obejmuje szereg wydarzeń m.in. warsztaty z ogrodnictwa, pielęgnacji drzew owocowych, ich roli dla ekosystemu miejskiego (fauna), identyfikacji starych odmian, zachowania ich puli genetycznej, niemarnowania owoców, ich przetwórstwa na własne potrzeby.
Koszt: 200 000 zł
317

Obrzędy świętojańskie z "Mazowszem" na Mazowszu

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Projekt przewiduje zorganizowanie wydarzenia kulturalnego z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze oraz grup folklorystycznych i kół gospodyń wiejskich subregionu siedleckiego, którego motywem przewodnim będą tradycje związane z nocą świętojańską i wcześniejsze słowiańskie obchody nocy Kupały. Wydarzenie odbędzie się w malowniczej scenerii plenerów wschodniego Mazowsza.
Koszt: 200 000 zł
318

Biesiada z "Mazowszem" na wschodnim Mazowszu

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Projekt przewiduje org. międzypokoleniowego spotkania mieszkańców subregionu siedleckiego, którego głównym celem jest promowanie tradycyjnej kuchni i kultury regionu. Bogactwo kuchni regionalnej i folkloru stanowić będzie szczeg. dla młodszych osób zachętę do bliższego poznania historii i tradycji regionu także w innych obszarach. Zachętą do tego będzie koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze".
Koszt: 200 000 zł
325

"Ku krańcom Wszechświata"- warsztaty astronomiczne dla dzieci i młodzieży.

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Projekt obejmuje ciekawe zajęcia edukacyjne z historią i sposobem poznawania Kosmosu dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez zawodowych astronomów. Będą to interaktywne zajęcia naukowe, warsztaty astronomiczne, pokazy w mobilnym planetarium, zajęcia techniczne, gry i konkursy. Lekcje takie charakteryzują się wysoką wartością merytoryczną w atrakcyjnej, łatwej do przyswojenia przez dzieci formie.
Koszt: 45 100 zł
328

Mazowiecki Anioł.

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
MAZOWIECKI ANIOŁ to projekt adresowany do mieszkańców Mazowsza i subregionu radomskiego, którego celem jest przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i wykluczenia dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez integrację międzypokoleniową, warsztaty artystyczne, koncerty ,wystawy lokalnych artyst spotkania ze sztuką i lokalnymi artystami.
Koszt: 109 000 zł
330

Środki menstruacyjne w szkołach na terenie całego powiatu ostrowskiego

 pomoc społeczna

 Ostrołęcki
Pojemniki z podpaskami i tamponami w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej w Ostrowi Mazowieckiej i w powiecie ostrowskim. Dla każdej dziewczyny. Bezpłatnie, bez skrępowania, bez wstydu i stresu – po prostu bierzesz, kiedy tego potrzebujesz.
Koszt: 109 795 zł
331

MoVME - Mobilne Vlogatorium Mazowieckiej Edukacji

 edukacja publiczna

 Siedlecki
W siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach zostanie uruchomiony ogólnodostępny punkt tworzenia edukacyjnych materiałów audiowizualnych wyposażony w specjalistyczny sprzęt z możliwością wykorzystania w regionie w celu wsparcia realizacji w szkołach edukacji medialnej. Będzie otwarty dla pracowników MSCDN, Biblioteki Pedagog, nauczycieli i uczniów oraz innych osób czy też instytucji związanych z oświatą.
Koszt: 750 000 zł
333

Piknik historyczny imienia ks. Ignacego Skorupki

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
31 lipca 1893 w Warszawie urodził się ks. Ignacy Jan Skorupka, który zginął jako kapelan bohater 14 sierpnia 1920 pod Ossowem. Jego śmierć jest jednym z symboli Bitwy Warszawskiej. Dwudniowy piknik historyczny imienia ks. Skorupki, jest formą specjalnego uczczenia ważnej dla Mazowsza postaci oraz popularyzacji jego życia i dokonań.
Koszt: 200 000 zł
334

ZAKUP I MONTAŻ DEFIBRYLATORÓW AED W POCIĄGACH WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ SP. Z O.O. ORAZ PRODUKCJA SPOTU PROMUJĄCEGO PIERWSZĄ POMOC

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski zachodni
Projekt polega na zakupie i  montażu w 21 pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. ogólnodostępnych defibrylatorów oraz produkcji spotu edukacyjnego, będącego instruktażem pierwszej pomocy z użyciem urządzenia oraz promocją postawy społecznej ukierunkowanej na potrzebę niesienia pomocy.
Koszt: 280 000 zł
336

Senioralne spotkania czwartkowe

 pomoc społeczna

 Warszawski zachodni
Projekt pt. SENIORALNE SPOTKANIA CZWARTKOWE to 6 spotkań- wycieczek autokarowych pod hasłem „W gościnę do Marszałka” dających możliwość poznania marszałkowskich obiektów kultury i sztuki Mazowsza. Projekt skierowany do seniorów  z  7 gmin powiatu warszawskiego-zachodniego.
Koszt: 51 000 zł
340

W Kurpiowskim Zwyczaju - Kultura Ludowa Mazowsza

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ostrołęcki
Projekt zakłada organizację warsztatów podczas regionalnego przeglądu kultury ludowej na terenie Mazowsza. Warsztaty pozwolą na zaprezentowanie folkloru na kilku płaszczyznach: florystyki kurpiowskiej, regionalnego haftu oraz kulinariów. Warto pielęgnować i dbać o dziedzictwo kulturowe. Celem tego przedsięwzięcia jest kultywowanie, propagowanie i rozpowszechnianie tradycji ziem na terenach Kurpi.
Koszt: 71 000 zł
341

Bądź sprawny jak lampart.

 promocja i ochrona zdrowia

 Siedlecki
Projekt ma na celu przeprowadzenie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w triathlonie. Impreza przeznaczona jest dla dzieci od 6 do 18 roku życia. Zapisy na zawody prowadzone będą w formie otwartej a udział w nich będzie bezpłatny.
Koszt: 18 300 zł
342

Warsztaty międzypokoleniowe aktywizujące seniorów z subregionu radomskiego

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Koncepcja zadania obejmuje zaangażowanie seniorów z subregionu Radomia, pozbawionych bezpośredniego dostępu do twórczych spotkań ze sztuką, często osamotnionych i wykluczonych - w świadomy odbiór i korzystanie z oferty kulturalnej. Wdrożenie projektu wpłynie na podniesienie kompetencji społecznych, wymianę międzypokoleniową, zmniejszenie dystansu oraz rozbudzi potrzebę integracji u seniorów.
Koszt: 50 000 zł
345

Czas na wakacyjną przygodę

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
Zadanie będzie polegać na realizacji oferty wakacyjnej dla młodzieży w wieku 8 -17 lat z powiatów lipskiego, zwoleńskiego, kozienickiego i m.Radomia W ramach realizacji zadania zorganizowany będzie obóz sportowo-rekreacyjny dla młodzieży na terenie Mazowsza w maksymalnie dwóch ośrodkach wypoczynkowych. Uczestnicy obozu będą mieli zapewniony pobyt wraz z wyżywieniem.
Koszt: 199 400 zł
352

Planszówkobus - mobilna biblioteka i miejsce do gry w planszówki

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt zakłada stworzenie specjalnego autobusu, który będzie mobilną biblioteką. Będzie w nim można grać w gry planszowe, a także czytać książki.
Koszt: 400 000 zł
354

Piknik sportowo-rekreacyjny

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski wschodni
Warsztaty sportowe dla najmłodszych i tych trochę starszych promujące kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży ,,Sport dla wszystkich zdrowie dla każdego,,
Koszt: 25 000 zł
356

FESTIWAL DOBREGO ŻYCIA

 promocja i ochrona zdrowia

 Żyrardowski
Festiwal Dobrego Życia - holistyczne zatroszczenie się o duszę (poprzez warsztaty m.in. treningu uważności, relaksacji, porozumienia bez przemocy, wellness, radzenie sobie ze stresem) oraz ciało (poprzez zajęcia jogi na trawie).
Koszt: 115 000 zł
357

MAZOWIECKI FESTIWAL NAD RASZYNKĄ. Razem tworzymy Mazowsze!

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski zachodni
Kultura i tradycja, sport i rekreacja, integracja społeczna w Parku Raszyńskim położonym nad rzeką Raszynką, obok Pałacu w Falentach i parku krajobrazowego. Kulminacyjną częścią będzie koncert zespołu folklorystycznego np. Pruszkowiacy, puszczanie wianków do rzeki, potańcówka na dechach dla dorosłych oraz dyskoteka Silent Disco dla dzieci i młodzieży.
Koszt: 198 500 zł
358

Profilaktyka przez wiedzę

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 Siedlecki
Założeniem projektu Profilaktyka przez wiedzę jest podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców, opiekunów oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży w obszarze zagrożeń cywilizacyjnych i zachowań ryzykownych.
Koszt: 54 000 zł
359

Likwidacja barier architektonicznych w Centrum Kształcenie Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie - bezproblemowe pokonywanie schodów

 edukacja publiczna

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt zakłada likwidację bariery architektonicznej jaką stanowią schody prowadzące do wejścia do Centrum oraz schody pomiędzy piętrami budynku, poprzez zakup i montaż platform schodowych. Umożliwi to osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp do budynku, korzystanie z oferty edukacyjnej, jak też udział we wszelkich organizowanych w CKZiU wydarzeniach.
Koszt: 255 000 zł
362

Zielona obwodnica Grodziska Mazowieckiego

 zagospodarowanie przestrzenne

 Warszawski zachodni
Posadzenie drzew i piętrowej roślinności izolacyjnej wzdłuż obwodnicy Grodziska Mazowieckiego
Koszt: 685 000 zł
363

Rozwój zawodowej pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 Ciechanowski
Projekt dotyczy przeprowadzenia różnych działań dotyczących pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego. Działania, które będą realizowane to: kampania społeczna dotycząca promocji idei pieczy zastępczej i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego; organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów dla pracowników pieczy zastępczej, superwizje.
Koszt: 200 000 zł
365

Wysokie wyniki - wysokie góry!

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski zachodni
Czy młodzież osiągająca wysokie wyniki w nauce i sporcie zasługuje na chwilę odprężenia? Oczywiście! Gdzie? Odpowiedź brzmi: Wysokie wyniki = wysokie góry!
Koszt: 60 000 zł
369

Kobiety z Mazowsza dbają o zdrowie swoich piersi! - kampania edukacyjna zwiększająca świadomość z zakresu profilaktyki przeciwnowotworowej.

 promocja i ochrona zdrowia

 Płocki
Szkolenia z profilaktyki raka piersi, prowadzone przez pielęgniarki z miast: Płocka, Sierpca, Gostynina i przyległych powiatów. Wyposażenie w fantomy i materiały edukacyjne celem upowszechnienia idei samobadania piersi wśród 3000 kobiet. Panele tematyczne ekspertów i kobiet po chorobie. Marsz Różowej Wstążki jako inicjatywa wspierająca kobiety z chorobą nowotworową.
Koszt: 176 000 zł
375

SmartLab Lotna Sowa - Mądre Laboratorium Zmyślnych Umysłów

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Każdy dzieciak chce być SMART (tłumaczenie ang. mądry) jednak nie wszyscy mają równe szanse edukacyjne. Pobierając naukę, możemy natknąć się na bariery które ciężko pokonać - chociażby te lokalizacyjne czy finansowe. W odpowiedzi na spotkane trudności, kierujemy się dewizą, gdy na swojej drodze los rzuca Ci kłody pod nogi - czyń z nich schody. Proponujemy objazdowe SmartLab Lotna Sowa.
Koszt: 199 000 zł
376

Internet - zintegrowani w sieci - cykl spotkań i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów

 pomoc społeczna

 Żyrardowski
Projekt obejmuje organizację 12 stacjonarnych (min. 4 godz.) spotkań dla 30 osób: dzieci i seniorów. Tematyka spotkań będzie m.in. dotyczyła bezpiecznego korzystania z internetu, korzyści i zagrożeń jakie niosą social media, umiejętności podstawowej obsługi programów. Integracja międzypokoleniowa pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy młodzieżą a seniorami i na wzajemne zrozumienie.
Koszt: 56 000 zł
377

„STAWIAMY NA PSYCHOEDUKACJĘ”

 edukacja publiczna

 Ostrołęcki
Projekt ten to szeroki pakiet wsparcia, począwszy od zajęć profilaktycznych dla młodzieży podregionu ostrołęckiego przez cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących rozwijania umiejętności społecznych z elementami przeciwdziałania depresji oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami, po wyjazdy na basen jako antidotum na deficyt przyjacielskich relacji rówieśniczych oraz deficyt ruchu.
Koszt: 200 000 zł
378

Letnie wyzwanie. Program rozwoju osobistego dla młodzieży.

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Wspaniała rozwojowa przygoda dla młodzieży w wieku 13-17 lat! Opcja, aby w ciekawy sposób spędzić tydzień wakacji, poznać siebie i interesujących ludzi! Aktywnie zbadać swoje talenty. Poćwiczysz skuteczną komunikację, pewność siebie, asertywność i wystąpienia publiczne. Nauczysz się selfcouchingu, radzenia sobie ze stresem i zarządzania czasem. Podejmij letnie wyzwanie! Ilość uczestników:150 osób
Koszt: 200 000 zł
379

PIKNIK RODZINNY Z ZIEMNIAKIEM W TLE

 edukacja publiczna

 Siedlecki
PIKNIK RODZINNY Z ZIEMNIAKIEM W TLE- przy współudziale KGW w Krzymoszach -warsztaty kulinarne dla mieszkańców- konkursy kulinarne na potrawy ziemniaczane (dawne receptury) i konkursy sportowe dla dzieci i młodzieży -wspólne biesiadowanie- występy lokalnych zespołów folklorystycznych -muzyka na żywo-gwiazda wieczoru i potańcówka pod chmurką z DJ-em
Koszt: 41 000 zł
384

"Wielka Kuchnia na Mazowszu" - warsztaty kulinarne

 modernizacja terenów wiejskich

 Warszawski zachodni
Celem projektu jest organizacja warsztatów o charakterze integracyjno-kulinarnym, które pozwoliłby nawiązać nowe więzi społeczne, rozszerzyć wiedzę mieszkańców i podnieś ich poziom wiedzy, jednocześnie zapewniając miłe spędzenie czasu i spróbowanie nowych smaków.
Koszt: 47 000 zł
385

Mazowieckie pamięta - rekonstrukcja bitwy w Dębowym Polu

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Organizacja rekonstrukcji historycznej w Dębowym Polu - niewielkiej miejscowości leżącej w gm. Sienno, położonej tuż obok kompleksu leśnego. Rekonstrukcja ma przypomnieć trud walki o niepodległość Polski oraz tragiczne wydarzenia jakie odbyły się w latach 1939-1945 na terenie Dębowego Pola i Margrabszczyzny. Naocznie ukazać walki jakie toczyły się z wykorzystaniem replik sprzętów, w tym samolotu.
Koszt: 77 700 zł
387

Zajęcia z końmi jako sposób obniżenia poziomu stresu

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski zachodni
Zajęcia z udziałem koni są wspaniałą przygodą zarówno dla dużych jak i małych oraz wszystkich osób ze specjalnymi potrzebami. Poprzez obcowanie z końmi, głaskanie, jazdę, czyszczenie wpływają one na sferę psychiczną, ruchową, społeczną i sensoryczną kojąc nasze zmysły. Sprawmy aby te wspaniałe zajęcia były dostępne dla szerszego grona osób w naszym regionie już dziś!
Koszt: 67 940 zł
389

Relacje – by żyć w zgodzie ze światem

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 Siedlecki
Bliskość, zrozumienie, relacje – to podstawa człowieczeństwa. Żyjemy jednak tak szybko, że trudno jest zrozumieć siebie, a tym bardziej drugiego człowieka. Wspólnie spędzony czas, stawianie czoła wyzwaniom, poszukiwanie pasji i zainteresowań ma stworzyć okazję do odnalezienia siebie na nowo, do stworzenia relacji pomiędzy dziećmi, rodzicami, małżonkami, do dostrzeżenia piękna otaczającego świata.
Koszt: 160 500 zł
391

Złotówka w portfelu? Warsztaty edukacji finansowej dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Masz złotówkę w portfelu? Chcesz mieć więcej? Chcesz wiedzieć czym jest przedsiębiorczość i jak zarządzać zasobami tak, aby je pomnażać? Może chcesz być kiedyś bogatym człowiekiem? Jak to osiągnąć? Dowiesz się podczas tego warsztatu! A dodatkowo świetnie spędzisz czas wśród rówieśników. Warsztaty edukacji finansowej połączone ze świetną zabawą i klasową integracją! Liczba uczestników: 300 osób.
Koszt: 200 000 zł
392

Szkoła rAdzenia dla rodziców w BABY ROOM

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 Ciechanowski
Szereg warsztatów ze specjalistami, którzy w formie rzetelnej pigułki wiedzy będą wspierać przyszłych rodziców w wyjątkowej wspinaczce na szczyt, jakim jest poród. A poród to wierzchołek góry lodowej, więc skupimy się również na tym co po nim: Jak w duchu rodzicielstwa bliskości można świadomie przejść przez ten strategiczny czas i nie dać się zwariować w byciu super-multitasking-(wo)man.
Koszt: 20 800 zł
393

Siła kobiet – odnajdź swoją moc!

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski zachodni
Program ma na celu wszechstronną edukację kobiet, która pozwoli na wzmocnienie poczucia własnej wartości, poprawę zdrowia, zmianę w funkcjonowaniu i pokazanie siły, jaką mają w sobie i która finalnie wpływa na jakość życia. To cykl: warsztatów psychologicznych i kreatywnych, muzykoterapii, jogi, spotkań z lekarzami i fizjoterapeutami, kino plenerowe dla kobiet, spektakl teatralny, koncert.
Koszt: 117 100 zł
394

Z Kiepurą przez Mazowieckie (cykl koncertów w regionie ostrołęckim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ostrołęcki
Z Kiepurą przez Mazowieckie - cykl 4 - 5 koncertów w różnych miejscach regionu ostrołęckiego, prezentujących barwną muzykę operową, operetkową, musicalową i filmową w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
395

Z Kiepurą przez Mazowieckie (cykl koncertów w regionie siedleckim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Z Kiepurą przez Mazowieckie - cykl 4 - 5 koncertów w różnych miejscach regionu siedleckiego, prezentujących barwną muzykę operową, operetkową, musicalową i filmową w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
396

Z Kiepurą przez Mazowieckie (cykl koncertów w regionie radomskim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Z Kiepurą przez Mazowieckie - cykl 4 - 5 koncertów w różnych miejscach regionu radomskiego, prezentujących barwną muzykę operową, operetkową, musicalową i filmową w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
397

Z Kiepurą przez Mazowieckie (cykl koncertów w regionie żyrardowskim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Z Kiepurą przez Mazowieckie - cykl 4 - 5 koncertów w różnych miejscach regionu żyrardowskiego, prezentujących barwną muzykę operową, operetkową, musicalową i filmową w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
398

Z Kiepurą przez Mazowieckie (cykl koncertów w regionie płockim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Płocki
Z Kiepurą przez Mazowieckie - cykl 4 - 5 koncertów w różnych miejscach regionu płockiego, prezentujących barwną muzykę operową, operetkową, musicalową i filmową w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
399

Z Kiepurą przez Mazowieckie (cykl koncertów w regionie ciechanowskim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ciechanowski
Z Kiepurą przez Mazowieckie - cykl 4 - 5 koncertów w różnych miejscach regionu ciechanowskiego, prezentujących barwną muzykę operową, operetkową, musicalową i filmową w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
400

Z Kiepurą przez Mazowieckie (cykl koncertów w regionie warszawskim - zachodnim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski zachodni
Z Kiepurą przez Mazowieckie - cykl 4 - 5 koncertów w różnych miejscach regionu warszawskiego - zachodniego, prezentujących barwną muzykę operową, operetkową, musicalową i filmową w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
401

Z Kiepurą przez Mazowieckie (cykl koncertów w regionie warszawskim - wschodnim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Z Kiepurą przez Mazowsze - cykl 4 - 5 koncertów w różnych miejscach regionu warszawskiego - wschodniego, prezentujących barwną muzykę operową, operetkową, musicalową i filmową w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
402

Mazowieckie kolędowanie (cykl koncertów w regionie ostrołęckim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ostrołęcki
Mazowieckie kolędowanie - cykl 4 - 5 koncertów w kościołach w różnych miejscach regionu ostrołęckiego, w okresie około świat Bożego Narodzenia, prezentujących bogactwo kolęd i w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
403

Mazowieckie kolędowanie (cykl koncertów w regionie siedleckim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Mazowieckie kolędowanie - cykl 4 - 5 koncertów w kościołach w różnych miejscach regionu siedleckiego, w okresie około świat Bożego Narodzenia, prezentujących bogactwo kolęd i w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
404

Mazowieckie kolędowanie (cykl koncertów w regionie radomskim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
Mazowieckie kolędowanie - cykl 4 - 5 koncertów w kościołach w różnych miejscach regionu radomskiego, w okresie około świat Bożego Narodzenia, prezentujących bogactwo kolęd i w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
405

Mazowieckie kolędowanie (cykl koncertów w regionie żyrardowskim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Mazowieckie kolędowanie - cykl 4 - 5 koncertów w kościołach w różnych miejscach regionu żyrardowskiego, w okresie około świat Bożego Narodzenia, prezentujących bogactwo kolęd i w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
406

Mazowieckie kolędowanie (cykl koncertów w regionie płockim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Płocki
Mazowieckie kolędowanie - cykl 4 - 5 koncertów w kościołach w różnych miejscach regionu płockiego, w okresie około świat Bożego Narodzenia, prezentujących bogactwo kolęd i w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
407

Mazowieckie kolędowanie (cykl koncertów w regionie ciechanowskim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ciechanowski
Mazowieckie kolędowanie - cykl 4 - 5 koncertów w kościołach w różnych miejscach regionu ciechanowskiego, w okresie około świat Bożego Narodzenia, prezentujących bogactwo kolęd i w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
408

Mazowieckie kolędowanie (cykl koncertów w regionie warszawskim - zachodnim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski zachodni
Mazowieckie kolędowanie - cykl 4 - 5 koncertów w kościołach w różnych miejscach regionu warszawskiego - zachodniego, w okresie około świat Bożego Narodzenia, prezentujących bogactwo kolęd i w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
409

Mazowieckie kolędowanie (cykl koncertów w regionie warszawskim - wschodnim)

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Mazowieckie kolędowanie - cykl 4 - 5 koncertów w kościołach w różnych miejscach regionu warszawskiego - wschodniego, w okresie około świat Bożego Narodzenia, prezentujących bogactwo kolęd i w wykonaniu solistów i zespołu muzycznego lub orkiestry kameralnej.
Koszt: 200 000 zł
410

Muzyczne dźwięki teatru

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt przewiduje zakup systemu elektroakustycznego do sali teatralnej oraz cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby realizacji założeń programowych Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury, przystosowanych do realizacji spektakli muzycznych, dramatycznych, spektakli słowno-muzycznych oraz koncertów muzyki poważnej i rozrywkowej.
Koszt: 1 000 000 zł
417

Jesteś ważny! Warsztaty dla młodzieży.

 pomoc społeczna

 Siedlecki
Projekt pt. „Jesteś ważny. Warsztaty dla młodzieży.” to seria warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych. Pogadanki w sposób praktyczny pomogą uczniom funkcjonować w wirtualnym świecie, znaleźć swoje miejsce w grupie, dostrzec wartość w różnorodności. Cyberprzemoc – jak nie być jej nadawcą i odbiorcą? Czy drzemie w nas ciekawość świata? Razem możemy więcej!
Koszt: 44 000 zł
423

KULTURALNY GALIMATIAS

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Projekt obejmuje zorganizowanie dwóch koncertów, trzy spotkania autorskie z autorami książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz cykl warsztatów kulinarnych. Celem projektu jest organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w gminie Korczew. Na projekt składają się wydarzenia dedykowane mieszkańcom naszej gminy jak również mieszkańcom gmin ościennych oraz powiatu siedleckiego i sokołowskiego
Koszt: 65 000 zł
425

Rozwijaj się- zajęcia edukacyjne

 edukacja publiczna

 Siedlecki
Edukacja jest ważna na każdym etapie życia człowieka. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych- zajęcia logiczne, matematyczne, kształcące język angielski, plastyka oraz eksperymenty. Rozwojowe warsztaty dla dorosłych. W spotkaniach będą mogły brać udział osoby z województwa mazowieckiego.
Koszt: 189 800 zł
426

Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa

 transport zbiorowy i drogi publiczne

 Siedlecki
Zakup i montaż energooszczędnego dedykowanego oświetlenia w ilości 20 sztuk dla 10 przejść dla pieszych w miejscach o największym natężeniu ruchu na terenie Gminy Pilawa: w ciągu drogi wojewódzkiej nr 805 w sąsiedztwie szkół podstawowych, przystanków autobusowych i budynków użyteczności publicznej. Projekt ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych.
Koszt: 500 000 zł
427

Światłem malowane

 promocja i ochrona zdrowia

 Płocki
Warsztaty psychologiczno-fotograficzne ukierunkowane na zwiększenie świadomości czynników chroniących zdrowie psychiczne oraz profilaktyki depresji wśród dzieci, nastolatków, młodzieży oraz ich rodziców Adresaci projektu będą mogli wzmacniać poczucie własnej wartości poprzez nabywanie umiejętności fotograficznych, uzyskają różną perspektywę wyrażania swoich myśli i uczuć poprzez sztukę.
Koszt: 19 323 zł
429

Profilaktyka wad wzroku oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci w klasach 0 - III

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt jest skierowany do uczniów klas 0-III oraz pedagogów/pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach podstawowych województwa mazowieckiego. Istotą projektu jest przeprowadzenie warsztatów dla 15 pedagogów/pedagogów specjalnych oraz przeprowadzenie dla grupy 300 uczniów klas 0-III warsztatów edukacyjnych dotyczących profilaktyki wad wzroku i zaburzeń widzenia.
Koszt: 80 000 zł
433

Organizacja warsztatów artystycznych ze street artu z powstaniem murali dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i lokalnej społeczności

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski wschodni
Ideą projektu jest przygotowanie warsztatów artystycznych dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, które potem mają stać się inspiracją tematu murali.Ten rodzaj sztuki plastycznej idealnie wpisuje w nurty współczesnego świata i w cele Szpitala wychodząc ze swoją działalnością poza jego „mury”. Przynajmniej jeden mural będzie o tematyce promocji i ochrony zdrowia psychicznego.
Koszt: 200 000 zł
434

Szkoła wcześniaka- program edukacyjny dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców wcześniaków przebywających w oddziale lub wypisanych do domu. Szkolenie poszerzy wiedzę rodziców na temat opieki nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie, m.in.: nauczymy resuscytacji i pielęgnacji wcześniaka, omówimy najczęstsze choroby, problemy pielęgnacyjne, laktacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne, neurologiczne.
Koszt: 199 900 zł
438

„Festiwal Kultury i Sztuki – ŻOF Poznaj Swojego Sąsiada” / edycja 2.0

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Druga edycja Festiwal Kultury i Sztuki ŻOF „Poznaj Swojego Sąsiada” 2.0, to wielopłaszczyznowe wydarzenie, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów i potencjału mieszkańców, twórców i przedstawicieli NGO-ŻOF-u. (Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Tworząc przestrzeń do spotkania i dyskusji - odbędą się: wystawy, debaty, koncerty, spotkania z mieszkańcami, a także Industrialny Plener Artystyczny.
Koszt: 198 500 zł
439

„Bądźmy czujni onkologicznie – warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla młodzieży”.

 promocja i ochrona zdrowia

 Siedlecki
„Bądźmy czujni onkologicznie – warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla młodzieży” to projekt, który polega na zorganizowaniu serii warsztatów na temat czujności onkologicznej dla młodych mieszkańców Mazowsza, czyli dziewcząt i chłopców w wieku 16,17,18 lat z podregionu siedleckiego. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat raka piersi i jąder oraz umiejętności ich samobadania.
Koszt: 200 000 zł
440

Rozszerzenie terapii o zajęcia sportowe oraz możliwości spędzania wolnego czasu - modernizacja sali gimnastycznej na rzecz pacjentów MCN Sp. z o.o.

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski wschodni
Celem projektu jest modernizacja sali gimnastycznej wraz z wymianą wyposażenia na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Projekt zakłada zaprojektowanie i wykonanie modernizacji m.in.wymianę podłogi, oświetlenia, wyciszenia,wymianę wyposażenia, w tym nowy sprzęt sportowy, aby móc korzystać w sposób bezpieczny i bez ograniczeń z różnych dyscyplin sportowych.
Koszt: 1 000 000 zł
442

„Równość, Wolność, Niepodległość”

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ostrołęcki
Zadanie odnosi się do jednego z powstań narodowych w ujęciu regionalnym-powstania styczniowego na Północnym Mazowszu. W ramach zadania zostanie zrealizowana największa rekonstrukcja historyczna na Mazowszu. Udział w niej weźmie ponad 15 grup odtwarzających ten okres historyczny.
Koszt: 199 000 zł
443

Biesiada Mazowiecka w Ursusie

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Miasto Stołeczne Warszawa
Biesiada Mazowiecka w Ursusie, to jednodniowe wydarzenie w maju / czerwcu 2024r. na które zostaną zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich z woj. mazowieckiego a także zespoły wokalne i taneczne ( w tym dziecięce i młodzieżowe), które zaprezentują polską kulturę ludową województwa mazowieckiego. W ramach Wydarzeni odbędą się: Jarmark z wyrobami kulinarnymi i rękodziełem, koncerty, warsztaty.
Koszt: 74 600 zł
445

„Od Chopina po Olendrów” - wędrówki wielokulturowym szlakiem mazowieckim

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Płocki
Zadanie pt. „Od Chopina po Olendrów” - wędrówki wielokulturowym szlakiem mazowieckim — to forma cyklu jednodniowych pobytów zorganizowanych. Miejsce realizacji: Zespół Pałacowo-Parkowy im. Fryderyka Chopina w Sannikach, teren 11 ha parku wraz z obiektem pałacowym, w którym mieści się samorządowa instytucja kultury oraz Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.
Koszt: 153 000 zł
446

„Równe szanse” – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości

 edukacja publiczna

 Żyrardowski
Projekt stawia na rozwój dzieci i ich edukację. Zajęcia pozalekcyjne pozwalają na poznawanie nowych rzeczy oraz kształtowanie hobby. Uczniowie z  małych miejscowości mają ograniczony dostęp do różnego rodzaju zajęć. Organizacja takich spotkań w placówce szkoły jest szansą na nadrobienie zaległości i wyrównaniem szans względem innych rówieśników. Zorganizujmy im czas bez komputera i telefonu!
Koszt: 138 400 zł
449

„ZDROWY RADOM –profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Radomia”

 promocja i ochrona zdrowia

 Radomski
Projekt to cykl spotkań z lekarzami specjalistami, które pozwolą rozwiać wątpliwości mieszkańców Podregionu Radomskiego co do stanu ich zdrowia. Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi wytycznymi profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz skorzystają z porad edukacyjnych podologa, fizjoterapeuty, trychologa, dietetyka i pielęgniarki. Projekt zakłada także krótkie szkolenia z I pomocy przedmedycznej.
Koszt: 200 000 zł
451

FREE(RA)DOM FESTIVAL - UWOLNIJ (SWOJĄ) NATURĘ

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Radomski
FESTIVAL opowiada o wolności. O swobodnym oddychaniu czystym powietrzem, o prawie do własnego zdania, do podróżowania bez granic. O tym, że stanowi ona podstawową wartość i że nie jest dana raz na zawsze. Poprzez muzykę, taniec, nocne pokazy filmów, debatę upomina się o nią, ukazuje różne jej aspekty, uświadamia jak jest ważna. UWOLNIJ (SWOJĄ) NATURĘ. Weź udział w święcie WOLNOŚCI!
Koszt: 200 000 zł
452

Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania

 kultura fizyczna i turystyka

 Siedlecki
Projekt zakłada organizację wyjazdów na basen wraz z nauką pływania dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Zapisy na wyjazdy prowadzone będą w formie otwartej, wyjazdy będą nieodpłatne. Podczas każdego z nich zapewniony zostanie profesjonalny instruktor pływania, bilety (wejściówki), przejazdy autobusowe wraz z opiekunem.
Koszt: 89 760 zł
453

Przez zabawę do zdrowia! Sensoryka na świeżym powietrzu - Stocer dla dzieci

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski zachodni
Celem projektu jest rewitalizacja terenów zielonych i patio wokół Szpitala umożliwiają stworzenie stref wypoczynku i relaksu oraz zamontowanie urządzeń do integracji sensorycznej. Projekt uwzględnia również utworzenie chodnika prowadzącego do Poradni Rehabilitacyjnej dla dzieci oraz modernizację dróg dojazdowych do Poradni Rehabilitacyjnej dla dzieci oraz modernizację dóg dojazdowych do parkingu
Koszt: 1 000 000 zł
454

Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Żyrardowski
Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego to wydarzenie dla ok.450 seniorów. W programie zaplanowano występ artystyczny- bliski sercom osób starszych oraz potańcówkę. Będzie to wspólne świętowanie, poznawanie się i integracja osób i grup senioralnych działających na terenie powiatu. Wydarzenie odbędzie się w Warce i będzie okazją do pokazania, że seniorzy tez mogą spędzać aktywnie czas z kulturą w tle.
Koszt: 187 000 zł
455

STOP DEPRESJI U DZIECI - RÓŻNE ASPEKTY I SPOSOBY WALKI

 promocja i ochrona zdrowia

 Warszawski zachodni
Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów i działań wspierających mieszkańców Mazowsza, a w szczególności Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Sochaczewskiego, Grodziskiego i Nowodworskiego tw ich walce z .
Koszt: 175 100 zł
456

Klub Ogrodnika - spotkania i zajęcia warsztatowe promujące ekologiczne ogrodnictwo

 ochrona środowiska

 Miasto Stołeczne Warszawa
Klub Ogrodnika jest miejscem skupiającym hobbystów, którzy pragną w sposób przyjazny dla środowiska uprawiać ekologiczne ogrodnictwo. Organizacja warsztatów dla użytkowników miejskich działek, społecznych opiekunów przyblokowych ogródków ale też właścicieli mini ogródków mieszczących się na balkonach i tarasach, jest wyjściem na przeciw ich potrzebom edukacyjnym z zakresu ogrodnictwa i ekologii
Koszt: 19 400 zł
461

,,WIANKI DLA KURPIANKI'' - spotkania z kulturą

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Ostrołęcki
Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców Województwa Mazowieckiego, w szczególności miasta Ostrołęki i pow. ostrołęckiego. Celem projektu jest krzewienie kultury kurpiowskiej wśród młodzieży i dzieci oraz możliwość przekazania wiedzy o regionie i kurpiowskich tradycjach młodszym pokoleniom przez osoby starsze.
Koszt: 189 740 zł
462

MAZOWIECKI MARATON PIŁKARSKI

 kultura fizyczna i turystyka

 Radomski
W czerwcu 2024 roku zorganizowany zostanie Mazowiecki Maraton Piłki Nożnej w ramach którego zorganizowane zostanie pięć turniejów piłkarskich. Impreza odbędzie się w Radomiu (dwie imprezy), Siennie (pow.lipski), Głowaczowie (pow.kozienicki), Kazanowie (pow. zwoleński).
Koszt: 74 000 zł
464

Poznajemy Mazowsze w czasie wolnym od szkoły

 edukacja publiczna

 Warszawski wschodni
Projekt jest uzupełnieniem programów zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji, uczestniczących w zorganizowanych zajęciach "Lato w PMDK" czy "Akcja Lato 2024" w Gminie Celestynów i w Mieście Mińsk Mazowiecki. Przy dzisiejszym tempie życia, izolacji wynikającej z pandemii istnieje konieczność wypracowania formy integracji dzieci i młodzieży, poprzez zabawę, taniec, muzykę i plastykę.
Koszt: 186 380 zł
465

Boks-Ty też możesz być fighter'em

 kultura fizyczna i turystyka

 Ciechanowski
W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia sportowe z elementami boksu dla 4 grup treningowych dzieci,młodzieży, osób dorosłych,dla osób ze szczególnymi potrzebami z podregionu ciechanowskiego.Zajęcia będą prowadzone w 4 cyklach miesięcznych. 6 razy w tygodniu 1,5 godzinne dla każdej grupy 3 razy w tygodniu.Na koniec cyklu zostaną zorganizowane turnie sportowe dla uczestników projektu.
Koszt: 60 500 zł
466

Piknik historyczno-rekreacyjny - "Wielka historia w małej ojczyźnie"

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Siedlecki
Projekt to organizacja w miesiącu lipcu w miejscowości Krzemień-Wieś, na terenach nadbużańskich "Pikniku historyczno- rekreacyjnego " wraz z  rekonstrukcją ostatniej bitwy wojsk polskich i rosyjskich stoczoną w obronie Konstytucji 3 Maja. Zakładamy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, pokazy sprzętu wojskowego i jazdy konnej, plenerowe wystawy, kuchnia polowa, atrakcje dla dzieci
Koszt: 200 000 zł
467

Twoja sobotnia strefa zdrowia

 promocja i ochrona zdrowia

 Miasto Stołeczne Warszawa
Twoja sobotnia strefa zdrowia Profilaktyka nowotworów Profilaktyka chorób ukł. moczowo-płciowego u kobiet i mężczyzn Edukacja zdrowotna (brafitterka, nauka badania piersi) Monitorowanie czynników występowania chorób cywilizacyjnych Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia: dietetyk, trycholog, stomatolog, psycholog, fizjoterapeuta Cztery sobotnie akcje: marzec, maj, wrzesień, październik 2024r
Koszt: 200 000 zł
469

Wsparcie Rodziców - warsztaty edukacyjne i rozwojowe

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 Żyrardowski
Program zapewniający pomoc merytoryczną młodym rodzicom podczas olbrzymiej zmiany, jaką jest pojawienie się dziecka. Zajęcia z prawidłowej pielęgnacji niemowlęcia "Maluszek +", "Mamy Oddech" dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, "Otulamy Mamy" krąg opowieści porodowych, grupa dla mam "Urodziłam Życie" oraz warsztaty "Świadomi Dziadkowie".
Koszt: 157 600 zł
470

Turniej Sołectw

 kultura fizyczna i turystyka

 Warszawski zachodni
Turniej Sołectw. Które sołectwo zgarnie nagrodę główną? Wszystko okaże się podczas wielkiego Turnieju dla wszystkich sołectw gminy Nasielsk. Czekają atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna, koncert i wiele niespodzianek!
Koszt: 45 000 zł
474

Kulturalnie z "Mazowszem"

 kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 Warszawski wschodni
Projekt polega na organizacji 8 spotkań dla 470 mieszkańców podregionu warszawski wschodni z Państwowym Zespołe